iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL): € 2.95 DHL PostNL GDPR/AVG

Filosofie / Sociologie / Maatschappelijk

Abortus, voorgoed voorbij ?

€39,59 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Marina Riemslagh & Bea vanmechelen

Eén op tien vrouwen die voor abortus kiezen krijgt achteraf - soms jaren nadien - te maken met verwerkingsproblemen. Vanuit hun ervaring bij het begeleiden van die vrouwen bieden de auteurs, verbonden aan het cRZ (centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen), niet alleen een model voor de hulpverleners maar ook een verhelderend inzicht in de onderliggende oorzaken. De theoretische concepten worden getoetst en geïllustreerd met talrijke voorbeelden uit de begeleidingspraktijk.
Het boek is bedoeld voor psychotherapeuten en voor hulpverleners die met de problematiek geconfronteerd (kunnen) worden, zoals: huisartsen en gynaecologen, medewerkers in de abortuscentra en -klinieken, in de centra voor GGZ, RIAGG's, PAAZ's, maatschappelijk werk(st)ers, sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, . . . , en ook voor zij die ertoe worden opgeleid.

Achter de PVV

€15,90 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Chris Aalberts
Waarom burgers op Geert Wilders stemmen

Er is geen politieke partij in Nederland die de politieke agenda zo zeer bepaalt als de Partij voor de Vrijheid. Bijna elke week is er rumoer over voorstellen en uitspraken van Geert Wilders. Vanaf haar oprichting daagt de PVV de gevestigde politieke orde uit en wint de partij aan invloed. Niet alleen vanwege de gedoogsteun aan het kabinet Rutte 1, maar ook omdat andere partijen worden gedwongen hardere standpunten in te nemen. De PVV is niet meer weg te denken uit het politieke landschap.

Ruim anderhalf miljoen mensen hebben al eens op de PVV gestemd en een nog groter aantal kiezers heeft dit overwogen. Het gaat niet om een obscure minderheid van de bevolking. Toch is er weinig aandacht voor de ideeën en opinies van deze PVV-sympathisanten. Wie zijn zij en wat houdt hen bezig? Waar maken ze zich zorgen over? Zijn zij het eens met de voorstellen van Wilders? Of hebben zij andere redenen om op de PVV te stemmen?

In dit boek komen deze burgers aan het woord. PVV-aanhangers blijken geen makke schapen te zijn die kritiekloos achter Geert Wilders aanlopen. Zij komen met eigen visies en ideeën hoe de politiek moet veranderen en hoe de PVV daar een rol in kan spelen. PVV-kiezers staan ver van andere politieke partijen af, maar hebben deze partijen niet definitief de rug toe gekeerd. Wat kunnen andere partijen doen om deze kiezers terug te winnen?

Chris Aalberts is publicist. Hij doceert politieke communicatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder verschenen van zijn hand onder andere 'Veel gekwetter, weinig wol: de inzet van sociale media door burgers, politiek en overheid' en 'Aantrekkelijke politiek? Een onderzoek naar jongeren en popularisering van politiek'.

Agressie bij mens en dier

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Lorenz

Het verschijnsel agressie staat volop in de belangstelling. In de huidige maatschappij verminderen de natuurlijke mogelijkheden om agressie af te reageren, waardoor de geringste aanleiding voldoende is voor een heftige ontlading van opgekropte agressie. Daarvan zijn veel frappante voorbeelden aan te wijzen (uitbarstingen van vreemdelingenhaat, voetbalrelletjes). Konrad Lorenz geeft in dit boek een verklaring van de op de eigen soort gerichte agressie. Hij bestudeert vis-sen die elkaar bevechten om het bezit van een domein, het gemeenschapsleven van nachtreigers en de massale gevechten tussen bruine ratten. Maar hij verdiept zich vooral in het gedrag van die individuen die in vrede kunnen samenleven doordat bepaalde onderlinge verhoudingen de agressie tegenhouden. De belangrijkste conclusie van dit nog altijd actuele boek is dat omgerichte agressie zelfs de basis voor vriendschap vormt. Konrad Lorenz (1903-1989) is een van de grondleggers van het vergelijkend gedragsonderzoek bij dier en mens. Mede daarvoor werd hij, samen met Niko Tinbergen en Karl von Frisch, onderscheiden met de Nobelprijs voor geneeskunde. Deze Nederlandse editie van Agressie bij dier en mens, in een wetenschappelijk verantwoorde en prettig leesbare vertaling van schrijver-bioloog Dick Hillenius, beleefde reeds diverse herdrukken.

Allochtonen in de multiculturele samenleving

€7,99 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Siep van der Werf & S. Van Der Werf

Deze zesde, herziene druk is geschreven na de twee grote gebeurtenissen die de multiculturele verhoudingen in Nederland hebben geraakt: de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 en de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002. In deze druk heeft de auteur deze en andere relevante ontwikkelingen verwerkt. Verder zijn de teksten met betrekking tot het vreem- delingenrecht, vreemdelingenbeleid en asielzoekersbeleid geactualiseerd en uitgebreid. Daarnaast is er aandacht voor criminaliteit en arbeidsvraagstukken en zijn de statistische gegevens aangepast.
In Allochtonen in de multiculturele samenleving brengt Siep van der Werf de positie van grote allochtone groepen in kaart: Surinamers, Turken, Marokkanen, Antillianen en asielzoekers.
Daarbij komen de achtergronden van hun komst naar Nederland aan bod, maar ook facetten als gezondheid, cultuur, godsdienst, rechtspositie, onderwijs en arbeidsmarkt.
De auteur verschaft veel praktische informatie, maar staat ook stil bij vragen als op welke wijze in beleid en voorzieningen de veelal ingewikkelde problematiek kan worden aangepakt.
De vorige (vijfde) druk stond onder een andere titel bekend, namelijk Allochtonen - Een inleiding in de multiculturele samenleving.
Siep van der Werf is docent aan de Sociaal-agogische opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is ook auteur van De verdeling van arbeid. Met Klaas Hoeksema schreef hij Sociologie voor de praktijk.

Als de dingen gaan denken

€7,99 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Gershenfeld

De digitale revolutie heeft een onbedwingbare I logica, die vaak de computers zelf meer ten goede komt dan de gebruikers ervan. We om-ringen ons niet de meest geavanceerde vormen van informatietechnologie, maar het is de vraag of alles even bruikbaar en nuttig is. In Als de dingen gaan denken laat Neil Gershenfeld zien dat de talloze mogelijkheden om het dagelijks leven met computers te verrijken en te vergemakkelijken tot nu toe onbenut zijn gebleven. Hij pleit voor een veel verdergaande integratie van de bits van de digitale wereld en de atomen van de fysieke wereld. De pc heeft afgedaan, we moeten ons nu richten op de ontwikkeling van denkende schoenen, zelflezende boeken en computers in koffiekopjes. Als de dingen gaan denken geeft een geheel nieuwe en verfrissende kijk op de toekomst van de informatietechnologie. Helder geschreven, met talrijke leuke en niet veel fantasie gepresenteerde voorbeelden, brengt dit boek uitstekend in kaart voor welke keuzes we staan aan het begin van het nieuwe millennium.

Als hij maar gelukkig is

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Norwood

Vrouwen die zichzelf wegcijferen in de hoop dat hun man of vriend daardoor gelukkig zal worden, vrouwen die alleen met hèm bezig zijn, altijd excuses voor hèm weten te verzinnen, wachtend op het moment dat hij onder invloed van hun zelfopofferende liefde zal veranderen. over die vrouwen gaat Als hij maar gelukkig is.
Robin Norwood laat in dit boek vrouwen aan het woord die te veel in de liefde investeren en er te veel van verwachten. Ze helpt hen te begrijpen waarom ze telkens op hetzelfde soort man vallen en ze leert hen hoe ze daar verandering in kunnen brengen.
Als hij maar gelukkig is is een baanbrekend boek waarin relaties, partners, emoties en frustraties helder worden geanalyseerd en dat voor het leven van ontelbaar veel vrouwen van grote betekenis is geweest.
Robin Norwood heeft een praktijk voor huwelijks- en gezinstherapie in Californië.

Answering only to God

€24,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Geneive Abdo and Jonathan yons

Taal:engels

Taking the reader inside Iran's key institutions, Geneive Abdo and Jonathan Lyons argue that the 1979 Iranian revolution, long viewed in the West as the pursuit of an imagined medieval Utopia, was in fact a political movement designed to modernize Islam. Twenty years later, a power struggle between conservative and reform elements provoked a clash that has destabilized the country and limited Iran's ability to integrate with the world community.


Answering Only to God challenges the prevailing Western belief that the Islamic world is an undifferentiated mass of disaffected and dangerous fanatics or that a Westernstyle democracy will soon transform this ancient land of Shi'ite and Sufi tradition. Instead, the authors explore the controversial view that beyond the quarrel with the West, stemming from decades of exploitive foreign policies, the real struggle in Iran is between reformist and conservative mullahs.


"Abdo and Lyons have made a major contribution to contemporary Iranian history. Their eyewitness accounts are absolute gems of investigative journalism, done with courage and imagination and guided by a caring intellect. " —Hamid Dabashi, Hagop Kevorkian Professor of Iranian Studies, Columbia University, and author of Theology of Discontent


"Geneive Abdo and Jonathan Lyons argue persuasively in their new book, Answering Only to God, that Khatami has failed. Despite his wellpublicized talk of change, the ruling clerics remain as powerful as ever. " —David Ignatius, The Washington Post

Antiracisme

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Blommaert & Verschueren

In Antiracisme onderzoeken Jan Blommaert en Jef Verschueren racistische handelingen en taaluitingen. Ze gaan niet zozeer op zoek naar de wortels van het racisme maar concentreren zich op vragen als: hoc werkt het, met welke argumenten wordt het ondersteund of verdoezeld, hoe kan men die identificeren en er zich tegen verdedigen? Ze bespreken ook een aantal manieren om racistische argumenten te ontmaskeren. Hun conclusie is dat wie zich alleen maar op uitdrukkelijk racistische taal concentreert de essentie van racisme mist of ontwijkt, meer bepaald de concrete sociale verhoudingen en de daaraan gekoppelde denkpatronen.

Voorts schrijven de auteurs over het racisme dat dagelijks doorsijpelt in het beleid, de pers en populaire tv-programma's, de politieke partijen en in de verklaringen van politici, vakbonden én van antiracistische organisaties, want ook deze laatsten gaan niet altijd vrijuit Tot slot formuleren Blommaert en Verschueren strategieën voor antiracisctische actie. Antiracisme is een boekje voor een groot publiek met tal van actuele voorbeelden.

an Blommaert (1961) en Jef Verschueren (1952) werden voor hun bock Het Belgisch Migrantendebat in 1993 bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord. Ze werken aan het linguïstisch oriderzoekscentrum IRC van de UIA en publiceerden samen of apart over ideologie en taal, en interculturele communicatie.