iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
De nieuwe editie van 'Ontdek je gebruiksaanwijzing' is uit! Koop hier een gesigneerde versie. Lees hier meer over het beïnvloeden van je spanning!.

Product met onderwerp 'Non-fictie informatief/professioneel algemeen'

Toon als           
Volgorde

Buurman boven in de boom

Auteur: Merwe

Jaap van de Merwe, Buurman boven in de boom.
Met een inleiding van Freek de Jonge

Clans & Tartans

Auteur: George Ways & Romilly Squire

The ideal introduction to the rich heritage of Scotland's clan and family history.

Features the histories and heraldic details of over 120 of Scotland's most renowned clans and families.

Beautiful illustrations of the tartan and crest badge of each clan.

Coachen van jeugdvoetballers

Auteur: Lingen

De auteurs hebben in opdracht van de KNVB een uitgebreide en goed onderbouwde visie op papier gezet, bedoeld als handboek voor coaches van jonge beginnende voetballertjes.

D-day normandie 6 juni 1944

Auteur: Anderson

Duncan Anderson is Senior Lector aan de Royal Military Academy te Sandhurst, Engeland. In dit boek schenkt hij aandacht aan het feit dat het inmiddels 50 jaar geleden is dat de grootste militaire operatie uit de geschiedenis, de geallieerde invasie in Normandië op 6 juni 1944, werd uitgevoerd. Hij beschrijft achtereenvolgens de opbouw van de verdedigingswerken aan de Franse kust door de Duitsers, de rol van het verzet in Frankrijk, de geallieerde planning en voorbereidingen op de invasie, de oefeningen in Engeland, de landing in Normandië en de daarop volgende hevige gevechten in noordwest-Frankrijk. In het laatste hoofdstuk wordt kort stil gestaan bij de Nederlandse bijdrage aan D-Day.

De dolfijn, ons andere ik

Auteur: Lippert

Wat kan de dolfijn voor de moderne mens betekenen? Is hij dan echt niet méér dan een soort geleerde walvisachtige, naar het voorbeeld van 'geleerde' circushonden, optredend in en slecht nagebootst 'natuurlijk milieu'? Wat boeit bij de dolfijn is die buitengewone uiting van een bijna onafgebroken goede wil. Men krijgt de indruk dit dier echt van je houdt. Dat was trouwens ook al de mening van onze voorouders die geloofden dat de dolfijnen over de zeelieden waakten en dat de paraat stonden om hen te redden bij een schipbreuk.

De auteur, Gérard Lippert, stelt met veel overtuiging dat de moderne mens de dolfijn, deze 'Andere', deze getuige van een natuurlijk milieu dat we tegenwoordig gedwongen de rug toekeren, erg nodig heeft...

De droom van de iconoloog brengt collages voort

Auteur: de Boer
De herkomst van verbale en visuele tekens in de collageromans van Max Ernst. Academisch proefschrift

Onderzoek van woord/beeld relaties is een van vele manieren om het fascinerende landschap van de avant-gardistische kunstvormen te doorkruisen. De uitwisseling van expressieve middelen tussen kunsten onderling en de overschrijding van de grens tussen kunst en niet-kunst, zijn factoren die in de kunst van onze eeuw telkens weer terugkeren. Her waren - en zijn - machtige instrumenten die de kunstenaars tot hun beschikking hebben. (eerste alinea van de inleiding)

De gitaar: van renaissance tot rock

Auteur: Evans
de klassieke gitaar / de flamenco gitaar / de gitaar in Latijns Amerika / de steel-string acoustische gitaar / de electrische gitaar

De gitaar: van renaissance tot rock is het eerste boek dat de fascinerende wereld van de gitaar in zijn geheel behandelt: van het instrument in zijn vroegst herkenbare stadium in de 14e eeuw tot de meest ontwikkelde instrumenten van vandaag, van de tekenkamers van Londen en Wenen tot de plantages in Mississippi en Tennessee, van zwak verlichte cafés in Madrid tot aan de grote concertzalen van New York, van hoffelijke tokkelaars tot supersterren. De beschrijving van de vier gitaartypen wordt geïllustreerd met meer dan 600 foto's.

De jeugdtrainer / coach

Auteur:

Alle beginselen van trainen en coachen van jeugd komen in dit boek weliswaar aan de orde, maar we hebben een keuze gemaakt voor het uitwerken van die onderwerpen die primair van belang zijn voor de toekomstige jeugdtrainer. Dat betekent dat niet alle onderwerpen per leeftijds- of ontwikkelingscategorie uitputtend worden behandeld, maar dat in een aantal situaties wordt volstaan met de noodzakelijke basiskennis, die door de trainer zelf specifiek per leeftijdscategorie moet worden aangevuld. Deze keuze is meer een pragmatische dan een principiële: als we alle onderwerpen uitvoerig hadden willen uitwerken, zou het boek dubbel zo dik zijn geworden en daarmee niet meer in verhouding tot de doelstelling. De informatie in dit boek verhoogt het kennisniveau van de cursist/lezer, het dient derhalve een cognitief (kennis)doel. Het verhoogt niet automatisch het vaardigheidsniveau van de trainer. Daarvoor zijn ook doelen noodzakelijk op het motorische en sociaalaffectieve (omgangs)vlak. Deze laatste aspecten komen terug tijdens de cursuspraktijk. De lezer die geen cursus volgt, zal de inhoud van dit boek via een persoonlijke interpretatie moeten spiegelen aan de eigen trainingspraktijk. Voor zowel cursist als geïnteresseerde lezer geldt overigens dat de inhoud van het boek slechts een hulpmiddel is om de training aan jeugdigen te verbeteren. Dat laatste is voor ons het belangrijkste doel, waarbij onze visie is dat jeugdtrainers zowel de technische als de begeleidende en organisatorische taken goed moeten weten in te vullen. Naar onze overtuiging zal dan het plezier van jeugdigen toenemen, met als gevolg een grotere binding aan de vereniging en aan het volleybal als zodanig.

Aan het schrijven van dit boek hebben vele NeVoBo-docenten, -trainers en andere deskundigen een bijdrage geleverd. Bijzondere dank is verschuldigd aan: Jaap Akkerhuis, Han Bulten, Bram Griffioen, Paul Hermsen, Arie Klok, Appie Krijnsen en Hans Oljans. Zij hebben met hun bijdragen dit boek uiteindelijk mede vorm gegeven. We spreken de wens uit dat dit boek bijdraagt aan het blijvende succes van volleybal als breedtesport.