30 dagen zichttermijn
     Verzending met:
PostNL (2 werkdagen, prijs vanaf € 4,36) PostNL
Veilig betalen met:
iDeal, Bancontact, Creditcard, Sofort, Belfius iDeal, Bancontact, Creditcard, Sofort, Belfius
Minimum orderbedrag is 8 euro.     

Astrologie

 

 

Toon als
Volgorde

Aspecten

Auteur: Bill Tierney
de drijfkracht van ons dagelijks leven

Voor een duiding van de horoscoop is een analyse van de aspecten dat wil zeggen, de onderlinge verbindinge ndie planeten op een bepaald moment met elkaar maken, beslissend. Want met aspecten kun je, omdat ieder aspect zijn eigen unieke kenmerken heeft, een graad van nauwkeurigheid bereiken die zinder hun stuwende drijfkracht onverwezenlijkbaar is.

In 'Aspecten' bespreekt de auteur onder andere ook de mineure aspecten zoals kwintiel, septiel en noviel, de aspecten buiten teken, aspectconfiguraties als de grote driehoek, de vlieger, de mystieke rechthoek, het T-vierkant en de Yod of Vinger van God alsmede de ongeaspecteerde en retrograde planeten.
€11,00 incl. BTW
exclusief verzendbijdrage

Astrologie en sexualiteit

Auteur: Schullman

Tot nu toe werd door astrologen aangenomen dat seksualiteit in de horoscoop grotendeels werd bepaald door de planeten Mars, Venus, Uranus en Pluto en door het 8e huis. Is dit niet wat te beperkt? Is het niet zo dat de hele horoscoop uitdrukking geeft aan ons seksuele leven? En welke rol spelen de huizen hierbij? Is het niet verouderd onze seksuele gevoelens alleen te willen laten verklaren door het 8e huis? Vervult het 5e huis, dat van liefde en romantiek niet evenzeer een functie? En doen we er wijs aan het 4e huis dat onze emoties bepaalt, en het 2e huis, dat onze ethiek regeert, te negeren? Met andere woorden: is het niet tijd te beseffen, dat alle huizen een eigen, zij het onderling verweven functie bekleden in de ontwikkeling en uitingen van ons seksuele leven?
Van dit standpunt begint de auteur zijn duiding van de seksuele aspecten van de horoscoop, waarbij hij via nauwkeurige bestudering van de huizen, van de positieve en negatieve eigenschappen daarvan en van de planetaire energieën tot steekhoudende, praktisch bruikbare verklaringen komt over de voorspelbaarheid en oorzaken van ons seksueel gedrag. Een helder geschreven, makkelijk te begrijpen boek.
€9,54 incl. BTW
exclusief verzendbijdrage

Astrologie, karma, transformatie

Auteur: S. Arroyo

In Astrologie, Karma en Transformatie verklaart Stephen Arroyo (psycholoog en praktiserend astroloog) hoe astrologie gebruikt kan worden om geestelijke groei te bewerkstelligen. Hij baseert zich hierbij niet alleen op de traditionele psychologische wetmatigheden, zoals de natuurlijke drang tot groei, verdieping en zelfkennis die elk mens kent, maar ook op de Wet van Karma. Door nadruk te leggen op de grote rol die de planeten Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto in de horoscoop vervullen bij deze groei, haalt Stephen Arroyo de toepassing van astrologie uit de sfeer van voorspelkunst en geeft hij astrologie een nieuwe functie: praktische psychologie. De hoofdstukken over Karma, relaties, de invloed van de transsaturnale planeten en de benadering van de aspecten, geven een geheel nieuwe dimensie aan de duiding van de horoscoop.

Met Astrologie, Karma en Transformatie is Stephen Arroyo er in geslaagd een brug te slaan tussen astrologie, Jungiaanse psychologie en Oosterse wijsbegeerte en heeft hij een baanbrekend werk geschreven dat in een geen enkele astrologische bibliotheek mag ontbreken.
€9,54 incl. BTW
exclusief verzendbijdrage

Astrologische Hulptechnieken

Auteur: Dré Aukes

Auteur: L. Manders

Astrologen gebruiken regelmatig bepaalde, soms minder bekende, technieken ter verfijning van de horoscoopduiding. Dré Aukes ontdekte door zijn werk in het astrologisch opleidingencircuit en via collega¿s uit het vak dikwijls bepaalde hulptechnieken die voor hem onbekend waren. Anderzijds hanteert hij sommige hulptechnieken zelf zo goed als dagelijks, terwijl zijn collega¿s hier dan weer nauwelijks bekend mee zijn.

Dit boek is ontstaan om voor astrologen een duidelijke inventarisatie te bieden van de meest bekende hulptechnieken. Alles bij elkaar zijn 34 technieken in dit boek geregistreerd, uitgelegd en voorzien van voorbeelden. De schrijver gaat niet in op astrologische stromingen, omdat die al voldoende beschreven worden door astrologen die zichzelf tot deze of gene richting binnen de astrologie rekenen.
€17,80 incl. BTW
exclusief verzendbijdrage

Basistechnieken

€10,00 incl. BTW
exclusief verzendbijdrage

De astrologische maan

Auteur: Costello

Al zolang als ze praktizeert volgt Darby de astrologische Maan in al haar gedaanten en wisselingen. Ze weet als geen ander de peilloze diepten én de concrete duidingen van de Maan in de horoscoop weer te geven. Met het toenemen van haar grote praktijkervaring en haar inzicht in de vele gezichten van de Maan in de geboortehoroscoop is ze ook op steeds diepere betekenislagen gestoten, waardoor we in haar boek vaak roerende en boeiende filosofische beschouwingen zien, afgewisseld met heel praktische duidingen en uitwerkingen in het dagelijks leven.
Met haar speelse en tegelijk serieuze aanpak neemt ze ons mee in een dans rond de Maan. De Maan die niet alleen aangeeft hoe we onze moeder hebben ervaren, maar ook wat we van haar wilden, ongeacht of ze dat in huis had. De Maan is echter niet de moeder alleen: door de Maan zijn we verbonden met het eeuwig moederlijke, en de Maan is niets minder dan de ziel die het tijdelijke op aarde met het eeuwige wil verbinden, eenvoudig door mee te geven met de ritmen die zij aangeeft. Darby probeert in de eerste plaats onze verbeelding te prikkelen. In deel 1 van het boek geeft ze aanzetten tot duiding van de Maan in de tekens en huizen, en aanwijzingen voor de aspecten. In deel 2 neemt ze de lezer mee op een innerlijke reis langs de secundair progressieve Maan.
Ze illustreert haar ervaringen met sprekende en soms roerende voorbeelden. Dit boek geeft een unieke en geïntegreerde kijk op de metgezellin van onze Aarde, en is vernieuwend, warm en menselijk.

Darby Costello is een geliefd spreekster op internationale astrologische congressen. Zij geeft les aan de Faculty of Astrological Studies en bij het Centre for Psychological Astrology in Londen. Al sedert dertig jaar heeft zij haar eigen astrologische praktijk.
€12,00 incl. BTW
exclusief verzendbijdrage

De Chinese liefdeshoroscoop

Auteur: Lemoine
de kunst van het verleiden volgens de Chinese astrologie

De ideale handleiding om iemand voor je te winnen of zijn of haar liefde te behouden. Om te weten hoe je iemands hart verovert, hoef je alleen maar zijn of haar geboortedatum te achterhalen. Met die datum kun je in dit boek het Chinese sterrenbeeld van die persoon vinden. Bij elk sterrenbeeld staat uitgelegd wat de goede en slechte kanten van zijn of haar karakter zijn en hoe je daarmee om moet gaan.
€9,54 incl. BTW
exclusief verzendbijdrage

De Jodfiguur en ongeaspecteerde planeten

Auteur: Hamaker-Zondag
'de vingerwijzing Gods' en ongeaspecteerde planeten

Als twee planeten in de horoscoop met elkaar verbonden zijn door een sextiel-aspect (60 graden), en ze maken beide een inconjunct (150 graden) met een derde planeet, dan vormen ze gedrieën een jodfiguur. Deze figuur heeft een indringende betekenis. De werking van de jod hangt samen met de problemen in een familie over meerdere generaties. Dat laatste is ook het geval bij planeten die géén aspect met andere planeten hebben. Mensen met jods of ongeaspecteerde planeten zijn vaak van kindsbeen af al buitenbeentjes, en worstelen al jong met onzekerheid en het gevoel ánders te zijn. Ze maken meer kans verzeild te raken in problematische situaties en patstellingen, wat vanzelf de vraag oproept: ‘Waarom gebeurt dat uitgerekend mij?’

Karen analyseert de achtergronden en plaatst ze in breder perspectief, en laat zien dat de lastige facetten doorgaans leiden tot een unieke innerlijke ontwikkeling. Mensen met deze factoren in hun horoscoop blijken dikwijls een bijzondere rol te spelen daar waar zich keerpunten of nieuwe ontwikkelingen in familie of maatschappij voordoen, vooral als ze zelf begrijpen wat zich innerlijk in hen afspeelt.

In dit boek bouwt Karen stap voor stap de theoretische achtergronden op, geeft duidingsaanwijzingen en aanwijzingen hoe je in het dagelijks leven met deze horoscoopfactoren om kunt gaan. Het tweede deel van het boek bestaat uit indringende, vaak aangrijpende en boeiende voorbeelden uit het leven van mensen die bereid waren er openhartig over te praten.

Een indrukwekkende studie voor beginner en gevorderde.
€19,03 incl. BTW
exclusief verzendbijdrage