iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Esoterie

Toon als           
Volgorde

You Find Your Soul Mate When You Let Go of Searching

Auteur: Gabriella Hartwell

This book will help you to connect with yourself, the essence of who you are and what it is that you want in your life as well as whom you want in your life. When you connect with that essence, you are at the place to remember your Soul Mate and draw that soul to you in the physical. Through exercises, visualizations, and affirmations, you will connect to the truth within you. You are love, you are beautiful, you deserve to experience the blissful connection you are craving, and that love is right around the corner. Searching for this person keeps you from experiencing the intimate love that you desire. Searching takes you away from living in the present moment. When you are aware of the beauty around you right now, experiencing all of life right now, when you are happy right now, your Soul Mate will come to you. You have a choice in your destiny. Allow for your dreams to come true. Embrace your magnificence so that you can have the love you desire and deserve.


Taal: engels

Zee van licht

Auteur: Blase
een verhaal over reïncarnatie in woord en kleur

De schrijver van dit boek brengt op originele wijze de reïncarnatie-gedachte ter sprake. Hij spreekt de verbeeldingskracht van kinderen aan door kosmos en aarde te vergelijken met een oneindige zee en levende wezens als druppels die zich hieruit losmaken, om uiteindelijk weer te worden als de zee zelf. Verleden, heden en toekomst worden zo ter sprake gebracht, dat er ruimschoots gelegenheid wordt geboden daar een eigen invulling aan te geven.

Zen voor leken

Auteur: Coelman

Zen voor leken is bedoeld voor wie meer willen weten over zen als boeddhistische stroming en eventueel zelf willen gaan mediteren. Voor hen worden de belangrijkste zaken 'op een rijtje' gezet. Daarbij wordt op de volgende vragen ingegaan. Wat houdt het boeddhisme in en welke stromingen zijn er? Waarom zou u, uit al die stromingen, juist voor zen kiezen? En stel dat u voor zen kiest, hoe past u dat dan toe en hoe kunt u mediteren? Aan meditatie wordt dus eveneens ruime aandacht geschonken. Als u zich door het lezen voldoende geïnspireerd voelt om ook te gaan mediteren, dan biedt dit boek daarvoor een leidraad. Als uitgangspunt is daarbij gekozen dat u dat in beginsel zelfstandig moet kunnen beoefenen. Dus zonder de hulp van een leraar. Zen voor leken is zodanig opgezet dat vanuit het brede, globale overzicht van het boeddhisme steeds verder wordt ingezoomd op zen en de daarbij behorende meditatiepraktijk, het zazen. Henk Coelman (1945) houdt zich al meer dan dertig jaar bezig met verschillende vormen van meditatie. Ongeveer twintig jaar geleden is hij speciaal geïnteresseerd geraakt in het zenboeddhisme. Hij heeft zich vooral bezig gehouden met de vraag wat de essentie is van zen en hoe die, zonder onnodige oosterse cultuuruitingen, aan westerlingen kan worden overgebracht. Henk Coelman heeft een technische opleiding en is werkzaam geweest in de informatica. Deze achtergrond is enigszins te merken aan de manier waarop bepaalde begrippen en samenhangen door middel van tabellen en schema's in het boek worden verduidelijkt.

Zendalakleurboek

Auteur: Beika Kruid

Om zendala's te kleuren heb je niet veel nodig en je kunt het altijd en overal doen: binnen of buiten, thuis of in de pauze op je werk, in een vertrouwde of een vreemde omgeving. Dit zendalakleurboek voor volwassenen is om creatief actief te zijn of om een moment van rust te creëren naast alle drukke werkzaamheden. Een aantal kleurpotloden is al voldoende om aan de slag te gaan en even lekker te relaxen in een verloren ogenblikje.
De extra basistekeningen, waarvan er naast de in te kleuren zendala's enkele in het boek zijn opgenomen, kun je verder met patronen uitwerken met een tekenpen, zodat je er nog meer je eigen vorm aan kunt geven. En als je inspiratie nodig hebt of wilt zien wat kleur met de zwart-witzendala's kan doen, dan zijn de in kleur uitgewerkte zendala's een plezier om naar te kijken.
Beika Kruid maakt in haar cursussen het mandala- en zendalatekenen op een eenvoudige manier toegankelijk. Zij is ook de auteur van onder andere de succesvolle boeken 'Zendala's ontwerpen & kleuren', 'Werkboek zendala's tekenen' en 'Mandala's tekenen voor de beginner'.

Zien door yoga

Auteur: J. Dijkstra

Auteur: S. Cantore

Zien door Yoga is het klassieke werk over de yoga. Beter bekend is het onder de naam 'Yoga-Sutra', de yoga-spreuken van Pata jali. Het boek bevat 195 aforismen, waarin zin en doel van de yoga worden uitgelegd. Hoewel ze circa 2000 jaar oud zijn, schetsen de aforismen een beeld van de werkelijkheid dat vandaag nog sprankelend en actueel is. Ze verwoorden inzichten waaruit blijkt dat de schrijver psychische en mentale mechanismen glashelder kon analyseren en ook bekend was met de veelvuldige gelaagdheid van lichaam en geest. Zien door yoga betekent afdalen in de diepste lagen van het innerlijk, kennismaken met vlijmscherpe technieken van zelfanalyse, leren toepassen van beproefde technieken van zelftherapie.
Zien door Yoga is de enige Nederlandse vertaling rechtstreeks uit het Sanskriet. Het is de vertalers bovendien gelukt de literaire vorm van het werk - de bondigheid, kristallen helderheid en logische structuur - ook in de Nederlandse tekst tot uitdrukking te brengen zonder ingewikkelde of onbegrijpelijke termen te hoeven gebruiken. Dit laatste geldt ook voor de begeleidende verantwoording van de vertaling en het uitvoerige commentaar.

Van Jogchum Dijkstra verscheen eerder bij De Toorts het veelgeprezen Hatha Yoga Werkboek. Salvatore Cantore heeft bij De Toorts de kaartspelen De magische verbinding/Het orakel en SQN Managing Tools gepubliceerd.

Zinvol ouder worden

Auteur: Kuyper

Een boek voor ouderen om mee aan de slag te gaan
Leef nu het leven dat je echt wilt!
Als je ouder wordt, kan je leven ingrijpend veranderen. De kinderen zijn het huis uit, je werkt niet meer of zult binnenkort stoppen, je lichamelijke mogelijkheden nemen af en je vraagt je af 'of dit nu alles was'. Juist dan kan je geestelijk leven zich verrijken. Je gaat je meer bezighouden met de zin van je leven
en de vraag 'Hoe kan ik deze levensfase zo zinvol en prettig mogelijk invullen?' komt regelmatig in je op.
Zinvol ouder worden is een helder geschreven boek over zingeving voor ouderen. Een sprankelend boek, waarin de auteurs hun kennis van oosterse en westerse spirituele en filosofische inzichten hebben verwerkt. Vele oefeningen en cases verhogen de bruikbaarheid.
Marijke Kuyper (1938) is neerlandica en heeft zich na haar loopbaan in het onderwijs omgeschoold tot counseler en trainer. Ze geeft sinds vijf jaar cursussen 'Zinvol ouder worden' en heeft een praktijk voor individuele gesprekken over zingeving. Karol van Bastelaar (1948) is na zijn studie sociologie werkzaam geweest in marketing en reclame.

Zinvol toeval

synchroniciteit in ons dagelijks leven

Auteur: Joseph

Zinvol toeval is geen betekenisloze, willekeurige samenloop van omstandigheden. Gebeurtenissen die toevallig én zinvol samenvallen of naar elkaar verwijzen, zijn belangrijke signalen die de aandacht vestigen op betekenisvolle thema's, verborgen patronen in de levensloop en onbenutte kansen in de persoonlijke ontwikkeling.

Zinvol toeval, ook wel synchroniciteit genoemd, overkomt iedereen. Onverklaarbare gebeurtenissen, zoals aan iemand denken enige seconden voordat hij je opbelt, of dromen die dagen, of zelfs jaren later blijken een voorschouw te zijn van feitelijke gebeurtenissen - zinvol toeval komt in ieders leven voor.

Zinvol toeval is een praktisch handboek dat de lezer uitleg verschaft over het verschijnsel synchroniciteit. Het boek beschrijft een directe manier om zinvol toeval in ons eigen leven op te sporen en een simpele methode om de erin vervatte boodschap te ontraadselen.

Zitten in stilte

Auteur: Jeroen Witkam
35 teisho's

Teisho's zijn teksten die worden uitgesproken tijdens zenmeditaties. Je leert er stil en aandachtig te zijn. Ontstaan in de praktijk, zijn de teksten ragfijn, helder en prettig om te consumeren. Het boek Zitten in stilte bevindt zich op een ontmoetingspunt van za-zen (letterlijk: zitten in stilte) en christendom, een brandpunt van twee culturen en religieuze ervaringen. Deelnemers aan de meditatie bevinden zich in de lege ruimte tussen die twee culturen en laten zich vormen door het taalspel en de ervaringsdiepte van beide. Maar met geen van beide vereenzelvigen zij zich helemaal. Het is de bedoeling de vonken van herkenning te laten overspringen, zodat een wederzijdse bevruchting ontstaat. Het naar elkaar toeademen van stilte is daarbij een grote weldaad.

Dit praktische boek is geschreven door de voormalige abt en zenleraar van het klooster Maria Toevlucht in Zundert. Al in de jaren zeventig is in dit klooster de verbinding gelegd tussen het Oosten en het Westen. Dit begin groeide uit tot een bijzonder 'product' van de gemeenschap: de drukbezochte zenweken en -weekenden. Voor geïnteresseerden in oosterse meditatie, met of zonder christelijke achtergrond.

Zenmeester Jeroen Witkam (1931) was decennia lang abt van het klooster Maria Toevlucht in Zundert. Hij behoorde tot de eersten die zen in Nederland introduceerden. Hij schreef eerder onder andere In een kring van licht (1996) en De stilte van het woord (1998). Tegenwoordig geeft hij zentrainingen, ook bij bedrijven.