iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Product met onderwerp 'Vaderlandse geschiedenis'

Toon als           
Volgorde

De Nederlander in beeld

Auteur: Remco Ensel

In het Interbellum - de jaren die ingeklemd zitten tussen de twee wereldoorlogen - ontstond de overtuiging dat de vraag naar het uiterlijk en innerlijk van de echte Nederlander een eenduidig antwoord kon opleveren. Fotografen trokken eropuit om land en volk vast te leggen. Dit leverde een keten aan iconische Hollandse beelden op. 'De Nederlander in beeld' doet verslag van deze zoektocht.

Uitgangspunt is een fotowand die fotografe Eva Besnyö tussen 1936 en 1938 in opdracht van de Holland-Amerika Lijn ontwierp voor het passagiersschip Nieuw Amsterdam. Dit waren de jaren dat Hendrik Marsman zijn gedicht 'Herinnering aan Holland' schreef en fotoboeken als De Nederlandse volkskarakters en Volk van Nederland verschenen. Remco Ensel brengt deze artefacten met elkaar in verband. Via Besnyö's fotowand maken we kennis met iconenals 'Marker moeder met kind', 'Breiend Zeeuws meisje' en de 'Volendammer visser'.

-Remco Ensel is als cultuurhistoricus verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De ramp getekend

Auteur: Herman Vuijsje
hoe de watersnood in kinderboeken werd verbeeld

1 februari 2013 is het zestig jaar geleden dat Zuidwest-Nederland werd getroffen door een van de grootste watersnoodrampen uit de Nederlandse geschiedenis. De herinnering aan die Februariramp heeft zich vastgezet in ons nationaal geheugen. En het zijn jeugd- en kinderboeken geweest die voor een hele generatie deze herinnering hebben vormgegeven en bewaard. In totaal zijn er zo'n veertig kinderboeken over de ramp verschenen en er komen nog steeds nieuwe bij. De voorstellingen en impressies die in deze boeken zijn overgeleverd, hebben in hoge mate het beeld bepaald dat wij nu nog hebben van de watersnood '53. Meer nog dan om de verhalen zelf, ging het daarbij om de plaatjes. De meeste boeken zijn geïllustreerd - sommige door beroemde tekenaars als W. G. van de Hulst jr. , Jan Lutz, Rein van Looy, Carl Hollander en Eppo Doeve, andere tekenaars zijn minder bekend.

In De Ramp getekend vraagt journalist en socioloog Herman Vuijsje zich af wat die tekeningen ons te zeggen hebben. Wat is de 'beeldtaal' die erin wordt gehanteerd? Aan de hand van een honderdtal originele illustraties onderzoekt Herman Vuijsje wat deze tekeningen ons kunnen leren over onze omgang met de herinnering en onze verwerking daarvan, maar ook over meer algemene veranderingen in onze visie op natuurgeweld, godsdienst, lijden en dood. En, niet te vergeten, op onderling hulpbetoon, gemeenschapszin en solidariteit. Daarbij treedt een patroon aan het licht dat zich goed laat vergelijken met de veranderingen in ons beeld van de Tweede Wereldoorlog. Herman Vuijsje publiceerde over tal van onderwerpen, met name over naoorlogse cultuurverschuivingen in Nederland. De Ramp getekend is een uitgave van Sjaalman Media in Zaandam in samenwerking met het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Een leger van priesters voor een heilige zaak

Auteur: Bernard Rulof

Op 13 januari 1936 trokken tienduizenden betogers naar de Centrale Markthallen in Amsterdam, waar de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (sDAP) een demonstratie had georganiseerd voor het Plan van de Arbeid. In het midden van de hal stond een spreekgestoelte, geflankeerd door vaandeldragers. Aan de muren hingen grote doeken met de Slogans SOCIALISME en DEMOCRATIE. Muziekkorpsen speelden strijdliederen waarvan de tekst luidkeels werd meegezongen. Er bevonden zich 4o 000 mensen in en om de hal, een kwart daarvan buiten in de regen omdat er binnen geen plaats meer was. Allen droegen een insigne dat ze voor tien cent hadden gekocht; met de opbrengst hoopte de organisatie de huur aan de gemeente te kunnen betalen.

Deze bijeenkomst was een van de vele massa-manifestaties tussen de twee wereldoorlogen. Anders dan nu wisten politieke partijen toen duizenden mensen op de been te brengen voor de partijpolitieke zaak. De betogers liepen mee in marsen, woonden bijeenkomsten bij, luisterden naar toespraken, deden aan samenzang en keken naar amateurtoneel. Aan de hand van manifestaties van de sDAP laat Bernard Rulofzien hoe de partijen de manifestaties gebruikten om hun achterban te mobiliseren, te disciplineren en aan zich te binden. Daarbij maakte de sDAP op een moderne manier gebruik van reclame-campagnes en propaganda-activiteiten om het effect te ondersteunen van de manifestaties, die zich ontwikkelden tot een politiek pressiemiddel, waarbij niets aan het toeval werd overgelaten.

Het theater van de politiek

Auteur: Hendrik te Velde

Een minister merkte eind 2002 op dat het werk in de Tweede Kamer een 'ritueel' is, waarna pers en politiek van verontwaardiging over hem heen vielen. Sinds jaar en dag ook wordt de politiek door menigeen hoofdschuddend afgedaan als 'poppenkast' of 'theater'. De politiek als ritueel en theater, wat is daar eigenlijk verkeerd aan? Henk te Velde betoogt dat beide elementen niet alleen onvermijdelijk zijn, maar ook een belangrijke functie vervullen. .

Muskietengat

een vergeten geschiedenis van de VOC in Cambodja

Auteur: John ter Horst

Een van de bloedigste massamoorden in de geschiedenis van Zuidoost-Azië vond plaats toen Pol Pot in 1975 besloot om Cambodja te bevrijden van vier eeuwen imperialisme en kolonialisme. Deze antikoloniale revolutie krijgt een verrassend perspectief nu blijkt dat ook de Hollanders tot de gehate groep imperialisten behoorden: van 1601 tot 1666 heeft de VOC meerdere malen geprobeerd een handelsmonopolie in hertenvellen te bemachtigen.
Met de dagboeken van de VOC-koopmannen in zijn rugzak reist John ter Horst naar Cambodja om de feiten over deze missie boven tafel te krijgen. In gonzo-stijl laat hij de lezer zien welke grimmigheden achter de vooruitgangsidealen schuilgingen. Hij spreekt met voormalige Rode Khmer-soldaten, familieleden van slachtoffers, monniken en ladyboys. Tijdens zijn reis wordt hem steeds duidelijker waarom deze missie slechts een voetnoot in onze vaderlandse geschiedenis is.

Nederland

Auteur: Han van der Horst

De geschiedenis verbindt ons en maakt van Nederland hoe dan ook een lotsgemeenschap. Welke collectieve ervaringen hebben bij elkaar het Nederlandse volkskarakter gevormd, onze eigenzinnige manier om over de dijk te kijken naar hemel en aarde? Wat zijn de specifieke Nederlandse kleuren op het Europese palet? Wie zijn onze helden? En wie onze schurken? Het verhaal van Nederland is bijgewerkt tot en met de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Historicus Han van der Horst (1949) schreef het monumentale Nederland voor wie vandaag om zich heen kijkt en nieuwsgierig is naar het verleden van dit land. Met een scherpe blik kijkt hij naar de ontwikkelingen in onze delta van Maas en Rijn, van Eems en Schelde, van vuistbijl tot Theo van Gogh. `De hele levensloop van de lage landen. NRC Handelsblad `Geschiedenis als smakelijk verhaal. De Volkskrant

Nederland 1500-1815

Auteur: de Vries / van der Woude
De eerste ronde van moderne economische groei

Moderne economische groei is in Nederland begonnen. Terwijl in de rest van Europa pas eind achttiende, begin negentiende eeuw de eerste cyclus van start ging, voltrok zich in Nederland van 1500-1815 de eerste ronde van moderne economische groei.
Nederland viel in die periode op door de hoge graad van verstedelijking, door het hoge verbruik van energie, door een zeer ontwikkeld productieniveau. De bevolking was goedgeschoold, en er was een wereldwijd handelsnetwerk met gigantische pre-multinationals. Er bestond een geavanceerd belastingstelsel, een immense staatsschuld, een verstopte arbeidsmarkt, een grote mate van verdraagzaamheid en een bloeiende en opvallende gedemocratiseerde geestelijke en materiële cultuur. Al deze facetten, die onmiddellijk parallellen met actuele ontwikkelingen oproepen, worden door Jan de Vries en Ad van der Woude op een zeer toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde wijze beschreven.

Dit indrukwekkende standaardwerk van twee eminente historici, dat het Nederland van 1500-1815 met verrassend nieuwe kleuren schildert, verscheen ter gelegenheid van Boekenweek 2005 in een schitterende nieuwe editie.

Overvloed en onbehagen

Auteur: Simon Schama
De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw

De Engelse historicus Simon Schama heeft met Overvloed en onbehagen een sociale en culturele geschiedenis geschreven waarin hij onderzoekt hoe een aantal boerendorpen, vissersplaatsen en havensteden zonder gemeenschappelijke taal, godsdienst of regering zich in de zeventiende eeuw kon verenigen tot de Republiek der Nederlanden. Hij beschrijft de zeden en gewoonten van een volk dat zijn eigen onafhankelijkheid niet zocht, maar die opgedrongen kreeg door de meedogenloze Spaanse monarchie, waartegen het uiteindelijk in opstand kwam, een volk dat in twee generaties een indrukwekkend wereldrijk opbouwde.

De cultuur in de ruimste zin van het woord vormt het bronnenmateriaal voor dit boek: kookboeken, faillissementsinventarissen, prenten, schilderijen en gebrandschilderde ramen. Ook kunst, bijgeloof, de opvoeding van kinderen en de zedenleer in de tijd dat Nederland een supermacht was, neemt hij onder de loep. De tegenstelling tussen schijnbaar ongeremd gedrag in het openbaar en de strikte zeden ten aanzien van het privéleven bracht alle buitenlandse bezoekers in verwarring. Schama belicht in dit boek vertrouwde dingen op een ongebruikelijke wijze. Met de beschrijving van het mysterieuze en onwaarschijnlijke geeft hij ons de werkelijke sleutel tot de collectieve persoonlijkheid van de Nederlanders.

Simon Schama, geboren in Londen in 1945, doceerde vanaf 1966 geschiedenis in Cambridge, Oxford en Harvard. Hij is thans hoogleraar geschiedenis en kunstgeschiedenis aan Columbia University. Voor de bbc maakt en presenteert hij documentaires, onder andere het prijswinnende Schama's De kracht van kunst en in het najaar van 2008 de vierdelige serie De Amerikaanse toekomst. Verschillende van zijn boeken werden bekroond.