iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Kunst en Cultuur

Toon als           
Volgorde

Bivak

Auteur: Dré Wapenaar

Met zijn tentsculpturen werkt Dré Wapenaar al vijftien jaar aan een indrukwekkend oeuvre. Een groot deel van dit oeuvre is verzameld in het boek Bivak en wordt nu door Uitgeverij d'jonge Hond uitgebracht.
Zijn ingenieuze bouwsels spreken alom tot de verbeelding. Ze bezetten een gebied dat de grens vormt tussen ruimte innemen en ruimte omlijsten, tussen toevluchtsoord en ontmoetingsplaats, een plek waar men 'en plein public' een douche kan nemen.
Wapenaars creaties van tentdoek bevinden zich op het grensgebied van architectuur, design en beeldhouwkunst. De prachtige vormen, organische structuren en interieurs van zijn nomadische onderkomens nodigen uit om in te kruipen, door het canvas naar buiten te kijken of binnen een eigen plek te maken. Iedere tent heeft een duidelijke functie en staat klaar om daadwerkelijk in gebruik genomen te worden.

Bjorn Staps - Fortune Flows

Auteur: Bjorn Staps & Boudie Rijkschroeff

Aquarium Oriental

In bijna elk Chinees-Indisch restaurant kom je ze tegen: aquaria. Drie jaar lang reisde Bjorn Staps (1975) heel Nederland door en legde dit exotische fenomeen vast in een fotoserie, die hij de beeldende titel 'Stromend Geluk: Aquarium Oriëntal' meegaf.
Volgens de Feng Shui filosofie zorgen de vissen in het water door hun beweging voor stroming in het energieveld wat geluk en zakelijk succes brengt. Maar doordat steeds minder restauranteigenaren dit geloof nog aanhangen, het schoonmaken te veel werk vinden of overstappen op fusion, wok of all-you-can-eat-sushi, verdwijnen de aquaria langzaam maar zeker uit de restaurants.
'Stromend Geluk: Aquarium Oriëntal' is niet alleen een boeiend visueel verhaal over een bijzonder cultureel fenomeen, maar ook een waardevolle registratie van een typisch Nederlandse eetcultuur die bijna ongemerkt aan het verdwijnen is.
Met essays van hoogleraar Design Cultures Timo de Rijk en IOC directeur Boudie Rijkschroeff over de de Chinees-Indische keuken decennialang vrijwel elke Nederlander voor zich wist te winnen- totdat de smaak veranderde.


Taal: engels

Blijven we een fatsoenlijk land

Auteur: Nicole Teeuwen

Auteur: Mary van den Wijngaart

De verzorgingsstaat is een immense uitvinding, die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van Nederland. Nu staan we aan de vooravond van een grootscheepse hervorming van die verzorgingsstaat.
Gemeenten komen aan het roer. Ze zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van goede, passende zorg. Burgers krijgen een grote rol. Gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars komen in nieuwe onderlinge verhoudingen te staan. Het is een ingrijpende hervorming, die zich tamelijk stilzwijgend voltrekt. Want zoals altijd gaat het geschreeuw over geld.

Wat leveren de decentralisaties op voor de burger? Daar gaat het per slot van rekening om. Wat moeten gemeenten doen én laten om een lokaal sociaal stelsel tot wasdom te laten komen? Kunnen gemeenten het echt beter maken voor de burger? En hoe krijgen burgers er vertrouwen in?
Dit boek bevat geen checklist of recepten. Maar het formuleert antwoorden op vragen over hoe gemeenten, aanbieders van woon-, zorg- en welzijnsdiensten en mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben deze stelselwijziging gaan opvangen.

Kies! En stel niet uit! Maak geen protocollen, maar ethische afwegingen! Hoe? Dat leest u in dit boek.

'Hoe moet het verder met de verzorgingsstaat? Wie dat wil weten kan zijn analyse beginnen met het lezen van dit boek. '
Maarten van Rossem

'Er is geen multinational die op een verantwoorde manier 16 miljard weet weg te zetten. Nu moeten we het met 400 gemeenten doen. '
Alex Brenninkmeijer

'Uiteindelijk moet er gewoon een besluit worden genomen. Wat doen we wel en niet? En dan komt het aan op gevoel en intuïtie van een bestuurder: doe ik het goede?'
Kim Putters

Bloemen flowers

Auteur: Merkloos

Het Rijksmuseum in Amsterdam beheert de grootste en meest diverse kunstcollectie van Nederland, een van de beroemdste collecties ter wereld. Dankzij een serie prachtig uitgevoerde boekjes wordt deze collectie nu ontsloten voor een breed publiek. Bij elk gekozen thema zijn 120 tot 150 van de mooiste kunstwerken gezocht: schilderijen, prenten, keramiek, beeldhouwkunst, zilverwerk, meubelen et cetera. Elk object wordt gepresenteerd op een spread, zowel in zijn geheel als en detail, met een korte omschrijving in het Nederlands en in het Engels.
_

Elk boek is een juweeltje_

De eerste vier titels die zullen verschijnen zijn _Liefde_, _Land & Water_, _Vrouwen _en _Bloemen_. De boekjes worden aangeboden per 16, 4 van elke titel, in een fraaie display.

Bouwen met water

Auteur: K. Hoeven
wonen, werken en recreëren

Water heeft altijd een bijzondere plaats ingenomen. De toegenomen welvaart en vrije tijd en de schaarse ruimte hebben tot grote veranderingen in de perceptie en omgang met water geleid. Internationaal gezien neemt water een steeds strategischer plaats in. Water vervult onze meest primaire levensbehoefte en is een schaars goed. Watermanagement is een actueel issue geworden, mede onder invloed van klimaatveranderingen en zeespiegelstijgingen. Door water nu de ruimte te geven wordt voorkomen dat water in de toekomst die ruimte zelf zal nemen. Wonen, werken en recreëren met, op en in het water. Nieuwe perspectieven voor nieuw watermanagement en het bewerkstelligen van een bewustwording, c.q. mentaliteitsverandering. In de essays wordt nader ingegaan op de procesgang: techniek, communicatie, economie, beleving en nieuwe bestuurlijke arrangementen. Tussen de essays staan visuele intermezzo's van plannen e gerealiseerde projecten met betrekking tot woningbouw, utiliteitsbouw, stedenbouw, landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening, infrastructuur en vrije tijd.

Bronzes

Auteur: Marianne Houtkamp

Bruegel

103 afbeeldingen verzameld en ingeleid door Christopher Brown. Met Nederlandstalige beschrijving.

Kunst kijkboeken op posterformaat

Bruegel. ziener voor alle tijden

Auteur: Perre
Ziener voor alle tijden

Was Pieter Bruegel de Oude een ‘late middeleeuwer’? Een humanist? Een realist? Een spotvogel of een moralist? Geen enkele schilder wordt zo tegenstrijdig onthaald als Bruegel.
Harold Van De Perre is de eerste beeldende kunstenaar die een boek schrijft over de grootmeester. Naast de bestaande kunsthistorische benaderingen brengt hij zijn aanvullende, vernieuwende visie. Zijn boek is een beeldessay: hij kijkt met de ogen van een schilder naar de picturale, coloristische en compositorische kwaliteiten van Bruegels werk. Hoe lost Bruegel vormproblemen op? Waartoe leidt een vergelijking tussen de kunst van Bruegel en die van schilders uit andere tijden? Hoe gedragen de beelden van Bruegel zich naast fotobeelden uit de 20ste eeuw? Voorbij de louter kunsthistorische invalshoek, staat de auteur vooral stil bij de tijdloze, beeldende taal in Bruegels schilderijen.