iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Filosofie / Sociologie / Maatschappelijk

Toon als           
Volgorde

Poppe-methode

Auteur: Glastra van Loon
Milieu-activist Remi Poppe ontmaskert de grote vervuilers

Wie waren werkelijk verantwoordelijk voor de explosie bij Cindu in Uithoorn? Wat wist de burgemeester van Aplhen over de gifberg in zijn gemeente? Waar liet Willem Zegwaard het chemisch afval uit Zuid-Holland? Hoe slaagde Etenit er in jarenlang een verbod op asbest tegen te houden?
Op deze vragen en vele anderen geeft 'De Poppe-methode' een antwoord. Aan de hand van het werk vna de Vlaardingse 'milieudetective' Remi Poppe, die al meer dan 20 jaar onderzoek doet naar milieuvervuiling, onthult dit boek hoe chemische industrieen e nafvaltransporteurd de milieuwetgeving ontduiken. En hoe zij daarbij worden geholpen door de overheid. De auteur siteert uit nooit eerder gepubliceerde geheime notulen, vertrouwelijke notities en processen verbaal. Daarnaast beschrijft hij nauwkeurig het speurwerk van Remi Poppe: de clandestiene bezoekjes aan bedrijven, de gesprekken met informanten, de toevalstreffers en de tegenslagen. De 'Poppe-Methode' is een uniek verslag uit de wereld van het grote vuil, spannend en soms zeer vermakelijk.

Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn

Auteur: F. Migchelbrink

Een praktijk georiënteerd boek over bruikbare en praktijkgerichte onderzoeksmethoden en -technieken in welzijnszorg en gezondheidszorg was lang niet voorhanden. De noodzaak ervan lijdt echter geen twijfel. Dit boek is de vijfde en geheel herziene versie van het boek Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn.
Beroepsbeoefenaren in welzijn en gezondheidszorg komen niet alleen steeds meer in aanraking met onderzoek, zij verrichten steeds vaker zelf onderzoek in hun beroepspraktijk. In het hoger beroepsonderwijs is praktijkgericht onderzoek dan ook meestal onderdeel van de reguliere onderwijsprogramma's. Op gestructureerde wijze worden in dit boek bruikbare en praktijkgerichte onderzoeksmethoden en -technieken beschreven.
Dit boek is uitermate geschikt voor studenten in zorg en welzijn, hun begeleiders en beroepsbeoefenaars. Door de heldere opbouw kan het boek ook gehanteerd worden als naslagwerk voor mensen die praktijkgericht onderzoek doen, of ermee in aanraking komen.
Deel 1: Concepten en oriëntaties
In dit deel komen conceptuele begrippen en opvattingen met betrekking tot praktijkgericht onderzoek aan de orde. Een plaatsbepaling van praktijkgericht onderzoek
Deel 2: Basisactiviteiten
Dit deel gaat over de activiteiten die verricht moeten worden in een onderzoeksproject.
Deel 3: Typen praktijkgericht onderzoek
In dit deel komen gedachtegangen, ideeën en richtlijnen voor het opzetten en uitvoeren van verschillende vormen van praktijkgericht onderzoek aan de orde.
Deel 4: Data-verzamelingstechnieken en -analyse
Dit deel bevat een instructieve en praktische beschrijving van de verschillende data-verzamelingstechnieken die in PO worden gebruikt.
Deel 5: Toepassingen
In dit laatste deel komen zaken als kwaliteitszorg, vraaggericht werken, innovatie, cliëntentevredenheid en monitoring aan de orde.

Praktische dromers

Auteur: L. Vulperhorst

Wie zijn onze wethouders Uit welke beroepen komen ze, hoe bereiden ze zich voor op deze politieke loopbaan waar geen opleiding voor bestaat Hoe realiseren ze hun idealen Wat is hun stijl van leiding geven en hoe stellen ze zich op tegenover de vele partijen waar ze in hun vak mee te maken krijgen En ook heel belangrijk wat wordt er van een wethouder verwacht

In deze vierde, geheel herziene druk van PRAKTISCHE DROMERS komen burgemeesters, oud-wethouders, fractievoorzitters, topambtenaren, bestuurders en natuurlijk de wethouders zelf aan het woord over dit uitdagende vak. Een enquête onder meer dan vijfhonderd wethouders geeft een goed beeld van de mensen die inhoud en vorm geven aan lokaal beleid en van grote uitdagingen waar ze nu voor staan, met name de decentralisatie van de zorg. Een hoofdstuk over de grote mannen van het wethouderssocialisme Wibaut, De Miranda, Drees en Schaefer, plaatst de ambities van moderne wethouders in een historisch kader en laat zien waar de wortels liggen van de praktische dromers van nu.

Predictably Irrational

Taal: engels

Auteur: Dan Ariely

Why do smart people make irrational decisions every day? The answers will surprise you. Predictably Irrational is an intriguing, witty and utterly original look at why we all make illogical decisions.Why can a 50p aspirin do what a 5p aspirin can't? If an item is free it must be a bargain, right? Why is everything relative, even when it shouldn't be? How do our expectations influence our actual opinions and decisions?In this astounding book, behavioural economist Dan Ariely cuts to the heart of our strange behaviour, demonstrating how irrationality often supplants rational thought and that the reason for this is embedded in the very structure of our minds.Predicatably Irrational brilliantly blends everyday experiences with a series of illuminating and often surprising experiments, that will change your understanding of human behaviour. And, by recognising these patterns, Ariely shows that we can make better decisions in business, in matters of collective welfare, and in our everyday lives from drinking coffee to losing weight, buying a car to choosing a romantic partner.

Prosecuting Heads of State

Taal: engels

Auteur: Ellen L. Lutz

Since 1990, 65 former heads of state or government have been legitimately prosecuted for serious human rights or financial crimes. Many of these leaders were brought to trial in reasonably free and fair judicial processes, and some served time in prison as a result. This book explores the reasons for the meteoric rise in trials of senior leaders and the motivations, public dramas, and intrigues that accompanied efforts to bring them to justice. Drawing on an analysis of the 65 cases, the book examines the emergence of regional trends in Europe and Latin America and contains case studies of high-profile trials of former government leaders: Augusto Pinochet (Chile), Alberto Fujimori (Peru), Slobodan Milosevic (former Yugoslavia), Charles Taylor (Liberia and Sierra Leone), and Saddam Hussein (Iraq) - studies written by experts who closely followed their cases and their impacts on wider societies. This is the only book that examines the rise in the number of domestic and international trials globally and tells the tales in readable prose and with fascinating details.

Radical Inclusion

Taal: engels

Auteur: Martin Dempsey

A WALL STREET JOURNAL BEST-SELLING BOOK NAMED BY THE WASHINGTON POST AS ONE OF THE 11 LEADERSHIP BOOKS TO READ IN 2018 Radical Inclusion: What the Post-9/11 World Should Have Taught Us About Leadership examines today's leadership landscape and describes the change it demands of leaders. Dempsey and Brafman persuasively explain that today's leaders are in competition for the trust and confidence of those they lead more than ever before. They assert that the nature of power is changing and should not be measured by degree of control alone. They offer principles for adaptation and bring them to life with examples from business, academia, government, and the military. In building their argument, Dempsey and Brafman introduce several concepts that illuminate both the vulnerability and the opportunity in leading today: Radical Inclusion. Fear of losing control in our fast-paced, complex, highly scrutinized environment is pushing us toward exclusion-exactly the wrong direction. Leaders should instead develop an instinct for inclusion. The word radical emphasizes the urgency of doing so. The Era of the Digital Echo. The speed and accessibility of information create digital echoes that make facts vulnerable, eroding the trust between leader and follower. Relinquishing Control to Preserve Power. Power and control once went hand in hand, but no longer. In today's environment, control is seductive but unlikely to produce optimum, affordable, sustainable solutions. Leaders must relinquish and share control to build and preserve power. The principles discussed in Radical Inclusion are memorable and the book is full of engaging stories. From a young vegan's confrontation with opponents in Berkeley to a young lieutenant's surprising visitor during the Cold War, from a reflection on the significance of Burning Man to a discussion of challenges faced in the Situation Room, Radical Inclusion will provide you with leadership tools to address real leadership challenges.

Rebel Talent

Taal: engels

Auteur: Francesca Gino

Do you want to follow a script &; or write your own story?

Award-winning Harvard Business School professor Francesca Gino shows us why the most successful among us break the rules, and how rebellion brings joy and meaning into our lives.

Rebels have a bad reputation. We think of them as troublemakers, outcasts, contrarians: those colleagues, friends, and family members who complicate seemingly straightforward decisions, create chaos, and disagree when everyone else is in agreement. But in truth, rebels are also those among us who change the world for the better with their unconventional outlooks. Instead of clinging to what is safe and familiar, and falling back on routines and tradition, rebels defy the status quo. They are masters of innovation and reinvention, and they have a lot to teach us.

Francesca Gino, a behavioral scientist and professor at Harvard Business School, has spent more than a decade studying rebels at organizations around the world, from high-end boutiques in Italy&;s fashion capital, to the World&;s Best Restaurant, to a thriving fast food chain, to an award-winning computer animation studio. In her work, she has identified leaders and employees who exemplify &;rebel talent,&; and whose examples we can all learn to embrace.

Gino argues that the future belongs to the rebel &; and that there&;s a rebel in each of us. We live in turbulent times, when competition is fierce, reputations are easily tarnished on social media, and the world is more divided than ever before. In this cutthroat environment, cultivating rebel talent is what allows businesses to evolve and to prosper. And rebellion has an added benefit beyond the workplace: it leads to a more vital, engaged, and fulfilling life.

Whether you want to inspire others to action, build a business, or build more meaningful relationships, Rebel Talent will show you how to succeed &; by breaking all the rules.

Rede en religie

Auteur: Leezenberg
Denkers voer religie

De verhouding tussen redelijk denken en religious leven en beleven blijft de gemoederen bezighouden. Vaak staan bijvoorbeeld de uitspraken van de empirische wetenschappen op gespannen voet met religieuze dogma's. Maar ook op politiek gebied strijden religieuze en seculiere visies om voorrang. Mag religie in het publieke leven ook een rol spelen en zo ja, op welke manier?
Dit boek geeft een kritische inleiding op de filosofische begrippen die centraal staan in discussies over deze thematiek. Het gaat niet alleen in op de hedendaagse discussie, maar ook op de historische ontwikkeling ervan. Achtereenvolgens komen kentheoretische, ethische en sociaal-politieke aspecten aan de orde. Het eerste aspect betreft onder meer de verhouding tussen wetenschappelijke kennis en religieuze openbaring en de status van godsbewijzen. Het tweede heeft betrekking op de rol die religieuze ervaring en wetenschappelijke kennis spelen als bronnen van zingeving. Het derde gaat vooral over vragen ten aanzien van secularisering (ontkerkelijking) en secularisme (scheiding van kerk en staat). De nadruk ligt op de grote monothe ische religies, maar ook andere religieuze tradities passeren de revue, zoels boeddhisme, hindoe e en confucianisme. Aansluitend biedt dit boek een bloemlezing van klassieke teksten van Anselmus, Aboe Nasr al-Farabi, John Locke, Immanuel Kant, ile Durkheim, Charles Taylor en Michel Foucault.

Dit boek is bestemd voor iedereen met een filosofische belangstelling voor het thema rede en religie. Het boek is tevens examencahier voor het centraal schriftelijk examen filosofie op het vwo. Het thema geldt voor de examenjaren 2008,2009 en 2010.
Michiel Leezenberg is als universitair docent verbonden aan de Afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Eerder verschenen van zijn hand Islamitische filosofie. Een geschiedenis (bekroond met de Socrateswisselbeker voor het beste Nederlandstalige filosofieboek van 2001), Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen (met Gerard de Vries) en De vloel van Oedipus. Taal, democratie en geweld in de Griekse tragedie.