iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Verzending binnen Nederland voor 1,45 euro inc. btw.
Per boek wijzer is gesloten van 14 - 21 juni. In deze tijd worden er geen bestellingen verzonden.

Product met onderwerp 'Politicologie'

Toon als           
Volgorde

De economie van de eer

een nieuwe visie op verdienste en beloning

Auteur: Dick Pels

Forse bonussen in het bedrijfsleven en miljoenencontracten voor topsporters zijn gemeengoed geworden. We kijken er niet van op dat Oprah Winfrey per dag meer verdient dan anderen in een heel jaar. Er tekent zich een nieuwe sociale tweedeling af tussen rijk en arm, waarbij het verschil tussen de kansarmen en de 'happy few' alleen maar toeneemt. Het ideaal dat iedereen onder gelijke culturele en materi le voorwaarden kan delen in de welvaart, is gaandeweg vervlogen.

In dit boek pleit Dick Pels voor een nieuwe benadering van prestatie en verdienste. Op basis van een analyse van de sterrencultuur laat hij ziend at het mogelijk is mensen te motiveren uit eergevoel in plaats van uitsluitend uit materieel gewin en hebzucht. Zorgzaamheid, duurzaamheid, vakmanschap en soberheid zouden meer sociale waardering moeten oogsten dan het najagen van eigenbelang. Het is tijd voor een meritocratie die waarde losmaakt van marktwaarde, die verdienste niet langer gelijkstelt aan veel geld verdienen, maar prijst wat eervol is.

De kredietcrisis

Auteur: Jasper Blom

In september 2008 balanceren mondiale financiële markten aan de rand van de afgrond na het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Hoewel een totale meltdown uitbleef, leidde de kredietcrisis tot de grootste economische recessie sinds de Grote Depressie van 1929. Door deze crisis werd helder wat de gevolgen zijn van mondiale integratie en expansie van de financiële markten op het dagelijkse leven.

De kredietcrisis analyseert de oorzaken van de kredietcrisis vanuit een politiek-economisch perspectief en plaatst de crisis in de context van langer lopende ontwikkelingen. Hierbij staan drie punten centraal: de institutionele inbedding van de markten, financialisering van de economie (het toenemende belang van de financiële economie boven de reële economie), en de beslissingen (of nalaten van het nemen van een beslissing) van relevante beleidsmakers.

De verschillende bijdragen laten zien dat de wisselwerking tussen financiële beleidsmakers en marktpartijen – vaak onbedoeld – de processen in gang zette die tot de crisis leidden. Nu de acute fase van de crisis voorbij is het zaak dat beleidsmakers en bankiers lering trekking en zich opnieuw afvragen welke kant het op moet met het financiële systeem. Deze bundel levert een waardevolle bijdrage aan deze discussie door de aandacht voor zowel economische ontwikkelingen als voor regulering.

De kredietcrisis biedt een uniek Nederlandstalig overzicht van de politieke economie van financiële markten. De belangrijkste lering die we uit de crisis kunnen trekken is dat er een grondiger publiek debat plaats moet vinden over de ontwikkelingen en regulering van het financiële systeem, waarin niet alleen financiële partijen maar alle belanghebbenden betrokken zijn. 'De kredietcrisis' geeft daarbij niet alleen een denkraam om de recente ontwikkelingen te begrijpen, maar ook concrete beleidsaanbevelingen door de expert op diverse beleidsterreinen. Zo suggereert Jasper Blom bijvoorbeeld nieuwe kapitaaleisen aan banken waarmee ze op meerdere punten gezekerd worden (en dus een meer solide buffer aanhouden). Rien Jeuken en Bob Coppes adviseren om tot een centraal verwerkingsinstituut (Central Counterparty) voor derivaten te komen om de markt transparanter en minder risicovol te maken. Laura Horn en Arjan Vliegenthart roepen op om werknemers en consumenten meer aandacht te schenken in het ondernemingsbestuur, naast de aandeelhouders.

De kwetsbare democratie

Auteur: Akkerman
sleutelteksten uit de politieke theorie

Dit boek geeft een beeld van de geschiedenis van het denken over politiek in het algemeen en over democratie in het bijzonder. Dat beeld wordt opgebouwd aan de hand van sleutelteksten. Beginnend bij het klassieke Athene en eindigend met teksten van hedendaagse denkers overbrugt dit boek een tijdspanne van zo'n 2.500 jaar.

De opzet van dit boek is in een aantal opzichten uniek. In de eerste plaats was er nog geen omvangrijk Nederlandstalig bronnenboek op dit terrein voorhanden. Voor dit boek zijn bovendien verschillende teksten voor het eerst vertaald en daarmee toegankelijk gemaakt voor Nederlandstalige lezers. Verder is er waar mogelijk plaats ingeruimd voor denkers van Nederlandse origine. Vervolgens is een bijzonderheid dat de teksten in dit boek niet alleen chronologisch gerangschikt staan maar ook thematisch ontsloten. De keuze van de thema's 'staat, rechtvaardigheid en vrijheid' wijst er al opdat het politieke denken hier niet in enge zin opgevat wordt. Ook rechtsfilosofische en sociaal-filosofische vraagstukken krijgen veel aandacht.

In de keuze van de teksten voor dit boek is niet uitsluitend uitgegaan van de gevestigde canon, maar ook gepoogd recht te doen aan de pogingen tot kritische vernieuwing die in de laatste decennia naar voren zijn gebracht door socialistische, feministische en antiracistische denkers.

Tjitske Akkerman doceert politieke theorie aan de Faculteit Maatschappij - en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

De patatbalie

Auteur: Hans Izaak Kriek
de do's-and don'ts van het intrigerende kat- en muisspel tussen media en politici in Den Haag

Auteur: Hans Izaak Kriek

In De Patatbalie doet politiek commentator Hans Izaak Kriek een boekje open over het genadeloze gevecht dat politici, journalisten, voorlichters en spindoctors met elkaar voeren om nieuws en primeurs. Hij interviewde meer dan dertig politici, journalisten, voorlichters en spindoctors. Zij vertelden hem openhartig hoe het er in Den Haag aan toe gaat.
Het gaat niet meer om de inhoud, maar om het nieuws hebben an sich. Wie is er nu eigenlijk de baas over het nieuws? Is dat de politicus of de media?

De aanduiding, de Patatbalie, heeft politiek commentator Hans Izaak Kriek altijd bijzonder geïntrigeerd. De plek bij de Tweede Kamer die tv-kijkers vaak zien als achtergrond bij interviews tussen politici en pers. In De Patatbalie beschrijft politiek commentator Hans Izaak Kriek, als ex-insider, de dos en donts van het intrigerende kat-en-muisspel tussen media en volksvertegenwoordigers. De techniek van het wheelen en dealen, onderhandelen en anoniem lekken.
De Patatbalie is daarmee een vermakelijk, brutaal, inzichtelijk en onthullend boek geworden. Het voorwoord van De Patatbalie is geschreven door voormalig staatssecretaris van defensie en spindoctor Jack de Vries.

'Hoewel er altijd meer is in politiek Den Haag, geeft dit boek een aardige doorkijk in de werkwijze van de parlementair journalistiek. Het vormt zeker aanleiding voor discussies onder Haagse journalisten over het eigen functioneren. Kriek geeft daar de aanzet toe. ' - Frits Wester

'Een must-read voor iedereen die geïnteresseerd is in politiek en communicatie. ' - Jack de Vries

'Kriek geeft een mooie inkijk in het complexe samenspel tussen politiek en media. Een mooi boek van een ervaren Binnenhof-watcher. ' - Emile Roemer

'De Patatbalie geeft een uitermate interessante inkijk op de verhoudingen in de Haagse kaasstolp. Kriek laat een realistisch beeld zien hoe politici en journalisten met elkaar omgaan. '- Ton Elias

Geloven in de oogst

Auteur: Kemenade

Wat is de rol van de politiek in het maat-schappelijke leven? In hoeverre is de samenleving, om een typisch sociaal-democratische term te gebruiken, 'maak-baar'? Deze twee vragen worden de laatste jaren met steeds meer scepsis gesteld, en steeds omzichtiger beantwoord. Er lijkt meer en meer gesproken te worden over restauratie, en steeds minder over vernieuwing. Een hang naar vroeger lijkt zich van velen meester te hebben gemaakt. Het is dan ook tijd dat er een boek verschijnt van een auteur die nog altijd staat voor een 'meer rechtvaardige, vrije en doelmatige inrichting van de samenleving': J. A. van Kemenade. Van Kemenade is bij uitstek de geschikte man voor het maken van kritische kanttekeningen bij het maatschappelijk bestel. In de jaren tachtig heeft hij een veelheid van functies bekleed. Hij was kamerlid, minister van onderwijs, informateur, mede-auteur van de nota 'Om een werkbare toekomst' en is nu burgemeester van Eindhoven, en heeft zo op zeer veel verschillende manieren blijk gegeven van een grote betrokkenheid bij veranderingsprocessen in Nederland.

In Geloven in de oogst is van deze verschillende werkzaamheden veel terug te vinden. Anders dan in eerdere bundels bestrijken ze een breed spectrum van vraagstukken. Naast een enkel artikel over onderwijs bevat de bundel opstellen over het sociaal-economisch beleid, het openbaar bestuur en de politiek in het algemeen. Artikelen van praktische aard worden afgewisseld met stukken met een meer filosofische of theoretische inhoud, zodat een goed overzicht ontstaat van het denken en handelen van een van de mensen die de Partij van de Arbeid in de jaren tachtig mede vorm gegeven heeft.

Het hart van de zaak

Auteur: Rouvoet
over de betekenis van geloven in de poltitiek

Auteur: Rouvoet

André Rouvoet heeft de ChristenUnie sinds zijn aantreden als politiek leider in november 2002 goed zichtbaar gemaakt. Met zijn uitgesproken opvattingen en zijn bevlogen optreden in en buiten de Tweede Kamer maakte hij van deze politieke partij een sterk merk.

In Het hart van de zaak geeft Rouvoet aan de hand van verschillende thema's uitwerking aan zijn politieke visie. Enerzijds bevat het boek beschouwingen over christelijke politiek, anderzijds zijn er beschouwingen die toegespitst zijn op de politieke praktijk. Ook gaat de auteur in op zaken als de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting, stukken waarin ook alles wat er is gebeurd na de moord op Theo van Gogh aan bod komt. Ten slotte houdt Rouvoet zich bezig met sociale kwesties en analyseert en bekritiseert hij het kabinetsbeleid.

Het kan allemaal zoveel beter

Auteur: Samhoud

'Het kan allemaal zoveel beter'. Dat concludeert Jip Samhoud (18) na een jaar lang de jeugdpremier van Nederland te zijn geweest. Samen met andere leden van het Jeugdkabinet had hij veel en intensief contact met politici. Gesprekken met Jan Marijnissen, Rita Verdonk en Femke Halsema, op stap met Wouter Bos op Prinsjesdag, uitgenodigd worden door Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, een conflict met André Rouvoet en interviews met Jan Peter Balkenende en Ruud Lubbers.
Mooie ervaringen, maar Jip houdt de politiek voor gezien. Te veel opportunisme en mediageilheid. Er lijkt een trend: van democratie naar mediacratie. Rouvoet lacht vriendelijk, tot de camera uitgaat. Balkenende staat de pers zelf te woord, maar de woorden komen van persvoorlichters. Maxime Verhagen vraagt een uitgeverij om een uitnodiging aan het Jeugdkabinet in te trekken, want 'dat gaat ten koste van mijn persaandacht'.

Politici zijn enorm gedreven, ze maken lange dagen, vaak ten koste van hun privé leven. En waarvoor? Vaak lijkt niet het landsbelang, maar de eigen politieke carrière voorop te staan. En dat terwijl er zoveel goeds te doen valt in ons land. Kortom: het kan allemaal zoveel beter. Rode draad in dit boek is de blauwe bal van verbinding. Veel politici ontvingen deze bal die de verbinding tussen politiek en jongeren symboliseert.