iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG

Product met onderwerp 'Filosofie algemeen'

Auf dem Weg zur Sonnenkultur

Taal: duits

Auteur: Omraam Mikhael Aivanhov

'Wenn ihr auf eure Umwelt einen guten Einfluss ausüben wollt, dann verbindet euch jeden Tag mit der Sonne, fangt einige Teilchen von ihr auf, die ihr dann an die anderen weitergeben könnt. Nur die Sonne kann euch die beste Einstellung gegenüber den Menschen vermitteln. Solange jemand kein warmherziges, lichtvolles Leitmotiv hat, überlässt er sich seinen niederen Trieben. Seht einmal, wie es in der Welt zugeht: Man sieht nur Leute, welche die anderen ausnutzen, unterdrücken oder beiseite drängen wollen. All das ist gar nicht ruhmvoll! Die Sonne gibt euch dagegen das Bild eines strahlenden, weitherzigen Wesens, und ihr werdet von ihr beeinflusst. Selbst wenn wir annehmen, sie sei nach unseren Maßstäben kein mit Verstand oder Vernunft ausgestattetes Wesen, so kann ihr Licht und ihre Wärme uns nur großzügigere Gedanken und brüderlichere Einstellungen vermitteln. ' 1. Die Sonne, Begründerin der Kultur - 2. Surya-Yoga - 3. Die Suche nach dem Zentrum - 4. Die nährende Sonne - 5. Der Solarplexus - 6. Der Mensch, Abbild der Sonne - 7. Die Geister der sieben Lichter - 8. Die Sonne als Vorbild - 9. Die wahre Sonnenreligion.

Aura-Soma, Heilen mit Farben

Auteur: Peter Michel

Als die Engliinderin Vicky Wall in den achtziger Jahren eines Nachts den inneren A' uftrag erhielt, eini gee geheimnisvolle Farb- und eilmischungen in Verbindung mit den Energiera der Edelsteine herzustellen, konnte sie nicht ahnen, welchen unglaublichen Siegeszug flus-Soma in weniger als einem Jahrzehnt antreten sollte. Meute zeibit- das Aura-Soma-Farbbeilungs-system zu den erfolgreichsten alternativen Heilmethoden überhaupt Dieses Handbuch erklart die Methode von flus-Soma und gibt einep talberblick fiber alle Aura-Soma-Mittel und ihre Einsatzmiiglichkeiten.

Beroep en karma

Auteur: Rudolf Steiner
tien voordrachten gehouden in Dornach van 4 tot 27 november 1916

In de tijd waarin Steiner deze voordrachten hield (1916), was het werkleven al drastisch veranderd. Mechanisatie, specialisatie en formalisering van taken hadden de vroegere emotionele betrokkenheid van de mens bij het product van zijn arbeid tenietgedaan. Maar Steiner blikt niet nostalgisch terug naar een oudere economische orde. Hij ziet de technische doordringing van het arbeidsproces als noodzakelijk en in principe heilzaam - mits ze van de mens uit wordt gestuurd.
Op kleurrijke en gevarieerde wijze werkt Steiner deze visie uit. Hij gaat in op historische persoonlijkheden, bijvoorbeeld zeer uitvoerig op Goethe, op wetmatigheden in zowel het individuele karma als het karma van de aarde; zelfs wordt de blik gericht op de verre toekomst. Met name het verschijnsel van de arbeidsdeling en het bijbehorend verlies aan arbeidsvreugde komt in een verrassend perspectief te staan. In het nawoord onderzoekt Erna Trouw welke relevantie Steiners gezichtspunten hebben voor ons huidige, snel veranderende werkleven.

Bewustzijn

Auteur: Alexander Smit
gesprekken over dat wat nooit verandert

Bij het zoeken naar het wezenlijke in ons leven lijkt de interesse vooral uit te gaan naar verandering en verbetering. Menigeen heeft het idee dat door te streven naar verandering de wezenlijke verandering zal plaatsvinden. Maar is dat wel zo?

In de gesprekken met Alexander Smit (1948 -1998) wordt duidelijk gemaakt dat de drang tot zelfverbetering en verandering juist een van de belangrijkste obstakels is geworden voor het realiseren van onze ware natuur. Enerzijds omdat deze drang op concepten berust en een concept nooit de werkelijkheid kan bevatten. Alexander was diepgeworteld in de eeuwenoude, van leraar op leerling overgedragen traditie die ‘Advaita’ wordt genoemd. Alexander sprak uitsluitend op basis van eigen ondervinding en hij verzocht degenen met wie hij gesprek was zich ook tot eigen ondervinding te beperken. Op deze manier werd een situatie geschapen waarin een werkelijk ontmoeten mogelijk was. Om iets wezenlijks te kunnen overdragen is dit ontmoeten een voorwaarde. Alleen een werkelijk oorspronkelijke, niet op herinnering gestoelde overdracht kan een hulp zijn om het authentieke in onszelf te realiseren.

Het boek Bewustzijn bevat een selectie uit de talloze gesprekken waarin mondelinge overdracht van dit authentieke of oorspronkelijk in de mens centraal staat.

Das Licht, lebendiger Geist

Taal: duits

Auteur: Omraam Mikhael Aivanhov

Der Überlieferung zufolge ist das Licht die lebende Substanz, mit der Gott die Welt erschaffen hat. Seit einigen Jahren hat es besonders durch die Entwicklung des Lasers einen außergewöhnlichen Forschungs- und Anwendungsbereich gefunden; es bietet sowohl auf materieller als auch auf geistiger Ebene unendlich viele Möglichkeiten. Omraam Mikhael Aivanhov möchte uns hier die geistigen Aspekte des Lichts näherbringen: das Licht als Schutz, als Nahrung und als Weg, den Menschen, die Natur und Gott zu erkennen. Vor allem aber zeigt er uns, dass das Licht das einzig wirksame Mittel ist, uns selbst und die Welt zu verwandeln.


1. Das Licht, Essenz der Schöpfung-
2. Die Sonnenstrahlen: Ihre Natur und ihre Aktivität - 3. Das Gold, kondensiertes
Sonnenlicht - 4. Das Licht, das es möglich macht zu sehen und gesehen zu
werden- 5. Die Arbeit mit dem Licht- 6. Das Prisma, Bild des Menschen -
7. Die Reinheit öffnet dem Licht dieTore- 8. Das intensive Leben des Lichts
leben- 9. Der Laserstrahl im geistigen Leben

De esoterische traditie

Auteur: de Purucker

De basisgedachten in De geheime leer van Blavatsky omvatten de beginselen van een tijdloze wijsheid. Deze wijsheid wordt hier door de schrijver verder toegelicht.
De mysteries van de innerlijke samenstelling van de mens, esoterische scholen, grote zieners en wijzen, de geheime leer van Gautama Boeddha, zichtbare en onzichtbare werelden, evolutie van mens en dier, de relatie tussen wetenschap en esoterie komen aan bod. Tevens wordt uitvoeriger dan in andere boeken toegelicht hoe het reïncarnatieproces in zijn werk gaat.

De filosofie van Emmanuel Levinas

Auteur: Jan Keij

Hoewel de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) wordt beschouwd als een van de grootste denkers van de twintigste eeuw, heeft zijn werk, binnen en buiten vakfilosofische kring, bij lange na niet de aandacht gekregen die het verdient. Daarvoor blijken zijn teksten voor velen te ondoordringbaar te zijn. Dat is te wijten aan zijn schrijfwijze, maar ook aan het feit dat zijn filosofie een ware omkering van het westerse denken betekent. Hij overspoelt ons met denkbeelden die sterk afwijken van wat we gewend zijn te denken en die mede daarom tot veel onbegrip en misverstand aanleiding hebben gegeven.
Om daar verandering in aan te brengen heeft Levinas-kenner Jan Keij dit boek geschreven. Het is een ultieme poging om in het bestek van één monografie trapsgewijs de complete filosofie van Levinas zodanig te presenteren dat deze voor zowel de geïnteresseerde 'leek' als voor de beroepsfilosoof begrijpelijk is.

In dit boek worden alle thema's van Levinas' werk uitgelegd en in hun onderlinge samenhang zichtbaar gemaakt. Bovendien worden zijn inzichten geïllustreerd aan de hand van talloze voorbeelden uit de alledaagse levenspraktijk, met gebruikmaking van treffende citaten uit de moderne literatuur en poëzie. Zo rijst hier het beeld op van een zeldzaam oorspronkelijk en diepzinnig denker die grootheden als Wittgenstein en Heidegger in de schaduw stelt - een denker met een goudmijn aan gedachten over mens en wereld - een denker die niet alleen uiterst consistent, compleet en systematisch denkt, maar wiens inzichten ook daadwerkelijk in leven en beroep toegepast kunnen worden.

De ingewijde

Auteur: Scott

Dat Mahatma's en Meesters niet perse in afzondering leven en ook niet automatisch beroemde leraren en autoriteiten behoeven te zijn, maakt dit boek ons duidelijk. Het verhaal speelt zich af rondom de boeiende en ietwat geheimzinnige persoonlijkheid die Justin Moreward Haig wordt genoemd. In deel I wordt zijn leven in Londen beschreven, alwaar hij in alle lagen van de bevolking vele mensen ontmoet en tevens vele gesprek-ken met hen voert. Naarmate deze gesprek-ken, waarin fundamentele waarheden op een boeiende en fascinerende wijze worden geformuleerd, vorderen, vormt zich een steeds duidelijker beeld wat deze man vertegenwoordig-de. Om goede redenen, zoals ook in het boek wordt uiteengezet, heeft hij zijn ware identiteit verborgen gehouden.