iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Oorlog

Toon als           
Volgorde

De reünie voorbij

Auteur: Bert L. T. van der Linden
de schaduw van een Indisch kampkind

De Tweede Wereldoorlog is voorbij, maar niet spoorloos verdwenen en wordt nog steeds herdacht, evenals de bevrijding van de Nederlanders uit de Japanse kampen in Nederlands-Indië. Onderwerp van deze novelle vormen de herinneringen van een Indisch kampkind uit Borneo, dat zich na jaren pas rekenschap geeft van zijn herinneringen over een oorlog die naar blijkt zijn leven blijvend heeft beïnvloed. Aanleiding hiertoe is een uitnodiging voor een reünie van kampgenoten. Aan de hand van - als visuele waarnemingen weergegeven - herinneringsbeelden wordt het onrustbarende onderzoeksproces beschreven naar de betekenis van herinneringen als verdichtsels en waarheid. Het beeld dat hieruit oprijst wijkt af van wat de canon over de kamptijd in Nederlands-Indië voorschrijft. Zo doemt de Japanse bewaker onverwacht op als beeld van de “goede moordenaar” van het kind zijn vader, maar ook als verstoorder van het afscheid van die vader. Dat onvoltooide afscheid blijkt een leven lang dat leven te hebben overschaduwd.

De zeven doodzonden van Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Auteur: Sebastian Haffner

In 1964, bij de 50ste herdenking van het begin van WO I, publiceerde de scherpzinnige Duitse journalist-historicus Haffner (1907-99) een prikkelend boek over de Duitse verantwoordelijkheid voor (het verloop van) deze oorlog. Nu, bijna 40 jaar later, is er een Nederlandse vertaling van dit kleine 'pareltje' verschenen. Op een uiterst toegankelijke wijze, helder geformuleerd, laat Haffner zien dat Duitsland tijdens de periode 1914-'18 een aantal volstrekt verkeerde inschattingen en keuzes heeft gemaakt, waardoor de oorlogskansen keerden. Duitsland sloot de ogen voor de werkelijkheid en ook de naoorlogse generaties, uiteindelijk uitmondend in WO II, weigerden de fouten in te zien. Haffners stelling - een staat die niet bereid is van de fouten uit het verleden te leren, is bijkans gedoemd ze keer op keer te herhalen - heeft nog weinig aan actualiteit ingeboet. Gedateerder, en voor de lezer van anno 2002 wat minder begrijpelijk, is het nawoord waarin de auteur de lessen van de Eerste Wereldoorlog van toepassing verklaart op de Bondsrepubliek Duitsland gedurende de periode na 1945. Met verklarend register.

Den helder 40-45 1

Auteur: Talsma

Uit de inleiding:

In 1943 na het mislukken van Hitlers offensief in Rusland, begon de invasie door de geallieerden op de stranden van de westelijke grens van het door de Nazi's bezette Europa, dreigende vormen aan te nemen. Hitler en zijn vazallen besloten daarom in versneld tempo, de reeds eerder ontworpen plannen voor de verdediging van de westelijke grens, uit te voeren. De kust van Westeuropa, van Noorwegen tot aan Spanje moest een onneembare verdedigingslinie, de Atlantikwall, worden. Tijdens D-day, 6 juni 1944, de geallieerde invasie in Frankrijk, was slechts een deel van Hitlers plannen verwezenlijkt. Wat echter voltooid was, was een imponerend en afschrikwekkend voorbeeld van de toenmalige moderne oor-logsvoering.

De stad Den Helder waar ik 35 jaar gewoond heb, heeft deel uit-gemaakt van de Atlantikwall. De geschiedenis van de stad is al eeuwenlang verweven met de militaire geschiedenis van Nederland. Als marinebasis ging het de Tweede Wereldoorlog in. De Nederlandse fortificaties werden door de Duitsers naar hun behoeften aangepast. Zowel in de stad, als in de omgeving werden honderden Duitse bunkers gebouwd. Delen van de stad die de bezetter in de weg stonden, werden gesloopt. De bevolking werd naar elders ver-bannen. Het onderdeel zijn van deze verdedigingslinie en de reputatie die de stad voor de oorlog had, als Nederlands belangrijkste marinebasis, maakten de stad tot een voor de geallieerden strategisch belangrijk object. De geallieerden voerden daarom talrijke en zware bombardementen op de stad uit.

De verwoesting van Den Helder was aan het einde van de oorlog dan ook erg groot. Maar de oorlog had in Nederland zoveel verwoeste steden opgeleverd, dat het kapotte, ver weg gelegen Den Helder niet in het oog viel. Door de oorlog werd ongeveer de helft van het vooroorlogse huizenbestand vernietigd of zwaar beschadigd. De gevolgen voor de stad waren rampzalig en de herinneringen aan deze duistere perio-de uit het bestaan van de stad, zijn heden ten dage nog steeds te zien.

Fotografie in bezettingstijd

Auteur: Kok
Geschiedenis en beeldvorming

Fotografie in bezet Nederland kijkt met andere ogen naar de rol van de fotografie tijdens de Tweede Wereld Oorlog.

Met behulp van het medium fotografie brengen de auteurs een nuancering aan in het geijkte beeld van bezet Nederland. Fotografie in bezet Nederland toont verschillende facetten van de bezettingstijd, variërend van privé-opnames voor het familiealbum tot spionagefoto's voor de geallieerden. De fotografie in de jaren '40-'45 wordt belicht aan de hand van persfoto's, illegale opnamen, amateur- en vakfotografie. Een aparte plaats is ingeruimd voor de kleurenfotografie.

In deze publicatie zijn de hoogtepunten opgenomen van de succesvolle tentoonstelling 'Fotografie Geschiedenis Beeldvorming. Nederland en de Tweede Wereldoorlog', die tot en met 1995 op verschillende locaties in Nederland te zien zal zijn.