iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius PostNL

Product met onderwerp 'Non-fictie informatief/professioneel algemeen'

1: het parfum van de Nurks

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Crisse

Het kristallen zwaard

2nd interdisciplinary world congress on low back pain

€14,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: --
Taal: Engels

The integrated function of the lumar spine and sacroiliac joint
Twee delen

A

€12,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Drs Sharif Amien
Middel

Alleen van Nederlands naar Arabisch!

A Guide to Megalithic Ireland

€19,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: JH. Brennan

Taal: engels
It is estimated that there are around 1200 megalithic sites in Ireland. This invaluable guide is filled with information about the 'history, legends, and archaeological and alternative explanations for the existence of these mysterious monuments to our ancient past. Descriptions of the mythical characters and events which have become so much a part of this beautiful country are combined with a wealth of practical information, to make this the most comprehensive and intriguing work available on the subject. Sites are listed alphabetically, according to the nearest town, along with local directions, detailed map references, and associated legendary and historical background.

With Sixteen pages of magnificent black and white photographs, this fascinating handbook is essential reading for the armchair traveller, amateur historian, and any visitor wishing to investigate and admire the amazing legacies of our megalithic ancestors.

Aan de bron van de ganges

€15,69 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Lindholm

De sagen die in deze bundel werden bijeengebracht, zijn bijna alle ont-leend aan de oudindische literatuur. Geput werd uit de bronnen van de Mahabharata en de Ramayana. De meeste van deze verhalen, die door Dan Lindholm, leerkracht aan een van de Noorse Rudolf Steiner-scholen, zijn naverteld, zijn slechts te vinden in oude uitgaven.

In de oudindische sagen wordt de mens verplaatst naar tijden, waarin het denken en beleven van de mensen nog met mythische beelden doorweven was.

In deze bundel zijn o.a. opgenomen: 'Hoe de Ganges op aarde kwam', 'De trouwe Sawitri', 'Hoe de sterrenbeelden van de Grote Beer en de Slang ontstaan zijn' en de legende van Boeddha. Van de meester-verteller Dan Lindholm verscheen eveneens Zo zijn de sterren ontstaan, Noorse volksverhalen, sagen en legenden.

Acupunctuur

€29,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Molen

Het nut van de studie van de klassieke acupunctuur ligt in het feit, dat zij de basis vormt van het denken en handelen in deze vorm van geneeskunde. Door de bestudering krijgt men een denkschema, waardoor therapiesystemen kunnen worden bedacht en uitgevoerd. Hier-door is het mogelijk om op het eerste gezicht onlogische connecties tussen organen en or-gaansystemen te verklaren, waarbij de klassieke gedachtegang in de acupunctuur vaak een richtsnoer is voor het ontwikkelen van nieuwe diagnostische- en therapeutische systemen, die de acupunctuur grote therapiemogelijkheden heeft gegeven.


De grondleggers van de acupunctuur blijken over een bijzondere kennis van zaken en informatie beschikt te hebben om deze methodiek te kunnen creëren. Wat voor de meeste westerse georiënteerde therapeuten een probleem geeft, is de manier en de beeldspraak waarin de grondslagen oorspronkelijk zijn opgesteld, waardoor zij soms moeilijk inpasbaar zijn in het moderne westerse medisch denken. Dit boek gaat zo diep op de klassieke acupunctuur in voor zover dit voor een goed begrip van de acupunctuur in zijn verschillende vormen noodzakelijk is. Door ook nieuwe methodes te vermelden, wordt het verband met de huidige medische wetenschap gemakkelijker, waardoor meer therapeuten eenvoudiger toegang tot de acupunctuur kunnen krijgen tot voordeel van de patiënten.


Het doel van dit boek is de therapeut bekend te maken met de vele vormen van acupunctuur zodat hij ze therapeutisch kan gebruiken. Enkele mensen hebben een belangrijk aandeel gehad bij de totstandkoming van dit boek. Dit is in de eerste plaats mijn vrouw, die veel voorbereidend werk in een onversaagde ijver heeft verricht en zonder wiens steun dit boek nooit zou zijn verschenen. De heer Van der Grond, die met veel zorg de tekeningen maakte en talrijke nieuwe ideeën aandroeg, die in dit boek uitgevoerd zijn. IJmuiden Coen van der Molen

Alleen voor vrouwen

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Marleen Janssen

Het vallei-orgasme is de Rolls Royce onder de orgasmes. Het golft door je lichaam en kan uren duren. Het zorgt voor meer genot en geeft ook meer energie. Met een vallei-orgasme laad je de accu van je lichaam op. In Alleen voor vrouwen vertelt Marleen Janssen, journalist en ervaringsdeskundige, hoe ze kennismaakte met de oosterse visie op vrouwelijke seksualiteit. Samen met taotrainer Reinoud Eleveld ontwikkelde ze een cursus waarin ze deze geheime kennis, ontleend aan het Chinese Taoïsme, aanreiken aan Nederlandse en Vlaamse vrouwen. Niet in een zweterig zaaltje of met zweverige teksten, maar modern en open: Janssen laat vrouwen aan het woord die de technieken leerden en gelukkiger werden. . . in bed en daarbuiten. Seks wordt weer spannend, fijn, liefdevol, gezond: het vallei-orgasme zorgt voor een revolutie in de Nederlandse slaapkamer!

Alphabets

€79,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage