iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Product met onderwerp 'Moderne geschiedenis (1870-heden)'

Toon als           
Volgorde

Bloedbroeders

verscheurd door het verleden, herenigd in hun zoektocht

Auteur: Sinan Can

Het persoonlijke verhaal van Sinan en Ara over de Armeense genocideHonderd jaar geleden vond er in het Ottomaanse Rijk een groot drama plaats. Meer dan 800. 000 Armeniërs vonden de dood. Het leidt al een eeuw tot discussie en spanningen en de diepe wonden van deze verschrikkelijke gebeurtenis zijn nog lang niet geheeld. Aan beide kanten van het conflict heerst een taboe op de kwestie en de partijen staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. Vele bijzondere verhalen zijn zo verloren gegaan. Niet alleen de verhalen over de verschrikkingen, maar ook de verhalen over verzoening, vriendschap en vertrouwen tussen Turken en Armeniërs.

Onderzoeksjournalist Sinan Can (van Turkse afkomst) en acteur Ara Halici (van Armeense afkomst) gaan terug naar het gebied waar het zich allemaal heeft afgespeeld en waar hun families vandaan komen.

Wat is er 100 jaar geleden gebeurd?
Welke rol hebben de grootouders van Sinan gespeeld tijdens de massamoord op de Armeniërs?
Wat is er gebeurd met de familieleden van Ara?


Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden maken ze samen een reis van Istanbul naar Yerevan.

Bloedbroeders vertelt het volledige verhaal waarop de gelijknamige VARA-documentaire is gebaseerd. Het beschrijft niet alleen twee fascinerende famliegeschiedenissen, maar doorbreekt ook taboes aan beide kanten en schetst een schrijnend beeld over hoe deze volkerenmoord nog steeds een grote rol speelt bij alle Turken en Armeniërs.Sinan Can is onderzoeksjournalist bij de VARA. Hij werke onder andere aan de spraakmakende Zembla-uitzendingen 'De heilige Ayaan' en 'Gijzeling in Almelo', waar hij de VVOJ Loep-prijs voor ontving. Voor de alom geprezen VARA-documentaireserie Uitgezet kreeg hij de Clara Meijer-Wichmann Penning. Ara Halici is acteur en bekend van de grote muscials Cabaret, Piaf, HONK! en Merrily We Roll Along. Hij won in 2004 en 2006 een John Kraaijkamp Musical Award en voor dezelfde prijs is hij in 2007 en 2009 genomineerd geweest.

De Grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK

Auteur: Frits Spangenberg

Door vergrijzing en ontgroening zal de Nederlandse arbeidsmarkt te maken krijgen met krapte. Starters op de arbeidsmarkt vervullen een sleutelrol. De aanstormende generatie bruist van de energie, heeft hoge verwachtingen van werkgevers, is zelfgericht en ondernemend ingesteld. De B.V. IK is in opkomst. Jonge toetreders tot de arbeidsmarkt zijn kritisch en zelfverzekerd, en zijn opgegroeid in een onderhandelingscultuur. Maar werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met zelfoverschatting en narcisme, en hebben moeite met het binden en boeien van jonge werknemers, die hoge eisen stellen aan gehoord worden, aan inspiratie en authenticiteit. Wat voor leiderschap is nodig om de talenten van jongeren anno 2011 optimaal te ontwikkelen én de omvangrijke groep jongeren die buiten de boot dreigt te vallen bij het arbeidsproces te betrekken? Aan dit boek liggen diepgaande gesprekken met jongeren, werkgevers en deskundigen ten grondslag. De trendanalyse is gebaseerd op ruim 26 jaar Motivaction-onderzoek naar waarden en leefstijlen. De auteurs laten zien wat voor soort begeleiding van de nieuwste generatie werknemers het meest inspirerend en effectief is. Prangende vragen worden beantwoord met praktische tips voor leiders en coaches. De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK is een onmisbaar boek voor iedereen die te maken heeft met het aansturen en begeleiden van jonge werknemers.

De mensen en de woorden

geschiedenis op basis van verhalen

Auteur: Selma Leydesdorff

Achter de geschiedschrijving die zich richt op staten, oorlogen en politici gaat een andere geschiedschrijving schuil, gebaseerd op de verhalen van individuele mensen. Die verhalen zijn de laatste jaren in toenemende mate onderwerp van studie: de oral history. In Nederland heeft de historica Selma Leydesdorff een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van deze nieuwe tak. In De mensen en de woorden heeft zij haar belangrijkste ervaringen uit de afgelopen vijfentwintig jaar bij elkaar gebracht. Het boek bevat de geschiedenis van de oral history in Nederland en daarbuiten. Maar ook gaat Leydesdorff in op enkele actuele thema s op dit gebied, zoals de betekenis van collectieve en individuele trauma s en de omgang met verhalen van mensen met een niet-westerse achtergrond. De mensen en de woorden is een onmisbaar boek voor iedereen die met mondeling vertelde verhalen te maken krijgt. Het scherpt het oog en het oor voor aspecten van de geschiedenis die te lang over het hoofd zijn gezien, en geeft adviezen voor interviewers en onderzoekers. Selma Leydesdorff is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef onder meer het ook in Duitsland en Amerika vertaalde Wij hebben als mens geleefd, een reconstructie van joods Amsterdam, en deed voor Het water en de herinnering onderzoek onder de slachtoffers van de Zeeuwse watersnoodramp. Zij was redacteur van het International Yearbook of Oral History and Life Stories en is principal editor van de in Amerika uitgegeven serie Memory and Narratives. Op dit moment verzamelt ze verhalen van vrouwen uit Srebrenica.

De vastgoedfraude

Auteur: Gerben van der Marel

miljoenenzwendel aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven

Op 13 november 2007 doen zeshonderd rechercheurs en dertig officieren van justitie op ruim vijftig adressen in Nederland invallen. Een strafrechtelijk onderzoek legt een wijdvertakt fraudenetwerk aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven bloot. De omvangrijke fraude met vastgoed van bedrijven als Philips, ABN Amro en Rabobank die justitie in kaart brengt, is gepleegd onder de ogen van gemeentebesturen en bekende Nederlanders als Joop van den Ende, Hans Wiegel, Jan Hommen en John Fentener van Vlissingen.
De verdachte projectontwikkelaars, pensioenfondsdirecteuren en vastgoedhandelaren konden jarenlang, met hulp van accountants, bankiers en notarissen, ongestoord tientallen miljoenen bij hun bedrijven wegsluizen, zo is de verdenking. Het voormalige Bouwfonds en Philips Pensioenfonds claimen een kwart miljard euro schade te lijden.
In het najaar van 2009 begint het monsterproces. Sinds de spectaculaire inval van justitie in 2007 volgen de journalisten Vasco van der Boon en Gerben van der Marel voor Het Financieele Dagblad de ontwikkelingen in de zaak rond de grootste bedrijfsinbraak in Nederland ooit. De vastgoedfraude beschrijft voor het eerst de duistere kant van de Nederlandse vastgoedwereld, met zijn ons-kent-ons-cultuur, het gunnen van het grote geld en slapende toezichthouders.

Einstein verliefd

Auteur: Overbye

Einstein verliefd is een prachtig portret van de jonge Albert Einstein. Van de jonge, onzekere student die zijn hart verliest aan de natuurkunde en aan Mileva, zijn briljante eerste vrouw met wie hij lief en leed deelt, de grote wetenschappelijke vraagstukken bespreekt en kinderen krijgt. Maar als Einstein naam maakt en zijn theorieën faam verwerven, verdwijnen vrouw en kinderen naar de achtergrond. Het boek eindigt met Albert Einsteins tweede huwelijk met Elsa Einstein in 1919.

Dennis Overbye begint zijn verhaal in 1896, het jaar waarin de 17jarige Einstein naar Zürich gaat om natuurkunde te studeren. Hij geeft in schitterend proza een beeld van de kring rond Einstein, van het dagelijks leven van de jonge wetenschapper, zijn onzekerheden en mislukkingen, zijn vriendschappen, zijn wetenschappelijke ontplooiing en rijping. Tevens schildert Overbye Einstein als de gevoelige, temperamentvolle violist, de praatzieke kroegtijger en de sjofele dichter met veel liefjes.

Einstein verliefd is niet alleen een biografie waarin de jonge Einstein echt tot leven komt, maar bovenal een toegankelijk boek over zijn theorieën en hun ontstaansgeschiedenis. Dennis Overbye baseerde dit boek op honderden ongepubliceerde brieven en tien jaar onderzoek. Overbye is wetenschapsredacteur bij The New York Times. Zijn eerste boek Lonely hearts of the cosmos is vele malen bekroond.

Fluisteraars

Auteur: Figes
Leven onder Stalin

In dit langverwachte boek roept Orlando Figes aan de hand van persoonlijke verhalen een levendig beeld op van het dagelijks leven in stalinistisch Rusland. Hoe is het om onder de voortdurende druk van een totalitair systeem te leven? Wat gebeurt er in de binnenkamers, de huiskamers, tussen intimi? Wie is vijand? Wie is vriend? Het bijzondere aan Fluisteraars is dat het gaat over de ervaringen van álle Russen onder Stalin. Figes baseert zijn verhaal op een enorme veelheid aan bronnen - brieven, memoires, interviews - en vertelt hoe de Russen zich onder Stalin staande probeerden te houden. Op briljante wijze schetst hij de realiteit van de vaak onmogelijke keuzes waar mensen voor werden geplaatst. Het boek roept een beeld op van het beklemmende labyrint waarin de Russen in deze periode van dictatoriale onderdrukking terechtkwamen: een samenleving waarin een verkeerde keuze een hele familie kon vernietigen, maar waarin diezelfde keuze op een ander moment ironisch genoeg juist weer levens kon redden. Het was een maatschappij waarin mensen fluisterden: niet alleen om zichzelf, hun familie, hun buren en hun vrienden te beschermen, maar ook om hen te verklikken. Figes slaagt erin om ook van informanten de menselijke kant te laten zien en toont hoe in een repressief systeem iedereen in een collaborateur kan veranderen. De onschuldig ogende portretjes die de ijzingwekkende herhalen vergezellen, krijgen hierdoor een dreigende lading, hetgeen het boek een extra dimensie verleent, die voor historische non-fictie uniek mag worden genoemd. Fluisteraars is een aangrijpend verslag van mensen die in een onmogelijke tijd overeind moesten zien te blijven en een schitterend voorbeeld van de verpletterende kracht die van geschiedschrijving kan uitgaan.

Herinneringen

Auteur: P. Sanders

Piet Sanders (1912) is jurist en kunstverzamelaar. Hij was onder meer secretaris van het eerste naoorlogse kabinet, richtte de Rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op en was bestuursvoorzitter van de KLM en Shell. In zijn memoires beschrijft hij zijn werkende leven waarin hij belangrijke functies bekleedde en een van de belangrijkste kunstcollecties van Nederland opbouwde, met werken van Appel, Werkman, Van Doesburg, Mondriaan, Panamareno, Brancusi.

Deze publicatie is tot stand gekomen met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de J. E. Jurriaanse Stichting en de gemeente Schiedam.