iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Product met onderwerp 'Geneeskunde algemeen'

Toon als           
Volgorde

Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen

Auteurs: SA Meijer & F Smit & CG Schoemaker & P Cuijpers

Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen

Depressie, angststoornissen en alcoholmisbruik en afhankelijkheid komen veel voor: één op de vijf mensen in Nederland lijdt aan een van deze stoornissen. Daarmee staan deze psychische stoornissen in de top 10 van ziekten met de grootste ziektelast. De geestelijke gezondheidszorg beschikt over effectieve behandelingen, en toch lukt het maar gedeeltelijk om deze enorme ziektelast te verminderen. Naast behandeling zou daarom ook vaker preventie aangeboden moeten worden, om zo de ziektelast nog verder terug te dringen.

Bij de preventie van psychische stoornissen hebben goede bedoelingen lang de boventoon gevoerd. Dit terrein is de laatste jaren echter sterk aan het professionaliseren en verwetenschappelijken. In dit rapport wordt een groot aantal onderzoeken naar het effect van de preventie van depressie, schadelijk alcoholgebruik en angststoornissen op een rij gezet. Daaruit komt naar voren dat er inmiddels voldoende bewijs is om bepaalde preventieve interventies op grotere schaal toe te passen. Het rapport biedt aanbevelingen om het bereik van deze preventieve interventies te verhogen.

Dit VTV-Themarapport is een gezamenlijk product van RIVM en Trimbosinstituut, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aan de ketting

Auteur:

Altijd moet je dronken zijn. Daar gaat het om; dat is de hele kwestie. Om de vreselijke last van de Tijd die uw schouders breekt en U ter aarde doet buigen niet te voelen, moet U zich onophoudelijk bedrinken. Maar waaraan?Aan wijn, poëzie of deugd, net wat U wilt. Maar bedrink U.


Zo schreef Charles Baudelaire in Het spleen van Parijs begrijpend over de behoefte van de mens om aan de dagelijkse realiteit te ontsnappen. Roesmiddelen brengen dan troost en verzachting, maar worden ook geroemd vanwege hun creativiteit bevorderende werking en het verscherpen van de waarneming. De roesmiddelen die daarvoor naast poëzie en deugd kunnen worden aangewend zijn even talrijk als gevaarlijk. Niet zelden worden eventueel als positief ervaren kanten van het gebruik betaald met een ongezonde afhankelijkheid van het middel. Verslaving is dan ook zowel een interessant literair als medisch onderwerp. In dit boek is een aantal beschouwende essays opgenomen over verslaving, maar het bevat in hoofdzaak essays over beelden van diverse vormen van verslaving in romans, film en poëzie, soms ook gekoppeld aan de biografie van de auteur. Het geheel wordt gecompleteerd met gedichten en originele fragmenten uit romans.

Als genezen niet meer mogelijk is

Auteur: W.a. Zuurmond

'Uitbehandeld'. Een woord waarmee men vroeger te kennen gaf dat behandeling ter genezing of stabilisatie niet meer mogelijk was. Gelukkig zijn de inzichten inmiddels sterk veranderd en kan men wel degelijk nog tot behandelen overgaan. In dit boek staat de verbetering van de kwaliteit van leven in de laatste fase van het leven centraal. Naast pijnbestrijding komen vele andere onderwerpen aan de orde: alternatieve geneeswijzen, zingeving en religie, psychosociale problematiek. En dat terwijl ook op rouw en rouwverwerking, en euthanasie wordt ingegaan. Dit boek maakt u wegwijs in de verworvenheden van de palliatieve zorg.

Anatomie Van De Levende Mens

Auteur: Andrs Csillag

Anatomie van de levende mens - Atlas van medische beeldvorming vertegenwoordigt een nieuwe en eigentijdse benadering van het onderwijs in de humane anatomie, waarbij anatomische details getoond worden op afbeeldingen die verkregen zijn met gebruikmaking van de meest moderne beeldvormende technieken.

Besmet

Auteur: Oderwald / Neuvel / van Tilburg (redactie)

Het begrip besmetting bevat vanaf de vroegste oudheid culturele, medische, religieuze en sociaal-politieke aspecten. Zo zijn er in het oude testament de door God gezonden plagen met een besmettelijk karakter en vuurt Apollo in de Ilias zijn pestpijlen af op de vijand. Deze meervoudige betekenis is niet gestopt nadat Robert Koch de basis legde voor de wetenschappelijke verklaring van besmettingen. Er is vrijwel geen enkele besmettelijke ziekte die niet op de een of andere manier literair ‘verwerkt’ is. En dan is het vervolgens ook weer niet zo verwonderlijk dat besmetting als begrip ook buiten het wetenschappelijk afgebakende gebied van bacteriën en virussen gebruikt wordt. Zo kunnen ideeën, gedachten en teksten besmettelijk zijn en bepaalde mensen aanstekelijk. En wat te denken van computervirussen? Besmetting in literatuur, film en poëzie is het thema van dit boek met essays, originele prozafragmenten en gedichten.

Capita Selecta Ziekte van Parkinson

Auteur: Hovestadt

De ziekte van Parkinson is een prototypische neurologische ziekte, een ziekte die sedert de eerste syndromale beschrijving door James Parkinson in 1817 constanten en variabelen kent. Neurologen van nu herkennen in de beschrijvingen van James Parkinson behalve patiënten met wat nu de ziekte van Parkinson heet, ook een patiënt met een multiple systeematrofie. Ook heden ten dage blijft de diagnose een potentieel lastige, ondanks de bekende diagnostische criteria. Weliswaar beschikt men tegenwoordig over SPECT- en PET-scanning, maar deze methodes zijn of niet routinematig voorhanden of zijn niet zonder meer sensitief genoeg om de differentiaaldiagnose aan to scherpen. Er wordt enerzijds een steeds duidelijker onderscheid gemaakt tussen de ziekte van Parkinson en ziekten als multiple systeematrofie (MSA), progressieve supranuclaire blikverlamming (PSP) en corticobasale degeneratie (CBD), anderzijds verdwijnt geleidelijk het onderscheid tussen de ziekte van Parkinson en de Lewy-bodiesdementie.

In therapeutisch opzicht is er veel winst geboekt. Levodopa is sedert de jaren zeventig de gouden standaard; verder zijn er nieuwere en veiliger dopamineagonisten ontwikkeld, apomorfine, COMT-remming en - zeer recent - rivastigmine. De stereotactische neurochirurgie heeft een ware renaissance ondergaan. Daarmede zijn ook de beperkingen van het huidig therapeutisch arsenaal zichtbaar geworden

De cholesterol leugen

Auteur: Hartenbach
Cholesterol is van levensbelang / Er bestaat geen slecht cholesterol / Dde verlaging van het cholesterolgehalte is vaak onnodig en schadelijk / Cholesterol alleen heeft geen invloed op het ontstaan van arteriosclerose en hartinfarct

Het streven naar cholesterolverlaging is voor de farmaceutische industrie, artsen en de margarinefabrikanten een miljardenbusiness geworden, maar volgens de inzichten van prof. Hartenbach en enkele andere belangrijke wetenschappers volstrekt overbodig, schadelijk en vaak zelfs levensgevaarlijk. Het medicijn Lipobay heeft met een aantal dodelijke slachtoffers het publiek weliswaar opgeschrikt, maar slechts weinigen weten hoe groot de misleiding door de 'cholesterolmaffia' werkelijk is. In dit voor het grote publiek geschreven boek veegt prof. Hartenbach de vloer aan met de heersende opvattingen over cholesterolverlaging en benadrukt hij juist de grote betekenis en de positieve invloed van cholesterol op onze stofwisseling. Hij levert het bewijs dat arterio-sclerose en hartinfarcten niets met cholesterolniveaus te maken hebben en geeft aan hoe we deze ziekten kunnen voorkomen.

De kredietcrisis van het krokodillenbrein

Auteur: Esmea Ramirez Navarro

de wijze slang als manager

De kredietcrisis van het krokodillenbrein en de wijze slang als manager


Een groot deel van de mensheid is, volgens Esmea Ramirez Navarro, in het krokodillenbrein-stadium van de evolutie blijven steken. Deze mensen gedragen zich op het hersenniveau van de krokodil. De mens heeft dezelfde hersenstam en organen als de krokodil. Het brein van de mens is zich, tijdens de evolutie, gaan ontvouwen vanuit het krokodillenbrein. We zijn nu op weg naar het bewustzijn van de 5e dimensie, dat zich in de ontwakende linkerhersenhelft en het bovenste gedeelte van de hersenen in de hersenschors bevindt. Maar vele mensen op aarde kunnen het totale vermogen van het brein nog niet gebruiken. De auteur noemt hen de krokodillenmensen en deze mensen hebben veel meer kansen op problemen en ziekten, maar een groot deel van hen veroorzaakt ook veel lijden bij andere mensen.


De krokodillenmensen mogen geen krediet meer krijgen voor hun gedrag. Het is belangrijk om de krokodillen te herkenen, het zijn de hebbers en de graaiers, die alleen maar aan hun prooi denken en die in mooie verpakking vermomd als mens, de mensen misbruiken omdat ze niet kunnen liefhebben. Zij zal duidelijk maken, hoe zij tot deze conclusies is gekomen en wat voor consequenties dit heeft, maar ook, wat we er met elkaar aan kunnen doen.


De auteur beschrijft verschillende oorzaken voor een blokkade in de evolutie van de mens. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen gebruiken van het menselijke brein is: veiligheid, liefde, aandacht en bevestiging in het begin van het leven. Over het belang van opvoeding en verantwoord en liefdevol ouderschap wordt uitgebreid geschreven, omdat de auteur dit als de oplossing ziet voor de problemen in de ontwikkeling van het brein en daaraan gekoppeld gedrag.


De slang als mysterie en kosmisch symbool voor de evolutie


De slang is de basis van waaruit dieren en mensen hun lichaam hebben ontwikkeld. De slang staat voor onze wervelkolom. De slang in de mens is het ruggenmerg, de wervelkolom en de hersenstam, die overgaat in een grote knobbel, de pons. In de pons bevindt zich de slangekop en in de slangekop bevindt zich de formatio reticularis. Dit is een bijzonder neurologisch gebied, dat allerlei processen regelt, zowel lichamelijke als emotionele. Het bewustzijn en de ziel van de mens werken vanuit dit centrum samen. Waken, slapen, ziekte, gezondheid, liefde, passie… alles wordt geregeld door de formatio reticularis, de wijze slang. De slang stuurt echter ook de hogere delen in de hersenen aan en als de ziel bij het krokodillenbrein blijft steken, dan worden die hogere delen, die ons juist tot bewust en empatisch mens maken, niet geactiveerd.


De auteur Esmea Ramirez Navarro ontwikkelde een psychosomatische geneeswijze, waardoor de mens zich weer kan gaan ontwikkelen en de hogere delen van het brein in gebruik kan gaan nemen. Deze hogere hersengebieden stellen de mens in staat om gezond te blijven van lichaam en geest, om oorzaak en gevolg te zien, begrip te kunnen hebben voor andere mensen, om te kunnen liefhebben, creatief te zijn. Het zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven maar die zich ook willen inzetten voor andere mensen en iets willen betekenen voor de wereld. Dit is het empatisch vermogen en het ontwakende 5e bewustzijn wat ons tot 'de mens' maakt. In dit boek zal zij de psychosomatische genees- en behandelwijze 'neuropsyrurgie' presenteren en de wijze, waarop deze de relatie lichaam, ziel en de hogere hersengebieden kan activeren. De therapeutische module Kosmogenetica is er aan toegevoegd, om zelf te kunnen ontdekken, wat voor leerproces men heeft, hoe men aan een verdere ontwikkeling kan werken en gezond kan blijven.