iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Bedrijfskundig / Carrière / Economie

 

 

Toon als           
Volgorde

Professionele bedrijfscommunicatie

Auteur: Frijlink

Professionele bedrijfscommunicatie, handboek voor tekstschrijvers gaat uit van de praktijk en behandelt alle vormen van professionele bedrijfscommunicatie, van persbericht tot teksten voor interactieve media, van verkoopbrief tot jaarverslag en van advertentie tot beleidstoespraak. Een kenmerk van het boek is zijn overzichtelijke indeling en heldere structuur. Daarom is het toegankelijk voor iedereen, als leerboek of als hulpmiddel in de dagelijkse praktijk van het schrijfwerk. Bijzonder is dat de inhoud van het boek is gebaseerd op de gecombineerde ervaring van auteurs die hun sporen verdienen in de journalistiek, het onderwijs en de communicatie.

Programmatisch creeren

Auteur: Jo Bos

Programmatisch creeren 1e druk is een boek van Jo Bos uitgegeven bij Scriptum. ISBN 9789055943609

Organisaties worden in rap tempo geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Maatschappelijke vraagstukken worden complexer. Steeds vaker zoeken overheden, publieke instellingen en bedrijven de oplossing in een programmatische veranderingsaanpak. Succesvol programmamanagement wordt daarmee een belangrijke competentie voor iedere moderne organisatie.
Dit boek behandelt alle facetten van het opzetten en realiseren van een succesvol programma volgens de methode 'Programmatisch Creëren'. Het biedt praktische handreikingen voor doeltreffend programmamanagement in uiteenlopende situaties, steeds vanuit de gedachte dat succes staat of valt met een gedeelde visie en gezamenlijk commitment aan de doelen van het programma. Kernbegrippen van 'Programmatisch Creëren' zijn samenwerking, flexibiliteit, heldere doelen, vertrouwen, verbinding en een goede balans tussen de inhoud van een programma en alle betrokken partijen en hun belangen.
Behalve methoden en technieken geeft Programmatisch Creëren ook antwoord op de vele vragen waar programmamanagers, opdrachtgevers en programmateams in de dagelijkse praktijk van een programma mee te maken krijgen. Ook lijnmanagers zullen door dit boek beter gaan begrijpen wat het werken in programma's betekent voor hun rol. Programmatisch Creëren is daarmee een praktisch handboek voor iedere organisatie die flexibel wil werken.
Jo Bos, Anne Jette van Loon en Hans Licht hebben jarenlange ervaring in het leiden van programma's en het ondersteunen van organisaties bij de professionalisering van programmamanagement.

Project management for business, engineering, and technology

Auteur: John M. Nicholas & Herman Steyn

Taal: engels

Project Management for Business, Engineering, and Technology 3e is a direct response to the ever-increasing need for better project management. This book encompasses the full range of project management—everything from origins, philosophy, and methodology to actual applications. Nicholas and Steyn describe concepts and techniques such as project initiation and proposals; scope and task definition; scheduling and budgeting; quality, procurement, and risk management; project control and organization; and the often overlooked "people" side—project leadership, team building, conflict, and stress management. The Systems Development Cycle is used as a framework to discuss project management in a variety of situations, making this book useful for managing virtually any kind of project, program, or task force. The book views a project as a goal-oriented system of interrelated components—tasks and stakeholders—functioning in a larger environment; the purpose of project management is to unify or integrate the components—the interests, resources, and work efforts of many stakeholders, as well as schedules, budgets, and plans—to accomplish the project goal.

This new edition provides:

a comprehensive, balanced view that emphasizes both the behavioral and quantitative sides of project management.

methods, procedures, and systems for defining, planning, scheduling, controlling, and organizing project activities.

methods and procedures for handling the organizational, managerial, and human behavioral issues relevant to project management.

tools and concepts of growing importance, including project methodology, the project management office, project portfolio management, and international project management.

ver 100 examples and case studies, most drawn from actual projects.

This textbook is intended for advanced undergraduate and graduate university students, and for practicing managers in business, engineering, and technology. Substantial website support materials are available for instructors with power point slides; exam questions and answers; case studies; teaching suggestions; useful websites; and additional reading and teaching materials.

Projecten leiden

Auteur: Geert Grote / Corian Hugenholtz-Sasse / Piet Slikker

Projecten leiden biedt een groot aantal methoden en technieken op het terrein van projectmatig werken. Aan de orde komen vragen als: 'Wanneer pas ik projectmatig werken toe?' - 'Hoe geef ik een project de juiste vorm en structuur?' - 'Hoe creëer ik draagvlak?' - 'Hoe beheers ik een project?' - 'Hoe geef ik leiding aan een project?' - 'Hoe zorg ik voor een goede samenwerking?' - 'Hoe beoordeel ik of het project goed

In deze geheel herziene uitgave wordt veel aandacht besteed aan het leiden van projecten in sterk veranderende omgevingen en aan de processen in die projecten. Verder zijn, naar aanleiding van ervaringen van de auteurs en van reacties van lezers, een aantal hoofdstukken vervangen of herschreven. Hierdoor is het boek nog praktische geworden en sluit het nog beter aan op vragen die leven bij projectleiders en andere bij een project betrokkenen.
Het projectmanagementmodel dat aan dit boek ten grondslag ligt, behoort tot de meest gebruikte in Nederland. Het is oorspronkelijk ontwikkeld binnen het bureau Twynstra Gudde. Een deel van de auteurs is dan ook als adviseur voor dit bureau werkzaam. Alle auteurs beschrijven technieken op basis van ervaringen in projecten waar zij zelf bij betrokken zijn geweest.

'Projecten leiden' is te gebruiken als studieboek, voor een eerste kennismaking en als naslagwerk voor praktische vragen tijdens het (projectmatig) werk. Samenstelling en redactie: ir. G.P. Groote (Bussum), mw. Ir. C.J. Hugenholtz-Sasse (Kerk-Avezaath) en ing. P. Slikker (Gorssel), zelfstandig organisatie-adviseurs.

Projectmanagement

Auteur: E. Burnaby Lautier / L.M. De Beer
Handboek voor IPMA-certificatie

Handboek voor ipma-certificatieProjecten kunnen op zeer veel verschillende manieren worden aangepakt. De keuze hangt onder andere af van de branche, de aard van het project, de persoonlijke voorkeur van de projectmanager en de overige betrokkenen, en de door het bedrijf voorgeschreven methodes en procedures voor projectmanagement. Door hun specifieke aard stellen projecten verschillende eisen aan de toe te passen methodes. Een standaardaanpak voor alle projecten is, hoe aantrekkelijk dat ook lijkt, in de praktijk dan ook niet mogelijk.

Projectmanagement spoort de lezer daarom aan kritisch te zijn, keuzes te maken uit verschillende mogelijkheden, met oog voor het type project en de betrokken partijen en personen. Aan bod komen alle belangrijkste onderwerpen die voor de in Nederland afgenomen IPMA-examens vereist zijn. De onderwerpen zijn afgeleid van de Nederlandse Competence Baseline, de door IPMA Nederland vastgestelde Nederlandse standaard.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met projectmanagement en voor degenen die een IPMA-examen willen afleggen en zich willen laten certificeren.

Ir. E. Burnaby Lautier is directeur van Project Services Naarden en heeft zeer ruime ervaring als projectmanager en trainer. Hij is oprichter van het Project Certificatie Instituut, dat later is overgenomen door de CITO-groep. Ing. L. M. de Beer is senior projectmanager bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Onder zijn begeleiding werd de DMO het eerste bedrijf in Nederland met projectmanagers op alle IPMA-niveaus (D t/m A).

Projectmanagement - Zó lukt het wel!

Auteur: Arno Commandeur & Barbara Moerkerk-Edens

Maak er als het even kan - geen project van! Een boek over projectmanagement dat met deze stelling begint moet wel heel bijzonder zijn. En dat is het ook. Dit boek zet aan tot denken en tot kritisch en bewust handelen, en staat boordenvol tips en voorbeelden hoe je als projectmanager jouw project het best kunt aanpakken en hoe je allerlei valkuilen in de verschillende projectfasen kunt omzeilen.
Een belangrijke boodschap die dit boek uitdraagt is: steek veel energie (maak stennis) in de oriëntatiefase, de fase waarin nog niet officieel sprake is van een project. Deze aanpak bespaart op de energie die je later nodig hebt bij de overdracht en implementatie van je projectresultaat.

We vertellen niets nieuws als we zeggen dat projecten vaak uitlopen, (veel) duurder uitvallen of gewoonweg mislukken. Dit ligt echter niet aan de projectmanagementmethoden zelf, maar aan een juiste, pragmatische toepassing ervan. Vaak stellen projectmanagers zich te dogmatisch op, of houden zich niet aan die elementen uit de methode die voor hun project juist cruciaal zijn.
Dit boek heeft als uitgangspunt dat niet de methode centraal hoort te staan, maar het project met zijn probleemstelling, doel en resultaat. Een methode is voor de projectmanager niet meer dan een hulpmiddel om het project te laten slagen.

De auteurs hebben in samenwerking met enkele tientallen professionele projectmanagers een praktische vertaling gemaakt van een van de meest toegepaste methoden voor projectmanagement, PRINCE2. Het resultaat is dit compacte ¿boerenslimme¿ boekje dat (beginnende) projectmanagers, maar ook opdrachtgevers helpt om de methode zó toe te passen, dat hun project wel lukt!

Projectmanagement voor Dummies

Auteur: Portny
Klaar de klus op tijd en binnen het budget!

'Projectmanagement voor Dummies' leert je hoe je middelen aanwendt, zoals mensen en financiën; doelen bereikt wanneer men geen direct gezag heeft over de deelnemers en hoe je de betrokkenheid van de teamleden verhoogt. Daarnaast wordt je geleerd hoe je een project in de juiste banen leidt en leiding kunt geven aan een team dat meerdere taken heeft. Tevens bespreekt 'Projectmanagement voor Dummies' vele problemen uit de praktijk.

Projectmanagement voor opdrachtgevers

Auteur: Michiel van der Molen

Van dit succesvolle boek, eerder verschenen als PRINCE2 voor opdrachtgevers, zijn in het Nederlands al meer dan 12. 000 exemplaren verkocht. In deze herziene versie (feitelijk de 5de druk!) verwerkt de auteur opnieuw actuele ervaringen en nieuwe inzichten. Nieuw is ook dat het boek niet meer alleen is afgestemd op de PRINCE2-omgeving, maar ook ISO21500 ondersteunt.

Projectmanagement is meer dan het werk van de projectmanager: als opdrachtgever speel je een sleutelrol. Dit boek helpt je als opdrachtgever een succes van je project te maken met de krachtige en in de praktijk bewezen vier principes van succesvol opdrachtgeverschap. Deze principes zijn er alle op gericht om effectief en efficiënt strategische sturing te geven aan projecten. Daarnaast geeft dit boek antwoorden op praktische vragen waar je als opdrachtgever mee geconfronteerd wordt.

Dit boek is bestemd voor managers die in de rol van opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor verschillende soorten projecten, zoals onderzoek, productontwikkeling, infrastructurele werken, woningbouw, bedrijfsverhuizingen en IT-projecten. Daarnaast is het nuttig voor projectmanagers om door de bril van een opdrachtgever naar hun eigen rol te kijken.

Het boek is voorzien van illustraties van Johan van Zanten (Studio Noord, Amsterdam).

". . . levert op een zeer toegankelijke wijze uiterst bruikbare informatie voor iedere manager die geconfronteerd wordt met het besturen van projecten. Een aanrader dus. " (Manager & Literatuur)
". . . gaat in op 'uit het leven gegrepen' vragen waarmee opdrachtgevers worstelen. Helder en beknopt geschreven, zoals opdrachtgevers dat graag zien. " (Projectie)
". . . een overzichtelijk en vooral leesbaar boek. . . een goed voorbereide opdrachtgever is onontbeerlijk voor het succes van het project. Dit boek is daar een uitstekend middel voor. " (Projectmanager)
". . . zou je als projectmanager eigenlijk bij elke project-kickoff aan de stuurgroepleden cadeau moeten doen . . . de 'investering' heb je waarschijnlijk na het eerste stuurgroepoverleg al terugverdiend. " (lezersreactie op bol. com)