iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Product met onderwerp 'Economie, recht en bedrijfskunde HOGER ONDERWIJS'

Toon als           
Volgorde

Beginselen van de bedrijfskunde

Auteur: Gelders

Dit boek biedt een kennismaking met het brede domein van de bedrijfskunde. Het richt zich op (toekomstige) kaderleden die, als niet-economisten, toch moeten opereren in een bedrijfskundig referentiekader, en zo over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden op het vlak van economische bedrijfsvoering moeten kunnen beschikken. Vandaar dat zowel technieken van de bedrijfseconomie, de boekhouding als de financiële analyse werden samengebracht.
Het uitgangspunt is de maatschappelijke context en de finaliteit van de onderneming, die meerwaarde nastreeft in een sociale markteconomie (hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 wordt vervolgens de productlevencyclus belicht. De onderneming dient echter met alle stakeholders te communiceren over haar bedrijfsresultaten. Daarom is de algemene boekhouding het onderwerp in hoofdstuk 3. In het daaropvolgende hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële analyse en aspecten van . nanciering en in hoofdstuk 5 komt de problematiek van de kostprijsberekening uitgebreid aan bod. Hoofdstuk 6 belicht de opvallende doorbraken van enkele nieuwe methodes in de kostprijsleer en formele ondernemensmodellen, gevolgd door een bespreking van een adequaat budgettair beleid dat nodig is om een onderneming op koers te houden (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 8 ten slotte geeft de gebruiker een inleiding tot de investeringsanalyse.

Marketing met interactieve media

Auteur: E. Scheer

Nieuwe media lijken een steeds grotere invloed te hebben op ons dagelijkse leven. Het volgen van onderwijs, boodschappen doen, daten en het bijhouden van het nieuws kan tegenwoordig allemaal digitaal en mobiel. De manier waarop marketeers nieuwe producten onder de aandacht proberen te brengen verandert mee en wordt in toenemende mate afgestemd op de nieuwe media. Het boek 'Marketing met interactieve media' beschrijft de manier waarop deze media werken, wat de toepassingsmogelijkheden zijn voor de marketeer en de plaats van deze media in de marketingcampagne.
Het boek gaat niet te diep in op de techniek maar verschaft wel enig inzicht in de te gebruiken technieken, zodat het managen van marketingactiviteiten op het internet doorzichtiger wordt.

Overheidscommunicatie

Auteur: L. Jumelet (red)

Overheidscommunicatie staat volop in de belangstelling, zeker na het recent verschenen rapport van de commissie Wallage. Met overheidscommunicatie was het immers vaak slecht gesteld en iedere ambtenaar zou dan ook iets van communicatie moeten weten. Inmiddels is een speciale opleiding gestart, de ëoverheidsacademie´ geheten, en krijgen steeds meer opleidingen de afstudeerrichting Overheidscommunicatie. Er ontstaat dus een behoefte aan actueel lesmateriaal. ThiemeMeulenhoff speelt op deze behoefte in met Overheidscommunicatie, de theorie in de praktijk. Kleurrijk Overheidscommunicatie verschijnt in de communicatiereeks van ThiemeMeulenhoff. Bij deze publicatie is een groot aantal deskundigen betrokken, namelijk een redactieraad, een eindredactie, bestaande uit Lydia Jumelet en Iris Wassenaar, en een twintigtal auteurs. Al deze vakmensen leveren vanuit hun eigen specialisme een bijdrage aan het boek, hetgeen een kleurrijk en veelomvattend beeld van het vak geeft.

Overheidscommunicatie bestaat uit twee delen:
1 Wat is overheidscommunicatie? (het theoretische deel)
2 Wat moet je kennen en kunnen? (het praktijkgerichte deel)
Ieder deel heeft een inleiding en een samenvatting. Daarnaast opent ieder deel met een aansprekende casus en ieder hoofdstuk met een citaat. Bovendien staan in Overheidscommunicatie veel interviews en andere aansprekende voorbeelden uit de beroepspraktijk. Het boek besluit met uitgebreide bijlagen waarin u o.a. de volgende onderwerpen kunt aantreffen: beroepsniveauprofielen, staalkaart opleidingen, verklarende woordenlijst, literatuurlijst en een overzicht van nuttige sites, adressen en verenigingen.

Overheidscommunicatie bestrijkt een zeer breed gebied en is daarmee een onmisbaar leerboek voor studenten communicatie alsook een interessant naslagwerk voor degenen die al in de beroepspraktijk werkzaam zijn.

Praktische schrijfgids

Auteur: Heerink

De 'Praktische schrijfgids' is een adviesboek voor schriftelijke communicatie in het Nederlands. Het boek geeft taal- en schrijfadviezen voor het opstellen en verbeteren van zakelijke teksten. De adviezen zijn beknopt, duidelijk en gemakkelijk toepasbaas in de praktijk. De uitgebreide index helpt de gebruiker bij het zoeken en vinden van het antwoord op zijn vragen. De vormgeving en het handzame formaat dragen verder bij tot het gebruiksgemak. De 'Praktische schrijfgids' is het ideale naslagwerk voor iedereen die correct en helder wil schrijven.
Praktische schrijfgids is een adviesboekvoor schriftelijke communicatie in het Nederlands. Het boek geeft taal- en schrijfadviezen om zakelijke teksten te kunnen verbeteren. De adviezen zijn kort en praktisch. De uitgebreide index helpt bij het snel zoeken en vinden van het antwoord op allerlei taalvragen. Auteur Marcel Heerink is neerlandicus en docent communicatie. Door zijn jarenlange ervaring in het hoger onderwijs heeft hij de inhoud kunnen toespitsen op de meest voorkomende fouten en vragen. Het boek is daardoor zeer geschikt als (opfris)cursus voor studenten, maar het beantwoordt ook de taalvragen van professionals en andere mensen die een tekst in correct Nederlands willen produceren.

Deel I Correct Nederlands:
Werkwoorden de belangrijkste valkuilen
Wat aangeschreven moet worden
Verkleiningen
Meervoud
Oude naamvallen
Hoofdletters
Over de 'nieuwe spelling' en de herziening ervan
Tien klassieke stijlkwesties
Moeilijke keuzes
Leestekens
Deel II Logisch en leesbaar formuleren:
Drie vuistregels voor een helder betoog
Woorden, zinnen en alinea's
Stijlkeuze en strategie
Schrijfstijlen
Deel III Rapporteren:
Opbouw
Rapportsoorten
Over het schrijven van een scriptie
Deel IV Correspondentie:
Brieven
E-mail in twaalf geboden
Deel V Samenvatten:
De basis van het samenvatten
Voor de schrijver
Voor de lezer
Deel VI Handleiding voor de notulist:
Notuleren
In en rond het verslag
Drie soorten verslagen
Aanbevolen literatuur
Index