iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Verzending binnen Nederland voor 1,45 euro inc. btw.

Product met onderwerp 'Literaire tijdschriften'

Toon als           
Volgorde

Armada

Auteur:
Nederlandse cultuurgeschiedenis in vreemde ogen


De Gids 2009/02

Auteur: -

Bij dit nummer 113

CHRIS KEULEMANS De Verloren Tijd 115
Welke dingen? Welke mensen? 123
PIET MEEUSE Een grofstoffelijk gebaar 125
FRANS 13U n É Gedichten 129
HANS KLOOS Flarf der dingen en mensen; Gedichten 134
K. MICHEL Gedeeltelijk verslag dinggedichtavond in Perdu
ROGI WIEG Anniemarie 142
Zo wil ik dat dit lied klinkt 145
STEFAN HERTMANS Hoe wil ik dat dit lied klinkt ?147
ERIK SPINOY Hotelkamerman; Gedichten 150
PETER HOLVOETHANSSEN Omar en The Wire 155
Oude vormen, nieuwe vormen 161
MARIA BARNAS it is mine; Gedicht 163
MARK BOOG De wereld bestaat uit verlies, uit niets meer (vier gedichten en nog één over vorm en poëzie) 165
PETER VAN LIER Kwesties van kleur en toon; Gedichten 170
NACHOEM M. WIJNBERG Gedichten 174
Wildgroei 179
JANWILLEM ANKER, PATRICK BASSANT e11JOHAN
SONNENSCHEIN Wildgroei 181
F. VAN DIXHOORN &ASTRID LAMPE. Gedichten 187
LUCAS HOSGEN Op een monitor in de lobby 197
I3. ZWAAL Gedichten 200
MARC KREGT1NG Wet initiëren van de discussie' 205

Medewerkers aan dit nummer 215
Afbeelding omslag: CHRIS KEULEMANS, Perduarchief

De Gids 2009/06-07

Auteur: [diverse auteurs]

Leidt angst om de wereld – terrorisme, milieurampen, de veranderende wereldorde, instortende economieën – ons
opnieuw af van de Lebensangst die in rustiger tijden ruim baan heeft? Waar vindt een mens kalmte? Op 25 mei organiseert Stichting De Gids bij Spui25 in Amsterdam een avond in het kader van het Holland Festival, met als
thema ‘Anxiety & serenity’.

De Gids 2009/10-11 In 't Hart

Auteur: Maarten Asscher

ROB SCHOUTEN Feestlied voor Maarten 't Hart 729
WILLEM OTTERSPEER Bij dit nummer 731
MARJOLIJN POUW & MAARTEN 'T 11ART Tertway Junction; De
schrijver aan het werk 733
ARIE STORM Genot en huiver: de grote sprookjes van. Maarten 't Hart 747
ALEID TRUIJENS Niemand deed would he geheimzinnig; Maarten
't Hart en de collega's 752
ATE DE JONG Regenwulpen, de film beter dan het boek? 758
BAS VAN PUTTEN Maartens parallelle universum 766
MENSJE VAN KEULEN De Ark van Maarten 772
MAARTEN 'T HART De catacomben 781
H. M. KUITERT Zal ook een luipaard zijn vlekken veranderen?
Maarten 't Hart en het geloof der vaderen 792
AUKJE HOLT ROP Het woeden en de woedes van Maarten 't Hart 799
SYLVIA WI TTEM AN Met boter gaat alles beter 805
MAARTEN FRANKENHUIS Maarten' Hart en de liefcle; Een
ethologische tour d'amour 807
ELSBETH ETTY Maarten' t Hart en de vrouwen 813
MAARTEN VAN BUUREN De driehoek van de lie fde 821
ONNO BLOM Het is hier niet pluis; Maarten en Leiden 829
GREGOR SEEERENS Vorm of vent? De receptie van Maarten 't Hart
in Duitsland 839
INGRID WIKÉN BON DE Het Zweedse avontuur van Maarten 't Hart 845
MAARTEN ASSCHER Trotse vinken; Over een poging tot bibliografie
van Maarten't Hart 853
MAARTEN 'T HART Twee gedichten 859

Medewerkers aan dit nummer 861

Foto omslag: TESSA POSTHUMA DE BOER

De gids 2009/12

Auteur:

Bij dit nummer 865

HIROMI KAWAKAMT God 867
LUK VAN HAUTE De jacht op de nieuwe Murakami: omtrent Japanse
en onJapanse literatuur 873
Jos vos, De

De Gids 2009/4

Auteur:

Honderdvijftig jaar na de publicatie van On the Origin of Species is de evolutietheorie nog steeds een leer waarin men gelooft of juist niet. Dat heeft de kwaliteit van de discussie erover niet bevorderd. In deze Gids wordt gepoogd de evolutieleer te bekritiseren zoals dat met elke wetenschappelijke theorie kan en hoort te gebeuren, als
eerbetoon aan Charles Darwin, die tweehonderd jaar geleden geboren werd.

INHOUD

ARJEN MULDER Bij dit nummer; Darwins levende erfenis 329
LYNN MARGULIS Darwins waarheid en symbiogenese 335
HAN VAN DER VE CT T Twee gedichten voor Charles Darwin 357
BERT THEUNISSEN De evolutietheorie bestaat niet 362
PEER WITTENBOLS De potloodnotities; Gedichten 375
ARTEN MULDER De prachtigste en wonderbaarlijkste vormen;
Een interview met Sean B. Carroll 379
ARJEN MULDER Informatie is alles wat kan worden geïnter
preteerd; Een interview met Eva fablonka 395
PETER VAN LEER Uit het dier; Gedichten 409
CHRIS BUSKES Darwinistisch manifest; Over evolutie, weten
schap en ideologie 414
MAARTEN 'T HART Een studie zonder evolutie 427
D. HILLENIUS Gedichten 437
LEO VROMAN Door de evolutie; Gedichten 442
NICO WILTERDINK Darwinisme in de sociale weten
schappen
444
PIETER R. ADRIAENS Ultieme fantasieën: de evolutiepsychiatrie en haar beperkingen 456

Medewerkers aan dit nummer 467Afbeelding omslag: August 1984, Smithsonian Museum,
Washington D. C. ,USA — A cast of the Jurassic Archaeopteryx,
the oldest known bird, is on display at the Smithsonian
Museum in Washington D. C. The orginal is located at the
British Museum. — Image by O James L. Amos/coRB

De Gids 2009/6

Auteur: -


De stad, in het bijzonder de grote stad, is voor het overgrote deel van de wereldbevolking anno 2009 de dagelijkse
leefomgeving. Alle economieën drijven inmiddels op de stedelijke economie. De stad laat zich opvatten als een machine die zeer diverse bevolkingsgroepen, culturen, leefstijlen op elkaar betrekt en met elkaar laat samenleven. Elke stad heeft zijn eigen strategieën, zijn eigen mechanismen, zijn eigen ruimtelijke kenmerken en
oplossingen om dit samenleven gestalte te geven. Elke stad heeft ook zijn eigen politiek. Soms houdt de politiek zich op afstand, dan weer intervenieert zij en probeert het samenleven vorm te geven, te sturen, te verbeteren.

Bij dit nummer 593


ESTER NAOMI PERQUIN Opvouwbaar stadsplan in vijf delen 595

DORRIT VAN DALEN Caïro als catastrofe 600

REMCO RABEN Thuis en uit in Jakarta 609

DIRK VAN WEELDEN Een bezoek aan New York 617

RAMSEY NASR mi have een droom (rotterdam 2059) 627

ANNEKE BRASSINGA Op Straat 629

KLASKE OENEMA Gebed van een logee 632

KEES CHRISTIAANSE De Open Stad en haar vijanden 633

MARC SCHUILENBURG Het tijdperk van onzichtbare breuken 645

RENÉ BOOMKENS De stad in liet tijdperk van haar digitale reproduceerbaarheid 655

MICHA HAMEL En waar was jij die middag? 664

ANNEMIEKE GERRIST Gedicht 666

TSEA D BRUINjA twee-keer-nee-brievenbussen 667

FOUAD I. AROLA Amsterdanzse aantekeningen 670

GER GROOT Brusselse famdes 676

A. L. SNIJDERS Asbest; Serie in acht delen 684

MARIA BARNAS Kijk 688

BAS PRINCEN Acht stadsportretten WIM BRANDS Open stad 689

ERIK LINDNER Gedicht 695

IVAN VLADISLAVTC Grensstad 696

JAN BROKKEN Yamoussoukro, een biografie in steen 707


Medewerkers aan dit nummer 722


Omslagfoto: BAS PRINCEN, 2009