iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Product met onderwerp 'Talen algemeen'

Toon als           
Volgorde

3

Auteur: Elsbeth de Leeuw

Het werkboek bevat twee audio-cd’s met luistermateriaal en uitspraakoefeningen.

Het werkboek bestaat uit twaalf hoofdstukken. De hoofdstukken bestaan allemaal uit drie delen (A, B en C). Elk deel behandelt een subthema van het hoofdthema. De thema’s en de bijbehorende lesstof worden geïntroduceerd in het tekstboek en uitgediept in het werkboek.

Het werkboek bevat de volgende elementen:

Oefeningen
Het werkboek bevat een reeks functionele schrijf- luister-, lees-, woordenschat- en grammaticaoefeningen bij ieder deel (A, B en C) van een hoofdstuk in het tekstboek. In het tekstboek wordt aangegeven wanneer cursisten welke oefeningen kunnen doen. In het werkboek is er relatief meer aandacht voor schrijfvaardigheid dan in het tekstboek. Ook zijn er vanaf hoofdstuk 4 oefeningen bij Nederlandstalige liedjes.

Uitspraakoefeningen
In het tekstboek staat de theorie van de uitspraak, in het werkboek staan de bijbehorende oefeningen. Deze oefeningen gaan van receptief (aspecten van uitspraak leren onderscheiden) naar productief (aspecten van uitspraak leren nazeggen).

Over Nederland: informatie over Nederland en de Nederlandse samenleving
Onder de noemer ‘Over Nederland’ maakt de cursist door middel van een leestekst kennis met typisch Nederlandse onderwerpen. Opdrachten bij de teksten toetsen het begrip van deze leesteksten.

Achter in het werkboek zijn de oplossingen van de oefeningen en de transcripties van de luisterteksten opgenomen.

Contact! is ontwikkeld in samenwerking met een team van zeer ervaren NT2-medewerkers van Radboud in'to Languages, het expertisecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Contact!

Auteur: Elsbeth Leeuw

Het tekstboek (met drie audio-cd’s met luistermateriaal) bestaat uit acht hoofdstukken. De hoofdstukken bestaan allemaal uit drie delen (A, B en C). Elk deel behandelt een subthema van het hoofdthema. De thema’s sluiten nauw aan bij de belevingswereld van de beginnende cursist.

Elk hoofdstuk begint met een introductiepagina. Op deze pagina staan de titel van het hoofdstuk, de thema’s en de functies. Daarnaast introduceren foto’s het thema van het hoofdstuk. In het bijbehorende hoofdstuk in het werkboek staat een opdracht bij deze foto’s.
Na de introductiepagina volgen de oefeningen. In het tekstboek staan oefeningen voor alle vaardigheden. Er is relatief veel aandacht voor spreekvaardigheid. Ter bevordering van de communicatie werken cursisten in tweetallen, kleine groepjes of met de hele groep met rollenspellen, conversatie en spelletjes. Er is veel afwisseling in werkvormen en soorten oefeningen zodat de cursisten hun interesse vasthouden. In de klassikale lessen zal veel gewerkt worden met het tekstboek, terwijl cursisten het werkboek voornamelijk zelfstandig zullen doorwerken.

Bij de oefeningen staan symbolen, zodat direct duidelijk is om wat voor soort opdracht het gaat: luisteropdracht, kettingoefening (spreekoefening), spreekoefening in tweetallen, spreekoefening in drietallen, spreekoefening in groepjes, oefening met een kopieerblad. Naast deze oefeningen komen de volgende elementen in elk hoofdstuk van het tekstboek terug: notities, aanvulschema’s, uitdrukkingen, uitspraak, grammatica- en idioom-overzicht, can-do-statements.

Het tekstboek bevat drie bijlagen: de transcripties van de luisterteksten uit het tekstboek, het grammaticaoverzicht, waarin de behandelde grammatica op thema staat gerangschikt, en een lijst met onregelmatige verba.

Contact! is ontwikkeld in samenwerking met een team van zeer ervaren NT2-medewerkers van Radboud in'to Languages, het expertisecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Depths

Auteur: Henning Mankell

October 1914: the destroyer Svea emerged from the Stockholm archipelago bearing south-south-east. On board was Lars Tobiasson-Svartman, a naval engineer charged with making depth soundings for the Swedish navy. He is obsessed with measurement and precision, instincts reflected in his comfortable but cold relationship with his wife. Close to where soundings are taken, Lars rows out to a barren reef, presumed uninhabited, and discovers a young woman there. Despite her almost feral appearance, Sara stirs something in him. The mission is a success and the Svea returns to Gothenburg. Lars, however, remains haunted by this chance encounter, and feels compelled to return. . .


Taal: engels

Eso si

Auteur: Elbers

Eso si 1 sleutel is een boek van Elbers

Eso si - Spaans voor volwassenen

Auteur: Elbers

Methode Spaans voor dvolwassenen. Oefenboek.

Eso si is een methode Spaans voor volwassenen waarvan in 1993 en 1994 deze, geheel herziene, editie is verschenen. De methode reikt alle instrumenten aan om in een Spaanstalige omgeving uit de voeten te kunnen. De gebruikswaarde van de taal in het dagelijks leven staat centraal. Alle vaardigheden komen evenwichtig aan bod en ieder hoofdstuk bevat in een aparte rubriek extra informatie over Spanje en Spaanssprekend Amerika.

Eso si deel 2 - Spaans voor volwassenen

Auteur: Elbers

Methode Spaans voor dag- en avondmavo, volksuniversiteiten, prive-cursussen en zelfstudie.

Eso si is een methode Spaans voor volwassenen waarvan in 1993 en 1994 deze, geheel herziene, editie is verschenen. De methode reikt alle instrumenten aan om in een Spaanstalige omgeving uit de voeten te kunnen. De gebruikswaarde van de taal in het dagelijks leven staat centraal. Alle vaardigheden komen evenwichtig aan bod en ieder hoofdstuk bevat in een aparte rubriek extra informatie over Spanje en Spaanssprekend Amerika.

Fly Solo

Auteur: Teresa Rodriguez Williamson

taal: engels

The 50 best places on earth for a girl to travel alone

There's a whole big world out there. Here's how every woman can get out and conquer it--solo. This is an inspiring guide for women who want to "fly solo" yet stay safe, sane, and solvent during their travels. 336 pp.

Gebaren met je baby

Auteur:

Dit boekje bevat 176 illustraties van gestandaardiseerde gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal die in de communicatie met hele jonge kinderen gebruikt worden. Voor ouders, verzorgers, opa's en oma's, mensen die werken in de kinderopvang, kortom iedereen die wil gebaren met dove, slechthorende of horende baby's een handig hulpmiddel.