iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG

Product met onderwerp 'Mens en maatschappij algemeen'

Aaicha

Auteur: Pruis

Het bizarre conflict van een als man geboren vrouw


In deze biografie wordt de bizarre lijdensweg van een als transseksueel geboren jongetje Leonhard tot in de intiemste facetten door schrijver/fotograaf Ab Pruis geopenbaard. De belevenissen van Leonhard worden vanaf zijn prilste jeugd, met liet ervaren van anders te zijn dan anderen, geen echte jongen en geslachtelijk geen echte vrouw, onverbloemd weergegeven.


Hij was geen homoseksueel of travestiet, maar werd wel als getraumatiseerde homo met een afwijking beoor- en veroordeeld. De emotionele tijdbom in een familie met drie zusters. Het onbegrip thuis, het getreiter op school en later in de maatschappij, waar het fenomeen transseksueel nog geen erkenning verworven had.


Door kunstzinnige aanleg gedreven, komt Leonhard, in de wandel Nanny genoemd, nog voor zijn operatie, in het artiestenleven terecht en in het daaraan nauw verwante beroep, de prostitutie. Het waren de enige beroepen waarin Nanny zich kon manifesteren in zijn gevoel vrouw te zijn. De mallotige situaties waarin zij, nog een hij zijnde, kwam te verkeren, worden zonder gene, bijna scabreus en tot op de uiterste grens van het toelaatbare, in dit indrukwekkende epos verwoord.


Na haar operatie veranderde Nannv haar naam in Aïcha en werd haar burgerlijke status ook officieel aangepast. Ze was vrouw geworden. Daarna trad ze driemaal in het huwelijk, doch steeds werd ze achtervolgd door de roddels van haar curieuze verleden waar maar geen eind aan scheen te komen. Om aan die achtervolging een eind te maken besloot ze om met deze biografie aan die niet aflatende hetze te ontkomen. Met de aan Ab Pruis vertelde belevenissen, wil ze definitief afscheid nemen van het verleden. De boodschap die doorklinkt in haar turbulente levensverhaal kan niet kernachtiger worden samengevat dan in de vragende zin, die haar levensfilosofie verwoordt en bijna een gebed is:

Als leven pijn doet

Auteur: Diekstra
Weerbaar en waardig omgaan met de verliezen in je leven

Het leven is een spel van tegenstellingen dat je alleen kunt spelen als je bereid bent mee te gaan met de golfslag van winst en verlies. Gelukkig en ongelukkig zijn, het hoort bij het leven. Psycholoog René Diekstra is de aangewezen deskundige die ons daarover op een inlevende en verhelderende manier inzicht kan verschaffen.

Een greep uit de inhoud:
o Wat een mens goed moet kunnen: liefhebben, werken en tegen zijn verlies kunnen.
o Hoe meer je de vrijheid van de ander respecteert, hoe groter de plaats die je in diens leven kunt innemen.
o Wie zijn verlies neemt, neemt zijn vrijheid.
o Vertel me het verhaal van je ouders en ik zal je het verhaal over jezelf vertellen.

René Diekstra is psycholoog, wetenschapper, adviseur van de overheid voor sociale vraagstukken en columnist voor de Staatscourant en voor een aantal dagbladen. De kracht van de auteur Diekstra is dat hij psychologische problemen behandelt aan de hand van alledaagse situaties en ze daardoor voor veel mensen herkenbaar maakt. Hij geeft aan hoe ontwrichtend sommige problemen kunnen zijn in het dagelijks leven, zowel voor de betrokkene als voor diens omgeving en reikt mogelijkheden aan tot de oplossing ervan. Daarnaast biedt hij in zijn boeken veel achtergrondinformatie en praktische richtlijnen. Hiermee bewijst René Diekstra dat de psychologie toegankelijk gemaakt kan worden en in het dagelijks leven tot grote steun kan zijn.

Another Country

Auteur: Mary Pipher, Ph. D.

taal: engels

The landscape of age is that of Another Country. In this helpful, hopeful field guide, Mary Pipher turns her keen eye to a troubled passage—the journey into old age.

She writes about our parents and grandparents, because as they grow older, the relationships among us become more complex and difficult just when they need to be the closest and strongest. And the aging process can be just as painful for us—daughters and sons, granddaughters and grandsons—as for them.

The gradual turning of life's tide can take us by surprise, as we find ourselves unprepared to begin caring for those who have always cared for us. And many of us realize that we are also lacking a useful way to think about growing older ourselves.

We need new ways of supporting one another—new ways of sharing our time and our energy and our love. In Another Country, Mary Pipher shows us how.

Answering only to God

Auteur: Geneive Abdo and Jonathan yons

Taal:engels

Taking the reader inside Iran's key institutions, Geneive Abdo and Jonathan Lyons argue that the 1979 Iranian revolution, long viewed in the West as the pursuit of an imagined medieval Utopia, was in fact a political movement designed to modernize Islam. Twenty years later, a power struggle between conservative and reform elements provoked a clash that has destabilized the country and limited Iran's ability to integrate with the world community.


Answering Only to God challenges the prevailing Western belief that the Islamic world is an undifferentiated mass of disaffected and dangerous fanatics or that a Westernstyle democracy will soon transform this ancient land of Shi'ite and Sufi tradition. Instead, the authors explore the controversial view that beyond the quarrel with the West, stemming from decades of exploitive foreign policies, the real struggle in Iran is between reformist and conservative mullahs.


"Abdo and Lyons have made a major contribution to contemporary Iranian history. Their eyewitness accounts are absolute gems of investigative journalism, done with courage and imagination and guided by a caring intellect. " —Hamid Dabashi, Hagop Kevorkian Professor of Iranian Studies, Columbia University, and author of Theology of Discontent


"Geneive Abdo and Jonathan Lyons argue persuasively in their new book, Answering Only to God, that Khatami has failed. Despite his wellpublicized talk of change, the ruling clerics remain as powerful as ever. " —David Ignatius, The Washington Post

Antiracisme

Auteur: Blommaert & Verschueren

In Antiracisme onderzoeken Jan Blommaert en Jef Verschueren racistische handelingen en taaluitingen. Ze gaan niet zozeer op zoek naar de wortels van het racisme maar concentreren zich op vragen als: hoc werkt het, met welke argumenten wordt het ondersteund of verdoezeld, hoe kan men die identificeren en er zich tegen verdedigen? Ze bespreken ook een aantal manieren om racistische argumenten te ontmaskeren. Hun conclusie is dat wie zich alleen maar op uitdrukkelijk racistische taal concentreert de essentie van racisme mist of ontwijkt, meer bepaald de concrete sociale verhoudingen en de daaraan gekoppelde denkpatronen.

Voorts schrijven de auteurs over het racisme dat dagelijks doorsijpelt in het beleid, de pers en populaire tv-programma's, de politieke partijen en in de verklaringen van politici, vakbonden én van antiracistische organisaties, want ook deze laatsten gaan niet altijd vrijuit Tot slot formuleren Blommaert en Verschueren strategieën voor antiracisctische actie. Antiracisme is een boekje voor een groot publiek met tal van actuele voorbeelden.

an Blommaert (1961) en Jef Verschueren (1952) werden voor hun bock Het Belgisch Migrantendebat in 1993 bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord. Ze werken aan het linguïstisch oriderzoekscentrum IRC van de UIA en publiceerden samen of apart over ideologie en taal, en interculturele communicatie.

Arab Voices

Auteur: James J. Zogby

The Arab World is a region that has been vastly misunderstood in the West. Arab Voices asks the questions, collects the answers, and shares the results that will help us see Arabs clearly. The book will bring into stark relief the myths, assumptions, and biases that hold us back from understanding this important people. Here, James Zogby debuts a brand new, comprehensive poll, bringing numbers to life so that we can base policy and perception on the real world, rather than on a conjured reality. Based on a new poll run by Zogby International exclusively for this book, some of the surprising results revealed include:* Despite the frustration with the peace process and the number of wars of the past few years, 74% of Arabs still support a two state solution to the Palestinian-Israeli conflict. And over one-third of Lebanese, Saudis, and Jordanians think that their governments should do more to advance peace. * Despite wars in and around their region and the worldwide economic crisis, when asked "Are you better off than you were 4 years ago?" 42% of those polled say they are better off, 19% worse off. * Arabs like American people (59% favorable rating), values (52%) and products (69%), giving them all high ratings. And Canada gets high favorability ratings everywhere (an overall rating of 55% favorable and 32% unfavorable). * However, Arabs overwhelmingly rate American society "more violent and war-like" (77%) or "less respectful of the rights ofothers" (78%) than their own society. Why? Because of the Iraq war and continuing fallout from Abu Ghraib,Guantanamo, and the treatment of Arab and Muslim immigrants and visitors to the United States. * What type of TV show do Saudis and Egyptians prefer to watch? The answer is, "Movies", which draws over 50% of the first and second choice votes. In Morocco, the top rated shows are "soap operas" and music and entertainment programs, drawing almost two-thirds of the first and second choice votes. Religious programs are near the bottom of the list of viewer preferences, garnering less than 10% of votes in all three countries.


Taal: engels

Aristotle and an Aardvark go to Washington

Auteur: Thomas Cathcart & Daniel Klein

Taal: engels
America's favorite philosopher-comedians are at it again, and just in time to save us from the doublespeak and flimflam of politics in America with invaluable insight on common tactics including:

THE TEXAS SHARPSHOOTER FALLACY
Shoot first, and then draw a target around the bullet hole. You'll hit a political bulls-eye every time!

THE SECRET OF WEASEL WORDS
"'Failure' is just a success that hasn't happened yet!" Next question?

THE ANALYTIC-SYNTHETIC SHUFFLE
"Iraq could nuke us any day now if they had the wherewithal to nuke us any day now!" Scary, huh?

"Is this a book primarily about logic, philosophy, or the never-ending piles of bullshit generated by the politicians and pundits who are driving our country into the ground? I can't tell, which is why it's so darn entertaining."

—Markos Moulitsas.founder of www. DailyKos .com and coauthor of Crashing the Gate

Bait And Switch

Auteur: Barbara Ehrenreich

The bestselling author of Nickel and Dimed goes back undercover to do for Americas ailing middle class what she did for the working poor

Barbara Ehrenreich’'s Nickel and Dimed explored the lives of low-wage workers. Now, in Bait and Switch, she enters another hidden realm of the economy: the shadowy world of the white-collar unemployed. Armed with a plausible résumé of a professional “in transition,” she attempts to land a middle-class job—undergoing career coaching and personality testing, then trawling a series of EST-like boot camps, job fairs, networking events, and evangelical job-search ministries. She gets an image makeover, works to project a winning attitude, yet is proselytized, scammed, lectured, and—again and again—rejected.

Bait and Switch highlights the people who’ve done everything right—gotten college degrees, developed marketable skills, and built up impressive résumés—yet have become repeatedly vulnerable to financial disaster, and not simply due to the vagaries of the business cycle. Today’s ultra-lean corporations take pride in shedding their “surplus” employees—plunging them, for months or years at a stretch, into the twilight zone of white-collar unemployment, where job searching becomes a full-time job in itself. As Ehrenreich discovers, there are few social supports for these newly disposable workers—and little security even for those who have jobs.

Like the now classic Nickel and Dimed, Bait and Switch is alternately hilarious and tragic, a searing exposé of economic cruelty where we least expect it.Taal: engels