iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
De nieuwe editie van 'Ontdek je gebruiksaanwijzing' is uit! Koop hier een gesigneerde versie. Lees hier meer over het beïnvloeden van je spanning!.

Product met onderwerp 'Geneeskunde algemeen'

Toon als           
Volgorde

Als genezen niet meer mogelijk is

Auteur: W.a. Zuurmond

'Uitbehandeld'. Een woord waarmee men vroeger te kennen gaf dat behandeling ter genezing of stabilisatie niet meer mogelijk was. Gelukkig zijn de inzichten inmiddels sterk veranderd en kan men wel degelijk nog tot behandelen overgaan. In dit boek staat de verbetering van de kwaliteit van leven in de laatste fase van het leven centraal. Naast pijnbestrijding komen vele andere onderwerpen aan de orde: alternatieve geneeswijzen, zingeving en religie, psychosociale problematiek. En dat terwijl ook op rouw en rouwverwerking, en euthanasie wordt ingegaan. Dit boek maakt u wegwijs in de verworvenheden van de palliatieve zorg.

Capita Selecta Ziekte van Parkinson

Auteur: Hovestadt

De ziekte van Parkinson is een prototypische neurologische ziekte, een ziekte die sedert de eerste syndromale beschrijving door James Parkinson in 1817 constanten en variabelen kent. Neurologen van nu herkennen in de beschrijvingen van James Parkinson behalve patiënten met wat nu de ziekte van Parkinson heet, ook een patiënt met een multiple systeematrofie. Ook heden ten dage blijft de diagnose een potentieel lastige, ondanks de bekende diagnostische criteria. Weliswaar beschikt men tegenwoordig over SPECT- en PET-scanning, maar deze methodes zijn of niet routinematig voorhanden of zijn niet zonder meer sensitief genoeg om de differentiaaldiagnose aan to scherpen. Er wordt enerzijds een steeds duidelijker onderscheid gemaakt tussen de ziekte van Parkinson en ziekten als multiple systeematrofie (MSA), progressieve supranuclaire blikverlamming (PSP) en corticobasale degeneratie (CBD), anderzijds verdwijnt geleidelijk het onderscheid tussen de ziekte van Parkinson en de Lewy-bodiesdementie.

In therapeutisch opzicht is er veel winst geboekt. Levodopa is sedert de jaren zeventig de gouden standaard; verder zijn er nieuwere en veiliger dopamineagonisten ontwikkeld, apomorfine, COMT-remming en - zeer recent - rivastigmine. De stereotactische neurochirurgie heeft een ware renaissance ondergaan. Daarmede zijn ook de beperkingen van het huidig therapeutisch arsenaal zichtbaar geworden

De cholesterol leugen

Auteur: Hartenbach
Cholesterol is van levensbelang / Er bestaat geen slecht cholesterol / Dde verlaging van het cholesterolgehalte is vaak onnodig en schadelijk / Cholesterol alleen heeft geen invloed op het ontstaan van arteriosclerose en hartinfarct

Het streven naar cholesterolverlaging is voor de farmaceutische industrie, artsen en de margarinefabrikanten een miljardenbusiness geworden, maar volgens de inzichten van prof. Hartenbach en enkele andere belangrijke wetenschappers volstrekt overbodig, schadelijk en vaak zelfs levensgevaarlijk. Het medicijn Lipobay heeft met een aantal dodelijke slachtoffers het publiek weliswaar opgeschrikt, maar slechts weinigen weten hoe groot de misleiding door de 'cholesterolmaffia' werkelijk is. In dit voor het grote publiek geschreven boek veegt prof. Hartenbach de vloer aan met de heersende opvattingen over cholesterolverlaging en benadrukt hij juist de grote betekenis en de positieve invloed van cholesterol op onze stofwisseling. Hij levert het bewijs dat arterio-sclerose en hartinfarcten niets met cholesterolniveaus te maken hebben en geeft aan hoe we deze ziekten kunnen voorkomen.

Doorbreken met resultaten

Auteur: van Splunteren e.a.
Verbetering van de patiëntenzorg met de Doorbraakmethode

Verbetering van de patiëntenzorg staat tegenwoordig hoog op de agenda van alle betrokkenen in de gezondheidszorg. De kwaliteit laat te wensen over, zoals blijkt uit lange wachtlijsten, verschillen in prestaties tussen instellingen en problemen met de veiligheid van patiënten. Verbeteren is echter makkelijker gezegd dan gedaan, ondanks de aanwezigheid van wetenschappelijke kennis en voorbeelden van goede zorg in de praktijk (best practices).

Doorbreken met resultaten gaat over de toepassing van de 'Doorbraakmethode', waarmee in relatief korte tijd problemen in patiëntenzorg kunnen worden opgelost. Deze methode werd in 1999 door het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO - waar alle auteurs werkzaam zijn - vanuit de Verenigde Staten in ons land geïntroduceerd.

Het boek geeft een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste onderdelen van de methode en bediscussieert de waarde ervan tegen de achtergrond van andere veranderstrategie n. Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten van elf projecten die met behulp van de methode zijn uitgevoerd, onder meer op het gebied van spoedeisende hulpverlening, intensive care en de verbetering van wacht- en doorstroomtijden.

De uitgave is bedoeld voor (kwaliteits)medewerkers, managers betrokken bij veranderingsprocessen en medewerkers van kennisinstituten en opleidingen op het terrein van (kwaliteit van) de gezondheidszorg. Het scala aan praktische tips en lessen voor de verbetering van de zorg maakt het boek tot verplichte kost voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van zorg.

Een wonderlijke reis

Auteur: Herman Smith

de beroerte van binnenuit bekeken

Een rijk, in kleur geïllustreerd boek.

Kunstschilder Herman Smith beschrijft op hilarische, filosofische, en beeldende wijze de wereld die voor hem openging toen hij een beroerte kreeg. Een tijd lang zag hij alles alsof het nieuw was. De gewoonste dagelijkse handelingen kregen een hogere, transcendentale betekenis.

De beelden die hij zag, werkten genezend: ze hielpen hem bij het terugvinden van de tijd, de ruimte en zichzelf. Zodra het weer kon, herschiep hij deze beelden in krachtige kleurrijke schilderijen, waarin auto's over water glijden en bonen Russisch met elkaar praten. Aan de hand van de schilderijen vertelt hij het verhaal van zijn herstel.

De auteur doet op indrukwekkend positieve wijze verslag van een gebeurtenis die iedereen kan overkomen. Het is een boek vol kracht, humor en inzicht, en vol schitterende illustraties.

Essentials of Contemporary Chinese Acupuncturists' Clinical Experiences Hardcover – January 1, 1989

Taal: engels


PROFESSOR Chen Youbang, after graduating from the Jiangsu College of Traditional Chinese Medicine in 1958, worked successively at the Bei-jing College of Traditional Chinese Medicine and China Academy of Traditional Chinesie Medicine, where he lectured, practised and conducted research on acupuncture and moxibustion for about twenty years.


He was the chief editor of Brief Acupuncture and Moxibustion Therapy and Acupuncture and Mox-ibustion Therapy. He was also a co-author of Essentials of Acupuncture and Moxibustion and The Simple Introduction to Meridians and Col-laterals. Since 1978, he has been engaged in the administration of traditional Chinese medicine. He was the vice-director of the Bureau of Traditional Chinese Medicine in the Ministry of Public Health and is currently the director of the Office Bureau of the State Administration of Traditional Chinese Medicine, the vice-president of the China Association of Acu-puncture and Moxibustion, and the treasurer of the World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies,

This book consists of sixty-nine articles. Every article is composed of three parts.

-Part One gives a brief introduction to the author's background, achievements and more. .

-Part Two deals with the academic characteristics and medical specialities; it covers the theory, technique, prescription, acupoints, acupuncture and moxibustion treatment and other treatment (e. g. qi-gong, massage), and the instruments of acupuncture and moxibustion.

Gezondheid en geest

Auteur: Moyers
De helende werking van de geest

Hoe kunnen gedachten en gevoelens de gezondheid beinvloeden? In hoeverre bepaalt een gemoedstoestand een genezingsproces?

Tot voor kort werden dergelijke vragen in de westerse geneeskunde nauwelijks gesteld. Men behandelde lichameljjke klachten en verwaarloosde daarbij maar al te vaak de geesteljjke factoren die een ziekte kunnen beinvloeden. Het omgekeerde gold voor de behandeling van geestelijke klachten. De laatste jaren wordt er in steeds bredere kring vanuit gegaan dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en geest en dat er geen sprake is van een strikt onderscheid. Steeds vaker wordt teruggegrepen op ideeén uit het Verre Oosten en uit het klassieke Griekenland. Deze ontwikkeling heeft op haar beurt geleid tot een overdaad aan alternatieve therapieén en theorieen, waarbij de grens tussen geneeskunst en kwakzalverij volgens sommigen maar al te vaak wordt overschreden.

Bill Moyers, auteur van de bestseller Mythe en bewustzijn, tracht in dit boek dit controversiéle gebied in kaart te brengen. Voor de gelijknamige Teleac—serie Gezondheid en Geest sprak hij met tal van wetenschappers, artsen, therapeuten en patiénten uit alle delen van de wereld en onderzocht hoe de moderne door technologie bepaalde behandelmethode kan profiteren van inzichten uit de traditionele geneeskunde. Dit boek geeft een belangwekkend verslag van deze ontmoetingen.

Het einde van de antibiotica

Auteur: Rinke van den Brink

Bacteriën zijn vaker in het nieuws dan ooit. We worden sinds een paar jaar overspoeld met berichten over fatale uitbraken. Zo kostte de Klebsiella-bacterie in het Maasstad Ziekenhuis aan zeker drie patiënten het leven, de Q-koorts kostte 25 levens (het RIVM spreekt zelfs van twee tot drie keer zo veel dodelijke slachtoffers), en de EHEC-bacterie eiste in Duitsland vijftig levens en zorgde voor verliezen van honderden miljoenen euro's in de Nederlandse en Europese tuinbouwsector, doordat de export bijna stil kwam te liggen.
Lang waren antibiotica een soort wondermiddel waarmee de kans op sterfte aan uiteenlopende infectieziekten drastisch beperkt kon worden. Maar antibiotica hebben n nadeel: bacteriën worden ongevoelig voor hun werking. In Het einde van de antibiotica neemt journalist Rinke van den Brink deze microscopische krachtpatsers onder de loep. Hij spreekt met een keur aan internationale specialisten en vraagt hun naar mogelijke oplossingen, want antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem.