iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Psychologie / Coaching

Toon als           
Volgorde

Zin in vrijen voor mannen

Auteur: H. Van Rijsingen
Wat en man kan doen als hij zin heeft en zij niet

Seksuologie Hannie van Rijsingen schreef in 1999 het boekje Zin in vrijen? - tips voor vrouwen die meer plezier willen ervaren in seks. Zij kreeg opmerkelijk veel reacties van mannen, die vooral vroegen: wat moet ik doen om mijn vrouw te prikkelen? Ik kan doen wat ik wil, maar ze reageert nergens meer op. Kunt u mij alstublieft wat tips geven? Zin in vrijen. . . voor mannen is daarop het antwoord. Het boek is bestemd voor mannen die zichzelf weer of meer seksueel aantrekkelijk willen maken voor hun vrouw. Tegelijk met dit `mannenboek´ verschijnt een nieuwe, bewerkte editie van het eerste (vrouwen)boek. Beide boeken zijn qua formaat en uitvoering op fraaie wijze aan elkaar gekoppeld.
Enkele vragen die in Zin in vrijen. . . voor mannen aan de orde komen:
• Wat zijn je verwachtingspatronen ten aanzien van intimiteit, seksualiteit en relaties?
• Hoe reageer je op het `nee´ van je partner?
• Hoe weet je dat je in een gevarenzone zit en hoe kom je er weer uit?
• Hoe kun je verborgen emoties ontdekken en angsten overwinnen?• Hoe voer je een open en eerlijk gesprek over seks?

Zit stil ! op school !

Auteur: Bollart

Ook op school kunnen sommige kinderen nooit stilzitten! Over deze jonge woelwaters gaat dit boek. Sommigen van hen hebben ADHD of ADD, zij hebben last van aandachtsstoornissen en zijn soms hyperactief en impulsief.
In Zit Stil! Op school beschrijft Rita Bollaert op heldere wijze hoe we kunnen omgaan met deze kinderen, die ten onrechte onhandelbaar, stout of verwend worden genoemd.
Het boek pleit voor een open communicatie tussen leerkrachten en ouders en biedt tal van concrete hulpmiddelen en tips om de problemen sámen op te lossen. Dat is erg belangrijk: de school speelt immers een centrale rol in het leven van kinderen en dat van hun ouders.

Zo maakt u vrienden en goede relaties

Auteur: D. Carnegie
De grote kunst goed met mensen om te gaan

Zo Zuidas

Auteur: Zoza's

Drie jonge vrouwen uit de advocatuur en de bankenwereld doen in Zo Zuidas een boekje open over de bekendste kantoorspeeltuin van Nederland: de Amsterdamse Zuidas. De Zozas zoals de anonieme auteurs zich noemen - delen in hun boek hun ervaringen met sollicitatiegesprekken, de strikte kantoorhiërarchie en de onontkoombare netwerkborrels en zakenreizen. Je leest over de worsteling om de balans tussen werk en privé te vinden, relaties op de werkvloer, uren schrijven en de sporen die de crisis op de Zuidas achterlaat. De dames geven tips over je kledingkeuze en promotiestrategie: beide onmisbaar als je hogerop wilt komen aan de Zuidas. Zo Zuidas is heel herkenbaar voor Zuidassers, maar is ook bedoeld voor iedereen die altijd al eens een kijkje heeft willen nemen achter de schermen van de (Amsterdamse) zakenwereld. Over de machos van de Zuidas is veel geschreven. Maar onder die grootverdieners werkt een leger van horigen. Wij beschrijven wat er leeft onder die noeste maar arme werkers, aldus de schrijfsters van het boek.

Zooikoorts

Auteur: Hein Zegers

Van rommel en drukte naar rust en zin met de BASICS-therapie

Zooikoorts (zn. - m./v.): ziekte getypeerd door een overvloed aan spullen en bezigheden. Neemt de laatste tijd epidemische vormen aan. Frequente symptomen zijn: geen plaats meer in kasten en/ of een overvolle agenda. Gaat gepaard met een knagend gevoel van onwelzijn. Treedt vaak samen op met Zintekortstoornis.

Hein Zegers laat in Zooikoorts enkele ervaringsdeskundigen aan het woord, vrijwillige eenvoudzoekers die getuigen over hoe ze hun te drukke leven omgooiden. Aan de hand van hun verhalen - en op basis van onderzoek bij meer dan vijfhonderd vrijwillige eenvoudzoekers uit alle lagen van de bevolking - gidst Hein Zegers de lezer door de BASICS-therapie. Die therapie kan mensen helpen de stappen te zetten naar een leven met minder spullen en gedoe. Een leven zonder Zooikoorts, een leven met meer Zin.

Zorg rondom schizofrenie

Auteur: T Kuipers / B Meijel

Sinds een aantal jaren wordt in Nederland onder leiding van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnen gewerkt aan de ontwikkeling van landelijke richtlijnen voor de geestelijke gezondheidszorg. Recent is de richtlijn Schizofrenie gereed gekomen. Wat staat er in deze richtlijn? En hoe kan deze in de dagelijkse praktijk worden toegepast?

Het boek Zorg rondom schizofrenie presenteert op een toegankelijke en praktijkgerichte wijze kennis die in deze richtlijnen is gebundeld aan de professional: actuele en wetenschappelijk gefundeerde informatie over schizofrenie en over de behandeling en begeleiding van mensen die door deze ziekte zijn getroffen. De lezer krijgt zo een compleet beeld van de huidige ontwikkelingen en het zorgaanbod op het gebied van schizofrenie. Het boek biedt tevens achtergrondkennis over schizofrenie en behandelt thema's die voor de dagelijkse hulpverleningspraktijk relevant zijn. Professionals kunnen met deze achtergrondkennis aan de slag om hun eigen praktijken te toetsen en te verbeteren.

Zorgen doe je zo

Auteur: Petra van der Waal

Zorgen doe je zo gaat over omgaan met familie, collega’s en verwijzers. En natuurlijk over de cliënten zelf. Allemaal mensen die zorg of hulp nodig hebben en daarvoor zijn aangewezen op de thuiszorg. Werk dat vooral met veel liefde en geduld, maar steeds professioneel, wordt gedaan. Bij dat werk hoort ook het omgaan met ziekte en dood van cliënten. Cliënten die bovenal gewoon mensen zijn. Mensen met ieder hun eigenaardigheden en wensen.

Zorgen voor mensen thuis is mensenwerk. Werk door mensen, voor mensen. Je komt dagelijks bij mensen thuis en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. En achter elke voordeur schuilt een verhaal; een verhaal met een lach en een traan. . .

Petra van der Waal (1971) beschrijft in dit boek op een heldere en herkenbare manier hoe ze haar werk in de thuiszorg ervaart met alle praktische kanten en vooral ook de menselijk aspecten. En waarom dit werk voor haar zo de moeite waard is. Iedere dag opnieuw.

Dit boek is een aanrader voor iedereen die te maken heeft of krijgt met thuiszorg. Voor mensen in het werk (uitvoerenden en verzorgenden), voor cliënten en voor familieleden of andere naasten. Een feest van herkenning.

Zorgen voor jezelf: Help, het wordt me te veel

Auteur: Erwin van Meekeren
Hoe je als naast betrokkenen overeind blijft

Onderzoek heeft aangetoond dat ieder jaar meer dan 20 procent van de Nederlandse bevolking korte of langere tijd met psychische problemen of stoornissen te kampen heeft. Dat zijn meer dan drie miljoen mensen! Als u naastbetrokkene bent van iemand met psychische problemen, bent u niet de enige.

Maar hoe ga je om met je psychisch ontregelde dierbare, of die nu psychotisch, emotioneel ontregeld, impulsief, getraumatiseerd, verslaafd of autistisch is. Iedereen heeft moeite met het vinden van de juiste woorden en omgang met mensen die heel gesloten zijn, snel woede-uitbarstingen hebben, hongeren, moeilijk ‘bereikbaar’ lijken, wispelturig zijn, aan zelfmoord denken of nauwelijks zelfvertrouwen hebben. Het is onterecht te veronderstellen dat je dat als naastbetrokkene vanuit jezelf zou moeten weten en kunnen. Het is een zoektocht van balanceren, spitsroeden lopen en je grenzen bewaken. Dit boek geeft inzicht in de ziektebeelden, hun ontstaan, diagnostiek, behandeling, hoe je er als naastbetrokkene mee om kunt gaan en vooral hoe je overeind blijft.