iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Product met onderwerp 'Vaderlandse geschiedenis'

Toon als           
Volgorde

De geschiedenis van België in woord en beeld

Auteur: Marc Reynebeau

Al meer dan 175 jaar ligt in het hart van Europa een land genaamd België. Dit intrigerende land van harde werkers en genietende bourgondiërs stond in de negentiende eeuw mee aan de wieg van de industriële revolutie en in de twintigste van internationale organisaties als de Europese Unie. Hoe is België gegroeid? Waar liggen zijn wortels? En wat heeft het land sinds 1830 betekend? Hoe zag België eruit tijdens de Belle Epoque? Hoe overleefde het twee wereldoorlogen? En wat is achteraf gezien de betekenis geweest van de Koningskwestie en de Witte Mars?

Het verleden komt tot ons in brokstukken, fragmenten en overblijfselen, in de gedaante van getuigenissen, voorwerpen, teksten en gebouwen. Aan de historicus de taak om al die brokken en beetjes in elkaar te zetten en tot een geheel te smeden. In dit boek slaagt journalist en Belgiëkenner Marc Reynebeau erin de geschiedenis van België op originele wijze tot leven te roepen. De geschiedenis van België in woord en beeld biedt een totaaloverzicht van de wording en de groei van het land, op een zo breed mogelijke manier. In een verhaal, maar aangevuld met verhelderende achtergrondinformatie, nuttige lijstjes, interessante cijfers, overzichtelijke kaarten en honderden historische foto's. Het is hét boek voor wie inzicht wil krijgen in hoe België geworden is tot wat het vandaag is. . .

De Nederlander in beeld

Auteur: Remco Ensel

In het Interbellum - de jaren die ingeklemd zitten tussen de twee wereldoorlogen - ontstond de overtuiging dat de vraag naar het uiterlijk en innerlijk van de echte Nederlander een eenduidig antwoord kon opleveren. Fotografen trokken eropuit om land en volk vast te leggen. Dit leverde een keten aan iconische Hollandse beelden op. 'De Nederlander in beeld' doet verslag van deze zoektocht.

Uitgangspunt is een fotowand die fotografe Eva Besnyö tussen 1936 en 1938 in opdracht van de Holland-Amerika Lijn ontwierp voor het passagiersschip Nieuw Amsterdam. Dit waren de jaren dat Hendrik Marsman zijn gedicht 'Herinnering aan Holland' schreef en fotoboeken als De Nederlandse volkskarakters en Volk van Nederland verschenen. Remco Ensel brengt deze artefacten met elkaar in verband. Via Besnyö's fotowand maken we kennis met iconenals 'Marker moeder met kind', 'Breiend Zeeuws meisje' en de 'Volendammer visser'.

-Remco Ensel is als cultuurhistoricus verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Een leger van priesters voor een heilige zaak

Auteur: Bernard Rulof

Op 13 januari 1936 trokken tienduizenden betogers naar de Centrale Markthallen in Amsterdam, waar de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (sDAP) een demonstratie had georganiseerd voor het Plan van de Arbeid. In het midden van de hal stond een spreekgestoelte, geflankeerd door vaandeldragers. Aan de muren hingen grote doeken met de Slogans SOCIALISME en DEMOCRATIE. Muziekkorpsen speelden strijdliederen waarvan de tekst luidkeels werd meegezongen. Er bevonden zich 4o 000 mensen in en om de hal, een kwart daarvan buiten in de regen omdat er binnen geen plaats meer was. Allen droegen een insigne dat ze voor tien cent hadden gekocht; met de opbrengst hoopte de organisatie de huur aan de gemeente te kunnen betalen.

Deze bijeenkomst was een van de vele massa-manifestaties tussen de twee wereldoorlogen. Anders dan nu wisten politieke partijen toen duizenden mensen op de been te brengen voor de partijpolitieke zaak. De betogers liepen mee in marsen, woonden bijeenkomsten bij, luisterden naar toespraken, deden aan samenzang en keken naar amateurtoneel. Aan de hand van manifestaties van de sDAP laat Bernard Rulofzien hoe de partijen de manifestaties gebruikten om hun achterban te mobiliseren, te disciplineren en aan zich te binden. Daarbij maakte de sDAP op een moderne manier gebruik van reclame-campagnes en propaganda-activiteiten om het effect te ondersteunen van de manifestaties, die zich ontwikkelden tot een politiek pressiemiddel, waarbij niets aan het toeval werd overgelaten.

Geschiedenis van Amsterdam

Auteur: S. Bloemgarten & Guus Meershoek

Het laatste deel van deze prachtige serie beschrijft de stad in de twintigste eeuw, voor Amsterdam een bewogen tijdvak. Het Jordaan-oproer, de joden-vervolging en Provo drukten hun stempel op de stad.

Aan het begin van de eeuw was Amsterdam, dankzij de sociaal-democratische gemeentepolitiek, het centrum van vernieuwing. Maar in de jaren dertig was de stad het toneel van tegenstellingen en opstanden. Tijdens de bezetting volgden al snel de eerste maatregelen tegen de joodse Amsterdammers. De Februaristaking in 1941 kon niet verhinderen dat de joden systematisch werden opgepakt en weggevoerd. Wat van het stedelijke leven restte, leek in de hongerwinter ten onder te gaan. Het leven hernam na 1945 zijn loop, de uitbreiding van de stad werd krachtig ter hand genomen. Midden jaren zestig ontstond er een omvangrijk protest tegen de grootschalige plannen van de bestuurders. Niet lang nadat een zekere stabiliteit was bereikt, veranderde de samenstelling van de bevolking door omvangrijke immigratie. De stad was een kleine grote wereld op zichzelf geworden.

Het theater van de politiek

Auteur: Hendrik te Velde

Een minister merkte eind 2002 op dat het werk in de Tweede Kamer een 'ritueel' is, waarna pers en politiek van verontwaardiging over hem heen vielen. Sinds jaar en dag ook wordt de politiek door menigeen hoofdschuddend afgedaan als 'poppenkast' of 'theater'. De politiek als ritueel en theater, wat is daar eigenlijk verkeerd aan? Henk te Velde betoogt dat beide elementen niet alleen onvermijdelijk zijn, maar ook een belangrijke functie vervullen. .

Nederland

Auteur: Han van der Horst

De geschiedenis verbindt ons en maakt van Nederland hoe dan ook een lotsgemeenschap. Welke collectieve ervaringen hebben bij elkaar het Nederlandse volkskarakter gevormd, onze eigenzinnige manier om over de dijk te kijken naar hemel en aarde? Wat zijn de specifieke Nederlandse kleuren op het Europese palet? Wie zijn onze helden? En wie onze schurken? Het verhaal van Nederland is bijgewerkt tot en met de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Historicus Han van der Horst (1949) schreef het monumentale Nederland voor wie vandaag om zich heen kijkt en nieuwsgierig is naar het verleden van dit land. Met een scherpe blik kijkt hij naar de ontwikkelingen in onze delta van Maas en Rijn, van Eems en Schelde, van vuistbijl tot Theo van Gogh. `De hele levensloop van de lage landen. NRC Handelsblad `Geschiedenis als smakelijk verhaal. De Volkskrant

Nederland 1500-1815

Auteur: de Vries / van der Woude
De eerste ronde van moderne economische groei

Moderne economische groei is in Nederland begonnen. Terwijl in de rest van Europa pas eind achttiende, begin negentiende eeuw de eerste cyclus van start ging, voltrok zich in Nederland van 1500-1815 de eerste ronde van moderne economische groei.
Nederland viel in die periode op door de hoge graad van verstedelijking, door het hoge verbruik van energie, door een zeer ontwikkeld productieniveau. De bevolking was goedgeschoold, en er was een wereldwijd handelsnetwerk met gigantische pre-multinationals. Er bestond een geavanceerd belastingstelsel, een immense staatsschuld, een verstopte arbeidsmarkt, een grote mate van verdraagzaamheid en een bloeiende en opvallende gedemocratiseerde geestelijke en materiële cultuur. Al deze facetten, die onmiddellijk parallellen met actuele ontwikkelingen oproepen, worden door Jan de Vries en Ad van der Woude op een zeer toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde wijze beschreven.

Dit indrukwekkende standaardwerk van twee eminente historici, dat het Nederland van 1500-1815 met verrassend nieuwe kleuren schildert, verscheen ter gelegenheid van Boekenweek 2005 in een schitterende nieuwe editie.

Overvloed en onbehagen

Auteur: Simon Schama
De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw

De Engelse historicus Simon Schama heeft met Overvloed en onbehagen een sociale en culturele geschiedenis geschreven waarin hij onderzoekt hoe een aantal boerendorpen, vissersplaatsen en havensteden zonder gemeenschappelijke taal, godsdienst of regering zich in de zeventiende eeuw kon verenigen tot de Republiek der Nederlanden. Hij beschrijft de zeden en gewoonten van een volk dat zijn eigen onafhankelijkheid niet zocht, maar die opgedrongen kreeg door de meedogenloze Spaanse monarchie, waartegen het uiteindelijk in opstand kwam, een volk dat in twee generaties een indrukwekkend wereldrijk opbouwde.

De cultuur in de ruimste zin van het woord vormt het bronnenmateriaal voor dit boek: kookboeken, faillissementsinventarissen, prenten, schilderijen en gebrandschilderde ramen. Ook kunst, bijgeloof, de opvoeding van kinderen en de zedenleer in de tijd dat Nederland een supermacht was, neemt hij onder de loep. De tegenstelling tussen schijnbaar ongeremd gedrag in het openbaar en de strikte zeden ten aanzien van het privéleven bracht alle buitenlandse bezoekers in verwarring. Schama belicht in dit boek vertrouwde dingen op een ongebruikelijke wijze. Met de beschrijving van het mysterieuze en onwaarschijnlijke geeft hij ons de werkelijke sleutel tot de collectieve persoonlijkheid van de Nederlanders.

Simon Schama, geboren in Londen in 1945, doceerde vanaf 1966 geschiedenis in Cambridge, Oxford en Harvard. Hij is thans hoogleraar geschiedenis en kunstgeschiedenis aan Columbia University. Voor de bbc maakt en presenteert hij documentaires, onder andere het prijswinnende Schama's De kracht van kunst en in het najaar van 2008 de vierdelige serie De Amerikaanse toekomst. Verschillende van zijn boeken werden bekroond.