iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG

Product met onderwerp 'Geneeskunde algemeen'

Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen

Auteurs: SA Meijer & F Smit & CG Schoemaker & P Cuijpers

Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen

Depressie, angststoornissen en alcoholmisbruik en afhankelijkheid komen veel voor: één op de vijf mensen in Nederland lijdt aan een van deze stoornissen. Daarmee staan deze psychische stoornissen in de top 10 van ziekten met de grootste ziektelast. De geestelijke gezondheidszorg beschikt over effectieve behandelingen, en toch lukt het maar gedeeltelijk om deze enorme ziektelast te verminderen. Naast behandeling zou daarom ook vaker preventie aangeboden moeten worden, om zo de ziektelast nog verder terug te dringen.

Bij de preventie van psychische stoornissen hebben goede bedoelingen lang de boventoon gevoerd. Dit terrein is de laatste jaren echter sterk aan het professionaliseren en verwetenschappelijken. In dit rapport wordt een groot aantal onderzoeken naar het effect van de preventie van depressie, schadelijk alcoholgebruik en angststoornissen op een rij gezet. Daaruit komt naar voren dat er inmiddels voldoende bewijs is om bepaalde preventieve interventies op grotere schaal toe te passen. Het rapport biedt aanbevelingen om het bereik van deze preventieve interventies te verhogen.

Dit VTV-Themarapport is een gezamenlijk product van RIVM en Trimbosinstituut, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aan de ketting

Auteur:

Altijd moet je dronken zijn. Daar gaat het om; dat is de hele kwestie. Om de vreselijke last van de Tijd die uw schouders breekt en U ter aarde doet buigen niet te voelen, moet U zich onophoudelijk bedrinken. Maar waaraan?Aan wijn, poëzie of deugd, net wat U wilt. Maar bedrink U.


Zo schreef Charles Baudelaire in Het spleen van Parijs begrijpend over de behoefte van de mens om aan de dagelijkse realiteit te ontsnappen. Roesmiddelen brengen dan troost en verzachting, maar worden ook geroemd vanwege hun creativiteit bevorderende werking en het verscherpen van de waarneming. De roesmiddelen die daarvoor naast poëzie en deugd kunnen worden aangewend zijn even talrijk als gevaarlijk. Niet zelden worden eventueel als positief ervaren kanten van het gebruik betaald met een ongezonde afhankelijkheid van het middel. Verslaving is dan ook zowel een interessant literair als medisch onderwerp. In dit boek is een aantal beschouwende essays opgenomen over verslaving, maar het bevat in hoofdzaak essays over beelden van diverse vormen van verslaving in romans, film en poëzie, soms ook gekoppeld aan de biografie van de auteur. Het geheel wordt gecompleteerd met gedichten en originele fragmenten uit romans.

Capita Selecta Ziekte van Parkinson

Auteur: Hovestadt

De ziekte van Parkinson is een prototypische neurologische ziekte, een ziekte die sedert de eerste syndromale beschrijving door James Parkinson in 1817 constanten en variabelen kent. Neurologen van nu herkennen in de beschrijvingen van James Parkinson behalve patiënten met wat nu de ziekte van Parkinson heet, ook een patiënt met een multiple systeematrofie. Ook heden ten dage blijft de diagnose een potentieel lastige, ondanks de bekende diagnostische criteria. Weliswaar beschikt men tegenwoordig over SPECT- en PET-scanning, maar deze methodes zijn of niet routinematig voorhanden of zijn niet zonder meer sensitief genoeg om de differentiaaldiagnose aan to scherpen. Er wordt enerzijds een steeds duidelijker onderscheid gemaakt tussen de ziekte van Parkinson en ziekten als multiple systeematrofie (MSA), progressieve supranuclaire blikverlamming (PSP) en corticobasale degeneratie (CBD), anderzijds verdwijnt geleidelijk het onderscheid tussen de ziekte van Parkinson en de Lewy-bodiesdementie.

In therapeutisch opzicht is er veel winst geboekt. Levodopa is sedert de jaren zeventig de gouden standaard; verder zijn er nieuwere en veiliger dopamineagonisten ontwikkeld, apomorfine, COMT-remming en - zeer recent - rivastigmine. De stereotactische neurochirurgie heeft een ware renaissance ondergaan. Daarmede zijn ook de beperkingen van het huidig therapeutisch arsenaal zichtbaar geworden

Chinese Acupuncture and Moxibustion

Auteur: Cheng Xinnong

Taal: engels


Acupuncture and moxibustion are indispensable parts of traditional Chinese medicine in the prevention and control of disease. Since the founding of the People's Republic of China these arts have been developed and are highly regarded by the international academic community.


Based upon Essentials of Chinese Acupuncture, used as a textbook by the International Acupuncture Training Centres in Beijing, Shanghai and Nanjing, Chinese Acupuncture and Moxibustion incorporates the rich experience of class teaching and clinical practice and the results of acupuncture research, retaining the characteristic features of the traditional theory of acupuncture and stressing the integration of theory and practice. The book consists of eighteen chapters and two appendices.


Chinese Acupuncture and Moxibustion was compiled by the International Acupuncture Training Centres and Acupuncture Institute of China, Academy of Traditional Chinese Medicine, on commission of the Ministry of Public Health. It is published by Foreign Languages Press and distributed by China International Book Trading Corporation.

Doorbreken met resultaten

Auteur: van Splunteren e.a.
Verbetering van de patiëntenzorg met de Doorbraakmethode

Verbetering van de patiëntenzorg staat tegenwoordig hoog op de agenda van alle betrokkenen in de gezondheidszorg. De kwaliteit laat te wensen over, zoals blijkt uit lange wachtlijsten, verschillen in prestaties tussen instellingen en problemen met de veiligheid van patiënten. Verbeteren is echter makkelijker gezegd dan gedaan, ondanks de aanwezigheid van wetenschappelijke kennis en voorbeelden van goede zorg in de praktijk (best practices).

Doorbreken met resultaten gaat over de toepassing van de 'Doorbraakmethode', waarmee in relatief korte tijd problemen in patiëntenzorg kunnen worden opgelost. Deze methode werd in 1999 door het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO - waar alle auteurs werkzaam zijn - vanuit de Verenigde Staten in ons land geïntroduceerd.

Het boek geeft een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste onderdelen van de methode en bediscussieert de waarde ervan tegen de achtergrond van andere veranderstrategie n. Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten van elf projecten die met behulp van de methode zijn uitgevoerd, onder meer op het gebied van spoedeisende hulpverlening, intensive care en de verbetering van wacht- en doorstroomtijden.

De uitgave is bedoeld voor (kwaliteits)medewerkers, managers betrokken bij veranderingsprocessen en medewerkers van kennisinstituten en opleidingen op het terrein van (kwaliteit van) de gezondheidszorg. Het scala aan praktische tips en lessen voor de verbetering van de zorg maakt het boek tot verplichte kost voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van zorg.

Een wonderlijke reis

Auteur: Herman Smith

de beroerte van binnenuit bekeken

Een rijk, in kleur geïllustreerd boek.

Kunstschilder Herman Smith beschrijft op hilarische, filosofische, en beeldende wijze de wereld die voor hem openging toen hij een beroerte kreeg. Een tijd lang zag hij alles alsof het nieuw was. De gewoonste dagelijkse handelingen kregen een hogere, transcendentale betekenis.

De beelden die hij zag, werkten genezend: ze hielpen hem bij het terugvinden van de tijd, de ruimte en zichzelf. Zodra het weer kon, herschiep hij deze beelden in krachtige kleurrijke schilderijen, waarin auto's over water glijden en bonen Russisch met elkaar praten. Aan de hand van de schilderijen vertelt hij het verhaal van zijn herstel.

De auteur doet op indrukwekkend positieve wijze verslag van een gebeurtenis die iedereen kan overkomen. Het is een boek vol kracht, humor en inzicht, en vol schitterende illustraties.

Essentials of Contemporary Chinese Acupuncturists' Clinical Experiences Hardcover – January 1, 1989

Taal: engels


PROFESSOR Chen Youbang, after graduating from the Jiangsu College of Traditional Chinese Medicine in 1958, worked successively at the Bei-jing College of Traditional Chinese Medicine and China Academy of Traditional Chinesie Medicine, where he lectured, practised and conducted research on acupuncture and moxibustion for about twenty years.


He was the chief editor of Brief Acupuncture and Moxibustion Therapy and Acupuncture and Mox-ibustion Therapy. He was also a co-author of Essentials of Acupuncture and Moxibustion and The Simple Introduction to Meridians and Col-laterals. Since 1978, he has been engaged in the administration of traditional Chinese medicine. He was the vice-director of the Bureau of Traditional Chinese Medicine in the Ministry of Public Health and is currently the director of the Office Bureau of the State Administration of Traditional Chinese Medicine, the vice-president of the China Association of Acu-puncture and Moxibustion, and the treasurer of the World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies,

This book consists of sixty-nine articles. Every article is composed of three parts.

-Part One gives a brief introduction to the author's background, achievements and more. .

-Part Two deals with the academic characteristics and medical specialities; it covers the theory, technique, prescription, acupoints, acupuncture and moxibustion treatment and other treatment (e. g. qi-gong, massage), and the instruments of acupuncture and moxibustion.

Gezondheid en geest

Auteur: Moyers
De helende werking van de geest

Hoe kunnen gedachten en gevoelens de gezondheid beinvloeden? In hoeverre bepaalt een gemoedstoestand een genezingsproces?

Tot voor kort werden dergelijke vragen in de westerse geneeskunde nauwelijks gesteld. Men behandelde lichameljjke klachten en verwaarloosde daarbij maar al te vaak de geesteljjke factoren die een ziekte kunnen beinvloeden. Het omgekeerde gold voor de behandeling van geestelijke klachten. De laatste jaren wordt er in steeds bredere kring vanuit gegaan dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en geest en dat er geen sprake is van een strikt onderscheid. Steeds vaker wordt teruggegrepen op ideeén uit het Verre Oosten en uit het klassieke Griekenland. Deze ontwikkeling heeft op haar beurt geleid tot een overdaad aan alternatieve therapieén en theorieen, waarbij de grens tussen geneeskunst en kwakzalverij volgens sommigen maar al te vaak wordt overschreden.

Bill Moyers, auteur van de bestseller Mythe en bewustzijn, tracht in dit boek dit controversiéle gebied in kaart te brengen. Voor de gelijknamige Teleac—serie Gezondheid en Geest sprak hij met tal van wetenschappers, artsen, therapeuten en patiénten uit alle delen van de wereld en onderzocht hoe de moderne door technologie bepaalde behandelmethode kan profiteren van inzichten uit de traditionele geneeskunde. Dit boek geeft een belangwekkend verslag van deze ontmoetingen.