iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Oorlog

Toon als           
Volgorde

I shall Bear witness - Diaries of Victor Klemperer 193-1941

Auteur: Victor Klemperer

Hardcover

taal: engels

A publishing sensation in German, the publication of Victor Klemperer's diaries brings to light one of the most extraordinary documents of the Nazi period.

The son of a rabbi, Klemperer was by 1933 a professor of languages at Dresden. Over the next decade he, like other German Jews, lost his job, his house and many of his friends.

Throughout, he remained loyal to his country, determined not to emigrate, and convinced that each successive Nazi act against the Jews must be the last. Saved for much of the war from the Holocaust by his marriage to a gentile, he was able to escape in the aftermath of the Allied bombing of Dresden and survived the remaining months of the war in hiding.

Throughout, Klemperer kept a diary. Shocking and moving by turns, it is a remarkable and important document.

Illusions of triumphs

Auteur: Mohamed Heikal
An arabic view of the Gulf War


Illusions of Triumph challenges the conventional view that the Gulf war was a crushing victory for international co— operation over a brutal dictator. Mohamed Heikal traces the background to Iraq’s invasion of Kuwait, and describes the war and its aftermath from a perspective very different to that of the often simplistic reporting of the Western media.

In so doing, he raises many important questions which have been overlooked, or ignored, by Western observers. Why did Saddam Hussein enjoy the support of millions in the Arab and Third Worlds? Why did many Arabs, without necessarily condoning the invasion, feel a degree of sympathy for Iraq’s long- standing complaints about Kuwait? Why did President Bush give the Arab world only forty—eight hours to find an Arab solution to the crisis? Could the war have been avoided? Why did most Arab countries find it impossible to share the West’s euphoria after the defeat of Iraq? And was that defeat as conclusive as it seemed at the time?

Illusions of Triumph is a disturbing, thought-provoking and much—needed analysis of a conflict that, like all wars, was riddled with moral ambiguities and complexities.

Mohamed Heikal is one of the Arab world’s most distinguished journalists and commentators. From 1957 to 1974 he was editor—in-chief of the Cairo daily newspaper Al—Ahram. A close friend of President Nasser, he was also a confidant of President Sadat until the mid-19708, when they disagreed over Sadat’s policies after the 1973 Arab — Israel war. Heikal was among prominent Egyptians arrested and imprisoned by Sadat in September 1981, but he was released two months later, following Sadat’s assassination. Since then he has contributed countless articles to newspapers in the United States, Britain and the Arab world, and has written many books on Middle Eastern affairs. This is the seventh of his books to be published in English.

Kristallnacht 1938

Auteur: Alan E. Steinweis & Alan E. Steinweis

On November 7, 1938, a Jewish teenager, Herschel Grynszpan, fatally shot a German diplomat in Paris. Within three days anti-Jewish violence erupted throughout Germany, initially incited by local Nazi officials, and ultimately sanctioned by the decisions of Hitler and Goebbels at the pinnacle of the Third Reich. As synagogues burned and Jews were beaten in the streets, police stood aside. Men, women, and children - many neighbors of the victims - participated enthusiastically in acts of violence, rituals of humiliation, and looting. By the night of November 10, a nationwide antisemitic pogrom had inflicted massive destruction on synagogues, Jewish schools, and Jewish-owned businesses. During and after this spasm of violence and plunder, 30,000 Jewish men were rounded up and sent to concentration camps, where hundreds would perish in the following months. Kristallnacht revealed to the world the intent and extent of Nazi Judeophobia. However, it was seen essentially as the work of the Nazi leadership. Now, Alan Steinweis counters that view in his vision of Kristallnacht as a veritable pogrom - a popular cathartic convulsion of antisemitic violence that was manipulated from above but executed from below by large numbers of ordinary Germans rioting in the streets, heckling and taunting Jews, cheering Stormtroopers' hostility, and looting Jewish property on a massive scale. Based on original research in the trials of the pogrom's perpetrators and the testimonies of its Jewish survivors, Steinweis brings to light the evidence of mob action by all sectors of the civilian population. Kristallnacht 1938 reveals the true depth and nature of popular antisemitism in Nazi Germany on the eve of the Holocaust.

Moderniteit

Auteur:
modernisme en massacultuur in Nederland 1914-1940

Auteur: M. Keizer

De Nederlandse cultuur in de eerste helft van de 20ste eeuw staat te boek als ‘provinciaals’ en sterk achtergebleven bij de omringende landen. Door de neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog kon het 19de eeuwse waardenpatroon in Nederland vrijwel ongeschonden tot 1940 voortbestaan. Pas na 1945 vond Nederland aansluiting bij de moderne Europese cultuur. Tenminste, zo luidt de gangbare opvatting. De bundel Moderniteit stelt hiertegenover dat de wortels van de moderne Nederlandse cultuur al in de eerste helft van de 20ste eeuw liggen.

De Eerste Wereldoorlog raakte het hart van het moderne Europese leven en was een symptoom van een bestaanscrisis in de Europese beschaving. Buitenlandse cultuurhistorici bestuderen al geruime tijd de invloed van deze eerste totale oorlog op de Europese samenleving en cultuur. De betekenis van deze oorlog voor de Nederlandse cultuur is echter vrijwel onontgonnen terrein. Deze bundel laat zien dat de Eerste Wereldoorlog – net als elders in Europa – ook voor Nederland in de jaren 1914 tot 1940 een crisiservaring is geweest. Cultuurhistorici uit binnen- en buitenland werken deze stelling uit. Ingeleid door Madelon de Keizer, presenteert deze bundel grondleggende, nieuwe interpretaties van de hand van Frits Boterman, Marianne Vogel, Marlite Halberstma, H. J. Dorleijn, H. W. van den Berg en George Harinck. Deze inzichten worden uitgewerkt in een groot aantal boeiende, kleinere studies die samen een nieuw beeld schetsen van Nederland en de moderniteit.

Muziek in Theresienstadt

Auteur: Karas

Dit is het eerste Nederlandse boek dat een grondig verslag geeft van het verblijf van de belangrijkste Joodse musici en componisten in het `modelconcentratiekamp' Theresienstadt. Het boek behandelt de periode 1941 - 1944. In Theresienstadt zaten met name veel Joodse kunstenaars gevangen. De nazi's zagen hier een goede propaganda-mogelijkheid door hen de kans te geven hun vak uit te oefenen. Zodoende werden hier tal van concerten en uitvoeringen georganiseerd door de gevangenen, die deze kans aangrepen om hun gevoel van eigenwaarde en hoop op de toekomst niet geheel te verliezen. Leden van het Rode Kruis mochten deze voorstellingen soms bijwonen en lieten zich een rad voor ogen draaien, want deportatie naar Auschwitz bleef de meesten niet bespaard.

De afgelopen jaren werd veel van deze muziek teruggevonden en uitgebracht op CD, waaronder complete opera's en symfonieën. Dit boek vult een belangrijke leemte aan in de muziekgeschiedenis van de 20ste eeuw.


Theodore van Houten schreef twee aanvullende hoofdstukken over Nederlandse musici in Theresienstadt en kamp Vught.


De auteur, Jola Karas, is een Tsjechisch violist en musicoloog, afgestudeerd aan het Praags Conservatorium en de Hartt School of Music of the University of Hartford. Hij begon met zijn research voor dit boek in 1970, dat voor het eerst in 1985 verscheen in Amerika. Sindsdien voert hij met zijn strijkkwartet regelmatig over de hele wereld de muziek uit van de componisten uit Theresienstadt.

Oorlogsfoto s tegen het licht

Auteur: Kok / Somers
Het verhaal van de vondst op een Haagse zolder

Begin 1988 werden op de vliering van een Haagse school circa 3500 glazen fotonegatieven gevonden, die gemaakt werden tijdens de Duitse bezetting door de beroepsfotograaf Willem Streefkerk, die lid was van de NSB. Rene Kok en Erik Somers, beiden verbonden aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, hebben de foto's geïdentificeerd en beschreven.

Dit boek geeft een duidelijk beeld van de uiteenlopende wijzen waarop de bezettingsjaren werden beleefd.

Partij in de marge

Auteur: C. van Renselaar
oorlog, goud en de Nederlandse Bank 1933-2000

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was de Duitse goud- en deviezenvoorraad zo goed als uitgeput. Een ramp voor Hitlers Derde Rijk dat grote ambities koesterde en naar financiële middelen zocht om die te realiseren. De Nederlandsche Bank volgde de gebeurtenissen in Duitsland nauwlettend. Zij maakte zich grote zorgen over haar goudvoorraad. Een vette buit, die Berlijn 'dolgraag zou inpikken'.

Partij in de marge. Oorlog, goud en De Nederlandsche Bank gaat over de lotgevallen van het monetaire goud van Nederland. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen wist nazi-Duitsland de hand te leggen op ruim 145 duizend kg. Nederlands goud. Het zwaartepunt van de studie valt op de hardnekkige pogingen van Nederland om dat goud terug te krijgen. Tot grote teleurstelling erkende de Tripartite Goudcommissie - de instantie die in 1946 door de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk was opgericht om de gedupeerde landen hun gestolen goud terug te geven - de Nederlandse goudclaim maar ten dele. Vastbesloten om ook de rest terug te krijgen gingen de Nederlandsche Bank en de regering over tot een internationaal diplomatiek offensief. Alle inspanningen liepen op niets uit. De kwestie bracht Nederland in conflict met de Grote Drie en met de landen waar het goud was terechtgekomen. In 2000 besloot het kabinet-Kok de claim op het resterende goud, ter waarde van bijna € 700 mln., te laten rusten. Het gevecht om het goud gaf Den Haag een lesje in politieke nederigheid en dwong de Nederlandsche Bank haar rol in de oorlog onder ogen te zien.

Strange Victory

Auteur: Ernest R. May

Hitler's conquest of France

Taal: engels
Before the Nazis killed him for his work in the Resistance, the great French historian Marc Bloch wrote a famous short book, Strange Defeat, in which he puzzled over Germany's six-week conquest of his nation in the spring of 1940. In Strange Victory, the distinguished diplomatic historian Ernest R. May argues that Germany's success is even more of a puzzle than Bloch could have imagined, for we now know that its armed forces were measurably inferior to those of France and its allies, even in tanks, and its top mil-itary leaders all considered an attack on France to be a long-odds gamble.

Strange Victory, a riveting study not only of those cru-cial six weeks but of the years and days leading up to the German invasion, makes it clear how Hitler, though a lazy, ill-informed psychopath, outguessed his own experts as to how French and British leaders would respond to German actions. May's dramatic narrative, laced with vivid charac-ter sketches, draws on little-used German, French, and British archives to show how German intelligence officers found the keys to plan a successful surprise attack on the Western front, and, on the Allied side, how French and British officers failed to see or understand the plain signs of Germany's intentions, even though they had well-placed spies in Berlin. His interpretative history suggests new ways to think about the decisions taken on both sides, and new ways to see how this history relates to issues of our own time.

Strange Victory makes it clear that French and British leaders (Winston Churchill not excepted) clung to their expectations of a nearly bloodless victory over Germany, even through the first devastating days of the German offen-sive. This part of the story is especially important, for it has some of the qualities of a parable: Nazi Germany was taking advantage of governmental habits of mind and custom in 1940s France that have parallels today—among them, con-fidence in technology, a high aversion to incurring casualties, and decision-making processes that did not favor rapid response. In the future, Professor May suggests, nations may suffer strange defeats of their own if they do not learn from their predecessors' mistakes.