iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius PostNL

Astrologie

 

 

Alcyone, of Het Vertekende Zelf-Beeld van de Mens

€11,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Christiane Beerlandt

Het heeft zijn symbolische betekenis voor de gehele mensheid dat Alcyone, de grote Zon in het sterrenbeeld van de Plejaden, rond de eeuwwisseling overging van het teken Stier naar Tweelingen. Om de mensheid te tonen wat het wérkelijke karakter van een belangwekkende Ster als Alcyone is, en wat haar symbolische betekenis is voor de mens van nu, heeft Christiane Beerlandt zich opensgesteld voor de pure 'taal' van deze ster.

Het eerste deel van dit boek beschrijft het algemene karakter van Alcyone als spiegel voor de mens. Wat heeft een Ster als Alcyone aan ons, mensen, te vertellen? Wat is haar psyche, haar karakter, wat straalt zij uit?

In een tweede gedeelte wordt de betekenis voor heel de mensheid van de overgang van Alcyone naar het teken Tweelingen beschreven.

Het derde, grootste deel, omschrijft de symboliek van Alcyone in relatie tot de Twaalf Principes.

Een speciale aandacht vragen: het Huis van je geboorte-horoscoop waarin Alcyone staat, en de planeten waarmee zij een aspect vormt. Het laatste deel van het boek geeft hierover uitgebreide informatie. Je hoeft hiervoor geen kennis van astrologie te hebben.

Astrologie en sexualiteit

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Schullman

Tot nu toe werd door astrologen aangenomen dat seksualiteit in de horoscoop grotendeels werd bepaald door de planeten Mars, Venus, Uranus en Pluto en door het 8e huis. Is dit niet wat te beperkt? Is het niet zo dat de hele horoscoop uitdrukking geeft aan ons seksuele leven? En welke rol spelen de huizen hierbij? Is het niet verouderd onze seksuele gevoelens alleen te willen laten verklaren door het 8e huis? Vervult het 5e huis, dat van liefde en romantiek niet evenzeer een functie? En doen we er wijs aan het 4e huis dat onze emoties bepaalt, en het 2e huis, dat onze ethiek regeert, te negeren? Met andere woorden: is het niet tijd te beseffen, dat alle huizen een eigen, zij het onderling verweven functie bekleden in de ontwikkeling en uitingen van ons seksuele leven?
Van dit standpunt begint de auteur zijn duiding van de seksuele aspecten van de horoscoop, waarbij hij via nauwkeurige bestudering van de huizen, van de positieve en negatieve eigenschappen daarvan en van de planetaire energieën tot steekhoudende, praktisch bruikbare verklaringen komt over de voorspelbaarheid en oorzaken van ons seksueel gedrag. Een helder geschreven, makkelijk te begrijpen boek.

Astrologie voor de ziel

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
wat maansknopen onthullen over je aanleg en persoonlijkheid

Auteur: Spiller

Wat zijn onze diepste verlangens, onze verborgen talenten. . . en hoe kunnen we negatieve invloeden afweren die ons geluk bedreigen? Volgens de Amerikaanse astrologe Jan Spiller is de gangbare astrologie van de zonnetekens niet volledig als we op deze vragen een helder antwoord willen krijgen. Haar Astrologie voor de ziel is gebaseerd op een grondige kennis van de zogenaamde maansknopen (de punten waar de banen die de aarde om de maan en om de zon trekt elkaar raken). De maan in de astrologie heeft ook invloed op onze gevoelens en stemmingen. De maan toont ons bovendien hoe we onszelf graag zien. Via een tabel achter in het boek zijn de maansknopen makkelijk te vinden. Astrologie voor de ziel geeft je inzicht in onder andere:
- specifieke talenten die je bezit: de fundamenten van een succesvol leven;
- tendensen in je persoonlijkheid die maken dat je je doel voorbij schiet;
- de wijze waarop liefdesrelaties tot stand komen of juist aan je neus voorbijgaan;
- helende affirmaties voor het losmaken van positieve energie.

Astrologie voor de ziel is een toegankelijk, helder geschreven boek, dat zeker een groot publiek zal aanspreken.

Wat zijn de maansknopen?
De knopen van de Maan zijn geen hemellichamen; ze zijn de punten waar de baan van de Maan rond de aarde het pad van de aarde rond de Zon kruist. De maansknopen verplaatsen zich tegen de richting van de klok in. De Noordelijke Maansknoop is de stijgende knoop (het punt het dichtst bij onze Noordpool) en de Zuidelijke Maansknoop is de dalende knoop (het punt het dichtst bij onze Zuidpool). Ze staan altijd exact 180 graden van elkaar verwijderd. Sommige astrologen werken met de posities van de 'ware knopen' (in de berekening waarvan de feitelijke schommelingen in de baan van de Maan verdisconteerd zijn) en andere astrologen gebruiken de 'gemiddelde knopen' (waarbij geen rekening met de schommelingen wordt gehouden). Jan Spiller werkt met de ware Maansknopen. Het verschil tussen de posities van de ware en de gemiddelde Maansknopen bedraagt nooit meer dan 1 graad en 45 minuten (1045').

Astrologie, karma, transformatie

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: S. Arroyo

In Astrologie, Karma en Transformatie verklaart Stephen Arroyo (psycholoog en praktiserend astroloog) hoe astrologie gebruikt kan worden om geestelijke groei te bewerkstelligen. Hij baseert zich hierbij niet alleen op de traditionele psychologische wetmatigheden, zoals de natuurlijke drang tot groei, verdieping en zelfkennis die elk mens kent, maar ook op de Wet van Karma. Door nadruk te leggen op de grote rol die de planeten Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto in de horoscoop vervullen bij deze groei, haalt Stephen Arroyo de toepassing van astrologie uit de sfeer van voorspelkunst en geeft hij astrologie een nieuwe functie: praktische psychologie. De hoofdstukken over Karma, relaties, de invloed van de transsaturnale planeten en de benadering van de aspecten, geven een geheel nieuwe dimensie aan de duiding van de horoscoop.

Met Astrologie, Karma en Transformatie is Stephen Arroyo er in geslaagd een brug te slaan tussen astrologie, Jungiaanse psychologie en Oosterse wijsbegeerte en heeft hij een baanbrekend werk geschreven dat in een geen enkele astrologische bibliotheek mag ontbreken.

Astrologische Hulptechnieken

€17,80 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Dré Aukes

Auteur: L. Manders

Astrologen gebruiken regelmatig bepaalde, soms minder bekende, technieken ter verfijning van de horoscoopduiding. Dré Aukes ontdekte door zijn werk in het astrologisch opleidingencircuit en via collega¿s uit het vak dikwijls bepaalde hulptechnieken die voor hem onbekend waren. Anderzijds hanteert hij sommige hulptechnieken zelf zo goed als dagelijks, terwijl zijn collega¿s hier dan weer nauwelijks bekend mee zijn.

Dit boek is ontstaan om voor astrologen een duidelijke inventarisatie te bieden van de meest bekende hulptechnieken. Alles bij elkaar zijn 34 technieken in dit boek geregistreerd, uitgelegd en voorzien van voorbeelden. De schrijver gaat niet in op astrologische stromingen, omdat die al voldoende beschreven worden door astrologen die zichzelf tot deze of gene richting binnen de astrologie rekenen.

Basistechnieken

€10,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage

De Chinese liefdeshoroscoop

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Lemoine
de kunst van het verleiden volgens de Chinese astrologie

De ideale handleiding om iemand voor je te winnen of zijn of haar liefde te behouden. Om te weten hoe je iemands hart verovert, hoef je alleen maar zijn of haar geboortedatum te achterhalen. Met die datum kun je in dit boek het Chinese sterrenbeeld van die persoon vinden. Bij elk sterrenbeeld staat uitgelegd wat de goede en slechte kanten van zijn of haar karakter zijn en hoe je daarmee om moet gaan.

De dropfabriek

€10,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Wendy de Graaff

In Nederland zijn we al heel lang gek op drop. Je kunt het overal kopen en we eten er gemiddeld wel twee kilo per persoon per jaar van. Hoe wordt drop gemaakt? Welke soorten drop zijn er? Wat is dropsaus? Is drop gezond? Lees het allemaal in De Dropfabriek. Naast leuke weetjes staan er in De Dropfabriek knutseltips, wedstrijdjes en een lijst met moeilijke woorden.