iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Product met onderwerp 'Non-fictie informatief/professioneel algemeen'

Toon als           
Volgorde

Betoverend spel met etherische olien

Auteur: Kraus

De menselijke zintuigen kwijnen weg of stompen steeds meer af door overprikkelingen. Dit boek zal ertoe bijdragen om onze vijf zintuigen te (her)ontdekken en zo een nieuwe sensitiviteit te ondervinden, of beter gezegd, deze verborgen schat weer te vinden.
De geconcentreerde kracht van etherische oliën kan, wanneer een bepaalde basisstemming aanwezig is, tot tevredenheid ingezet worden. Een aantal essences met stimulerende eigenschappen worden nauwkeurig beschreven. In het praktische deel verschijnen omvangrijke recepten om te genieten, te betoveren en te verleiden. Liefdesoliën, verleidelijke parfums, sensitieve crèmes, magische liefdestoebehoren, erotische werkende kussens, verleidelijk geurend beddengoed, badrituelen en nog veel meer wacht de geïnteresseerde lezer(es) van dit boek.

Bewust zyn

Auteur: Sickesz

BEWUST ZIJN Hoe krijg ik inzicht in mezelf en begrip voor anderen?

De psychologie zoals die in het Westen bedreven wordt, mist inzicht in de algehele structuur, de geestelijke anatomie van de mens. Ze kijkt van buiten tegen de mens aan. Lijnrecht daartegenover staat de oosterse psychologie, die een kennen van binnenuit biedt. Men erkent dat de mens geestelijke energie uit de kosmos aantrekt, dat hij die energie wel hanteert maar nog niet beheerst.
In de afgelopen cultuurperioden heeft de mens achtereenvolgens ontwikkeld: het materiële (eten, drinken), het laag-emotionele (wraak, vrees en haat) en het oog-emotionele levensgebied (liefde en vergeving). 'In het nu aanbrekende Watermantijdperk heeft de mens de opgave het concrete verstandsgebied te ontwikkelen. De kloof tussen kennis en verstand wordt dan overbrugd en ons godsbegrip kan een totale verandering ondergaan. Dit boek biedt ons de kans tot een volkomen nieuw inzicht te komen en daarmee een nieuwe bewustzijnsverruiming te krijgen.

Blijvende dynamiek

Auteur: --
75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB. Deel 2

Blijvende dynamiek

Auteur: --
75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB. Deel 1

Bron, waarheid en de verandering der tijden - Deel 27

Auteur: LHM Wessels

Jan Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie

Uitgangspunt van deze studie vormt een analyse van het omvangrijke en gevarieerde oeuvre van de achttiende-eeuwse Nederlandse geschiedschrijver en publicist Jan Wagenaar in de context van zijn tijd. Teneinde de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre Wagenaar als traditioneel dan wel als vernieuwend kan worden gepositioneerd, zijn tevens, als ijkpunten, sleutelpublicaties en standpunten van voorgangers en tijdgenotengeleerden in binnen en buitenland in de beoordeling betrokken. Ook is de negentiende en twintigste-eeuwse receptie van 's mans oeuvre aan een beschouwing onderworpen.

Wagenaar geniet vanouds vooral bekendheid als schrijver van de eerste 'complete' Vaderlandsche Historie (21 dln, 17491759), een werk dat in de achttiende en de 'vaderlandse' negentiende eeuw grote opgang maakte. Vele vandaag de dag nog levende stereotyperingen betreffende ons nationale verleden zijn op Wagenaar terug te voeren of door hem gepopulariseerd. Onder de titel Amsterdam in zyne opkomst, aanwas [J beschreeven (13 dln, 17601768) verscheen van hem ook een uitvoerige geschiedenis van Amsterdam. Verder publiceerde hij belangrijke bijdragen op kerkhistorisch terrein, terwijl hij in religiosis tientallen verhandelingen naliet over vraagstukken op het gebied van moraal en ethiek. homiletiek, exegese en hermeneutiek. Zijn politieke en politiek theoretische inzichten legde hij neer in een aantal tractaten, pamfletten en spectatoriale vertogen; deze gelegenheidspublicaties kenmerken zich veelal door een opvallende polemische inslag. Ook vertaalde Wagenaar verschillende 'moderne' natuurwetenschappelijke en fysico theologische geschriften.

Een belangrijk deel van de achttiende-eeuwse wetenschapsontwikkeling kan worden gekarakteriseerd in termen van rationalisme en empirisme, als een zoektocht binnen het spanningsveld dat is geijkt tussen de punten van a priori en a posteriorigefundeerde kennis. Tegen de achtergrond van dit dichotomisch conflict manifesteert Wagenaar zich als degene die, in het licht van de door hem onderkende verandering der tijden, in historicis, in politie:'s en in religiosis zijn waarheidsstreven vrijwel consequent baseerde op de empirische a posterioribenadering: in plaats van Descartes verkoos hij Newton, tegenover Aristoteles en de scholastiek plaatste hij de fysicotheologie en tegenover de aprioristische benadering van het esprit de système van zijn (politieke) tegenstanders, zoals de Leidse uitgever, jurist en publicist Elie Luzac, putte hij voor zijn politieke vertogen de argumenten uit de geschiedenis, als het arsenaal der gecumuleerde collectieve ervaringen. Tegenover de hodienistisch of presentistisch gerichte normatieve geschiedschrijving van de Verlichting en citoyen et en philosophe (Voltaire) en het aloude adagium van de humanistische auteurs historia magistra vitae (Cicero) opteerde hij voor een geschiedschrijving die in beginsel enkel was gebaseerd op betrouwbaar bewijsmateriaal: de 'geloofwaardigste schrijvers' en 'egte gedenkstukken'.

Brueghel

Auteur: Gibson
153 afbeeldingen, 18 in kleur

De Amerikaanse kunsthistoricus professor Walter S. Gibson, specialist op het gebled van de Nederland en Vlaamse schilderkunst uit de zestiende eeuw, verbonden aan de Cleveland University, Ohio, heeft na zijn veelgeprezen studie over het leven en werk van Jeroen Bosch nu aan licht laten schijnen op Pieter Bruegel. Gibson volgt de artistieke ontwikkeling van Bruegel op de voet en geeft een nieuwe kijk op diens inspiratiebronnen, zoals de Italiaanse renaissanceschilders, het werk van Amen Bosch, de Vlaamse landschapsschilders, Interessant zijn ook de parallellen die Gibson trekt met het moraliserende karakter in de letterkunde van de rederijkers. Voor een beter begrip van het werk van Bruegel heeft Gibson eveneens een beeld geschetst van de woelige tijd waarin de schilder leefde. De meer dan 150 afbeeldingen zijn volledig in de tekst geïntegreerd.

Bruidsboeketten

Auteur: Nijs / Martens
Speciaal bloemschikken

Buurman boven in de boom

Auteur: Merwe

Jaap van de Merwe, Buurman boven in de boom.
Met een inleiding van Freek de Jonge