iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
De nieuwe editie van 'Ontdek je gebruiksaanwijzing' is uit! Koop hier een gesigneerde versie. Lees hier meer over het beïnvloeden van je spanning!.

Product met onderwerp 'Psychotherapie en andere therapieen'

Toon als           
Volgorde

Behandelingsstategieen bij kinderen met (verdenking op) kanker

Auteur: H. N. Caron

Huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen worden in hun praktijk in een lage frequentie geconfronteerd met een kind met kanker. Zeer vaak echter zien zij kinderen die symptomen hebben bij wie in de differentiaaldiagnose een vorm van kanker voorkomt, waardoor zij voor een dilemma staan. Uitstel van de juiste diagnose in het geval van een maligniteit is namelijk ongewenst, terwijl anderzijds overdiagnostiek en onnodige ongerustheid bij ouders en kind voorkomen dient te worden. Het is daarom van groot belang dat de betrokken artsen een optimaal diagnostiektraject hanteren om dwalingen in beide richtingen te voorkomen. In dit boek wordt veel aandacht besteed aan de diagnostiek bij deze gevallen. Daarnaast komen ook de behandelingsstrategieën aan de orde. Dit laatste aspect zal ook van hersentumoren bij kinderen, na hematologische maligniteiten de meest voorkomende vorm van kanker op de kinderleeftijd, worden besproken. Ten slotte bevat het boek een overzicht waar en wanneer welk kind met kanker optimaal zou kunnen worden behandeld: thuis, in een algemeen ziekenhuis of in een kinderoncologisch centrum. De beslisbomen ter ondersteuning van de diagnostiek alsmede de concrete invulling van de behandelingsstrategieën zorgen voor een hoge praktijkwaarde van dit boek. De ontwikkeling van dit boek Behandelingsstrategieën bij kinderen met (verdenking op) kanker en de organisatie van het gelijknamige symposium zijn initiatieven van CURE & CARE development. CCd wil hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van modellen, standaarden en strategieën die leiden tot kwaliteits- en efficiencyverbeteringen in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Bio-energetische oefeningen

Auteur: Lowen

Een van de uitgangspunten van de bio-energetica is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wat er in de geest omgaat, vindt zijn weerspiegeling in de toestand van het lichaam en omgekeerd. Het bio-energetische lichaamswerk bestaat uit een groot aantal zeer gerichte en doeltreffende oefeningen. Deze zijn ontworpen om iemand bewuster te maken van zijn lichamelijke spanningen en deze te verminderen.

Alexander en Leslie Owen hebben ze in de loop van vele jaren therapeutisch werken met hun cliënten ontwikkeld. Beide auteurs voeren ze nog steeds regelmatig uit om hun eigen welzijn te handhaven en te bevorderen. Zij benadrukken dat deze oefeningen geen vervanging voor therapie zijn. Maar of u nu wel of niet in therapie bent, de regelmatige uitvoering van bio-energetische oefeningen zal u helpen om uw energieniveau en uw vermogen om van het leven te genieten te vergroten.

Creatieve therapie

Auteur: E. Grabau

Dit (leer)boek geeft allereerst een op praktische behoeften geënt theoretisch kader voor de denk en werkwijze van de creatief therapeut. Daarop volgt een overzicht - aan de hand van gevalsbeschrijvingen — van verschillende soorten creatieve therapie: drie met dramatische middelen, drie waarbij beeldende activiteiten centraal staan, drie muziektherapieën en een tuintherapie.


De auteurs, Eveline Grabau en Henriëtte Visser, zijn beiden als docent/supervisor verbonden aan de Sociaal Pedagogische Opleidingen 'Middeloo' te Amersfoort.

Creativiteit en therapie (deel II)

Auteur: Ashley

Deze uitgave is het 2e van de 3 kunstzinnige werk- en studieboeken over hoe we met eigen creativiteit en energie onze mogelijkheden optimaal leren te benutten. Om als volwaardig mens te functioneren, is het van belang onze mogelijkheden, kennis en talenten naar boven te brengen.Door schilderen, tekenen, boetseren, schrijven en andere vormen van creativiteit kunnen we die talenten, vaardigheden en kennis ontdekken en verder ontwikkelen.

De rede van kinderen

Auteur: J. Vandormael
Cognitieve vaardigheidstraining handleiding

"De rede van kinderen" is een cognitieve vaardigheidstrainning voor kinderen met psychische problemen, in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Het is een (groeps) training die de executieve functies stimuleert en kinderen op een speelse en creatieve wijze leert hoe ze zelfstanding problemen kunnen oplossen. Als zodanig is het interventieprogramma een denkstimuleringsprogramma. Kinderen leren oordelen formuleren, verbanden leggen, vergelijkingen maken, redeneren en leren denken over het denken. Het is tevens een sociaal-cognitieve training waar kinderen leren luisteren naar elkaar, standpunten innemen, meningen herzien, kritiek geven en ontvangen, en leren omgaan met conflicten. De training is geschreven voor de Jeugd-GGZ en de Jeugdzorg maar is ook goed te gebruiken in het speciaal/buitengewoon onderwijs of reguliere basisonderwijs. Het is bijzonder geschikt voor kinderen met een negatief zelfbeeld, concentratieproblemen, chaotisch gedrag, angstig teruggetrokken of impulsief gedrag; voor kinderen die weinig rekening houden met anderen, onvoldoende weerbaar zijn, sociale problemen hebben of gepest worden. Tevens is uit de praktijk gebleken dat deze training bijzonder effectief is voor kinderen met ADHD en autismespectrum stoornissen. Het programma is volledig uitgeschreven zodanig dat, samen met het bijbehorende kindwerkboek "Op denkreis", elke therapeut of trainer er direct mee aan de slag kan.

Emotionele chantage

Auteur: Forward
strategieën om gedragspatronen te doorbreken

In Emotionele chantage laat dr. Susan Forward zien hoe emoties een relatie kunnen saboteren. Duizenden mensen lijden doordat ze gemanipuleerd worden door iemand met wie ze een emotionele band hebben. Zij gaat in op vragen als: Hoe komt het toch dat ik steeds weer denk dat ik verloren heb? Waarom moet ik altijd toegeven aan de wensen van anderen? Waarom kan ik toch niet voor mezelf opkomen? Waarom laat ik me toch steeds voor het blok zetten? Zij laat aan de hand van voorbeelden uit haar praktijk zien hoe problemen met eigenwaarde, intimiteit en werk samenhangen met de voortdurende tirannie van de manipulator. Zij toont de strategieën die mensen kunnen volgen om de slachtofferrol te overwinnen, helderheid te krijgen in de huidige contacten en te functioneren als vrije en verantwoordelijke volwassenen. Dit boek is bestemd voor de tallozen die warmte hebben gemist, zich afgewezen voelen en die als volwassenen nog steeds wanhopig verlangen naar goedkeuring: alsmede voor diegenen die zichzelf nog steeds onbewust schuldig voelen voor alles wat verkeerd ging.

En wat nu ?

Auteur: Eveline Tromp-Klaren
Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt. Mogelijkheden voor een waardevolle tijd

Eveline Tromp-Klaren houdt zich al bijna 20 jaar intensief bezig met de begeleiding van mensen met kanker of een andere levensbedreigende aandoening. In haar werk als psycho-oncologisch therapeut heeft zij veel ervaring opgedaan in het ondersteunen van mensen die te horen hebben gekregen dat zij niet meer beter zullen worden. Zij heeft dit boek geschreven vanuit haar persoonlijke betrokkenheid bij mensen in deze levensfase en hoopt hen hiermee op een aanvullende manier te kunnen ondersteunen.Naast het begeleiden van patiënten en hun gezinsleden geeft zij gastlessen en lezingen aan studenten en professionals.

Essenties van NLP

sleutels tot persoonlijke verandering

Auteur: L. Derks

'Essenties van het NLP' biedt de lezer een panoramische blik op het rijke landschap van het Neuro-Linguïstisch Programmeren. Behalve de fundamenten behandelen Jaap Hollander en Lucas Derks de diepere dimensies van dit model van de menselijke ervaring, alsmede diverse nieuwe ontwikkelingen zoals trans-cultureel modelleren, het beïnvloeden van groepsprocessen en spiritualiteit in NLP. Op een verhelderende, genuanceerde manier wordt het landschap nader in kaar t gebracht, waarbij 'hete hangijzers' zoals diagnostiek, positieve en negatieve suggestie en ideologisch en wetenschappelijk geaarde kritiek op NLP uitgebreid aan de orde komen.
Hollander en Derks, beiden psycholoog, beschouwen het beoefenen van NLP als een opwindend experiment. In de afgelopen vijftien jaar onderzochten zij via het Neuro-Linguïstisch Programmeren de psychologische verschijnselen die de praktijk van therapie, training en advies bepalen. Eén van hun bevindingen is dat een groter begrip van de principes achter de NLP-technieken leidt tot meer succes bij het aanbieden van deze vormen van doelgerichte communicatie. De auteurs zijn ervan overtuigd dat het effectief kunnen combineren van verschillende werkvormen steunt op inzicht in de achterliggende principes.
Voor Hollander en Derks is NLP zowel een kunstvorm als een wetenschap. De methode is evenzeer technisch als poétisch; theorie en praktijk vormen één geheel. Vanuit deze visie hebben beide 'Europese NLP-pioniers', samen met hun collega Anneke Meijer, het grootste deel van de Nederlandse beoefenaars opgeleid. In 'Essenties van NLP' wordt deze visie voor het eerst tot in details onderbouwd, op een wijze die zowel de geoefende als de beginnende gebruiker aanspreekt.