iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Product met onderwerp 'Talen algemeen'

Toon als           
Volgorde

3

Auteur: Elsbeth de Leeuw

Het werkboek bevat twee audio-cd’s met luistermateriaal en uitspraakoefeningen.

Het werkboek bestaat uit twaalf hoofdstukken. De hoofdstukken bestaan allemaal uit drie delen (A, B en C). Elk deel behandelt een subthema van het hoofdthema. De thema’s en de bijbehorende lesstof worden geïntroduceerd in het tekstboek en uitgediept in het werkboek.

Het werkboek bevat de volgende elementen:

Oefeningen
Het werkboek bevat een reeks functionele schrijf- luister-, lees-, woordenschat- en grammaticaoefeningen bij ieder deel (A, B en C) van een hoofdstuk in het tekstboek. In het tekstboek wordt aangegeven wanneer cursisten welke oefeningen kunnen doen. In het werkboek is er relatief meer aandacht voor schrijfvaardigheid dan in het tekstboek. Ook zijn er vanaf hoofdstuk 4 oefeningen bij Nederlandstalige liedjes.

Uitspraakoefeningen
In het tekstboek staat de theorie van de uitspraak, in het werkboek staan de bijbehorende oefeningen. Deze oefeningen gaan van receptief (aspecten van uitspraak leren onderscheiden) naar productief (aspecten van uitspraak leren nazeggen).

Over Nederland: informatie over Nederland en de Nederlandse samenleving
Onder de noemer ‘Over Nederland’ maakt de cursist door middel van een leestekst kennis met typisch Nederlandse onderwerpen. Opdrachten bij de teksten toetsen het begrip van deze leesteksten.

Achter in het werkboek zijn de oplossingen van de oefeningen en de transcripties van de luisterteksten opgenomen.

Contact! is ontwikkeld in samenwerking met een team van zeer ervaren NT2-medewerkers van Radboud in'to Languages, het expertisecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Basisgrammatika

Auteur: van de Toorn-Schutte

Auteur: van de Toorn-Schutte
voor het Nederlands als tweede taal

Contact!

Auteur: Elsbeth Leeuw

Het tekstboek (met drie audio-cd’s met luistermateriaal) bestaat uit acht hoofdstukken. De hoofdstukken bestaan allemaal uit drie delen (A, B en C). Elk deel behandelt een subthema van het hoofdthema. De thema’s sluiten nauw aan bij de belevingswereld van de beginnende cursist.

Elk hoofdstuk begint met een introductiepagina. Op deze pagina staan de titel van het hoofdstuk, de thema’s en de functies. Daarnaast introduceren foto’s het thema van het hoofdstuk. In het bijbehorende hoofdstuk in het werkboek staat een opdracht bij deze foto’s.
Na de introductiepagina volgen de oefeningen. In het tekstboek staan oefeningen voor alle vaardigheden. Er is relatief veel aandacht voor spreekvaardigheid. Ter bevordering van de communicatie werken cursisten in tweetallen, kleine groepjes of met de hele groep met rollenspellen, conversatie en spelletjes. Er is veel afwisseling in werkvormen en soorten oefeningen zodat de cursisten hun interesse vasthouden. In de klassikale lessen zal veel gewerkt worden met het tekstboek, terwijl cursisten het werkboek voornamelijk zelfstandig zullen doorwerken.

Bij de oefeningen staan symbolen, zodat direct duidelijk is om wat voor soort opdracht het gaat: luisteropdracht, kettingoefening (spreekoefening), spreekoefening in tweetallen, spreekoefening in drietallen, spreekoefening in groepjes, oefening met een kopieerblad. Naast deze oefeningen komen de volgende elementen in elk hoofdstuk van het tekstboek terug: notities, aanvulschema’s, uitdrukkingen, uitspraak, grammatica- en idioom-overzicht, can-do-statements.

Het tekstboek bevat drie bijlagen: de transcripties van de luisterteksten uit het tekstboek, het grammaticaoverzicht, waarin de behandelde grammatica op thema staat gerangschikt, en een lijst met onregelmatige verba.

Contact! is ontwikkeld in samenwerking met een team van zeer ervaren NT2-medewerkers van Radboud in'to Languages, het expertisecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Depths

Auteur: Henning Mankell

October 1914: the destroyer Svea emerged from the Stockholm archipelago bearing south-south-east. On board was Lars Tobiasson-Svartman, a naval engineer charged with making depth soundings for the Swedish navy. He is obsessed with measurement and precision, instincts reflected in his comfortable but cold relationship with his wife. Close to where soundings are taken, Lars rows out to a barren reef, presumed uninhabited, and discovers a young woman there. Despite her almost feral appearance, Sara stirs something in him. The mission is a success and the Svea returns to Gothenburg. Lars, however, remains haunted by this chance encounter, and feels compelled to return. . .


Taal: engels

Eso si - Spaans voor volwassenen

Auteur: Elbers

Methode Spaans voor dvolwassenen. Oefenboek.

Eso si is een methode Spaans voor volwassenen waarvan in 1993 en 1994 deze, geheel herziene, editie is verschenen. De methode reikt alle instrumenten aan om in een Spaanstalige omgeving uit de voeten te kunnen. De gebruikswaarde van de taal in het dagelijks leven staat centraal. Alle vaardigheden komen evenwichtig aan bod en ieder hoofdstuk bevat in een aparte rubriek extra informatie over Spanje en Spaanssprekend Amerika.

Fly Solo

Auteur: Teresa Rodriguez Williamson

taal: engels

The 50 best places on earth for a girl to travel alone

There's a whole big world out there. Here's how every woman can get out and conquer it--solo. This is an inspiring guide for women who want to "fly solo" yet stay safe, sane, and solvent during their travels. 336 pp.

Help! duits hulpboek

Auteur: Ham
Help! duits hulpboek

Een cursus Nederlands voor anderstaligen

Katherine

Auteur: Anchee min

`In Katherine we found our lost youth, liberty and heroism. It was in that voice our class began a love affair with her and a love affair with America. '


They were students in Shanghai, brought up to love Mao and to despise emotion; their only passion was communism. Then a new teacher arrived to teach them English vocabulary. Her name was Katherine.


With her scarlet lipstick and radical attitudes Katherine instructs her pupils in more than just a new language; she teaches them a very different world — a world of freedom, frankness and personal discovery. With her unorthodox views, pop records and sexy clothes, the woman from the Midwest subtly seduces the minds of the class one by one. As they question their attitude to America, a country they had previously pitied, they also question their belief in their own culture. To the disparate group of mature students she is more than just a woman, she is a whole new universe.


But the authorities are becoming increasingly irritated by her outrageous behaviour. As a foreign guest she is allowed a certain amount of licence, but as Independence Day celebrations get underway it seems she really is about to go too far. This alternative revolution must be stopped. The snake-eyed, foreign devil must pay the price for corrupting China's youth .


By the best-selling author of Red Azalea, Katherine is a powerful and sensual novel about one woman's confrontation with traditional China and its attempt to suppress her.