iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Product met onderwerp 'Kunstzinnige vorming algemeen'

Toon als           
Volgorde

Ding dong

Auteur: Bakker

Ding-dong 1 een signaal om muziek te gaan maken met jonge kinderen!


Ding-dong 1 is dan ook een verzameling liedjes voor kinderen van 4 tot 8 jaar, waarin een aantal nieuwe liedjes is opgenomen, maar waarin ook het traditionele lied niet ontbreekt. Zoals uit de inhoud blijkt, zijn de liedjes gerangschikt in rubrieken: feesten, jaargetijden, kringspelletjes, werken met materialen, enz. , enz. Wij hebben voor deze rangschikking gekozen, omdat deze ons zeer bruikbaar lijkt voor de dagelijkse praktijk op school. Wij zijn er ons van bewust dat hierdoor een volgorde naar moeilijkheidsgraad ontbreekt. Per rubriek zijn de liedjes echter wel naar moeilijkheid gerangschikt. Op een enkele uitzondering na hebben wij niet willen voorschrijven voor welke leeftijd een lied of uitwerking geschikt is. Dit hangt namelijk heel sterk af van het niveau van de klas. Iedere kleuterleidster of onderwijzer(-es) zal naar eigen inzicht keuze moeten maken.


Ding-dong 1 is óók een boekje dat rondom de liedjes een groot aantal suggesties geeft om spelenderwijs de muziek voor de kinderen tot een vreugdevol gebeuren te maken. Uitgangspunten waren daarbij voor ons:


• De kinderen een goede luisterhouding aan te Ieren door gehoor-, geheugen-, concentrátie- en reactiespelletjes.

• De kinderen door beweging en improvisatie de muziek intensief te laten beleven

• gebruikmakend van o. a. eigen slagwerk,

• door allerlei tik-, klap- en reactiespelen in kringen, rijen, paren enz. ,

• door gebruik te maken van materialen als: linten, hoepels, ballen en touw,

• door eenvoudige instrumenten in te schakelen als: ritmestokjes, handtrom en klankstaven.


• De kinderen te leren hun stem goed te gebruiken door

• ademspelletjes,

• intonatie- en articulatiespelletjes, zoals spreekteksten,

• inzingoefeningen, om moeilijke fragmenten uit het lied tevoren te beluisteren en te zingen,

• te 'spelen' met de begintoon (of tonen) van het lied, om goed en zuiver in te kunnen zetten,

• wisselzang, waarbij de kinderen luisteren naar de leidster of naar elkaar, om op het juiste moment een tevoren afgesproken zin of fragment te zingen.

Ding dong 2

Auteur: Bakker

Ding-dong 2 een signaal om muziek te maken met jonge kinderen!


Ding-dong 2 is evenals Ding-dong 1 een verzameling liedjes en spelletjes voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Ook in deze tweede bundel zijn nieuwe en traditionele liedjes opgenomen.


Hoewel dit boek ten dele los van Ding-dong 1 te gebruiken is, wordt in velerlei opzicht de opbouw van verschillende muzikale werkvormen verder voortgezet en meer uitgediept, b. v. :

• het spelen op klankstaven

• het spelen met ritme-bouwstenen

• het uitwerken van klankspelen e. d.


De opzet van deze bundel is dezelfde als die van Ding-dong 1; voor elke leeftijdsgroep is er veel lied-, spel- en luistermateriaal in te vinden. Per rubriek zijn de liedjes naar moeilijkheidsgraad gerangschikt.


Tal van suggesties worden gegeven om op verschillend niveau spelenderwijs met de kinderen te werken aan:

• een goed stemgebruik

• een goede luisterhouding

• de kennismaking en het werken met geluiden

• het bespelen van muziekinstrumenten

• bewegingsspelen.


Meer aandacht wordt besteed aan:

• de integratie met andere leer-activiteiten, zoals rekenen, taal, lezen, schrijven, biologie e. d.

• het spelen met en luisteren naar geluiden en klanken

• de grafische notatie. Nieuwe aspecten zijn:

• het gebruik van de band- of cassetterecorder in de muziekles

• het werken met melodiebouwstenen

• groepswerk.


Voor goede muzikale vorming is een rustig voortschrijdende en stelselmatige opbouw noodzakelijk. Om de grote lijn, die in beide delen van Ding-dong in de opbouw is aangebracht, duidelijk te onderkennen, wordt in dit deel regelmatig verwezen naar overeenkomstige passages en liedjes in het eerste deel. Wij hopen dat Ding-dong 2 een waardevolle aanvulling zal zijn op deel een.

Muziek 6

Auteur: T. Gijsel
Voor de basisschool

Dertig lessen waarin de volgende inhoud wordt behandeld: de stem / kort en lang / snaarinstrumenten / hoog en laag / contrast / stemmingen

Ya Hai Yo

Auteur: C. Cochius
geillustreerde liedjes over helden van ver en dichtbij

Zingen om te vieren

Auteur: Bruggen
52 liederen

Zingen om te vieren bevat 52 eigentijdse liederen. De meeste zijn niet eerder gepubliceerd, en bieden een nieuw, verfrissend repertoire voor vieringen met uiteenlopende leeftijdsgroepen. '

Samensteller Chris van Bruggen heeft thema— en bijbel- liederen gekozen die behalve op school ook gebruikt kunnen worden door liturgische themagroepen bij de voorbereiding van kerkdiensten. Sommige liederen kunnen in canon gezongen worden, bij andere is een eenvoudige meerstemmige koorzetting gemaakt.

Diverse auteurs en componisten hebben hun medewerking verleend: Marijke de Bruiine, Chris Fictoor, Henri Heuvelmans, Gebert Janssen, Henk longerius, Martin Nieboer, Huub Oosterhuis, Kees Pannekoek, Thea Riesebos, Herman Rouw, Herman Verbeek en Jeroen de Wit.