iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL): € 2.95 DHL PostNL GDPR/AVG

Oorlog

De oorlog van Isis

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Judit Neurink

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie ontvangt op 12 januari 2015 in perscentrum Nieuwspoort het eerste exemplaar van De oorlog van ISIS van Judit Neurink. Over het boek vertelt de flaptekst het volgende:
Opeens waren ze overal in het nieuws: de radicale strijders van ISIS. Met zwarte vlaggen, hun gezichten verborgen onder sjaals, reden ze in colonne via de tv de huiskamers binnen als het nieuwe, islamitische gevaar. Ze veroverden grote steden in Syrie en Irak en legden de bewoners de strenge islamitische wetgeving op. Ze riepen een eigen islamitische staat uit en probeerden die met moderne wapens die ze onderweg buitmaakten uit te breiden. Hele groepen mannen - soldaten en burgers - werden afgeslacht, westerlingen werden ontvoerd en onthoofd, en vrouwen en kinderen buitgemaakt. De vrouwen misbruikt en verhandeld als seksslaven, de kinderen klaargestoomd in ISIS' extreme vorm van de islam.
Wat is ISIS eigenlijk - of IS, naar de islamitische staat die ze uitriep? Waar komt de organisatie vandaan, wat wil ze eigenlijk en waarom? Wat maakt deze groep agressieve baardmannen zo aantrekkelijk voor de jonge mannen en zelfs vrouwen die zich naar Syrie en Irak laten lokken? En wat houdt die oorlog van ISIS eigenlijk in?
Journalist Judit Neurink (Goor, 1957), correspondent voor Trouw en De Standaard maakt vooral wie niet zo thuis is in het Midden-Oosten inzichtelijk hoe het kwam dat een groep extreme moslims die het liefst terug willen naar de begindagen van de islam, in korte tijd het wereldnieuws is gaan beheersen.

De Oorlogsvlag

€28,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Jan van Weerden

Het boek De Oorlogsvlag dat u in handen houdt, is het aangrijpende verhaal van Jan van Weerden, alias Wim van Buren, gedurende de bezettingsjaren 1940-'45. Van Weerden was vanaf het eerste uur actief in het gewapend verzet, sabotage en spionage. Hij verborg zich vaak op verzetsboerderijen in de regio Noordoost Overijssel en Zuid Drenthe, geholpen door de vaderlandslievende en gastvrije bewoners, om van daaruit verzet te plegen in geheel Nederland. Hij reisde altijd met één of meerdere revolvers en/of stenguns. Vaak werd hij aangehouden, telkens wist hij de dans te ontspringen.

De reünie voorbij

€21,15 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Bert L. T. van der Linden
de schaduw van een Indisch kampkind

De Tweede Wereldoorlog is voorbij, maar niet spoorloos verdwenen en wordt nog steeds herdacht, evenals de bevrijding van de Nederlanders uit de Japanse kampen in Nederlands-Indië. Onderwerp van deze novelle vormen de herinneringen van een Indisch kampkind uit Borneo, dat zich na jaren pas rekenschap geeft van zijn herinneringen over een oorlog die naar blijkt zijn leven blijvend heeft beïnvloed. Aanleiding hiertoe is een uitnodiging voor een reünie van kampgenoten. Aan de hand van - als visuele waarnemingen weergegeven - herinneringsbeelden wordt het onrustbarende onderzoeksproces beschreven naar de betekenis van herinneringen als verdichtsels en waarheid. Het beeld dat hieruit oprijst wijkt af van wat de canon over de kamptijd in Nederlands-Indië voorschrijft. Zo doemt de Japanse bewaker onverwacht op als beeld van de “goede moordenaar” van het kind zijn vader, maar ook als verstoorder van het afscheid van die vader. Dat onvoltooide afscheid blijkt een leven lang dat leven te hebben overschaduwd.

De slag om de Rijn

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Neillands

De slag om de Rijn
De bittere strijd om Arnhem, de Schelde en de Ardennen
ROBIN NEILLANDS
Na het succes van D-Day slaagden de geallieerden er in 1944 niet in snel naar Berlijn op te rukken. De Slagen om Nijmegen, Arnhem, het Hurtgenbos, de Schelde, Aken, de Ardennen en de Saar waren buitengewoon complex en controversieel. Ruim zestig jaar later zijn zij nog steeds omringd door mythen en vragen.
Wie was werkelijk verantwoordelijk voor het fiasco bij Nijmegen, de vernietiging van de Eerste Airborne Divisie bij Arnhem en het mislukken van Operatie Market Garden? Waarom werd veldmaarschalk Montgomery bedreigd met ontslag? Was de strategie van Supreme Commander Eisenhower verstandig en werd zijn beleid ondergraven door generaal Patton?
Robin Neillands ontrafelt de mythen die in de media zijn ontstaan rond de geallieerde oversteek van de Rijn. Hij onderzoekt de vaak moeizame relaties tussen de geallieerde generaals onderling en Eisenhowers rol als bevelhebber. Zijn soms tegenstrijdige strategieën botsten met die van de wat arrogante Montgomery. Als Eisenhower zijn advies had opgevolgd, had de oorlog dan al in 1944 beslist kunnen zijn?
Met een heldere analyse van de beslissingen en een levendige beschrijving van de oorlogshandelingen werpt Neillands een nieuw licht op de kostbare strijd rond de Rijn.
Robin Neillands (1935-2006), voormalig Royal Marines Commando, was gespecialiseerd in het ontmythologiseren van het krijgsverleden. Hij doceerde militaire geschiedenis aan het National Army Museum in Londen en het Department of Further Education aan de Universiteit van Oxford.

De zeven doodzonden van Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Sebastian Haffner

In 1964, bij de 50ste herdenking van het begin van WO I, publiceerde de scherpzinnige Duitse journalist-historicus Haffner (1907-99) een prikkelend boek over de Duitse verantwoordelijkheid voor (het verloop van) deze oorlog. Nu, bijna 40 jaar later, is er een Nederlandse vertaling van dit kleine 'pareltje' verschenen. Op een uiterst toegankelijke wijze, helder geformuleerd, laat Haffner zien dat Duitsland tijdens de periode 1914-'18 een aantal volstrekt verkeerde inschattingen en keuzes heeft gemaakt, waardoor de oorlogskansen keerden. Duitsland sloot de ogen voor de werkelijkheid en ook de naoorlogse generaties, uiteindelijk uitmondend in WO II, weigerden de fouten in te zien. Haffners stelling - een staat die niet bereid is van de fouten uit het verleden te leren, is bijkans gedoemd ze keer op keer te herhalen - heeft nog weinig aan actualiteit ingeboet. Gedateerder, en voor de lezer van anno 2002 wat minder begrijpelijk, is het nawoord waarin de auteur de lessen van de Eerste Wereldoorlog van toepassing verklaart op de Bondsrepubliek Duitsland gedurende de periode na 1945. Met verklarend register.

Den helder 40-45 1

€17,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Talsma

Uit de inleiding:

In 1943 na het mislukken van Hitlers offensief in Rusland, begon de invasie door de geallieerden op de stranden van de westelijke grens van het door de Nazi's bezette Europa, dreigende vormen aan te nemen. Hitler en zijn vazallen besloten daarom in versneld tempo, de reeds eerder ontworpen plannen voor de verdediging van de westelijke grens, uit te voeren. De kust van Westeuropa, van Noorwegen tot aan Spanje moest een onneembare verdedigingslinie, de Atlantikwall, worden. Tijdens D-day, 6 juni 1944, de geallieerde invasie in Frankrijk, was slechts een deel van Hitlers plannen verwezenlijkt. Wat echter voltooid was, was een imponerend en afschrikwekkend voorbeeld van de toenmalige moderne oor-logsvoering.

De stad Den Helder waar ik 35 jaar gewoond heb, heeft deel uit-gemaakt van de Atlantikwall. De geschiedenis van de stad is al eeuwenlang verweven met de militaire geschiedenis van Nederland. Als marinebasis ging het de Tweede Wereldoorlog in. De Nederlandse fortificaties werden door de Duitsers naar hun behoeften aangepast. Zowel in de stad, als in de omgeving werden honderden Duitse bunkers gebouwd. Delen van de stad die de bezetter in de weg stonden, werden gesloopt. De bevolking werd naar elders ver-bannen. Het onderdeel zijn van deze verdedigingslinie en de reputatie die de stad voor de oorlog had, als Nederlands belangrijkste marinebasis, maakten de stad tot een voor de geallieerden strategisch belangrijk object. De geallieerden voerden daarom talrijke en zware bombardementen op de stad uit.

De verwoesting van Den Helder was aan het einde van de oorlog dan ook erg groot. Maar de oorlog had in Nederland zoveel verwoeste steden opgeleverd, dat het kapotte, ver weg gelegen Den Helder niet in het oog viel. Door de oorlog werd ongeveer de helft van het vooroorlogse huizenbestand vernietigd of zwaar beschadigd. De gevolgen voor de stad waren rampzalig en de herinneringen aan deze duistere perio-de uit het bestaan van de stad, zijn heden ten dage nog steeds te zien.

Eerst doodden ze mijn vader

€27,40 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Loung Ung

'Dit is een verhaal over overleving: mijn overleving en die van een deel van mijn familie. Het verhaal is de neerslag van mijn ervaringen, maar het is ook exemplarisch voor wat miljoenen andere Cambodjanen hebben meegemaakt. Als u destijds in Cambodja had geleefd, was het ook uw verhaal geweest. '- Loung Ung Het aangrijpende, moedige relaas van een kind dat het wrede regime van Pol Pot overleeft. Meeslepend en indrukwekkend als de film The Killing Fields en Jung Changs Wilde Zwanen. Eerst doodden ze mijn vader is een verbazingwekkend en gedenkwaardig verhaal over moed, vastberadenheid en de wil om te overleven. 'Ondanks de tragedie die haar omringt, vecht dit strijdlustige kind voor maar leven en verslaat ze het noodlot. Ik had verwacht dat Ungs verhaal me triest zou maken. Maar dit moedige meisje sleepte me mee in haar dappere zoektocht naar overleving. ' - Zuster lieten Prejean, auteur van Dead Man Walking. 'Loung heeft, als jonge getuige van de gruweldaden van de Rode Khmer, een welsprekend en krachtig verhaal geschreven. Dit is een belangrijk boek, dat een dramatische impact zal hebben op lezers van, nu en volgende generaties zal informeren. ' - Dith Pran, wiens leven tijdens de oorlog in Cambodja werd geportretteerd in The Killing Fields

Encyclopedia of the Third Reich

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: L. Snyder

The Encyclopedia of the Third Reich covers all the important people (both Nazis and members of the Resistance), military operations, concepts and organizations of the era, and includes information on those regarded as influential to the Nazi ideology or who influenced Hitler personally, such as Karl Lueger. The book also includes a detailed chronology of the Third Reich, starting with the birth of Adolf Hitler and ending the with executions at Nuremberg 1946.

Taal: engels