iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Kunst en Cultuur

Toon als           
Volgorde

Blijven we een fatsoenlijk land

Auteur: Nicole Teeuwen

Auteur: Mary van den Wijngaart

De verzorgingsstaat is een immense uitvinding, die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van Nederland. Nu staan we aan de vooravond van een grootscheepse hervorming van die verzorgingsstaat.
Gemeenten komen aan het roer. Ze zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van goede, passende zorg. Burgers krijgen een grote rol. Gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars komen in nieuwe onderlinge verhoudingen te staan. Het is een ingrijpende hervorming, die zich tamelijk stilzwijgend voltrekt. Want zoals altijd gaat het geschreeuw over geld.

Wat leveren de decentralisaties op voor de burger? Daar gaat het per slot van rekening om. Wat moeten gemeenten doen én laten om een lokaal sociaal stelsel tot wasdom te laten komen? Kunnen gemeenten het echt beter maken voor de burger? En hoe krijgen burgers er vertrouwen in?
Dit boek bevat geen checklist of recepten. Maar het formuleert antwoorden op vragen over hoe gemeenten, aanbieders van woon-, zorg- en welzijnsdiensten en mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben deze stelselwijziging gaan opvangen.

Kies! En stel niet uit! Maak geen protocollen, maar ethische afwegingen! Hoe? Dat leest u in dit boek.

'Hoe moet het verder met de verzorgingsstaat? Wie dat wil weten kan zijn analyse beginnen met het lezen van dit boek. '
Maarten van Rossem

'Er is geen multinational die op een verantwoorde manier 16 miljard weet weg te zetten. Nu moeten we het met 400 gemeenten doen. '
Alex Brenninkmeijer

'Uiteindelijk moet er gewoon een besluit worden genomen. Wat doen we wel en niet? En dan komt het aan op gevoel en intuïtie van een bestuurder: doe ik het goede?'
Kim Putters

Bloemen flowers

Auteur: Merkloos

Het Rijksmuseum in Amsterdam beheert de grootste en meest diverse kunstcollectie van Nederland, een van de beroemdste collecties ter wereld. Dankzij een serie prachtig uitgevoerde boekjes wordt deze collectie nu ontsloten voor een breed publiek. Bij elk gekozen thema zijn 120 tot 150 van de mooiste kunstwerken gezocht: schilderijen, prenten, keramiek, beeldhouwkunst, zilverwerk, meubelen et cetera. Elk object wordt gepresenteerd op een spread, zowel in zijn geheel als en detail, met een korte omschrijving in het Nederlands en in het Engels.
_

Elk boek is een juweeltje_

De eerste vier titels die zullen verschijnen zijn _Liefde_, _Land & Water_, _Vrouwen _en _Bloemen_. De boekjes worden aangeboden per 16, 4 van elke titel, in een fraaie display.

Bronzes

Auteur: Marianne Houtkamp

Bruegel

103 afbeeldingen verzameld en ingeleid door Christopher Brown. Met Nederlandstalige beschrijving.

Kunst kijkboeken op posterformaat

Bruggen in Amsterdam

Auteur: F. V. Smit
infrastructurele ontwikkelingen en brugontwerpen van 1850 tot 2010

De dynamiek van het verkeer in het waterrijke Amsterdam is goed af te lezen aan zijn bruggen. Met de groei van de stad is het bruggenareaal voortdurend aangepast en uitgebreid. De auteur legt het verband tussen de grote stedenbouwkundige uitbreidingen vanaf het midden van de negentiende eeuw met enerzijds de bevlogen aandacht voor kunst en schoonheid en anderzijds de constructieve mogelijkheden, die nieuwe materialen en technieken de architecten en ingenieurs boden. Het kloeke boek is geïllustreerd met veel nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal, historische foto's, prentbriefkaarten, tekeningen en plattegronden. Het eerste deel belicht de infrastructurele ontwikkeling van Amsterdam en de invloed daarvan op de bouw van bruggen sinds circa 1850. Het tweede deel is gewijd aan de technische en esthetische ontwikkeling van de Amsterdamse bruggenbouw. In drie routes, de Singelring, de Westelijke Hoofdvaarweg en de Oostelijke Hoofdvaarweg, passeren 120 bruggen de revue die exemplarisch zijn voor vrijwel alle brugtypes die in Amsterdam zijn gebouwd.

Buurman boven in de boom

Auteur: Merwe

Jaap van de Merwe, Buurman boven in de boom.
Met een inleiding van Freek de Jonge

C.A.B. Bantzinger tekenaar

Auteur: Bantzinger

Linnen map met 57 reproducties van tekeningen van Bantzinger. Met inleiding van Hans Redeker.