iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Bedrijfskundig / Carrière / Economie

 

 

Toon als           
Volgorde

Prachtige bijeenkomsten

Auteur: E. Koolhaas & P. van der Geer

33 praktijklessen voor een wakker publiek

Weg met de heidagen, workshops, symposia en de onvermijdelijke terugkoppeling! Niemand blijft wakker bij dat soort presentaties en discussies. Voortaan organiseert u alleen nog naar prachtige bijeenkomsten! Twee meesters in het vak leggen u uit hoe dat werkt.

Prachtige bijeenkomsten rekent op speelse wijze af met sleetse ideeën en het verplichte vermaak van ingehuurde BN'ers. De auteurs komen met vernieuwende concepten waarbij iedereen op het puntje van zijn stoel zit. Aan de hand van 33 successen en blunders uit de praktijk laten ze zien hoe u zelf prachtige bijeenkomsten kunt organiseren.

HOE MAAK JE IEDEREEEN IN HET PUBLIEK TOT HOOFDROLSPELER?
HOE KRIJG JE POWER ZONDER POWERPOINT?
HOE WORDT EEN DUF ZAALTJE EEN DAMPENDE ARENA?

Dit boek is vermakelijke en verplichte kost voor gespreksleiders, leidinggevende en alle (communicatie)professionals die prachtige bijeenkomsten willen organiseren.

Eelco Koolhaas is oprichter en leider van Beleidstheater en gespecialiseerd in het organiseren van beleidsbijeenkomsten. Peter van der Geer is de man achter Debat. NL, veelgevraagd gespreksleider en auteur van Hoe vang ik een raat en De debatwijzer.

Practical C++ programming

Auteur: Steve Oualline

This introduction teaches not only the mechanisms of programming, but also describes how to create programs that are easy to read, maintain, and debug. It covers ANSI Standard C and the UNIX C compiler as well as Turbo C for MS-DOS. Annotation copyright Book News, Inc. Portland, Or.


Taal: engels

Praktijkantwoorden op bedrijfsvraagstukken

Auteur:

In de Atlas van de Belevingswereld is op metaforische wijze en met behulp van imaginaire landen de mentale wereld van de mens in kaart gebracht. Op de uitdagende reis van herkenning en verkenning door deze atlas, komt u in plaatsen als Geluk en Voorspoed, verblijft u in de Bergen van Werk en wilt u weg uit het Moeras van Verveling. Dit boek is bedoeld om te dwalen, af te dwalen, te verdwalen of om eindelijk de juiste weg te vinden op de meest avontuurlijke en allerbelangrijkste reis van ieder mens, het leven zelf. Herken de alledaagse gedachten en gevoelens die iedereen tijdens de reis die leven heet, ervaart.

Praktijkboek Conflictcoaching

Auteur: ten Hoedt
Van visie naar actie

`Éen deel van mijn werk bestaat uit brandjes blussen of voorkomen. Conflicten belemmeren de voortgang. Ik word er pas bijgehaald als het te laat is. Hoe weet ik nu welke interventie de juiste is?` zijn uitspraken van managers.

In dit boek bieden de auteurs een handreiking aan managers om hun visie op conflicten om te zetten in actie. Dit doen zij door de drie competenties op het gebied van omgaan met conflicten te verdiepen. Dit boek bestaat uit drie delen:
Deel 1 De competentie conflictvaardig: Ik en het conflict -zelfreflectie,
Deel 2 de competentie conflictmanagement: De organisatie en het conflict - visie,
Deel 3: De competentie conflictcoaching: Het team en het conflict - dagelijkse praktijk.

Ieder deel bevat veel praktijkvoorbeelden en oefeningen met bijbehorende inzichten die de manager direct kan toepassen.
Dit verdiepingsboek hoort bij het basisboek Conflictcoaching, een nieuwe energiebron voor managers (2004), waarin de auteurs hun visie op het belang van conflicten binnen organisaties uitwerken. Dit boek is vooral bestemd voor managers en andere conflictcoaching, al dan niet in opleiding.

Praktische taalvaardigheid voor Engels in het basisonderwijs

Auteur: S. Oskam

Met Praktische taalvaardigheid voor Engels in het basisonderwijs kunnen (toekomstige) leerkrachten in het basisonderwijs de eigen vaardigheid verwerven die noodzakelijk is voor een adequaat taal-aanbod in de klas en voor een goede EIBO-didactiek. De complete cursus Praktisch taalvaardigheid voor Engels in het basisonderwijs bestaat uit twee boeken. Dit boek, Uitspraak en grammatica, is een uitspraakcursus die speciaal die Engelse klanken behandelt die voor een Nederlandstalige in de praktijk problemen opleveren. In het onderdeel 'grammatica' ligt de nadruk op de grammaticale structuren die veel bij EIBO gebruikt worden en die voor veel studenten nog vaak een struikelblok blijken te zijn. Op de bijgeleverde cd zijn uitspraakoefeningen opgenomen die studenten bewust maken van de uitspraakverschillen tussen Engelse en Nederlandse klanken. De modules zijn zo samengesteld dat de student ze geheel zelfstandig kan doorwerken. Sibilla Oskam is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Van haar verschenen eerder Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs en Praktische taalvaardigheid voor Engels in het basisonderwijs: Spreekvaardigheid.

Prince2 compact

Auteur: Peter Janssen

Organisaties werken steeds meer samen om hun doelen te bereiken, waarbij vaak gebruikgemaakt wordt van een projectmatige aanpak. De projectmanagementmethode PRINCE2 is uitgegroeid tot een wereldwijde standaard op ICT-gebied. Zij wordt echter ook steeds vaker in andere sectoren gebruikt.

In Prince2 compact worden de werkwijze, het nut en de voordelen van PRINCE2 op een beknopte en begrijpelijke manier uitgelegd. In het boek worden veel praktijkvoorbeelden en opdrachten gegeven, en ieder hoofdstuk sluit af met vragen die de lezer kan beantwoorden om te beoordelen of de stof goed is begrepen. De behandelde onderwerpen sluiten aan op de examenspecificaties voor het EXIN-examen PRINCE2 Foundation. Op de begeleidende website bij dit boek staan een voorbeeldexamen en oefenvragen.
Door het vele oefenmateriaal is het boek zeer geschikt voor gebruik binnen het onderwijs. Het kan echter ook uitstekend zelfstandig worden doorgewerkt.

Peter Janssen is als directeur van het IT-opleidingsinstituut CVA Informatica Opleidingen al meer dan twintig jaar werkzaam in het vakgebied van de IT en heeft veel ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal voor ITIL, ASL en PRINCE2.

Product lifecycle management: virtual product lifecycles for green products and services

PLM promises to enable to design new products for optimal societal benefits over their whole lifecycle. This promise is inspired by the availability of cheap computing power that can be integrated in any product or service system, and by the emergence of wideband mobile communication systems that can exchange almost unlimited amounts of information between any two places on the globe. The realisation of this promise challenges science to create the necessary new knowledge. This PLM11 conference proceedings report on the status of this research in 2011.

Taal: engels

Professionals & Acquisitie

Auteur: Frank Kwakman

Vertrouwen winnen en waarmaken
In kort bestek is dit de boodschap van het nieuwe boek Professionals & Acquisitie, geschreven door Frank Kwakman. Het is het eerste Nederlandstalige boek over het verwerven van opdrachten in de zakelijke dienstverlening. De procesgerichte benadering van het thema sluit aan bij de literatuur van gerenommeerde auteurs als David Maister en Peter Block. In Professionals & Acquisitie draait het om de competenties die professionals nodig hebben om hun dienstverlening te 'verkopen'. Bij dienstverlening gaat het dan om het ontwikkelen van een vertrouwens- relatie met (potentiële) klanten. Door de wijze waarop een professional hiermee omgaat, laat hij zien hoe hij werkt en wat een opdrachtgever van hem kan verwachten. Goed acquireren is daarmee zowel inhoudelijk als procesmatig een voorbode van de latere performance. Dat betekent dat een professional van meet af aan drie rollen moet combineren, die van vakexpert, adviseur én acquisiteur. Door te spreken over professionals richt Kwakman zich tot doelgroepen als accountants, management consultants, notarissen, ingenieurs, architecten en trainers en daarnaast tot al die professionals die werkzaam zijn bij banken en verzekeringsbedrijven, onderwijs- adviesbureaus, communicatie- en reclamebureaus, milieu-adviesbureaus, ICT-bedrijven, onderzoeksbureaus en bureaus op het gebied van personeel en organisatie. Specifiek voor zakelijke dienstverlening is dat daarbij sprake is van een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en professional. Het gaat om toepassing van hoogwaardige kennis, om maatwerk, om behoeften bij klanten die in de tijd kunnen verschuiven en daarmee om een 'product' dat niet altijd even goed voorspelbaar is. Om met deze onzekerheid op een goede manier om te gaan en toegevoegde waarde te (blijven) leveren, is de verstandhouding tussen opdrachtgever en professional essentieel. Vandaar de nadruk in Kwakmans boek op een procesgerichte benadering van opdrachtverwerving in plaats van een technische of instrumentele. Nieuwe serie: Professionals & hun praktijk
Professionals & Acquisitie is het eerste boek van de serie Professionals & hun praktijk. Deze serie is bedoeld voor professionals in de zakelijke dienstverlening en geeft praktische informatie over alle facetten van hun veelzijdige praktijk. De boeken worden geschreven door ervaren professionals op basis van hun eigen praktijkervaring. Over de auteur:
Frank Kwakman is een ervaren management-consultant, sparringpartner van professionals en auteur van diverse managementboeken. Hij is tevens hoofdredacteur van de nieuwe serie Professionals & hun praktijk.