iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Product met onderwerp 'Orthopedagogiek'

Toon als           
Volgorde

Als leren pijn doet...

Auteur: Walter Hellinckx & Pol Ghesquiere

Leren op school gaat niet altijd vanzelf. Ook gezonde, leuke, intelligente kinderen slagen er soms niet in vlot te leren lezen of rekenen. Als leren pijn doet, dan laat zich dat ook thuis voelen. Het kind kan zich thuis of op school onbegrepen gaan voelen, zijn zelfvertrouwen kwijtraken en zelfs druk of onhandelbaar, lastig of agressief worden. De ouders worden teleurgesteld in hun verwachtingen. Ze begrijpen niet wat er aan de hand is. Dit kan leiden tot grote spanningen en problemen in het gezin. Ze vinden weinig steun bij grootouders, vrienden en kennissen. Die begrijpen er nog minder van, maar geven toch allerlei, vaak tegenstrijdige raadgevingen. Waar moeten ze met hun vragen terecht als anderen hen overbezorgd noemen? Hoe kunnen ze vertrouwen hebben in de leerkrachten en begeleiders van hun kinderen als ze het gevoel krijgen dat hun bekommernissen en vragen niet ernstig worden genomen? Dit boek is in de eerste plaats voor deze ouders geschreven. Het biedt antwoorden op hun vragen

Goede zorg - Ethische en methodische aspecten

Auteur: Baars (eindred)
Een antroposofische benadering van kinder- en jeugdpsychiatrie en zorg voor mensen met ontwikkelingsproblemen

In de afgelopen decennia heeft het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg een hoge vlucht genomen. Cliënten willen goede en steeds betere zorg krijgen. Zorgverleners willen goede en steeds betere zorg leveren. Deze ontwikkeling heeft geleid tot het op grote schaal invoeren van kwaliteitsprojecten in de gezondheidszorg. Zorgvormen en behandelmethoden worden expliciet gemaakt, kwaliteitsnormen worden vastgesteld en de kwaliteit, inclusief het effect, wordt cyclisch geëvalueerd. Deze aanpak leidt tot een proces van voortdurende optimalisering van de zorg.

In dit boek worden, vanuit een antroposofische benadering, ethische uitgangspunten en methodische aspecten van goede verstandelijk gehandicaptenzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie beschreven. Daarmee wordt tegelijkertijd inzichtelijk gemaakt hoe het kwaliteitsvraagstuk vanuit een antroposofische benadering een specifieke invulling krijgt, een die doorwerkt tot in de dagelijkse zorgpraktijk.

De volgende onderwerpen komen aan bod: ethische uitgangspunten voor de zorg (gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest), verstoorde ontwikkelingen vanuit een spiritueel-ontwikkelingspsychologisch gezichtspunt, de kernelementen van de zorgpraktijk die als "middel" gebruikt kunnen worden, de beroepsidentiteit van de begeleider, de methodische fasen in het zorgproces (bijvoorbeeld de beeldvorming, de meditatieve verwerking en de evaluatie van contextgeïntegreerde interventies), en de wetenschappelijke verantwoording van de methodiek. Daarnaast wordt de geschiedenis en de maatschappelijke inbedding van de antroposofische zorg voor mensen met ontwikkelingsproblemen in met name Nederland beschreven.

Het handboek is primair bedoeld voor hulpverleners en ouders met interesse voor een expliciete visie op goede zorg. Dit boek, verschenen onder eindredactie van Erik Baars, bevat bijdragen van Erik Baars, Pim Blomaard, Marijke Bijloo, Bernard Heldt, Willem de Koning en Martin Niemeijer.

Je kunt meer dan je denkt!

Auteur: E. Bovee & S. Drijfhout

een faalangstreductietraining

'Je kunt meer dan je denkt!' is een uitgebreide, kant en klare faalangstreductietraining. De training bestaat uit drie onderdelen: een theoretische basis (wat is faalangst, wat zijn de kenmerken en de oorzaken (op school en thuis), hoe denken kinderen met faalangst?), een handleiding (hoe faalangstige kinderen signaleren en begeleiden?), en uiteraard de training voor de onderbouw en bovenbouw van de basisschool. De training is opgebouwd uit negen bijeenkomsten, die volledig zijn uitgewerkt met leerdoelen en activiteiten. Hierbij is ruimte om de activiteiten aan te passen aan de doelgroep. Uit ervaring is gebleken dat ook binnen het speciaal onderwijs met deze training gewerkt kan worden. De bijeenkomsten hebben elk een eigen thema: van het bewust zijn van je eigen lichaam, het leren herkennen van emoties, het mogen maken van fouten, naar probleemoplossend denken. Door deze training leren kinderen beter omgaan met hun faalangst. Het is een praktische, verrassende training die voor elke beroepsbeoefenaar binnen het onderwijs erg gemakkelijk te gebruiken is.

Orthopedagogische probleemvelden en voorzieningen in Nederland

Auteur:

Dit boek geeft een inkijk in de problemen waarmee bepaalde kinderen en jongeren te maken krijgen en laat tevens zien wat de samenleving aan orthopedagogische hulp daar tegenover stelt. Daarbij is gebruik gemaakt van recente wetenschappelijke inzichten en actuele ontwikkelingen in de praktijk. Anders dan de gebruikelijke inleidingen in de orthopedagogiek gaat dit boek uit van de praktijkvelden en de concrete problemen waarmee orthopedagogen en psychologen worden geconfronteerd. In het eerste deel ligt de nadruk op de problematiek die zich onder kinderen en jonge-ren kan voordoen. De probleemvelden die in dit deel nader worden bekeken, hebben betrekking op jeugdigen met zodanige problemen en beperkingen dat zij in hun functi-oneren op school, thuis en in hun vrije tijd dreigen te mislukken. In het tweede deel ligt het accent op de voorzieningen die in het leven zijn geroepen om jeugdigen met uiteenlopende problemen zo goed mogelijk op te vangen en te behandelen. Dat gebeurt zowel in het onderwijs als in de jeugdzorg. De verschillende hoofdstukken maken echter ook duidelijk dat niet voor elk afzonderlijk probleem een pasklaar antwoord klaarligt. Niet alle interventies en maatregelen zijn even effectief. Praktijk, beleid, onderzoek en wetenschap hebben hier nog een lang weg af te leggen. Het derde deel gaat in op enkele actuele thema's. Er wordt bekeken hoe wetenschap en praktijk zich tot elkaar verhouden, hoe sterk pedagogische problemen verbonden zijn aan psychiatrische problemen, en wat de zin en onzin is van `evidence-based interventies'.

Studeren met dyslexie

Auteur: N. Hofmeester
informatie, praktische aanpak, noodzakelijke ontwikkelingen

"Dyslexie is bij vele studenten de oorzaak van onnodige studievertraging en studie-uitval. Drie tot vijf procent van de studentenpopulatie heeft dyslexie.

Het boek verschaft informatie over kritische momenten tijdens de studie, signalering door docenten en mentoren, regelingen en voorzieningen. Via een inventarisatielijst studieproblemen en een checklist meervoudige intelligentie kunnen zwakke en sterke punten in kaart worden gebracht. Daarna biedt het boek direct ondersteunende tips voor de oplossing van de studieproblemen. Daarbij wijst het ook op de mogelijkheden met computerprogramma’s. Een laatste deel behandelt de steeds terugkerende discussiepunten rond dyslexie in het onderwijs en geeft suggesties voor de aanpak binnen onderwijsinstellingen.
Deze uitgave is in de eerste plaats geschreven voor studenten met dyslexie. Uiteraard is het boek evenzeer van belang voor hun docenten, mentoren, begeleiders enz. Maar ook leerlingbegeleiders in het voortgezet onderwijs vinden hier meteen toepasbare informatie. "