iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL): € 3.90 DHL PostNL GDPR/AVG

Astrologie

 

 

Liefde in de sterren

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Dr. Liz Greene
Over de lichte en donkere kanten van onze parners

Wie zegt dat relaties op basis van normen van vroeger niet meer werken, trapt een open deur in. Het is al even duidelijk, dat het 'klassieke gezin' slechts zal kunnen blijven voortbestaan, indien de grondslagen ervan aangepast worden. Maar is dit haalbaar en zijn de crises die de moderne relaties teisteren, werkelijk uitsluitend te wijten aan externe factoren als deplorabele economie, materialisme, losgeslagenheid, te veel vrije tijd, verambtelijking, vereenzaming door grootschaligheid, e.d.? Ligt het niet veel meer voor de hand om in het voetspoor van de gestaag oprukkende esoterische stromingen het antwoord op de vraag 'waarom functioneren relaties zo moeizaam?' te zoeken in ons zelf, zoals trouwens reeds het Orakel van Delphi aanraadde?

In 'LIEFDE IN DE STERREN' toont LIZ GREENE aan, dat door het duiden en vergelijken van de horoscopen van partners duidelijk wordt, dat de keuze die we maken niet zozeer gebaseerd is op voor de hand liggende eigenschappen, maar vooral op die welke we niet direct kunnen waarnemen, en dat juist het ontdekken en begrijpen van dit onbekende gebied, stroef lopende relaties kan omtoveren tot zinvolle, bijkans rimpelloze verhoudingen. Het lijkt daarom verstandig het advies van Dr. Liz Greene op te volgen en te beginnen met de betrokken horoscopen eens met elkaar te vergelijken. Het verdiept het inzicht, stemt milder, het maakt de toekomst zonniger, en bovendien is het uitermate rustgevend om te zien dat ' je zelf en die ander', die gevaar liepen vreemden voor elkaar te worden, toch wonderwel bij elkaar schijnen te passen.

Linda Goodman's groot astrologisch handboek van de menselijke relaties

€104,94 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Linda Goodman
Het meest uitgebreide naslagwerk over de rol van astrologie in de liefde

Dit is alweer de 7e druk van Linda Goodman's Groot Astrologisch Handboek van de Menselijke Relaties. Een handboek dat terecht een nog steeds toenemende populariteit geniet door de inzichtelijke liefdevolle en humoristische wijze waarop Linda Goodman ons confronteert met onze sterke en zwakke kanten. Door meer inzicht in onszelf en onze partner te verwerven, leren we ook beter omgaan met de wederzijdse eigenschappen en hebbelijkheden. Liefde straalt kracht uit. En het is die kracht die we aan de hand van dit boek verder en dieper kunnen ontwikkelen.

Pesten

€9,90 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: A. Tulleners

Wat is pesten? Hoe ontstaat het? Hoe voelt het om gepest te worden en wat kun je eraan doen? In dit boek kunnen kinderen aan de hand van gerichte vragen en opdrachten opschrijven en tekenen wat het met ze doet en hoe ze het kunnen aanpakken om er iets tegen te doen. Een stappenplan met veel praktische tips biedt een bruikbaar handvat. Voor kinderen, ouders, leerkrachten, hulpverleners.

Vanaf 10 jaar

Pesten Wat vind jij ?

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: van Dugteren

Een zelf-hulpboek voor kinderen die gepest worden In 10 overzichtelijke hoofdstukken schetst deskundige Trix van Dugteren diverse herkenbare probleemsituaties Kinderen komen zelf aan het woord Elk hoofdstuk wordt afgesloten met bruikbare tips Veel aandacht voor pesten via internet Geschikt voor kinderen van 9 tot 12 jaar Met komische tekeningen van Wouter Tulp

Planeten in compositie

€10,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Robert Hand
analyse van menselijke relaties

Tot in de zeventiger jaren bestond er in de astrologie geen theorie of techniek waarmee relaties nader bekeken konden worden: de zogeheten partnervergelijking. Om meer dan één horoscoop - in relatie - te kunnen duiden, moest men de toevlucht nemen tot allerlei methoden en conclusies die de lading eigenlijk niet dekten. Met het begrip 'compositiehoroscoop' (horoscoop samengesteld op basis van twee of meer geboortehoroscopen) introduceerde de Amerikaanse astroloog Robert Hand een nieuw type horoscoop, namelijk die van de relatie zelf. Het bijzondere van deze horoscoop is, dat er slechts één horoscoop te duiden valt, één die tot in de kleinste onderdelen en details niet alleen de positieve en negatieve kanten van de relatie, maar ook de hoogte- en dieptepunten laat zien. Planeten in Compositie maakt de compositiehoroscoop voor iedereen duidelijk en geeft de lezer uitleg over de te volgen technieken bij het vervaardigen en duiden van een compositiehoroscoop, waarbij gebruik gemaakt wordt van praktijkstudies, die laten zien dat met de compositiehoroscoop details van relaties ontrafeld kunnen worden die vroeger verborgen gebleven zouden zijn. Een duiding voor alle planeten (inclusief de Zon en de Maan) in ieder huis én in de majeure aspecten (conjunctie, sextiel, vierkant, driehoek en oppositie) wordt in twaalf hoofdstukken beschreven. Een praktische index maakt Planeten in Compositie tot een onmisbaar naslagwerk.

Sedna

€17,95 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Hamaker-Zondag
Een nieuw hemellichaam in astrologisch perspectief.

In maart 2004 werd de ontdekking van het verst weg gelegen deel van ons zonnestelsel bekend gemaakt: Sedna, genoemd naar de arctische godin die onoprechtheid jegens mens en natuur straft met kolkende zeeën en woedende stormen. In 2004 zagen we een verwoestende tsunami, in 2005 verwoestte Katrina New Orleans. Toeval? Allerminst! Karen onderzocht de positie van Sedna in horoscopen van mensen, landen en gebeurtenissen en kwam tot opmerkelijke astrologische en psychologische conclusies!

Sex signs

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Bennett
astrologische en psychologische gids voor elke vrouw over liefde, mannen, zelfwaardering, persoonlijke kracht en seks

Sex Signs is de ultieme gids over liefde voor de astrologisch georiënteerde vrouw. Dit unieke naslagwerk is veel meer dan zomaar een horoscoop. Het is een indrukwekkende verbinding van astrologie, psychologie en vrouwelijke seksualiteit, die duizenden vrouwen een indringend inzicht verschaft in zichzelf en hun relaties. Hier oor is iedere vrouw in staat vast te stellen wie ze is en wie ze kan zijn. In dit boekkan ze adviezen vinden over relaties, liefde, zelfwaardering, beslissingen nemen en het constructieve gebruik van woede en persoonlijke kracht.

Spreken we in Europa straks allemaal Europees?

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
en andere vragen van kinderen aan de Europese Unie

Auteur: van Lier

'Het is de kunst om helder en infor-matief te zijn, maar niet kinderachtig en belerend, Bas van Lier had al wel eerder laten zien dat hij dat kan. ' NRC Handelsblad

Bij de Nederlandse vertegenwoordiging van het Europees Parlement komen regelmatig vragen van kinderen over de EU binnen. Vragen als: 'Waar ligt Europa?' en: 'Wie is eigenlijk de baas in Europa?' In dit tweede boek in de Vragen-van-kinderen-serie van Nieuw Amsterdam geeft Bas van Lier antwoord. In zijn karakteristieke, heldere stijl brengt hij een doorgaans als 'saai' ervaren onderwerp tot leven. Voor kinderen die opgroeien als Europeanen en voor hun ouders die ook weleens willen weten hoe het zit.
In 2007 is het vijftig jaar geleden dat het verdrag van Rome werd ondertekend, en de Europese Unie werd geboren. Van begin af aan zijn er voor- en tegenstanders en nog steeds wordt er volop gediscussieerd over het bestaansrecht van de Europese Unie. Maar wat weten we er eigenlijk van af? Waarom bestaat de Europese Unie? En wat hebben wij, gewone mensen, en in het bijzonder kinderen eraan?