iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
De nieuwe editie van 'Ontdek je gebruiksaanwijzing' is uit! Koop hier een gesigneerde versie. Lees hier meer over het beïnvloeden van je spanning!.

Astrologie

 

 

Toon als           
Volgorde

Horoscoop van de liefde

Auteur: Bode / Delahay

Een astrologische schets van elk sterrenbeeld met alle combinaties. Daarin dus de uwe en die van uw kennis, vriend, partner of echtgenoot en van diegene met wie u van plan bent een relatie aan te gaan. Een uitgebreid overzicht van alle sterrenbeeldcombinaties biedt meer inzicht in uw eigen relatie en de relaties waarvan u meer wilt weten. Het signaleert de sterke kanten van zo'n combinatie en vestigt de aandacht op mogelijke wrijf- en spanningspunten. Met de kennis - uit dit boekje opgedaan - kunt u uw relatie een inniger en warmere kleur geven.

Inkt

Auteur: Ceciel de Bie

Teken je ook zo graag, maar kun je best wat tips gebruiken? Speciaal voor jou openen zeven bekende Nederlandse illustratoren de deuren van hun studio's. Ontdek waarom deze tekenaars graag inkt gebruiken. Alex de Wolf doet voor hoe je grappige dieren tekent. Bas Blankevoort leert je van heel dichtbij te kijken. Wouter Tulp maakt karikaturen, Georgien Overwater schetst ongewone, grappige situaties en Alice Hoogstad laat zien wat je met verschillende materialen kunt doen. Thé Tjong-Khing vertelt hoe je uit het niets een eigen wereld schept en Barbara Stok legt precies uit hoe je een strip maakt. Ga aan de slag en beleef plezier aan de vele opdrachten in dit boek. Want tekenen is en blijft een groot avontuur!

Ceciel de Bie schreef kunstboeken voor kinderen en volwassenen voor het Van Goghmuseum, de Hermitage in Amsterdam, het Museum of Modern Art in New York en het J. Paul Getty Museum in Los Angeles. Haar Rembrandt doe-boek werd bekroond met een Zilveren Griffel.

Jupiter en Saturnus nader bekeken

Auteur:

Onder de planeten die ons leven in sterke mate beïnvloeden, nemen Jupiter en Saturnus een vooraanstaande plaats in. Het is dan ook een uitstekend idee van Stephen Arroyo en Liz Greene om aan de hand van ervaringen, opgedaan tijdens de laatste conjuntie van Jupiter en Saturnus, een aantal lezingen over juist déze planeten te houden. Afgezien van de uitgebreide inhoudelijke informatie hierover bevat dit boek veel materiaal over thema's als horoscoopvergelijking en de dynamiek van relaties, astrologie van mens tot mens, resultaten van onderzoek op relatiegebied, methoden en technieken van horoscoopsynthese, enz. Omdat zowel Stephen Arroyo als Liz Greene niet alleen een diepgaande astrologische kennis bezitten, maar bovendien deze kennis met psychologisch inzicht vlot en helder weten over te brengen, is Jupiter en Saturnus nader bekeken tot een gedegen, gemakkelijk te lezen werk uit-gegroeid, dat, gezien het belang ervan voor zowel onze actuele situatie alsi voor onze toekomstige plannen, in geen enkele astrologische verzameling mag ontbreken.

Klassieke medische astrologie

Auteur: O. Hofman
Genezen met de elementen

Het eerste boek over klassieke medische astrologie wat in de westerse wereld wordt gepubliceerd. Omdat diagnose en behandeling direct op de horoscoop wordt gebaseerd kan medische astrologie worden gepraktiseerd door astrologen zonder medische kennis. Velen zijn door de methode in dit boek hersteld van kwalen waaraan reguliere artsen niets meer konden doen.


Korrektie van de geboortehorsocoop

Auteur: Wim van Dam

De laatse jaren is de jonge astrloog Drs Wim van Dam door zijn onderzoekingen en publicaties sterk op de voorgrond getreden. Het doet ons dan ook genoegen U hierbij het eerste astrlogische studieboek zan zijn hand te kunnen aanbieden. Te meer omdat het gewijd is aan de in de literatuur vaak zo deerlijk verwaarloosde korrektie van de geboortehoroscoop.

Het thema wordt behandeld met een grondigheid, die bij ons weten niet eerder is vertoond. Vanuit een grote belezenheid op vrijwel alle deelgebieden van de astrologie geeft de schrijver een breed overzicht van de voornaamste theorieén die over dit onderwerp bestaan of bestaan hebben. Ofschoon hij duidelijk zijn eigen voorkeur uitspreekt, behandelt de schrijver niettemin alle technieken gedemonstreerd, die zowel in de analyse van de geboortehoroscoop als in de astrologische prognose direkt toepasbaar zijn. Het laatste hoofdstuk bevat een herschreven en aanzienlijk uitgebreide versie van een eerder geplubiceerd artikel over de intensiteit van de horoscoopfactoren (Power in Radix).

Wat "Korrektie van de Geboortehoroscoop" uitzonderlijk maakt, is dat vrijwel iedere beschreven techniek aan de hand van voorbeelden gedemonstreerd wordt, terwijl de auteur tevens aan de noodzakelijke rekenwerk uitvoerig aandacht besteed, mede door middel van oefeningen, waarop de lezer zelf zijn krachten kan beproeven. Deze combinatie van praktijk en rijkdom aan originele ideeén als nieuwe maantransits, progressieve kuspen, jaarharmonieën, kritieke graden en navamsja-konjunkties, bestempeld dit boek tot een must zowel voor de beginnende als voor de gevorderde astroloog.

Levensloopanalyse

Auteur: Ott
Secundaire progressies zijn bij uitstek geschikt voor het maken van een astrologische levensloopanalyse en het bekijken van innerlijke processen die zich gedurende een mensenleven kunnen voordoen.De aanleg en mogelijke ontwikkelingen, aangegeven door de geboortehoroscoop, liggen bij de geboorte min of meer vast. Deze vele ontwikkelings-mogelijkheden zijn sluimerend aanwezig, totdat ze door de progressies geactiveerd worden.

Als je de progressies van je eigen horoscoop gaat onderzoeken, ga je zelf ervaren welke mogelijke ontwikkelingen zich aandienen in een bepaalde levensfase en kun je aansluiten op je eigen innerlijke proces. Op deze manier ontdek je zelf welke delen van je wezen rijp zijn om tot ontwikkeling te komen. Hierdoor kun je je aandacht richten op die zaken in je leven die aansluiten bij het huidige proces. In dit boek legt de auteur uit hoe je de progressies berekent, analyseert en duidt.

Liefde & relatie

Auteur: Marianne van der Wilk

Je kunt je door het lezen van dit boek een beeld vormen van jezelf en van de mensen om je heen die belangrijk voor je zijn. Liefde en relaties geeft weer wat het aangeeft: jouw houding ten opzichte van anderen. Op liefdesgebied maar ook in andere relaties zoals je vrienden, je collega's, je baas, je kinderen of je familie. Je kunt het gebruiken om te voorzien hoe iemand zich in bepaalde situaties op zal stellen. Een boek om binnen handbereik te hebben, als je even niet begrijpt waarom men jou weer niet heeft begrepen. Houd jezelf af en toe een astrologische spiegel voor en je zult beter begrijpen waarom sommige relaties niet lopen zoals jij je had voorgesteld. Televisie astrologe Marianne van der Wilk baseert zich in haar werk niet alleen op de astrologie, maar betrekt ook Tarot en Edelstenen in haar analyse.

Linda Goodman's groot astrologisch handboek van de menselijke relaties

Auteur: Linda Goodman
Het meest uitgebreide naslagwerk over de rol van astrologie in de liefde

Dit is alweer de 7e druk van Linda Goodman's Groot Astrologisch Handboek van de Menselijke Relaties. Een handboek dat terecht een nog steeds toenemende populariteit geniet door de inzichtelijke liefdevolle en humoristische wijze waarop Linda Goodman ons confronteert met onze sterke en zwakke kanten. Door meer inzicht in onszelf en onze partner te verwerven, leren we ook beter omgaan met de wederzijdse eigenschappen en hebbelijkheden. Liefde straalt kracht uit. En het is die kracht die we aan de hand van dit boek verder en dieper kunnen ontwikkelen.