iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Verzending binnen Nederland voor 1,45 euro inc. btw.

Product met onderwerp 'Bouwkunst, architectuur'

Toon als           
Volgorde

Ando

Auteur: M. Furuyama

Tadao Ando *1941
De geometrie van de menselijke ruimte

Architect en aannemer

Auteur: Merlijn Hurx

In de Late Middeleeuwen maakte de bouwwereld in de Nederlanden een uitzonderlijke ontwikkeling door. Grote publieke bouwwerken als kerken en stadhuizen kwamen, in tegenstelling tot elders in Noord-Europa, niet in eigen beheer tot stand, maar werden steeds vaker openbaar aanbesteed. Aannemers konden verschillende producten aanbieden, variërend van prefab bouwpakketten in natuursteen tot oplevering van een compleet gebouw. Deze nieuwe manier van werken vergde een andere rol van de architect dan voorheen. De architect was niet meer de voorman op de bouwplaats,
maar een adviseur van de opdrachtgever die zich specialiseerde in het ontwerp en de coördinatie van het bouwproces.
Architect en aannemer toont voor het eerst nauwgezet hoe in de vijftiende eeuw de basis werd gelegd voor onze huidige architectenpraktijk en bouweconomie. Door de vele illustraties en uitgebreide achtergrondinformatie van nog altijd beroemde gebouwen als de Grote Kerk in Antwerpen, de Sint-Jan in s-Hertogenbosch, het stadhuis in Brussel en de Oude Kerk in Amsterdam is het boek niet alleen relevant voor architecten en bouwhistorici, maar is het ook aantrekkelijk voor iedereen die zich interesseert voor middeleeuwse bouwkunst.

Merlijn Hurx (1981) promoveerde in 2010 aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft op zijn onderzoek naar het ontstaan van het architectenvak in de Lage Landen. Momenteel is hij als universitair docent middeleeuwse architectuurgeschiedenis verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Are we the world?

Auteur:

Al decennialang wordt het Nederlands ontwerp over de hele wereld geëxporteerd. Na een succes-volle periode, waar er eerst veel waardering was voor het polycentrische Randstadmodel en later voor de frismoderne aanpak van de SuperDutch-architecten, werden de middelen en expertise van Nederlandse instituties ingezet voor projecten in Azië en Zuid-Amerika. Maar is Hollands vernuft, pragmatiek en procesmanagement wel hetgene waar de explosief groeiende - of krimpende - steden van de eenentwintigste eeuw het meest behoefte aan hebben? Is de stad niet veel meer een politieke kwestie - van toegankelijkheid. gelijkheid en democratie? Wat levert het Nederlands model de wereldsteden op, en wat kan Nederland er zelf van leren? Are we the world? is het zesde deel in de serie Design and Polities, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, over het samenspel tussen planning. ontwerp en politiek. Dit deel is samengesteld door de leerstoel Design as Polities onder leiding van Wouter Vanstiphout aan de TU Delft. Dit boek vergelijkt de Randstad met Sao Paulo en Istanbul en speculeert over alternatieve ruimtelijke visies en idealistische architectonische interventies voor de betrokken steden. Are we the world? is een pleidooi voor een centrale rol voor het ontwerpen aan de stad een actieve uitwisseling van ideeën, maar vooral voor een nieuw politiek engagement.

Bouwen met water

Auteur: K. Hoeven
wonen, werken en recreëren

Water heeft altijd een bijzondere plaats ingenomen. De toegenomen welvaart en vrije tijd en de schaarse ruimte hebben tot grote veranderingen in de perceptie en omgang met water geleid. Internationaal gezien neemt water een steeds strategischer plaats in. Water vervult onze meest primaire levensbehoefte en is een schaars goed. Watermanagement is een actueel issue geworden, mede onder invloed van klimaatveranderingen en zeespiegelstijgingen. Door water nu de ruimte te geven wordt voorkomen dat water in de toekomst die ruimte zelf zal nemen. Wonen, werken en recreëren met, op en in het water. Nieuwe perspectieven voor nieuw watermanagement en het bewerkstelligen van een bewustwording, c.q. mentaliteitsverandering. In de essays wordt nader ingegaan op de procesgang: techniek, communicatie, economie, beleving en nieuwe bestuurlijke arrangementen. Tussen de essays staan visuele intermezzo's van plannen e gerealiseerde projecten met betrekking tot woningbouw, utiliteitsbouw, stedenbouw, landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening, infrastructuur en vrije tijd.

Breuer

Auteur: A. Cobbers

Reeds in 1956 beschreef Time Marcel Breuer als een van de 'vormgevers van de 20e eeuw'. Al op zijn drieëntwintigste schreef hij geschiedenis met het ontwerpen van stalen buizenmeubilair.

Calatrava

Auteur: P. Jodidio

Case study houses

Taal: engels

The Case Study House program (1945-1966) was an exceptional, innovative event in the history of American architecture and remains to this day unique. The program, which concentrated on the Los Angeles area and oversaw the design of 36 prototype homes, sought to make available plans for modern residences that could be easily and cheaply constructed during the postwar building boom. Highly experimental, the program generated houses that were designed to redefine the modern home, and thus had a pro. . .

De Kerk van Morgen

Auteur: Ed Diepenmaat

Multifunctionele en monofunctionele kerken in Nederland