iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius PostNL GDPR/AVG

(Alternatieve) gezondheidszorg

Beter leven met fibromyalgie

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: van Galen

De schrijfster (1948, psychologe, journaliste-tekstschrijfster) lijdt zelf aan het hier besproken chronisch pijnsyndroom, waarbij de zenuwcellen die de pijn veroorzaken, zich vooral in spieren en bindweefsel bevinden. Het is een met reuma verwante 'nauwelijks begrepen ... aandoening waar honderdduizenden mensen in meerdere of mindere mate mee te maken hebben', aldus reumatologe Marijke van Santen in haar voorwoord. Diagnostiek (niet eenvoudig gezien de veelvormigheid waarin de aandoening zich voordoet), de klachten (onder meer pijn en. stijfheid), een breed scala aan therapeutische mogelijkheden en wat de patiënt zelf kan doen, worden besproken

Between Heaven and Earth

€9,95 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Harriet Beinfield


Taal: engels

Two of the foremost American educators and healers in the Chinese medical profession demystify Chinese medicine's centuries-odl approach to health. Combining Eastern traditions with Western sensibilities in a unique blend that is relevant today, BETWEEN HEAVEN AND EARTH opens the door to a vast storehouse of knowledge that bridges the gap between mind and body, theory and practice, professional and self-care, East and West.

Bewustzijn

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
het nieuwe kapitaal

Auteur: Brandon Bays

In dit baanbrekende, inspirerende en interactieve boek nemen Brandon Bays en Kevin Billett je mee op een indrukwekkende reis die de beperkende overtuigingen die je ervan weerhouden werkelijk vervulling te vinden, zal ontzenuwen. Met deze praktische en effectieve werkwijze kun je stap voor stap de dingen uit de weg ruimen die je vermogen tot het manifesteren van een gezonde vorm van rijkdom en overvloed hebben aangetast, namelijk het denken vanuit angst en allerlei emotionele blokkades en diepgewortelde negatieve overtuigingen. Dit unieke en bevrijdende leerproces opent je eigen onbegrensde potentieel en helpt je bij het moeiteloos creëren van rijkdom en overvloed op alle niveaus van je bestaan: in je werk, je gezondheid, je relaties en je creativiteit, niet alleen financieel maar ook emotioneel, fysiek en spiritueel. Bewustzijn het nieuwe kapitaal verschaft je goed doordachte, hanteerbare hulpmiddelen voor het manifesteren van gezonde rijkdom en overvloed, waardoor ook jij deel kunt uitmaken van de golf van bewustwording en transformatie waar onze maatschappij zo veel behoefte aan heeft. Dit boek is jouw uitnodiging om `ja te zeggen tegen een nieuwe vorm van denken vanuit rijkdom en overvloed, een manier die niet alleen persoonlijke voldoening geeft, maar die ook de wereld verder helpt.

Bijnieruitputting

€14,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: James L. Wilson

Ben je moe of uitgeput en kun je gewoon je normale energie niet terugkrijgen, ongeacht wat je doet of hoeveel artsen je al bezocht hebt? Je staat nu op het punt een belangrijk en broodnodig boek te gaan lezen.
Ondanks een regelrechte toestroom van 'gezondheidsboeken' de laatste tien jaar is er niet één geweest dat het, niet zeldzaam voorkomende, maar meestal over het hoofd geziene, probleem van een zwakke bijnierfunctie op zo'n grondige maar begrijpelijke wijze beschrijft. De antwoorden die je zoekt zouden hier wel eens in kunnen staan.

Bijnieruitputting (in medische termen 'hypoadrenia' en 'hypoadrenalisme') is de laatste vijftig jaar één van onze meest voorkomende, doch zelden gediagnosticeerde, aandoeningen geweest. Ondanks het feit dat deze aandoening in medische teksten in de 19e eeuw beschreven werd en ondanks de ontwikkeling van de eerste daadwerkelijk effectieve behandeling in de jaren 1930, zijn de meeste 'conventionele' artsen zich er niet bewust van dat het probleem bestaat!

In de Tahoma Clinic werken onze artsen iedere week met verscheidene mensen die aan bijnieruitputting lijden. Velen hebben al een groot aantal artsen bezocht. De meeste patiënten hebben één of meer adviezen gekregen om 'naar een psychiater te gaan - er is niets aan de hand'.
Anderen hebben diagnoses zoals het chronische-vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en ernstige voedsel- en/of luchtwegallergieën gekregen. Weer anderen zijn 'gefeliciteerd' met hun ongebruikelijk lage bloeddruk. Allen hebben één ding gemeen: vermoeidheid 'die je gewoonweg niet kunt overwinnen'.

Zoals Dr. Wilson het zo goed uitlegt is er hoop! Van bijnieruitputting kun je genezen en je energie kan hersteld worden. Zoals het met zoveel problemen het geval is, begint herstel bij het stellen van de juiste diagnose en door zo veel mogelijk van de factoren die eraan ten grondslag liggen en die het veroorzaakt hebben aan het licht te brengen. Dan alleen kunnen we een plan, dat ons zal helpen te herstellen, maken en uitvoeren.

Over de auteur:
Dokter Wilson heeft, gedurende de 24 jaar van zijn privépraktijk, honderden mensen met bijnieruitputting geholpen hun gezondheid en vitaliteit terug te winnen. Gedurende de laatste 10 jaar heeft hij ook uitvoerig lezingen voor artsen gegeven en is hij erkend als een expert op het gebied van de bijnierfunctie en andere endocriene disbalansen en hun effect op de gezondheid.
Met het begrip van de wetenschap achter de bijnierfunctie, zoals alleen een onderzoeker dat heeft, en het inzicht in de invloed daarvan op de mens, zoals alleen een clinicus dat heeft, heeft hij velen de fysiologie achter de aandoening leren begrijpen.
Als één van de weinige mensen met drie doctorale titels en twee mastertitels voor verschillende disciplines, ontving hij zijn Ph. D. in Human Nutrition aan de Universiteit van Arizona, met bijvakken in immunologie, microbiologie, farmacologie en toxicologie.
Behalve dat heeft hij de titel voor Doctor of Chiropractic en Doctor of Naturopathic Medicine. Zijn mastertitels zijn voor bionutrition en experimental psychology.
Dr. Wilson was ook één van de 14 oprichters van het Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM) in Toronto. Zijn naam staat op de lijst van The International Who's Who in Medicine (Cambridge, Engeland) en momenteel woont hij in Tucson, Arizona.

Bio-energetische oefeningen

€13,46 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Lowen

Een van de uitgangspunten van de bio-energetica is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wat er in de geest omgaat, vindt zijn weerspiegeling in de toestand van het lichaam en omgekeerd. Het bio-energetische lichaamswerk bestaat uit een groot aantal zeer gerichte en doeltreffende oefeningen. Deze zijn ontworpen om iemand bewuster te maken van zijn lichamelijke spanningen en deze te verminderen.

Alexander en Leslie Owen hebben ze in de loop van vele jaren therapeutisch werken met hun cliënten ontwikkeld. Beide auteurs voeren ze nog steeds regelmatig uit om hun eigen welzijn te handhaven en te bevorderen. Zij benadrukken dat deze oefeningen geen vervanging voor therapie zijn. Maar of u nu wel of niet in therapie bent, de regelmatige uitvoering van bio-energetische oefeningen zal u helpen om uw energieniveau en uw vermogen om van het leven te genieten te vergroten.

Bitterzoete balsem

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Huizenga
geneeskunde, chirurgie en farmacie in de late Middeleeuwen

De laatmiddeleeuwse geneeskunde in de Nederlanden wordt gekenmerkt door vele tegenstellingen, uiteenlopend van de zoete smaak van een geslaagde nieuwe behandeling tot volstrekte hulpeloosheid in de bittere strijd tegen de Zwarte Dood. In dit kleurrijke boekje worden enkele van deze dimensies genoemd én getoond. Het laat op toegankelijke wijze iets zien van de geschiedenis van de geneeskunde, de farmacie en de chirurgie in de Nederlanden. In kort bestek worden zaken als de middeleeuwse denkbeelden over mens en gezondheid, de manier waarop de gezondheidszorg was georganiseerd, en de overlevering en overdracht van medische kennis in boeken voor het voetlicht gebracht. Deze feitelijke informatie wordt afgewisseld met unieke ooggetuigenverslagen van artsen, chirurgen en apothekers, die op levendige wijze de enorme problemen beschreven waarvoor zij zich gesteld zagen en de oplossingen die zij daarvoor bedachten.

Bloemenessences van Findhorn

€11,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Leigh

Bloemen zijn sinds oude tijden een bron van vreug de geweest — mensen hebben door de eeuwen heen genoten van hun kleuren, hun geuren en hun vorm. Waarschijnlijk zijn er maar weinig mensen die geen bloemen in of om hun huis hebben.

Ook de geneeskracht van kruiden en bloemen was van oudsher bij alle volkeren bekend en het is dus geen wonder dat deze kracht de laatste tientallenjaren opnieuw is ontdekt en erkend. De magie van de tuin van Eindhom is alom bekend en het lag dan ook voor de hand dat in deze tui de kennis van de essences van bloemen opnieuw zou worden ontwikkeld.

In dit boek legt de auteur, Marion Leigh, uit hoe we de essences van bloemen kunnen bereiden en hoe we ze in de praktijk kunnen gebruiken. Ze geeft bovendien een gedetaileerde beschrijving van de manier waarop we er het meeste profijt van kunnen heb en en hoe we ze kunnen combineren.

Het boek bevat tenslotte een uitgebreide index van de gevallen waarin bepaalde bloemenessences kunnen worden toegepast.

Marion Leigh ontving haar opleiding tot homeopaat in haar geoorteland Australié, o.a. van Ian White, de grondlegger van de kennis van de essences van bloemen in Australie.

Body massage

€19,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur:

Taal: engels


One of the most popular ways to relieve tension and anxiety, body massage is safe, simple and highly effective. Not only relaxing and enjoyable, it also has many health benefits, including better blood circulation and lymph drainage, improved mobility and flexibility, healthier skin, and a greater sense of physical and emotional wellbeing. This comprehensive and accessible guide is the ideal introduction for anyone who wants to learn professional techniques to practise on themselves or friends and family.


Learn how to massage all the areas of the body - the back, neck, shoulders, chest, stomach, arms and legs -with tipsl outlining the practical dos and don'ts


In-depth step-by-step techniques combined with explanations of basic anatomy will teach you how to make your massages work better


Includes self-massage techniques to relieve back pain, alleviate tension headaches, counter repetitive strain injury (RSI) and ease muscular cramps


The book can be used to treat specific areas, or you can continue through the chapters from start to finish for an all-over body massage