iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Verzending binnen Nederland voor 1,45 euro inc. btw.

Product met onderwerp 'Taal en cultuur algemeen'

Toon als           
Volgorde

A Modern Chinese-English Dictionary

Auteur: --
Foreign Language teaching and research press
Een woordenboek van chinees naar engels.
19 x 14 cm, 1219 pp. Ills.: black and white illustrations.

Berliner platz 2 NEU Lehr-/Arbeitsbuch +2Audio-CDs+ Im Altag

Taal: duits

Auteur: Christiane Lemcke

Berliner Platz NEU ist ein Lehrwerk für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren. Es wurde speziell für Lernende ohne Vorkenntnisse konzipiert und ermöglicht eine intensive Vorbereitung auf den Alltag in den deutschsprachigen Ländern.

Altersempfehlung: Erwachsene und Jugendliche
Niveaustufe: A2
Geeignet für: Lernende ohne Vorkenntnisse und Fremdsprachenerfahrung

Cum Laude

Auteur: Oldekalter
alledaagse latijnse uitdrukkingen en citaten

De Latijnse taal heeft in ons land lange tijd een belangrijke rol gespeeld in met name het kerkelijk leven, onderwijs en wenschappen. Latijnse uitdrukkingen komen nog steeds veelvdig voor in ons dagelijks leven en vormen een vast onderdeel van de Nederlandse taal.
Het is interessant om te zien hoe vaak eeuwenoude uitspraken nog niets aan kracht hebben ingeboet en zelfs model staan voor hedendaagse spreekwoorden en gezegden. Veel schrijvers, journalisten en redenaars verrijken hun geschreven of gesproken teksten regelrnatig met, min of meer bekende,Latijnse uitdrukkingen of citaten, die u zoveel mogelijk alfabetisch gerangschikt terug kunt vinden.

Overigens is naslagwerk niet zo zeer bedoeld als wetenschapppelijk werk, maar meer om degenen die geen opleiding in de klassieke talen hebben gehad een inzicht te geven in de invloed die de Latijnse taal nog steeds heeft op onze samenleving.

Flags - Through the ages and across the world

Auteur:

Taal: engels


Flags stream gallantly through history — on spears and masts, fluttering from crenelated towers, stabbed into bullet-swept high ground, standing beside heads of state, painted on bomb-ers' flanks, livening the United Nations' plaza, leading every prideful parade there ever was The flag always has stood at the center of man's ideas, his ideals and achievements, his aspi-rations and defeats. The sweep of history has seen men and women everywhere rally around flags, from time immemorial when flags were crude marks of identity and symbols of great emotion to the great revolutions that saw the emergence of today's nation-states and their national flags. FLAGS THROUGH THE AGES AND ACROSS THE WORLD is a major survey of civilization from the perspective of that unique artifact the flag — an exciting 5,000-year panorama that begins in the ancient Middle East and China and continues with the conquering Roman legionnaires, the early Christians, and their rash but stalwart descendants, the Crusaders. Here is a book about great leaders such as Charlemagne, Genghis Kahn, Ivan the Terrible, the Mandi of Islam, Mahatma Gandhi, about Columbus and those who came after him to settle the New World and then to fight for its independence.

Heimwee en de ruine

Auteur: Frank Martinus Arion

Frank Martinus Arion heeft bekendheid verworven als schrijver van romans en verhalen. Weinigen weten dat hij in 1957 zijn entree maakte in de Nederlandse letteren als dichter. In de afgelopen decennia bleef Arion gedichten schrijven. Hij publiceerde in kranten en tijdschriften en droeg geregeld poëzie voor, altijd tot groot enthousiasme van zijn gehoor.
In Heimwee en de Ruïne zijn deze gedichten eindelijk verzameld. Deze uitgave vormt een belangrijke bouwsteen in het literaire oeuvre van Arion. Hier zien we zijn schrijverschap tot volle wasdom komen: onconventioneel, soms fel, maar altijd gebed in een filosofische gedachtestroom, verzacht met ironische terzijdes.

I always get my sin

Auteur: Maarten H. Rijkens

I always get my sin is een vermakelijke bloemlezing van fouten die Nederlanders maken als zij Engels spreken.
I do not want to fall with the door in house
Het geeft een hilarisch beeld van het taalgebruik van onze Nederlandse ministers, state secretaries en top hotemetotes.
How do you do and how do you do your wife?
I always get my sin is samengesteld door Maarten H. Rijkens. Als directeur bij Heineken heeft hij jarenlang te maken gehad met Nederlanders die Engels spreken. Momenteel is hij voorzitter van de Industriële Grote Club.
We have to look further than our nose is long.
Rijkens: 'I believe we should all be interesting in this subject and hopely you will enjoy it just as much as I do. Please deal it out on some friendly undertakers, because it is clear that it can so not longer. '
May I thank your cock for the lovely dinner?

Kamus Inggris - Indonesia / Indonesia - Inggris

Auteur: Kimberly Adams & A.A. waskito

Woordenboek Inggris - Indonesia / Indonesia - Inggris

Regular verbs and irregular verbs

Kluwer s woordenboek informatica

Auteur:

Kluwer's Woordenboek Informatica Nederlands-Engels, En-gels-Nederlands bevat de Nederlandse en Engelse terminologie van de informatica in de bredere zin van het woord. Per taal omvat het woordenboek ongeveer 12 000 termen; het aantal behandelde begrippen overschrijdt de 10 000. Tot nu toe karakteriseerde de informatica zich door een overvloedig gebruik van Engelse termen. Waar deze termen zich burgerrecht verworven hebben, zijn zij gehandhaafd. De sa-menstellers hebben slechts getracht om aan te tonen dat er, naast de oorspronkelijke termen, ook reeds vele bruikbare Nederlandse termen beschikbaar zijn. Uit dien hoofde zal het niet alleen voor vertalers een welkom hulpmiddel blijken, maar voor allen, die bij kennisoverdracht, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, willen voorkomen, dat de toehoorder het spoor bijster raakt door het thans nog gangbare jargon. Naast dit woordenboek is eveneens beschikbaar het Kluwer's Woordenboek Informatica Nederlands-Duits, Duits-Nederlands.