iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL): € 2.95 DHL PostNL GDPR/AVG

Product met onderwerp 'Pedagogiek'

101 manieren om je kind te zeggen Ik hou van jou

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Lansky

Veel liefde krijgen is misschien wel het belangrijkste in het leven van een kind. Maak een speciale cake in de vorm van een hart. Maak je kind wakker met een kus. Is er een fijnere manier om de dag te beginnen? Vraag je kind een nummer tussen 1 en 10 te kiezen. Het getal dat het noemt, is het aantal kusjes dat het krijgt! Leer hoe je 'ik hou van je' zegt in gebarentaal. Onze dierbaarste herinneringen bewaren we dikwijls aan kleine blijken van genegenheid en warmte. Ze zijn van onschatbare waarde, en we dragen ze voor altijd bij ons. Dit boek wil een bron van inspiratie zijn om uw kind zulke herinneringen te bezorgen, zodat u beiden kunt genieten van die onvergetelijke momenten.

Aanraken : een levensbehoefte

€14,31 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: M. Sluijter
Tactiele contacten in de opvang en op school

Aanraking is een eerste levensbehoefte. Kinderen bij wie de huid onvoldoende wordt aangeraakt, groeien slechter, zijn vaker ziek, leren slechter, hebben weinig lichaamsbesef, zijn minder sociaal en communiceren moeizaam. Ze zitten 'niet lekker in hun vel'.
Dat inzicht heeft in Zweden geleid tot invoering van speelse vormen van lichaamscontact in vrijwel alle kinderdagverblijven en basisscholen. Naar tevredenheid.

Zonder gezonde aanrakingservaringen kennen kinderen hun grenzen niet. Je hebt lijfelijke ervaring met gewenste intimiteiten nodig om goed van fout te kunnen onderscheiden. Zonder ervaring met gewenste aanraking staan kinderen eerder open voor fysieke toenadering van vreemden. Voldoende aangeraakte kinderen leren ook beter. Leren doe je niet alleen met je verstand. Het lichaam en de emoties vormen één geheel met het mentale systeem.

In dit boek lees je niet alleen waarom, maar ook hoe je bij kinderen onderling van jongs af aanrakingen kunt stimuleren, en hoe je in uiteenlopende groepen (van peuter tot puber) onderling masseren kunt introduceren en bevorderen. Want elkaar positief aanraken is niet alleen het belang van het individu, maar ook van de groep. Onderlinge kindermassage geeft kinderen de mogelijkheid om de eenheid met elkaar te ervaren, om emoties te delen, om voor jezelf en elkaar te zorgen. Stress in de groep neemt af, het gezamenlijke leervermogen neemt toe, de kinderen zijn minder agressief.

Als kinderen niet luisteren

€7,99 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Hans Janssen

Een praktisch boek met veel oefeningen. De planmatige, stapsgewijze aanpak volgt eigenlijk precies de vragen die bij (de meeste) ouders opkomen als kinderen niet naar hen luisteren: wat is er nu in feite aan de hand? waarom gedraagt mijn kind zich zo? doe ik soms iets verkeerd, en wat zou ik dan anders kunnen doen? waarom vind ik het zo moeilijk het op een andere manier te proberen? Maar ook: waar kan ik terecht als ik hulp of advies bij de opvoeding nodig heb?

Coachend opvoeden

€9,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: H. Verhage

leidraad voor de professionele opvoeder

Het eerste deel van het boek omvat de basisprincipes van coachen. Het beschrijft de grondhouding en de vaardigheden van een coachende opvoeder. Deel twee gaat over het in praktijk brengen van een coachende opvoedingsstijl. Het bevat vier thema's: ontdekken en begrenzen, kunnen en kennen, afzetten en confronteren, loskomen en koesteren. Elk hoofdstuk bevat vier opvoedingssituaties die zich rond het thema voordoen in alle leeftijdsfasen van het kind. Het biedt de lezer inzicht in de coachende opvoedingsstijl gedurende de hele opvoedingsperiode. Coachen in de opvoeding is bestemd voor professionele opvoeders en professionals die ouders hulp bieden bij de opvoeding. Daarnaast kunnen geïnteresseerde, bewust opvoedende ouders het boek als bron gebruiken voor een meer coachende benadering van hun kind.

Cultuur in beweging

€13,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: J. van der Hoek

In Cultuur in beweging. Een andere kijk op je klas staat een dynamische opvatting van cultuur centraal. Niet alle ouders binnen eenzelfde etnische groep hebben dezelfde opvoedingsdenkbeelden en opvoedingspraktijken. Het boek gaat in tegen het hardnekkige beeld van culturele stagnatie onder allochtone Nederlandse gezinnen. De auteur wil laten zien dat de populaire uitdrukking:'dat is nu eenmaal hun cultuur' niet opgaat.

Uitgaande van concrete praktijksituaties beschrijft Cultuur in beweging. Een andere kijk op je klas de uiteenlopende veranderingsprocessen die migranten en hun nakomelingen aangaan en ondergaan. De beschrijving vindt plaats op een crossculturele manier, namelijk door de ontwikkelingen in allochtone Nederlandse gezinnen door de jaren heen te plaatsen naast de ontwikkelingen in autochtone Nederlandse gezinnen. Hierdoor komen ook de overeen-komsten tussen allochtone en autochtone Nederlandse opvoedingspatronen naar voren en zijn de achtergronden van de verschillen duidelijker.

Het boek is gericht op de lerarenopleidingen en pabo's. Bij deze opleidingen bleek behoefte te bestaan aan gedifferentieerde informatie over de gezinsachtergronden van allochtone leerlingen. Cultuur in beweging. Een andere kijk op je klas is zo opgezet dat het (aanstaande) docenten aanzet tot vergelijkend en kritisch denken over de grote diversiteit aan opvoedingssituaties die in multicultureel Nederland voorkomen en de plaats van cultuur daarin.

Dat vind ik. Wat vind jij?

€17,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Juul Jesper

over grenzen van volwassenen en kinderen

Kinderen hebben grenzen nodig. Maar hoe kunnen wij onze grenzen duidelijk maken zonder dat iemand daar schade van ondervindt? Hoe leren wij onze eigen grenzen kennen? En hoe veranderen wij onze eigen grenzen zodat ook kinderen er baat bij hebben?
Op deze en vele andere vragen wordt in dit boek op heldere wijze geantwoord. De schrijver nodigt u uit om uw eigen zekerheden en twijfels over de opvoeding te leren kennen.
93 blz.

De gezondheid van je kind

€7,99 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: A. Dijk

Auteur: Y. Stassen

Volledig herziene druk van het succesvolle boek De Gezondheid van je kind en een uiterst compleet medisch handboek van Ouders van Nu, dat in geen enkel gezin mag ontbreken!
Met deskundig advies bij bijvoorbeeld koorts, rode vlekjes darmkrampjes, of groeipijn.
Geschreven vanuit de dagelijkse praktijk met een handig full-colourkatern met EHBO bij kinderen.
Onmisbaar voor iedereen met kinderen van nul tot twaalf jaar!

De peuterjaren

€13,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Eisenberg

Van 13-36 maanden

De ontwikkeling die een kind in de peuterjaren meemaakt, is buitengewoon belangrijk. In deze periode wordt de basis gevormd voor zijn verdere leven. In dit boek worden de ontwikkeling, het gedrag en de behoeften van kinderen in de peuterleeftijd uitgebreid behandeld. Hierbij wordt ingegaan op elke fase in de groei en ontwikkeling van het tweede en derde levensjaar. Onderwerpen die in dit boek aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid en de sociale omgeving, maar ook verlatingsangst, zelfvertrouwen, zindelijkheid, spraakontwikkeling, eetproblemen en driftbuien. De peuterjaren is een standaardwerk, dat ouders meer inzicht, steun en vertrouwen in de omgang met hun peuter zal geven.