iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Religie / geloofszaken

Toon als           
Volgorde

Bevrijd het celibaat

Auteur: Donald B. Cozzens
het is een charisma!

Meer dan 900 jaar is het celibaat verplicht voor rooms-katholieke priesters van de Latijnse ritus. Vandaag stellen vele gelovigen vragen bij die verplichting. Niet alleen de gevallen van seksueel misbruik door clerici, maar ook het dalend aantal priesters geven deze traditie van de kerk een hoogst problematisch karakter.
Binnen de soms verhitte discussie brengt Donald Cozzens een kalme en doordachte visie, gebaseerd op zijn eigen celibatair leven en zijn talent om de spirituele waarheid van de menselijke conditie te beschrijven.
Voor Cozzens is het tijd om het celibaat te bevrijden uit zijn canonieke verplichting en het terug te brengen tot wat het bedoeld is te zijn: een gave van de Geest voor sommige maar niet voor alle priesters.

Donald Cozzens is priester, schrijver en docent aan het departement ¿Religieuze studies¿ van de John Carroll University (U. S. ). Hij is auteur van verschillende werken over het priesterschap.

Bidden met de benen

Auteur:

Deze bloemlezing uit het werk van Chajim Bloch bevat de parels van chassidische Wijsheid. Het chassidisme is een mystiek- religieuze beweging die omstreeks het midden van de 186 eeuw in het Oost-Europese jodendom begon. De chassidim (‘vromen’) waren veelal ongeletterde, eenvoudige mensen die leefden in een tijd waarin de joodse bevolkingsgroep zwaar vernederd en vervolgd werd. Zij richtten hun gebeden tot God via hun liederen, hun dans en hun verhalen. In gloedvolle bewoordingen vertelden zij elkaar over hun ontzag voor de Schepper en hun verwondering over de Wereld die Hij had geschapen.

De verhalen in 'Bidden met de benen gaan voornamelijk over de voorgangers van de chassidische gemeente, 0'ook wel tsaddikim (‘rechtvaardigen’) genoemd. Met hun wijze raad stonden zij het ge wone volk terzijde bij de worsteling met armoede, onrecht, twijfel, verdriet en het dilemma van goed en kwaad. Bidden met de benen is een inspirerend, heerlijk leesboek vol typisch joodse wijsheid: uit het leven gegrepen en doordrenkt van sprankelende humor.

Bidden om te leven

Auteur: --
Meditatief gebedenboek

Dit gebedenboek biedt een handreiking aan hen die op zoek zijn naar teksten en gebeden voor meditatie, individueel of in groepen. Als bezinnend moment zijn deze teksten en gebeden ook te gebruiken bij vergaderingen van gemeente- of parochieraden, diaconale werkgroepen of bij andere bijeenkomsten en vieringen. De samenstellers van deze bundel lieten zich steeds leiden door de betrokkenheid bij mensen in nood die op zoek zijn naar inspiratie en zingeving.

Biddend op de uitkijk

Auteur: James Banks
90 dagen bidden voor je afgedwaalde kind


Het kan voor andere ouders moeilijk zijn om te begrijpen met welke problemen je te maken krijgt als je een 'verloren' zoon of dochter hebt. Er is één troost: God begrijpt het wel. Hij wil zo graag dat jij je afgedwaalde kind voortdurend in gebed bij Hem brengt!
Toch kan het soms moeilijk zijn om te weten wat je moet bidden. Biddend op de uitkijk wil je helpen, bemoedigen en vertroosten bij het bidden voor je afgedwaalde kind, en je herinneren aan de kracht die God aan het gebed kan geven.
In negentig op de Bijbel gebaseerde gebeden komen veel van de emotionele en praktische problemen aan de orde waarmee ouders van afgedwaalde kinderen te maken krijgen zoals:
* Wanneer je je als ouder een mislukking voelt
* Wanneer je spijt hebt van je woorden
* Hoelang nog, Heere?
* Had ik maar. . .
Iedere week begint met een overdenking die gebaseerd is op het leven van 'verloren zonen' uit het verleden of op de eigen ervaring van de auteur, en sluit af met inspiratie uit het leven en de beloften van Jezus Christus.

Bij U wil ik schuilen

Auteur: Brinkman

In het boek PSALMEN wordt op unieke wijze en bij alle momenten van het leven de band tussen God en mens verwoord. Het plezier in het leven wordt vrolijk bezongen en de natuur ademloos bewonderd. Maar je leest ook over het verdriet dat mensen treft, over de strijd die een mens voert tegen de kwade machten en zelfs over wanhoop met alle vragen die op God worden afgevuurd. Het boek laat zien dat mensen met al hun vragen bij hun God terecht kunnen.
In dit boek zijn alle 150 psalmen opgenomen in een eigentijdse vertaling van dr. J. M. Brinkman.

Bijbel groot nieuws bijbel

Auteur: Auteur Onbekend

Veel mensen, jong en oud, kerkelijk en niet kerkelijk, willen de inhoud van de bijbel graag tot zich nemen in een taal die ze dagelijks spreken. Hiervoor is in 1996 de herziene Groot nieuws Bijbel uitgekomen: een vertaling in hedendaags Nederlands , die door zijn heldere taal makkelijk toegankelijk is en ook geschikt om voor te lezen.

Bijbel: de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament voor kinderen

Auteur: Dosimont / Ferir

Weet je dat de Bijbel het meest gelezen boek is ter wereld? Het is in alle talen vertaald. Een boek dat eigenlijk op geen enkele boekenplank mag ontbreken. Deze uitgave is een sprankelende bewerking van het Oude en Nieuwe Testament, waarin de belangrijkste gebeurtenissen op een boeiende manier worden verteld. Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar, maar de levendige en kleurige illustraties maken deze Bijbel inspirerend voor iedereen.

Bijbels omgaan met stress deel 2

Auteur: Blatter
Psychosomatische aspecten

Dit boek is met recht een handboek te noemen waarin uitgebreid de relaties tussen geest, ziel en lichaam aan de orde komen. Schizofrenie, depressie, neuroses, verslavingsproblematiek, anorexia, fobieën en andere pathologische aandoeningen worden toegelicht aan de hand van duidelijke schema's, verslagen van patiënten en therapeutische aanwijzingen.

Blatter geeft in het eerste deel van zijn boek een uiteenzetting van de verschillen in denkwijzen tussen de seculiere en de christelijke hulpverlening. In deel 2 worden de ziektebeelden nader gedefinieerd. Een belangrijke prioriteit in zijn hele betoog is de terugkeer naar het Woord van God, naar de praktische toepassing van bijbelse waarden en normen.