iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius PostNL GDPR/AVG

Astrologie

 

 

Klassieke medische astrologie

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: O. Hofman
Genezen met de elementen

Het eerste boek over klassieke medische astrologie wat in de westerse wereld wordt gepubliceerd. Omdat diagnose en behandeling direct op de horoscoop wordt gebaseerd kan medische astrologie worden gepraktiseerd door astrologen zonder medische kennis. Velen zijn door de methode in dit boek hersteld van kwalen waaraan reguliere artsen niets meer konden doen.


Korrektie van de geboortehorsocoop

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Wim van Dam

De laatse jaren is de jonge astrloog Drs Wim van Dam door zijn onderzoekingen en publicaties sterk op de voorgrond getreden. Het doet ons dan ook genoegen U hierbij het eerste astrlogische studieboek zan zijn hand te kunnen aanbieden. Te meer omdat het gewijd is aan de in de literatuur vaak zo deerlijk verwaarloosde korrektie van de geboortehoroscoop.

Het thema wordt behandeld met een grondigheid, die bij ons weten niet eerder is vertoond. Vanuit een grote belezenheid op vrijwel alle deelgebieden van de astrologie geeft de schrijver een breed overzicht van de voornaamste theorieén die over dit onderwerp bestaan of bestaan hebben. Ofschoon hij duidelijk zijn eigen voorkeur uitspreekt, behandelt de schrijver niettemin alle technieken gedemonstreerd, die zowel in de analyse van de geboortehoroscoop als in de astrologische prognose direkt toepasbaar zijn. Het laatste hoofdstuk bevat een herschreven en aanzienlijk uitgebreide versie van een eerder geplubiceerd artikel over de intensiteit van de horoscoopfactoren (Power in Radix).

Wat "Korrektie van de Geboortehoroscoop" uitzonderlijk maakt, is dat vrijwel iedere beschreven techniek aan de hand van voorbeelden gedemonstreerd wordt, terwijl de auteur tevens aan de noodzakelijke rekenwerk uitvoerig aandacht besteed, mede door middel van oefeningen, waarop de lezer zelf zijn krachten kan beproeven. Deze combinatie van praktijk en rijkdom aan originele ideeén als nieuwe maantransits, progressieve kuspen, jaarharmonieën, kritieke graden en navamsja-konjunkties, bestempeld dit boek tot een must zowel voor de beginnende als voor de gevorderde astroloog.

Lekker leuk koken met kids

€19,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Bornstein

Dit is het perfecte kookboek voor ouders met kinderen In de kleuterleeftijd. Het staat vol met recepten die In de smaak zullen vallen bij het hele gezin. Alles van de dagelijkse kost tot meer feestelijke maaltijden, lekkere en gezonde tussendoortjes, knapperig brood en heerlijke taarten en koekjes. Kinderen vinden het spannend om in de keuken te zijn. Mogen helpen bij het koken vergroot hun zelfvertrouwen en wekt nieuwsgierigheid naar de verschillende smaken. In het boek worden de recepten afgewisseld met tips over hoe men kinderen kan interesseren voor het koken en het eten. En hoe je hen allerlei soorten voedsel kunt laten eten zonder je te beperken tot slechts enkele gerechten. Maar ook: hoe je ervoor kunt zorgen dat koken en karweitjes in de keuken waardevolle gezamenlijke momenten worden.

Levensloopanalyse

€13,52 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Ott
Secundaire progressies zijn bij uitstek geschikt voor het maken van een astrologische levensloopanalyse en het bekijken van innerlijke processen die zich gedurende een mensenleven kunnen voordoen.De aanleg en mogelijke ontwikkelingen, aangegeven door de geboortehoroscoop, liggen bij de geboorte min of meer vast. Deze vele ontwikkelings-mogelijkheden zijn sluimerend aanwezig, totdat ze door de progressies geactiveerd worden.

Als je de progressies van je eigen horoscoop gaat onderzoeken, ga je zelf ervaren welke mogelijke ontwikkelingen zich aandienen in een bepaalde levensfase en kun je aansluiten op je eigen innerlijke proces. Op deze manier ontdek je zelf welke delen van je wezen rijp zijn om tot ontwikkeling te komen. Hierdoor kun je je aandacht richten op die zaken in je leven die aansluiten bij het huidige proces. In dit boek legt de auteur uit hoe je de progressies berekent, analyseert en duidt.

Liefde & relatie

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Marianne van der Wilk

Je kunt je door het lezen van dit boek een beeld vormen van jezelf en van de mensen om je heen die belangrijk voor je zijn. Liefde en relaties geeft weer wat het aangeeft: jouw houding ten opzichte van anderen. Op liefdesgebied maar ook in andere relaties zoals je vrienden, je collega's, je baas, je kinderen of je familie. Je kunt het gebruiken om te voorzien hoe iemand zich in bepaalde situaties op zal stellen. Een boek om binnen handbereik te hebben, als je even niet begrijpt waarom men jou weer niet heeft begrepen. Houd jezelf af en toe een astrologische spiegel voor en je zult beter begrijpen waarom sommige relaties niet lopen zoals jij je had voorgesteld. Televisie astrologe Marianne van der Wilk baseert zich in haar werk niet alleen op de astrologie, maar betrekt ook Tarot en Edelstenen in haar analyse.

Liefde in de sterren

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Dr. Liz Greene
Over de lichte en donkere kanten van onze parners

Wie zegt dat relaties op basis van normen van vroeger niet meer werken, trapt een open deur in. Het is al even duidelijk, dat het 'klassieke gezin' slechts zal kunnen blijven voortbestaan, indien de grondslagen ervan aangepast worden. Maar is dit haalbaar en zijn de crises die de moderne relaties teisteren, werkelijk uitsluitend te wijten aan externe factoren als deplorabele economie, materialisme, losgeslagenheid, te veel vrije tijd, verambtelijking, vereenzaming door grootschaligheid, e.d.? Ligt het niet veel meer voor de hand om in het voetspoor van de gestaag oprukkende esoterische stromingen het antwoord op de vraag 'waarom functioneren relaties zo moeizaam?' te zoeken in ons zelf, zoals trouwens reeds het Orakel van Delphi aanraadde?

In 'LIEFDE IN DE STERREN' toont LIZ GREENE aan, dat door het duiden en vergelijken van de horoscopen van partners duidelijk wordt, dat de keuze die we maken niet zozeer gebaseerd is op voor de hand liggende eigenschappen, maar vooral op die welke we niet direct kunnen waarnemen, en dat juist het ontdekken en begrijpen van dit onbekende gebied, stroef lopende relaties kan omtoveren tot zinvolle, bijkans rimpelloze verhoudingen. Het lijkt daarom verstandig het advies van Dr. Liz Greene op te volgen en te beginnen met de betrokken horoscopen eens met elkaar te vergelijken. Het verdiept het inzicht, stemt milder, het maakt de toekomst zonniger, en bovendien is het uitermate rustgevend om te zien dat ' je zelf en die ander', die gevaar liepen vreemden voor elkaar te worden, toch wonderwel bij elkaar schijnen te passen.

Linda Goodman's groot astrologisch handboek van de menselijke relaties

€104,94 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Linda Goodman
Het meest uitgebreide naslagwerk over de rol van astrologie in de liefde

Dit is alweer de 7e druk van Linda Goodman's Groot Astrologisch Handboek van de Menselijke Relaties. Een handboek dat terecht een nog steeds toenemende populariteit geniet door de inzichtelijke liefdevolle en humoristische wijze waarop Linda Goodman ons confronteert met onze sterke en zwakke kanten. Door meer inzicht in onszelf en onze partner te verwerven, leren we ook beter omgaan met de wederzijdse eigenschappen en hebbelijkheden. Liefde straalt kracht uit. En het is die kracht die we aan de hand van dit boek verder en dieper kunnen ontwikkelen.

Mercurius, Venus en Mars

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Greene / Sasportas
De bouwstenen van ons karakter. Hoe uw persoonlijke gevoelens en kwaliteiten in harmonische wisselwerking met de buitenwereld te brengen.

De binnenplaneten Mercurius. Venus en Mars symboliseren de belangrijkste aspecten van onze persoonlijke drijfveren zoals agressie, behoefte aan relaties. genotzucht, sociaal verkeer en seksuele voorkeuren. Zij hebben in tegenstelling, tot de buitenplaneten Saturnus, Jupiter en Pluto e.a., weinig te maken met kwesties zoals innerlijke ontwikkeling en individuatie. Omdat het streven naar de diepere zin van het leven nu eenmaal beduidend hoger in aanzien staat dan de vervulling van individuele gevoelens, verlangens en gewaarwording genieten de binnenplaneten, die onze dagelijkse wereld weerspiegelen. dan ook minder belangstelling Wat volledig onjuist is, want uiteindelijk bevat onze 'dagelijkse' persoonlijkheid niet alleen de archaïsche en demonische elementen van de collectieve psyche. zij functioneert bovendien als instrument om een ons passende keuze te maken uit de vele creatieve en destructieve mogelijkheden, binnen en buiten ons.

Kortom. bij het maken van een horoscoopanalyse en het daaruit voortvloeiend begrip voor de persoonlijke gevoelens, behoeften, talenten, contacten met derden en dergelijke. is het voor alles zaak extra aandacht te besteden aan de planeten Mercurius, Venus en Mars, die ons zo dikwijls onderschatte huis-, tuin- en keuken Ik weerspiegelen. Wie deze planeten bij de duiding veronachtzaamt, hecht te weinig belang aan de persoonlijke reactie op de dagelijkse gang van zaken en bouwt een duiding op van schone schijn.