iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG

Product met onderwerp 'Pedagogiek'

Cultuur in beweging

Auteur: J. van der Hoek

In Cultuur in beweging. Een andere kijk op je klas staat een dynamische opvatting van cultuur centraal. Niet alle ouders binnen eenzelfde etnische groep hebben dezelfde opvoedingsdenkbeelden en opvoedingspraktijken. Het boek gaat in tegen het hardnekkige beeld van culturele stagnatie onder allochtone Nederlandse gezinnen. De auteur wil laten zien dat de populaire uitdrukking:'dat is nu eenmaal hun cultuur' niet opgaat.

Uitgaande van concrete praktijksituaties beschrijft Cultuur in beweging. Een andere kijk op je klas de uiteenlopende veranderingsprocessen die migranten en hun nakomelingen aangaan en ondergaan. De beschrijving vindt plaats op een crossculturele manier, namelijk door de ontwikkelingen in allochtone Nederlandse gezinnen door de jaren heen te plaatsen naast de ontwikkelingen in autochtone Nederlandse gezinnen. Hierdoor komen ook de overeen-komsten tussen allochtone en autochtone Nederlandse opvoedingspatronen naar voren en zijn de achtergronden van de verschillen duidelijker.

Het boek is gericht op de lerarenopleidingen en pabo's. Bij deze opleidingen bleek behoefte te bestaan aan gedifferentieerde informatie over de gezinsachtergronden van allochtone leerlingen. Cultuur in beweging. Een andere kijk op je klas is zo opgezet dat het (aanstaande) docenten aanzet tot vergelijkend en kritisch denken over de grote diversiteit aan opvoedingssituaties die in multicultureel Nederland voorkomen en de plaats van cultuur daarin.

Dat vind ik. Wat vind jij?

Auteur: Juul Jesper

over grenzen van volwassenen en kinderen

Kinderen hebben grenzen nodig. Maar hoe kunnen wij onze grenzen duidelijk maken zonder dat iemand daar schade van ondervindt? Hoe leren wij onze eigen grenzen kennen? En hoe veranderen wij onze eigen grenzen zodat ook kinderen er baat bij hebben?
Op deze en vele andere vragen wordt in dit boek op heldere wijze geantwoord. De schrijver nodigt u uit om uw eigen zekerheden en twijfels over de opvoeding te leren kennen.
93 blz.

de methode Kids' Skills

Auteur: Ben Furman

Furman is een Finse psychiater en psychotherapeut en hij heeft de methode Kids' Skills ontwikkeld. Centraal staat één heel belangrijk idee: praktisch alle problemen van uw kind kunt u opvatten als vaardigheden die het nog moet ontwikkelen. Met Furmans vijftien stappenmethode kan uw kind samen met u de benodigde vaardigheden ontwikkelen. Het is een boek vol met ideeën, verhalen en suggesties voor ouders, hulpverleners in de jeugdzorg en overige geïnteresseerden. Ben Furman is mededirecteur van het Helsinki Brief Therapy Institute en hij heeft een eigen talkshow op de Finse televisie over onderwerpen die met psychologie te maken hebben.

Eigenwaardig opvoeden met het B-tree model

vol vertrouwen & op eigen wijze

Auteur: Judith van Gent

Vol vertrouwen opgroeien!
Hoe mooi zal het zijn als elk kind opgroeit met het volste vertrouwen in zichzelf, de ander en de wereld. Maar hoe doe je dat, in een wereld vol beweging?
Wil jij. . .
- het allerbeste voor een kind;
- iets meegeven wat écht waardevol is;
- bijdragen aan een mooie, liefdevolle wereld?
Dan gaat opvoeden met het B-tree groeimodel je zeker helpen!
Het B-tree model geeft inzicht in het groeiproces van een kind en benadrukt het belang van een goede basis. Als de basis goed is, kan een kind vol vertrouwen zijn eigen stappen zetten.
Met een goede basis, maak jij het verschil!
Judith van Gent is 'een juf met een missie'. Het is haar diepe wens dat elk kind
wordt gezien in zijn unieke eigenheid; dat een kind vol vertrouwen kan opgroeien
en volledig mag zijn wie hij of zij is. Ze is ervan overtuigd dat we met elkaar de
wereld mooier maken als we kinderen op een eigenwaardige manier opvoeden!

Het einde van de opvoeding

Auteur: Geurtz

Jan Geurtz, bekend van de bestsellers De opluchting en De verslaving voorbij, laat in zijn nieuwste boek zien dat de crisis in de opvoedkunde, maar vooral ook in de dagelijkse praktijk van het opvoeden, veroorzaakt wordt door een fundamentele fout in ons basisprincipe van het opvoeden. Terwijl we ons als ouders verantwoordelijk voelen voor het latere levensgeluk van onze kinderen, zijn we juist bezig hun huidige en toekomstige geluk te dwarsbomen. Het einde van de opvoeding confronteert ouders met het fatale mechanisme om hun eigen jeugdproblemen te corrigeren in de opvoeding van hun kinderen, waarmee ze op een dieper niveau hun blokkades en beknellingen juist aan de volgende generatie overdragen. Met veel praktijkvoorbeelden en humor laat Jan Geurtz zien dat er een totaal andere manier van ''opvoeden'' van kinderen mogelijk is.

Het einde van de opvoeding is bedoeld voor ouders en beroeps-opvoeders, maar ook voor oudere kinderen, en eigenlijk voor iedereen die nog weleens hinder ondervindt van zijn eigen opvoeding. En ondervinden we dat niet allemaal?

Kijk eens wat ik durf!

Auteur: Marga Schiet

Kijk eens wat ik durf!, het tweede deel in de serie 'Treetje hoger', is bedoeld voor ouders van kinderen van vijf tot negen jaar. In deze periode groeit het kind van een kleine kleuter op tot een kind dat zich een duidelijke plaats op de basisschool heeft verworven. In dit boek wordt de ontwikkeling per kwartaal op de voet gevolgd. Met behulp van informatie, adviezen over de opvoeding, testje, dagboeknotities en allerlei ideeën voor spelletjes, raadseltjes, boek en activiteiten wordt duidelijk hoe het kind zich ontwikkelt en op welke manier je als ouder deze ontwikkeling kunt begeleiden en stimuleren.

Kinderopvang in de praktijk deel 1

Auteur: Hol / Nabuurs (red)
methoden en toepassingen

Een boek over methoden in de kinderopvang en mogelijkheden om deze methoden toe te passen in het werk van alledag. Het boek bestaat uit vijf delen. Deel één heet 'spelen met taal'. Hierin komen leren praten, voorlezen en zingen aan bod. Deel twee heeft als thema 'spelen met ruimte' en gaat onder meer over computers, ergonomie en sfeer in de groep. Deel drie gaat onder meer over druktemakers in de groep, kinderen met een handicap en heet 'spelen met elkaar'. In deel vier 'observeren en informeren' staan zaken als samenwerking met andere scholen of instanties centraal en in deel vijf 'veiligheid en zorg' gaat het om veilig slapen en veiligheid bij het maken van uitstapjes.

Kinderspreekuur

Auteur:
gezondheid, ziekte, opvoeding

Auteur: Michaela Glockler & M. Glockler

Kinderspreekuur is al vele jaren een internationale bestseller. Het boek is verschenen in vrijwel alle landen van Europa en nu ook in Japan en China. Deze vijfde druk is opnieuw grondig herzien en bewerkt. Naast gedegen hulp op alle relevante gebieden van de opvoeding en de geneeskunde stellen de auteurs op grondige wijze actuele thema's aan de orde die te maken hebben met de wereld van het kind. Dit boek streeft ernaar hulp te bieden voor een bij de leeftijd passende omgang met kinderen, waarbij zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid centraal staan. Kinderspreekuur heeft ons al veertien jaar uitstekend begeleid bij onze ouderschapstaken, of het nu ging om beginnersonzekerheden met betrekking tot kleding, voeding, pedagogiek, of om moeilijke en belangrijke beslissingen met betrekking tot inentingen en mogelijkheden voor het behandelen van ziekten. Wij hebben het boek al heel vaak cadeau gedaan aan jonge ouders en kennen veel scholen en kinderopvangcentra die dit boek bezitten en veelvuldig gebruiken. Ik kan het iedereen aanbevelen! (Annette Thelen op Amazon) Dit is een boek, dat ik als pedagoog aan ouders kan aanbevelen. Het geeft antwoord op veel vragen in het leven met kinderen. De auteurs behandelen in begrijpelijke taal ziekten en de omgang daarmee en talloze opvoedingsaspecten en -situaties. (Jan Alfrink)