iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Kunst en Cultuur

Toon als           
Volgorde

Astrologie als ambacht

Auteur: Hermes

de astroloog als vakman

Dit boek leert de lezer de grondslagen van de astrologie die vragen beantwoordt en staat geheel in het teken van de klassieke leer hierover. Astrologie is een ambacht, een handwerk en de astroloog is een vakman. Het ambacht dat de astroloog beoefent is het vinden van de correcte, waarachtige, controleerbare antwoorden op vragen. De astroloog als vakman is gespecialiseerd in het gebruik van zijn ambachtelijke instrument: de horoscoop.
Er zijn een aantal fundamentele klassieke basisregels in de benadering van elk soort horoscoop. Die regels vormen het uitgangspunt van dit boek. Het woord ambachtelijk doet al gauw denken aan kwaliteit. Dat geldt zeker voorde oeroude astrologie, de hier gepresenteerde termen en gereedschappen zijn al zo’n 2000jaar lang de standaard uitrusting van de praktiserende astroloog. Dit gereedschap stelt de astroloog in staat in een aantal eenvoudige stappen een speciaal soort horoscoop te duiden, die van een concrete vraagstelling. In vakjargon heet dat een "uurhoek: Als men de duiding daarvan op de ambachtelijke manier aanpakt zoals de klassieke astrologen dat deden, blijkt dat men - in weerwil van wat de hedendaagse astrologie bij hoog en bij laag volhoudt - ook werkelijk concreet kan voorspellen. Deze vakkennis stelt de astroloog weer in staat te functioneren als de vakman die hij is en dient te zijn.
Deze klassieke methode vormt de inhoud van dit boek. Het laat met veel voorbeelden zien hoe doeltreffend, eenvoudig, elegant en concreet astrologie kan zijn, mits op de juiste wijze geleerd en toegepast.
Dit boek is het eerste deel van een serie gewijd aan de verkenning en toepassing van de klassieke, historische astrologie en is zowel voor de beginner ais de gevorderde astroloog geschikt. De concrete aard van de hier gepresenteerde astrologie vindt zijn optimale toepassing niet alleen in de gebruikelijke astrologische werkvelden, maar is zeer nuttig voor de zakelijk werkende astroloog in de bedrijfsmatige consultancy.

Autogene meditatie

Auteur: Steinfeld

se, Van de basisoefeningen der autogene training tot de meditatieve verdieping 'Meditatie', 'bewustzijnsverruiming', 'autogene training' zijn de laatste jaren ronduit modewoorden geworden, die worden gebruikt en versleten en waar ruzie om wordt gemaakt. In deze situatie geeft het boek van Ludwig Steinfeld op grond van gefundeerde theoretische kennis en een lange praktijkervaring degelijk en kritisch onderricht over de eerste fase en de voortgezette meditatie-oefeningen van de autogene training. Het schetst soortgelijke methodes in de psychotherapie en trekt een vergelijking met meditatievormen uit het verre oosten (yoga, Zen, transcendente meditatie). Tenslotte laat het zien hoe autogene training tot een autogene, dus door de individu zelfstandig en op eigen verantwoording ontwikkelde, godsdienstig gerichte verdieping kan leiden. De absoluut noodzakelijke voorwaarden (vakkundige begeleiding, geduld bij beheerste training, het afzweren van iedere prestatiedrang, afzien van manipulatie) komen duidelijk naar voren, de oefeningen zelf worden nauwkeurig en aanschouwelijk weergegeven. Wie zich eerst slechts -precies en duidelijk - over autogene training wil informeren, doet met dit boek zijn voordeel. Hij moet er echter rekening mee houden, dat er een nieuwsgierigheid bij hem wordt opgewekt, die alleen door de eigen praktische uitvoering van de autogene meditatie kan worden bevredigd.

Avonturen in de mens

Auteur: Gavin Francis

'Een nuchter en prachtig boek over het landschap van het menselijk lichaam: sprekend en tot nadenken stemmend. ' – Hilary Mantel

Aan de hand van zijn ervaringen als arts en wereldreiziger neemt Gavin Francis je mee op een ontdekkingsreis door het menselijk lichaam. Wat richt een toeval aan in het brein? Wat heeft het ingenieuze mechanisme van de voet voor de mensheid betekend?

Avonturen in de mens is een ontroerend, informatief en prachtig geschreven boek. Het bespreekt de geneeskunde met verwijzingen naar filosofie, literatuur, kunst en geschiedenis. Achter elke ziekte en genezing, elk leven en sterven zit een verhaal.

Gavin Francis is huisarts in Edinburgh en schrijft voor The Guardian, The Times, London Review of Books en Granta. Zijn boek Empire Antarctica werd in 2013 verkozen tot Scottish Book of the Year.

‘Het innemende en verheffende Avonturen in de mens wekt de anatomie tot leven door haar in het bredere spectrum van de menselijke ervaring te plaatsen. Het verbindt het lichaam met kunst, literatuur, muziek, astronomie en geschiedenis. ’ – Jerome Groopman in The New York Review of Books

‘. . . de stijl is bondig en snel en de menselijke verhalen zijn onweerstaanbaar. Knap en ongewoon prachtig. ' – The Times


Awi!

Auteur: M. Hoekveld

Michel Pellanders (freelance fotograaf) en Marion Hoekveld (beeldend kunstenaar en schrijver) werkten in de afgelopen tien jaar 32 maanden in graadje en bezochten vijftien verschillende indianenvolken. Ze raakten gefascineerd door de rijkdom Va n de cultuur en door de manier waarop indianen omgaan met de enorme veranderingen waaraan zij onderhevig zijn. Awi! Amazone Indianen doet daarvan verslag met foto's. tekst en tekeningen. Het boek vertelt over hun mythen. rituelen en het dagelijkse leven. Over hoe het vroeger was en over de eerste contacten met blanken. Over hoe de situatie nu is en wat er is veranderd.


Om het eigen gedachtegoed van de indianen beter tot zijn recht te laten komen. vroegen Pellanders en Hoekveld hen tekeningen te maken. Het resultaat is een serie verbluffende, soms surrealistische werken van de Arara. Yanomami. Nambikwara. AwS Cuajá. Kayap6-Xicrin. Mans. Asurinl en Waiápi. die in dit boek voor het eerst aan de openbaarheid worden prijsgegeven. Tekenen op papier was een gebeurtenis. een uitinp,svonn die de meeste indianen voor de eerste keer beleefden. Er werd een wereld mee zichtbaar gemaakt: tekenen als schrijven. de taal van andere werkelijkheden.

B2B eCommerse cyber assisted business in de praktijk

Auteur: D.Th.H. Raman

"Dit boek geeft een zeer heldere beschrijving van eCommerce, de bedrijfsprocessen en de onderliggende technologie. Na lezing is mij duidelijk geworden wat de sterke en zwakke kanten zijn van 'traditionele' EDI en EDIFACT enerzijds en van Internet als medium voor eCommerce anderzijds. Het boek legt uit hoe XML/EDI de voordelen van het traditionele EDI combineert met die van het Internet. ebXML zal dit nog een stap verder brengen. ebXML combineert de ervaring, stabiliteit en internationale robuustheid van de EDIFACT-standaard met het XML/EDI-concept. Het versterkt de investeringen die gedaan zijn in 'traditionele' EDI, en maakt een snelle acceptatie van eCommerce mogelijk door bedrijven in een groot aantal sectoren waarbij tegelijkertijd de internationale handel wereldwijd wordt ondersteund. Het boek is een knap staaltje werk over eCommerce en waarschijnlijk een van de beste boeken ooit geschreven over dit onderwerp."

Baeza Campo - Light Is More

Auteur:

Taal: engels, spaans

Light is probably the feature that best characterizes the architecture of Campo Baeza, above and beyond his emblematic More with less that so fittingly disclosed his ability to achieve a maximum effect with the minimum use of elements. Campo Baeza's use of light as the principal variable characterizing his architecture moved me to enounce so the essence of his work, as Light is more.

Besnyo in Bergen

Auteur: Tineke de Ruiter

Na een tweejaring verblijf in Berlijn verhuisde Eva Besnyo (Boedapest, 1910) in oktober 1932 samen met haar toenmalige vriend, de filmer John Fernhout, naar Nederland. Daar maakte de jonge fotografe al spoedig kennis met diens moeder, de schilderes Charley Toorop. Dat was het begin van een hechte vriendschap. Charley Toorop woonde in het Noord-Hollandse Bergen in het huis De Vlerken.

Bevorderaars van het goede

Auteur: Henk Looijesteijn

Nederlanders houden van besturen. Tal van vrijwilligers houden tal van organisaties draaiende. Ook hofjes worden vaak door vrijwilligers bestuurd, soms al eeuwen lang. In dit boek wordt een beeld gegeven van de geschiedenis van hofjesbesturen. Hoe werden die besturen vorm gegeven? Wat voor mensen waren die bestuurders, hoe weten zij dat en wat deden ze? Hoe gingen zij om met de bewoners? Hoe hielden zij hun hofjes in stand? Wat veranderde er in de 20ste eeuw, en wat bleef er hetzelfde? En welke uitdagingen staan hen te wachten in deze eeuw?