iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Product met onderwerp 'Filosofie algemeen'

Toon als           
Volgorde

Annapurna een wandeling in de Himalaya

Auteur: Hammel

'Kalm verdwenen de groene heuvels in de mist. In de verte glinsterden de sneeuw- en ijsvlakten van de Himalaya. De hoge bergen staken als reusachtige kristallen in de blauwe lucht'
'De hoogste top daar in de verte is de Annapurna', zei Sabine. Opa Sam wist niet meer precies hoe hoog hij was. Ergens rond de 8000 meter dacht hij.
'Onze grote godin meet meer dan vijftig kilometer' zei een jonge man die ineens achter opa en Sabine stond. 'Je ziet allen het grijze hoofd . . . '

Een ontroerend verhaal van een oude man en zijn kleindochter die samen op weg zijn naar het Annapurna-heiligdom. Een boeddhistische monnik gaat met hen mee. Op hun trektocht wisselen ze van gedachten over de juiste manier om de wereld en vooral de mens te begrijpen. Ze laten zich daarbij inspireren door enkele fragmenten uit de geschriften van een Griekse filosoof uit de 3e eeuw v. Christus

Auf dem Weg zur Sonnenkultur

Taal: duits

Auteur: Omraam Mikhael Aivanhov

'Wenn ihr auf eure Umwelt einen guten Einfluss ausüben wollt, dann verbindet euch jeden Tag mit der Sonne, fangt einige Teilchen von ihr auf, die ihr dann an die anderen weitergeben könnt. Nur die Sonne kann euch die beste Einstellung gegenüber den Menschen vermitteln. Solange jemand kein warmherziges, lichtvolles Leitmotiv hat, überlässt er sich seinen niederen Trieben. Seht einmal, wie es in der Welt zugeht: Man sieht nur Leute, welche die anderen ausnutzen, unterdrücken oder beiseite drängen wollen. All das ist gar nicht ruhmvoll! Die Sonne gibt euch dagegen das Bild eines strahlenden, weitherzigen Wesens, und ihr werdet von ihr beeinflusst. Selbst wenn wir annehmen, sie sei nach unseren Maßstäben kein mit Verstand oder Vernunft ausgestattetes Wesen, so kann ihr Licht und ihre Wärme uns nur großzügigere Gedanken und brüderlichere Einstellungen vermitteln. ' 1. Die Sonne, Begründerin der Kultur - 2. Surya-Yoga - 3. Die Suche nach dem Zentrum - 4. Die nährende Sonne - 5. Der Solarplexus - 6. Der Mensch, Abbild der Sonne - 7. Die Geister der sieben Lichter - 8. Die Sonne als Vorbild - 9. Die wahre Sonnenreligion.

Aura-Soma, Heilen mit Farben

Auteur: Peter Michel

Als die Engliinderin Vicky Wall in den achtziger Jahren eines Nachts den inneren A' uftrag erhielt, eini gee geheimnisvolle Farb- und eilmischungen in Verbindung mit den Energiera der Edelsteine herzustellen, konnte sie nicht ahnen, welchen unglaublichen Siegeszug flus-Soma in weniger als einem Jahrzehnt antreten sollte. Meute zeibit- das Aura-Soma-Farbbeilungs-system zu den erfolgreichsten alternativen Heilmethoden überhaupt Dieses Handbuch erklart die Methode von flus-Soma und gibt einep talberblick fiber alle Aura-Soma-Mittel und ihre Einsatzmiiglichkeiten.

Balanceren tussen Boeddha en Freud

Auteur: Hanken

Ieder mens heeft een diepste grond die de bron is van zijn geluk. Deze blijde boodschap is al gedurende enkele duizenden jaren verkondigd door talloze profeten, priesters en mystici. De niettemin optredende onvrede met het bestaan (het zich afgesneden voelen van deze bron) wordt veroorzaakt, zo wordt beweerd, door onze dualistische natuur en ons verzet tegen een monistische bestaanswijze: er is volgens het hedendaagse rationele denken weinig begrip voor religieuze en mystieke gevoelens, die geënt zijn op het monisme, omdat deze buiten het gebied van de objectief waarneembare verschijnselen vallen. Hierbij wordt echter vergeten dat het mechanisme van de mystiek zich zeer wel laat verklaren en dat psychologie en mystiek elkaar kunnen completeren, zodat de leerstellingen van Freud en Boeddha kunnen worden gezien als de schaduw- en lichtpartijen in hetzelfde geestelijke In dit essay is getracht vanuit een multidisciplinaire, wetenschappelijke benadering een aantal religieuze, filosofische en psychologische thema's, die de mens door de eeuwen heen hebben gefascineerd, te verhelderen door ze in een algemeen kader te plaatsen. Hierdoor is de auteur in staat om zeer verrassende verbanden te leggen. Albert Hanken studeerde wis- en natuurkunde en bekwaamde zich in de Verenigde Staten in de systeemleer. Aan de Universiteit Twente en de TU Eindhoven was hij in dit vak gewoon en buitengewoon hoogleraar. Geleidelijk verplaatste zich zijn belangstelling van de technische sfeer naar de menswetenschappen.

Beroep en karma

Auteur: Rudolf Steiner
tien voordrachten gehouden in Dornach van 4 tot 27 november 1916

In de tijd waarin Steiner deze voordrachten hield (1916), was het werkleven al drastisch veranderd. Mechanisatie, specialisatie en formalisering van taken hadden de vroegere emotionele betrokkenheid van de mens bij het product van zijn arbeid tenietgedaan. Maar Steiner blikt niet nostalgisch terug naar een oudere economische orde. Hij ziet de technische doordringing van het arbeidsproces als noodzakelijk en in principe heilzaam - mits ze van de mens uit wordt gestuurd.
Op kleurrijke en gevarieerde wijze werkt Steiner deze visie uit. Hij gaat in op historische persoonlijkheden, bijvoorbeeld zeer uitvoerig op Goethe, op wetmatigheden in zowel het individuele karma als het karma van de aarde; zelfs wordt de blik gericht op de verre toekomst. Met name het verschijnsel van de arbeidsdeling en het bijbehorend verlies aan arbeidsvreugde komt in een verrassend perspectief te staan. In het nawoord onderzoekt Erna Trouw welke relevantie Steiners gezichtspunten hebben voor ons huidige, snel veranderende werkleven.

Bestaat de Kerstman?

Auteur: Eric Kaplan

Een vrolijke zoektocht naar antwoorden op de grote levensvragen
Wanneer comedy-schrijver en filosoof Eric Kaplan de ware aard van de Kerstman onderzoekt, leidt dat tot een diepzinnige, maar vaak ook hilarische discussie over hoe dingen kunnen bestaan, terwijl ze er toch niet echt zijn. Zoals de Kerstman en zijn arreslee. Eindelijk is metafysica ook om te lachen.
In Bestaat de Kerstman? gaat Kaplan op zoek naar uitwegen uit dit dilemma: in de logica van Russell en Wittgenstein, in het mystieke denken van Boeddha, Tao en de vroege Middeleeuwen. En in de humor - met voorbeelden uit Monty Python en The Big Bang Theory. Ten slotte zoekt hij persoonlijke antwoorden op de grote vragen: als we sterven, wat is het leven dan waard? Wanneer is het bestaan perfect? Bestaat er een God? Bestaat de Kerstman?
Een vrolijke zoektocht naar antwoorden op de grote levensvragen - van de schrijver van The Big Bang Theory

Bewustzijn

Auteur: Alexander Smit
gesprekken over dat wat nooit verandert

Bij het zoeken naar het wezenlijke in ons leven lijkt de interesse vooral uit te gaan naar verandering en verbetering. Menigeen heeft het idee dat door te streven naar verandering de wezenlijke verandering zal plaatsvinden. Maar is dat wel zo?

In de gesprekken met Alexander Smit (1948 -1998) wordt duidelijk gemaakt dat de drang tot zelfverbetering en verandering juist een van de belangrijkste obstakels is geworden voor het realiseren van onze ware natuur. Enerzijds omdat deze drang op concepten berust en een concept nooit de werkelijkheid kan bevatten. Alexander was diepgeworteld in de eeuwenoude, van leraar op leerling overgedragen traditie die ‘Advaita’ wordt genoemd. Alexander sprak uitsluitend op basis van eigen ondervinding en hij verzocht degenen met wie hij gesprek was zich ook tot eigen ondervinding te beperken. Op deze manier werd een situatie geschapen waarin een werkelijk ontmoeten mogelijk was. Om iets wezenlijks te kunnen overdragen is dit ontmoeten een voorwaarde. Alleen een werkelijk oorspronkelijke, niet op herinnering gestoelde overdracht kan een hulp zijn om het authentieke in onszelf te realiseren.

Het boek Bewustzijn bevat een selectie uit de talloze gesprekken waarin mondelinge overdracht van dit authentieke of oorspronkelijk in de mens centraal staat.

Brood voor onderweg

Auteur: Yoke

Het vertrekpunt is altijd 'nu' en het einddoel is altijd 'het Licht'. Met 'Licht' wordt over het algemeen het inzicht bedoeld dat men kan verwerven door zo goed mogelijk te leven. De term 'zo goed mogelijk' is een tamelijk vage omschrijving die lang niet altijd het verlangde inzicht brengt. In feite heb je er niets aan, want 'zo goed mogelijk' kan voor een misdadiger iets heel anders betekenen dan voor een heilige. . .