iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Psychologie / Coaching

Toon als           
Volgorde

Beestachtig Rijk

Auteur: Richard Conniff

Een prikkelende en amusante studie over het doen en laten van de rijken der aarde, gezien door de ogen van de natuurvorser. Journalist Richard Conniff onderzoekt de aloude vraag: 'Zijn de rijken anders dan u en ik?' en komt tot de bevinding dat dat inderdaad zo is. Hij observeert deze sociaal unieke soort, legt hun strategieën bloot wat betreft dominantie en onderwerping, bestudeert hun intimidatiegedrag, de dynamiek van hun pikorde en hun onorthodoxe paarpraktijken. Door het te vergelijken met het gedrag van ander exotische diersoorten, komen opmerkelijke overeenkomsten naar voren.

Beetje bij beetje beter

Auteur: Schmidt
Een overlevingspakket voor mensen met bulimia nervosa en/of een vreetbuistoornis

Vele vrouwen zien hun leven verwoest door de vèrstrekkende lichamelijke en psychische problemen die worden veroorzaakt door een eetstoornis. Er is een grote onwetendheid over het onderwerp en oer wordt over het algemeen slechte informatie gegeven over de oorzaken, de gezondheidsrisico's en de remedies tegen het probleem. De toegang tot behandeling is voor veel patiënten moeilijk en vrienden en familie voelen zich machteloos. Dit `zelfhulp' boek - waarvan het succes reeds bewezen werd in de kliniek- moedigt patiënten aan zelf weer de controle te nemen over hun eigen leven door hen de informatie en adviezen te geven die ze nodig hebben om hun eetproblemen de baas te worden. Het boek leest gemakkelijk en is geïllustreerd met vele voorbeelden uit de praktijk. Het richt zich op de specifieke problemen waar bulimia patiënten dagelijks mee te maken hebben. Gebaseerd op het meest recentelijk wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van vele patiënten, voorziet dit boek stap-voor-stap in een gedetailleerd advies voor de aanpak van het bulimia probleem.

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het gebruik van dit boek wijst uit dat 40% van de patiënten de kwaal na acht weken volledig onder controle heeft, indien de aanwijzingen van het boek worden gevolgd. In tegenstelling tot andere boeken over dit onderwerp die minder probleem-gericht zijn, richt dit boek zich op de sleutelveranderingen die patiënten in hun gedrag moeten aanbrengen als ze een gelukkiger en zinvoller leven willen leiden.

Begin!

Auteur: Patty Harpenau
zeven sleutels voor je nieuwe leven

Dit boek is voor iedereen die, om wat voor reden dan ook, een nieuw en beter leven wenst. De zeven sleutels in dit boek kunnen je op weg helpen, maar de belangrijkste stap zet jij zelf.
Nu. Wacht niet langer. B E G I N !

Behandelingsstategieen bij kinderen met (verdenking op) kanker

Auteur: H. N. Caron

Huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen worden in hun praktijk in een lage frequentie geconfronteerd met een kind met kanker. Zeer vaak echter zien zij kinderen die symptomen hebben bij wie in de differentiaaldiagnose een vorm van kanker voorkomt, waardoor zij voor een dilemma staan. Uitstel van de juiste diagnose in het geval van een maligniteit is namelijk ongewenst, terwijl anderzijds overdiagnostiek en onnodige ongerustheid bij ouders en kind voorkomen dient te worden. Het is daarom van groot belang dat de betrokken artsen een optimaal diagnostiektraject hanteren om dwalingen in beide richtingen te voorkomen. In dit boek wordt veel aandacht besteed aan de diagnostiek bij deze gevallen. Daarnaast komen ook de behandelingsstrategieën aan de orde. Dit laatste aspect zal ook van hersentumoren bij kinderen, na hematologische maligniteiten de meest voorkomende vorm van kanker op de kinderleeftijd, worden besproken. Ten slotte bevat het boek een overzicht waar en wanneer welk kind met kanker optimaal zou kunnen worden behandeld: thuis, in een algemeen ziekenhuis of in een kinderoncologisch centrum. De beslisbomen ter ondersteuning van de diagnostiek alsmede de concrete invulling van de behandelingsstrategieën zorgen voor een hoge praktijkwaarde van dit boek. De ontwikkeling van dit boek Behandelingsstrategieën bij kinderen met (verdenking op) kanker en de organisatie van het gelijknamige symposium zijn initiatieven van CURE & CARE development. CCd wil hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van modellen, standaarden en strategieën die leiden tot kwaliteits- en efficiencyverbeteringen in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Beinvloed anderen, begin bij jezelf

Auteur: van Dijk
over gedrag en de Roos van Leary

Met dit boek krijg je inzicht in je eigen gedrag en welk gedrag dat bij anderen oproept. Aan de hand van het bekende gedragsmodel van psycholoog Timothy Leary wordt al snel duidelijk dat gedrag geen vast gegeven hoeft te zijn. Het is mogelijk voor bepaald gedrag te kiezen. Bovendien kan in iedere situatie voor ander gedrag gekozen worden. En wie kiest voor het meest effectieve gedrag, kan de situatie naar zijn hand zetten en zo krijgen wat hij wil. Of dat nu is in een werkoverleg, een zakelijk conflict of een ruzie over de vakantiebestemming.

Bemiddeling in uitvoering

Auteur: Mr drs. B. E. S. Chin-A-Fat & Dr. M. J. Steketee

Mediation of conflictbemiddeling is inmiddels in verschillende rechtsgebieden een bekend fenomeen. Vooral op het terrein van familierecht is de afgelopen decennia veel praktijkervaring opgedaan. Het Ministerie van Justitie startte in 1999 experimenten met scheidings- en omgangsbemiddeling. die antwoord moesten geven op een aantal vragen rond mediation.

Bijvoorbeeld:

- Is scheidingsbemiddeling zonder tussenkomst van de rechter met voldoende waarborgen omgeven?

- Levert omgangsbemiddeling een bijdrage bij het oplossen van conflicten over de omgangsregeling?

- Biedt bemiddeling voldoende waarborgen voor het belang van de zwakkere partij in de procedure. zoals minderjarige kinderen?

Voor de beantwoording van de vragen hebben zowel bemiddelden. bemiddelaars als minderjarige kinderen vragenlijsten ingevuld. Ook zijn bemiddelden, bemiddelaars en rechters geïnterviewd. De experimenten hadden een landelijke opzet en gingen gedurende twee jaar vergezeld van weten-schappelijk onderzoek. Aan het onderzoek werkten negen rechtbanken en drieëntachtig bemiddelaars vanuit verschillende werkterreinen mee. Het onderzoek gaat in op de kenmerken van het bemiddelingsaanbod. zoals de discipline van de bemiddelaar, de waardering van de bemiddeling door partijen en de uitkomsten van de bemiddeling. Bovendien is de duurzaamheid van de gemaakte afspraken onder de loep genomen.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat bemiddelden de bemiddeling positief ervaren. Het merendeel van de bemiddelingen is met een wederzijdse overeenkomst afgerond. Overigens blijkt de groep die heeft deelgenomen aan de bemiddelingen niet bijzonder af te wijken van de scheidingspopulatie in Nederland. Hoewel bemiddeling met voldoende waarborgen blijkt te zijn omgeven, is in verschillende fasen van het bemiddelingsproces verbetering mogelijk. De publicatie doet daartoe in de aanbevelingen enkele voorstellen.

Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Auteur: IJzermans
Omgaan met emoties op het werk: de Rationele Effectiviteits Training

Problemen, ergernissen, gevoelens van onmacht en onrecht. Veel mensen hebben dagelijks te maken met deze bronnen van spanning en onrust. Vaak leggen zij de oorzaak ervan bij de situatie zelf. `Het ligt niet aan ons', denken ze. Dat maakt werken uitputtend in plaats van prettig. Een groot dee! van de narigheid veroorzaken we echter zelf. Onze manier van denken en fantaseren bepaalt uiteindelijk hoe we ons voelen en hoe we ons opstellen en gedragen. Dit is het uitgangspunt van de Rationele Effectiviteits Training (RET). Met dit boek leert u beter omgaan met allerlei situaties in het werk die aanleiding kunnen zijn voor ergernissen, stress, niet-productief gedrag en slechte sociale contacten. De vele voorbeelden in het boek maken de boodschap duidelijk: een manager van emoties heeft zichzelf beter in de hand.

THEO IJZERMANS is psycholoog-psychotherapeut en bedrijfstrainer. Hij is onder meer betrokken bij de opleiding van trainers en adviseurs op het gebied van RET bij Schouten & Nelissen. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk in Amsterdam. COEN DIRKX is politicoloog en gespecaliseerd in communicatie- en socialisatieprocessen. Hij is hoofd marketingcommunicatie & PR bij SBI, bureau voor training, coaching en advies.

Bescherm jezelf

Auteur: William Bloom
positieve energie voor meer zelfvertrouwen en succes

Ben je gevoelig voor energieën en sferen? Ontmoet je mensen die je vermoeid maken? Wil je een betere sfeer in je huis en op je werk? Door middel van simpele oefeningen toont William Bloom in dit boek hoe je jezelf energetisch kunt beschermen. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen en kun je makkelijker omgaan met dominante persoonlijkheden en moeilijke situaties. Je leert niet alleen hoe je de atmosfeer in huis en op de werkvloer kunt zuiveren, maar ook hoe je positieve energie kunt creëren die je gelukkiger en succesvoller maakt. Bescherm jezelf is een leidraad voor iedereen die moeite heeft zijn grenzen te stellen, en zal diegene helpen vanuit de eigen kracht te handelen.

William Bloom is een gerespecteerd spiritueel leraar en auteur. Hij is opgeleid in de psychologie en meditatie en werkt vanuit een holistische benadering. Hij maakte meer dan dertig jaar deel uit van het bestuur van de Findhorn-gemeenschap. Bloom woont en werkt in Engeland.