iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Oorlog

Toon als           
Volgorde

De slag om de Rijn

Auteur: Neillands

De slag om de Rijn
De bittere strijd om Arnhem, de Schelde en de Ardennen
ROBIN NEILLANDS
Na het succes van D-Day slaagden de geallieerden er in 1944 niet in snel naar Berlijn op te rukken. De Slagen om Nijmegen, Arnhem, het Hurtgenbos, de Schelde, Aken, de Ardennen en de Saar waren buitengewoon complex en controversieel. Ruim zestig jaar later zijn zij nog steeds omringd door mythen en vragen.
Wie was werkelijk verantwoordelijk voor het fiasco bij Nijmegen, de vernietiging van de Eerste Airborne Divisie bij Arnhem en het mislukken van Operatie Market Garden? Waarom werd veldmaarschalk Montgomery bedreigd met ontslag? Was de strategie van Supreme Commander Eisenhower verstandig en werd zijn beleid ondergraven door generaal Patton?
Robin Neillands ontrafelt de mythen die in de media zijn ontstaan rond de geallieerde oversteek van de Rijn. Hij onderzoekt de vaak moeizame relaties tussen de geallieerde generaals onderling en Eisenhowers rol als bevelhebber. Zijn soms tegenstrijdige strategieën botsten met die van de wat arrogante Montgomery. Als Eisenhower zijn advies had opgevolgd, had de oorlog dan al in 1944 beslist kunnen zijn?
Met een heldere analyse van de beslissingen en een levendige beschrijving van de oorlogshandelingen werpt Neillands een nieuw licht op de kostbare strijd rond de Rijn.
Robin Neillands (1935-2006), voormalig Royal Marines Commando, was gespecialiseerd in het ontmythologiseren van het krijgsverleden. Hij doceerde militaire geschiedenis aan het National Army Museum in Londen en het Department of Further Education aan de Universiteit van Oxford.

De zeven doodzonden van Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Auteur: Sebastian Haffner

In 1964, bij de 50ste herdenking van het begin van WO I, publiceerde de scherpzinnige Duitse journalist-historicus Haffner (1907-99) een prikkelend boek over de Duitse verantwoordelijkheid voor (het verloop van) deze oorlog. Nu, bijna 40 jaar later, is er een Nederlandse vertaling van dit kleine 'pareltje' verschenen. Op een uiterst toegankelijke wijze, helder geformuleerd, laat Haffner zien dat Duitsland tijdens de periode 1914-'18 een aantal volstrekt verkeerde inschattingen en keuzes heeft gemaakt, waardoor de oorlogskansen keerden. Duitsland sloot de ogen voor de werkelijkheid en ook de naoorlogse generaties, uiteindelijk uitmondend in WO II, weigerden de fouten in te zien. Haffners stelling - een staat die niet bereid is van de fouten uit het verleden te leren, is bijkans gedoemd ze keer op keer te herhalen - heeft nog weinig aan actualiteit ingeboet. Gedateerder, en voor de lezer van anno 2002 wat minder begrijpelijk, is het nawoord waarin de auteur de lessen van de Eerste Wereldoorlog van toepassing verklaart op de Bondsrepubliek Duitsland gedurende de periode na 1945. Met verklarend register.

Den helder 40-45 1

Auteur: Talsma

Uit de inleiding:

In 1943 na het mislukken van Hitlers offensief in Rusland, begon de invasie door de geallieerden op de stranden van de westelijke grens van het door de Nazi's bezette Europa, dreigende vormen aan te nemen. Hitler en zijn vazallen besloten daarom in versneld tempo, de reeds eerder ontworpen plannen voor de verdediging van de westelijke grens, uit te voeren. De kust van Westeuropa, van Noorwegen tot aan Spanje moest een onneembare verdedigingslinie, de Atlantikwall, worden. Tijdens D-day, 6 juni 1944, de geallieerde invasie in Frankrijk, was slechts een deel van Hitlers plannen verwezenlijkt. Wat echter voltooid was, was een imponerend en afschrikwekkend voorbeeld van de toenmalige moderne oor-logsvoering.

De stad Den Helder waar ik 35 jaar gewoond heb, heeft deel uit-gemaakt van de Atlantikwall. De geschiedenis van de stad is al eeuwenlang verweven met de militaire geschiedenis van Nederland. Als marinebasis ging het de Tweede Wereldoorlog in. De Nederlandse fortificaties werden door de Duitsers naar hun behoeften aangepast. Zowel in de stad, als in de omgeving werden honderden Duitse bunkers gebouwd. Delen van de stad die de bezetter in de weg stonden, werden gesloopt. De bevolking werd naar elders ver-bannen. Het onderdeel zijn van deze verdedigingslinie en de reputatie die de stad voor de oorlog had, als Nederlands belangrijkste marinebasis, maakten de stad tot een voor de geallieerden strategisch belangrijk object. De geallieerden voerden daarom talrijke en zware bombardementen op de stad uit.

De verwoesting van Den Helder was aan het einde van de oorlog dan ook erg groot. Maar de oorlog had in Nederland zoveel verwoeste steden opgeleverd, dat het kapotte, ver weg gelegen Den Helder niet in het oog viel. Door de oorlog werd ongeveer de helft van het vooroorlogse huizenbestand vernietigd of zwaar beschadigd. De gevolgen voor de stad waren rampzalig en de herinneringen aan deze duistere perio-de uit het bestaan van de stad, zijn heden ten dage nog steeds te zien.

Fotografie in bezettingstijd

Auteur: Kok
Geschiedenis en beeldvorming

Fotografie in bezet Nederland kijkt met andere ogen naar de rol van de fotografie tijdens de Tweede Wereld Oorlog.

Met behulp van het medium fotografie brengen de auteurs een nuancering aan in het geijkte beeld van bezet Nederland. Fotografie in bezet Nederland toont verschillende facetten van de bezettingstijd, variërend van privé-opnames voor het familiealbum tot spionagefoto's voor de geallieerden. De fotografie in de jaren '40-'45 wordt belicht aan de hand van persfoto's, illegale opnamen, amateur- en vakfotografie. Een aparte plaats is ingeruimd voor de kleurenfotografie.

In deze publicatie zijn de hoogtepunten opgenomen van de succesvolle tentoonstelling 'Fotografie Geschiedenis Beeldvorming. Nederland en de Tweede Wereldoorlog', die tot en met 1995 op verschillende locaties in Nederland te zien zal zijn.

Geschiedenis van de tweede wereldoorlog

Auteur: Mr G.B.J.Hiltermann
In 2 delen

Deel I: 1939 - 1942
Deel II:1943 - 1945 & Registers