iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Oorlog

Toon als           
Volgorde

Moderniteit

Auteur:
modernisme en massacultuur in Nederland 1914-1940

Auteur: M. Keizer

De Nederlandse cultuur in de eerste helft van de 20ste eeuw staat te boek als ‘provinciaals’ en sterk achtergebleven bij de omringende landen. Door de neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog kon het 19de eeuwse waardenpatroon in Nederland vrijwel ongeschonden tot 1940 voortbestaan. Pas na 1945 vond Nederland aansluiting bij de moderne Europese cultuur. Tenminste, zo luidt de gangbare opvatting. De bundel Moderniteit stelt hiertegenover dat de wortels van de moderne Nederlandse cultuur al in de eerste helft van de 20ste eeuw liggen.

De Eerste Wereldoorlog raakte het hart van het moderne Europese leven en was een symptoom van een bestaanscrisis in de Europese beschaving. Buitenlandse cultuurhistorici bestuderen al geruime tijd de invloed van deze eerste totale oorlog op de Europese samenleving en cultuur. De betekenis van deze oorlog voor de Nederlandse cultuur is echter vrijwel onontgonnen terrein. Deze bundel laat zien dat de Eerste Wereldoorlog – net als elders in Europa – ook voor Nederland in de jaren 1914 tot 1940 een crisiservaring is geweest. Cultuurhistorici uit binnen- en buitenland werken deze stelling uit. Ingeleid door Madelon de Keizer, presenteert deze bundel grondleggende, nieuwe interpretaties van de hand van Frits Boterman, Marianne Vogel, Marlite Halberstma, H. J. Dorleijn, H. W. van den Berg en George Harinck. Deze inzichten worden uitgewerkt in een groot aantal boeiende, kleinere studies die samen een nieuw beeld schetsen van Nederland en de moderniteit.

Muziek in Theresienstadt

Auteur: Karas

Dit is het eerste Nederlandse boek dat een grondig verslag geeft van het verblijf van de belangrijkste Joodse musici en componisten in het `modelconcentratiekamp' Theresienstadt. Het boek behandelt de periode 1941 - 1944. In Theresienstadt zaten met name veel Joodse kunstenaars gevangen. De nazi's zagen hier een goede propaganda-mogelijkheid door hen de kans te geven hun vak uit te oefenen. Zodoende werden hier tal van concerten en uitvoeringen georganiseerd door de gevangenen, die deze kans aangrepen om hun gevoel van eigenwaarde en hoop op de toekomst niet geheel te verliezen. Leden van het Rode Kruis mochten deze voorstellingen soms bijwonen en lieten zich een rad voor ogen draaien, want deportatie naar Auschwitz bleef de meesten niet bespaard.

De afgelopen jaren werd veel van deze muziek teruggevonden en uitgebracht op CD, waaronder complete opera's en symfonieën. Dit boek vult een belangrijke leemte aan in de muziekgeschiedenis van de 20ste eeuw.


Theodore van Houten schreef twee aanvullende hoofdstukken over Nederlandse musici in Theresienstadt en kamp Vught.


De auteur, Jola Karas, is een Tsjechisch violist en musicoloog, afgestudeerd aan het Praags Conservatorium en de Hartt School of Music of the University of Hartford. Hij begon met zijn research voor dit boek in 1970, dat voor het eerst in 1985 verscheen in Amerika. Sindsdien voert hij met zijn strijkkwartet regelmatig over de hele wereld de muziek uit van de componisten uit Theresienstadt.

Na de bevrijding

Auteur: Ad van Liempt
De loodzware jaren 1945 - 1950

Toen Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter leek het in eerste instantie of ons land explodeerde van vreugde. Dagen, weken, hier en daar zelfs maanden duurde het feest van de vrijheid. Maar daarna volgde voor bijna iedereen de ontnuchtering.
Het waren loodzware jaren, jaren waar geen einde aan leek te komen. Ad van Liempt schreef het dramatische, weinig bekende verhaal over wat onze ouders en grootouders moesten meemaken nadat ze de oorlog hadden doorstaan.

De moeizame weg terug voor de overlevenden van de kampen. Het immense verdriet in de uitgedunde joodse gemeenschap toen men zich realiseerde dat bijna niemand van de gedeporteerde familieleden en vrienden zou terugkeren. De machteloosheid in grote delen van het land over het langzame tempo van de wederopbouw. De schaarste. De armoede. En boven alles uit, de toenemende dreiging van een naderende oorlog met Indonesië.
Alle plannen voor vernieuwing, alle oplossingen voor armoede en crisis, alle pogingen Nederland weer tot een florerend, opgewekt land te maken, liepen vast in de bittere strijd met wat toch zo lang `ons Indië was geweest.

Na het succes van De oorlog (winnaar Beeld en Geluid Award 2010) zendt de NTR de zevendelige televisieserie Na de bevrijding uit, eveneens naar een idee van Ad van Liempt.

Oorlogsfoto s tegen het licht

Auteur: Kok / Somers
Het verhaal van de vondst op een Haagse zolder

Begin 1988 werden op de vliering van een Haagse school circa 3500 glazen fotonegatieven gevonden, die gemaakt werden tijdens de Duitse bezetting door de beroepsfotograaf Willem Streefkerk, die lid was van de NSB. Rene Kok en Erik Somers, beiden verbonden aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, hebben de foto's geïdentificeerd en beschreven.

Dit boek geeft een duidelijk beeld van de uiteenlopende wijzen waarop de bezettingsjaren werden beleefd.

Partij in de marge

Auteur: C. van Renselaar
oorlog, goud en de Nederlandse Bank 1933-2000

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was de Duitse goud- en deviezenvoorraad zo goed als uitgeput. Een ramp voor Hitlers Derde Rijk dat grote ambities koesterde en naar financiële middelen zocht om die te realiseren. De Nederlandsche Bank volgde de gebeurtenissen in Duitsland nauwlettend. Zij maakte zich grote zorgen over haar goudvoorraad. Een vette buit, die Berlijn 'dolgraag zou inpikken'.

Partij in de marge. Oorlog, goud en De Nederlandsche Bank gaat over de lotgevallen van het monetaire goud van Nederland. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen wist nazi-Duitsland de hand te leggen op ruim 145 duizend kg. Nederlands goud. Het zwaartepunt van de studie valt op de hardnekkige pogingen van Nederland om dat goud terug te krijgen. Tot grote teleurstelling erkende de Tripartite Goudcommissie - de instantie die in 1946 door de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk was opgericht om de gedupeerde landen hun gestolen goud terug te geven - de Nederlandse goudclaim maar ten dele. Vastbesloten om ook de rest terug te krijgen gingen de Nederlandsche Bank en de regering over tot een internationaal diplomatiek offensief. Alle inspanningen liepen op niets uit. De kwestie bracht Nederland in conflict met de Grote Drie en met de landen waar het goud was terechtgekomen. In 2000 besloot het kabinet-Kok de claim op het resterende goud, ter waarde van bijna € 700 mln., te laten rusten. Het gevecht om het goud gaf Den Haag een lesje in politieke nederigheid en dwong de Nederlandsche Bank haar rol in de oorlog onder ogen te zien.

Strange Victory

Auteur: Ernest R. May

Hitler's conquest of France

Taal: engels
Before the Nazis killed him for his work in the Resistance, the great French historian Marc Bloch wrote a famous short book, Strange Defeat, in which he puzzled over Germany's six-week conquest of his nation in the spring of 1940. In Strange Victory, the distinguished diplomatic historian Ernest R. May argues that Germany's success is even more of a puzzle than Bloch could have imagined, for we now know that its armed forces were measurably inferior to those of France and its allies, even in tanks, and its top mil-itary leaders all considered an attack on France to be a long-odds gamble.

Strange Victory, a riveting study not only of those cru-cial six weeks but of the years and days leading up to the German invasion, makes it clear how Hitler, though a lazy, ill-informed psychopath, outguessed his own experts as to how French and British leaders would respond to German actions. May's dramatic narrative, laced with vivid charac-ter sketches, draws on little-used German, French, and British archives to show how German intelligence officers found the keys to plan a successful surprise attack on the Western front, and, on the Allied side, how French and British officers failed to see or understand the plain signs of Germany's intentions, even though they had well-placed spies in Berlin. His interpretative history suggests new ways to think about the decisions taken on both sides, and new ways to see how this history relates to issues of our own time.

Strange Victory makes it clear that French and British leaders (Winston Churchill not excepted) clung to their expectations of a nearly bloodless victory over Germany, even through the first devastating days of the German offen-sive. This part of the story is especially important, for it has some of the qualities of a parable: Nazi Germany was taking advantage of governmental habits of mind and custom in 1940s France that have parallels today—among them, con-fidence in technology, a high aversion to incurring casualties, and decision-making processes that did not favor rapid response. In the future, Professor May suggests, nations may suffer strange defeats of their own if they do not learn from their predecessors' mistakes.

The Day of Battle: The War in Sicily and Italy, 1943-1944

Auteur: Rick Atkinson

Taal: engels

In An Army at Dawn—winner of the Pulitzer Prize—Rick Atkinson provided an authoritative history of the Allied triumph in North Africa during World War II. Now, in The Day of Battle, he follows the strengthening American and British armies as they invade Sicily in July 1943 and then, mile by bloody mile, fight their way north toward Rome. The decision to invade the so-called soft underbelly of Europe was controversial, but, once under way, the commitment to liberate Italy from the Nazis never wavered. The battles at Salerno, Anzio, the Rapido River, and Monte Cassino were particularly lethal, yet as the months passed, the Allied forces continued to drive the Germans up the Italian peninsula. Led by Lieutenant General Mark W. Clark, one of the war's most complex commanders, American officers and soldiers became increasingly proficient. And, with the liberation of Rome in June 1944, ultimate victory at last began to seem inevitable. Drawing on a wide array of primary source material, written with great drama and flair, The Day of Battle is a masterly account of one of history's most compelling military campaigns.

The edge of civilization

Auteur: Eddy van Wessel

Een fotoboek met verhalen over 20 jaar fotograferen in conflictgebieden en wat dat met je doet, waarbij ook het thuisfront belicht wordt. Het werk van Eddy van Wessel onderscheidt zich door een grote betrokkenheid, hij fotografeert op zeer korte afstand zodat de kijker zich deelgenoot voelt van hetgeen er voor de camera gebeurt. Wat dit boek interessant maakt is de aanvulling op het soms schokkende beeldrelaas, het verhaal van de fotograaf zelf. Wat bezielt hem om zijn familie in vreedzame omstandigheden achter te laten en onder vaak gevaarlijke omstandigheden zijn werk te doen.