iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Product met onderwerp 'Geneeskunde algemeen'

Toon als           
Volgorde

Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen

Auteurs: SA Meijer & F Smit & CG Schoemaker & P Cuijpers

Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen

Depressie, angststoornissen en alcoholmisbruik en afhankelijkheid komen veel voor: één op de vijf mensen in Nederland lijdt aan een van deze stoornissen. Daarmee staan deze psychische stoornissen in de top 10 van ziekten met de grootste ziektelast. De geestelijke gezondheidszorg beschikt over effectieve behandelingen, en toch lukt het maar gedeeltelijk om deze enorme ziektelast te verminderen. Naast behandeling zou daarom ook vaker preventie aangeboden moeten worden, om zo de ziektelast nog verder terug te dringen.

Bij de preventie van psychische stoornissen hebben goede bedoelingen lang de boventoon gevoerd. Dit terrein is de laatste jaren echter sterk aan het professionaliseren en verwetenschappelijken. In dit rapport wordt een groot aantal onderzoeken naar het effect van de preventie van depressie, schadelijk alcoholgebruik en angststoornissen op een rij gezet. Daaruit komt naar voren dat er inmiddels voldoende bewijs is om bepaalde preventieve interventies op grotere schaal toe te passen. Het rapport biedt aanbevelingen om het bereik van deze preventieve interventies te verhogen.

Dit VTV-Themarapport is een gezamenlijk product van RIVM en Trimbosinstituut, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als genezen niet meer mogelijk is

Auteur: W.a. Zuurmond

'Uitbehandeld'. Een woord waarmee men vroeger te kennen gaf dat behandeling ter genezing of stabilisatie niet meer mogelijk was. Gelukkig zijn de inzichten inmiddels sterk veranderd en kan men wel degelijk nog tot behandelen overgaan. In dit boek staat de verbetering van de kwaliteit van leven in de laatste fase van het leven centraal. Naast pijnbestrijding komen vele andere onderwerpen aan de orde: alternatieve geneeswijzen, zingeving en religie, psychosociale problematiek. En dat terwijl ook op rouw en rouwverwerking, en euthanasie wordt ingegaan. Dit boek maakt u wegwijs in de verworvenheden van de palliatieve zorg.

Capita Selecta Ziekte van Parkinson

Auteur: Hovestadt

De ziekte van Parkinson is een prototypische neurologische ziekte, een ziekte die sedert de eerste syndromale beschrijving door James Parkinson in 1817 constanten en variabelen kent. Neurologen van nu herkennen in de beschrijvingen van James Parkinson behalve patiënten met wat nu de ziekte van Parkinson heet, ook een patiënt met een multiple systeematrofie. Ook heden ten dage blijft de diagnose een potentieel lastige, ondanks de bekende diagnostische criteria. Weliswaar beschikt men tegenwoordig over SPECT- en PET-scanning, maar deze methodes zijn of niet routinematig voorhanden of zijn niet zonder meer sensitief genoeg om de differentiaaldiagnose aan to scherpen. Er wordt enerzijds een steeds duidelijker onderscheid gemaakt tussen de ziekte van Parkinson en ziekten als multiple systeematrofie (MSA), progressieve supranuclaire blikverlamming (PSP) en corticobasale degeneratie (CBD), anderzijds verdwijnt geleidelijk het onderscheid tussen de ziekte van Parkinson en de Lewy-bodiesdementie.

In therapeutisch opzicht is er veel winst geboekt. Levodopa is sedert de jaren zeventig de gouden standaard; verder zijn er nieuwere en veiliger dopamineagonisten ontwikkeld, apomorfine, COMT-remming en - zeer recent - rivastigmine. De stereotactische neurochirurgie heeft een ware renaissance ondergaan. Daarmede zijn ook de beperkingen van het huidig therapeutisch arsenaal zichtbaar geworden

De cholesterol leugen

Auteur: Hartenbach
Cholesterol is van levensbelang / Er bestaat geen slecht cholesterol / Dde verlaging van het cholesterolgehalte is vaak onnodig en schadelijk / Cholesterol alleen heeft geen invloed op het ontstaan van arteriosclerose en hartinfarct

Het streven naar cholesterolverlaging is voor de farmaceutische industrie, artsen en de margarinefabrikanten een miljardenbusiness geworden, maar volgens de inzichten van prof. Hartenbach en enkele andere belangrijke wetenschappers volstrekt overbodig, schadelijk en vaak zelfs levensgevaarlijk. Het medicijn Lipobay heeft met een aantal dodelijke slachtoffers het publiek weliswaar opgeschrikt, maar slechts weinigen weten hoe groot de misleiding door de 'cholesterolmaffia' werkelijk is. In dit voor het grote publiek geschreven boek veegt prof. Hartenbach de vloer aan met de heersende opvattingen over cholesterolverlaging en benadrukt hij juist de grote betekenis en de positieve invloed van cholesterol op onze stofwisseling. Hij levert het bewijs dat arterio-sclerose en hartinfarcten niets met cholesterolniveaus te maken hebben en geeft aan hoe we deze ziekten kunnen voorkomen.

Door dik en dun

Auteur: W. Vandereijcken

Anorexia nervosa en boulimia nervosa zijn aan elkaar verwante aandoeningen die zich vooral bij meisjes en jonge vrouwen voordoen. In beide eetstoornissen staat de angst om dik te zijn of te worden centraal. Deze angst kan in grote mate het leven van de patiënten beheersen, omdat ze hun gevoel van eigenwaarde afhankelijk maken van hoe ze er uitzien. Dit boek is vooral geschreven voor mensen met een eetstoornis. Het biedt hun inzicht in de problematiek en bespreekt de verschillende mogelijkheden om de eetstoornis aan te pakken. Daarom is het ook nuttig en verhelderend voor alle mensen in de naaste omgeving van de patiënt en voor werkers in de welzijns- en gezondheidszorg. Op een beknopte en overzichtelijke wijze komen de belangrijkste aspecten van een eetstoornis aan bod: kenmerken, verklaringen, gevolgen en behandelingsmogelijkheden. Een aanrader voor iedereen die te maken heeft met de problematiek van anorexia en boulimia nervosa.

Doorbreken met resultaten

Auteur: van Splunteren e.a.
Verbetering van de patiëntenzorg met de Doorbraakmethode

Verbetering van de patiëntenzorg staat tegenwoordig hoog op de agenda van alle betrokkenen in de gezondheidszorg. De kwaliteit laat te wensen over, zoals blijkt uit lange wachtlijsten, verschillen in prestaties tussen instellingen en problemen met de veiligheid van patiënten. Verbeteren is echter makkelijker gezegd dan gedaan, ondanks de aanwezigheid van wetenschappelijke kennis en voorbeelden van goede zorg in de praktijk (best practices).

Doorbreken met resultaten gaat over de toepassing van de 'Doorbraakmethode', waarmee in relatief korte tijd problemen in patiëntenzorg kunnen worden opgelost. Deze methode werd in 1999 door het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO - waar alle auteurs werkzaam zijn - vanuit de Verenigde Staten in ons land geïntroduceerd.

Het boek geeft een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste onderdelen van de methode en bediscussieert de waarde ervan tegen de achtergrond van andere veranderstrategie n. Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten van elf projecten die met behulp van de methode zijn uitgevoerd, onder meer op het gebied van spoedeisende hulpverlening, intensive care en de verbetering van wacht- en doorstroomtijden.

De uitgave is bedoeld voor (kwaliteits)medewerkers, managers betrokken bij veranderingsprocessen en medewerkers van kennisinstituten en opleidingen op het terrein van (kwaliteit van) de gezondheidszorg. Het scala aan praktische tips en lessen voor de verbetering van de zorg maakt het boek tot verplichte kost voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van zorg.

Een wonderlijke reis

Auteur: Herman Smith

de beroerte van binnenuit bekeken

Een rijk, in kleur geïllustreerd boek.

Kunstschilder Herman Smith beschrijft op hilarische, filosofische, en beeldende wijze de wereld die voor hem openging toen hij een beroerte kreeg. Een tijd lang zag hij alles alsof het nieuw was. De gewoonste dagelijkse handelingen kregen een hogere, transcendentale betekenis.

De beelden die hij zag, werkten genezend: ze hielpen hem bij het terugvinden van de tijd, de ruimte en zichzelf. Zodra het weer kon, herschiep hij deze beelden in krachtige kleurrijke schilderijen, waarin auto's over water glijden en bonen Russisch met elkaar praten. Aan de hand van de schilderijen vertelt hij het verhaal van zijn herstel.

De auteur doet op indrukwekkend positieve wijze verslag van een gebeurtenis die iedereen kan overkomen. Het is een boek vol kracht, humor en inzicht, en vol schitterende illustraties.

Essentials of Contemporary Chinese Acupuncturists' Clinical Experiences Hardcover – January 1, 1989

Taal: engels


PROFESSOR Chen Youbang, after graduating from the Jiangsu College of Traditional Chinese Medicine in 1958, worked successively at the Bei-jing College of Traditional Chinese Medicine and China Academy of Traditional Chinesie Medicine, where he lectured, practised and conducted research on acupuncture and moxibustion for about twenty years.


He was the chief editor of Brief Acupuncture and Moxibustion Therapy and Acupuncture and Mox-ibustion Therapy. He was also a co-author of Essentials of Acupuncture and Moxibustion and The Simple Introduction to Meridians and Col-laterals. Since 1978, he has been engaged in the administration of traditional Chinese medicine. He was the vice-director of the Bureau of Traditional Chinese Medicine in the Ministry of Public Health and is currently the director of the Office Bureau of the State Administration of Traditional Chinese Medicine, the vice-president of the China Association of Acu-puncture and Moxibustion, and the treasurer of the World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies,

This book consists of sixty-nine articles. Every article is composed of three parts.

-Part One gives a brief introduction to the author's background, achievements and more. .

-Part Two deals with the academic characteristics and medical specialities; it covers the theory, technique, prescription, acupoints, acupuncture and moxibustion treatment and other treatment (e. g. qi-gong, massage), and the instruments of acupuncture and moxibustion.