iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL): € 2.95 DHL PostNL GDPR/AVG

Religie / geloofszaken

Als 't leven teleurstelt

€12,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Kushner
tegenslagen overwinnen

Hoe maakbaar ons leven ook lijkt - aan teleurstellingen valt niet te ontkomen. Hoe ga je daarmee om, hoe overwin je ze? Daarover schrijft Harold S. Kushner, auteur van de bestseller 'Als 't kwaad goede mensen treft', een praktisch en inspirerend boek.
Hij put lessen uit het leven van de grote bijbelse figuur Mozes. Diens leven lijkt zo hero h: de leider die zijn volk uit een slavenbestaan verlost, de man met wie God vertrouwelijk omging. Toch kende Mozes ook zware tegenslagen, bijvoorbeeld toen het volk zijn lessen in de wind sloeg, en vooral toen hij uiteindelijk het Beloofde Land niet binnen mocht.
Met Mozes als voorbeeld beziet Kushner ons leven. Hoe kunnen wij de tegenslagen opvangen? Waar halen wij bijvoorbeeld veerkracht vandaan als we ontslagen worden, als ons kind ons teleurstelt, als ons huwelijk vastloopt?
Kushner probeert ons te behoeden voor bitterheid en wanhoop. Hij bemoedigt ons: laten we teleurstellingen tegemoet treden met geloof in onszelf en in de toekomst.

al-Sira

€19,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Hussein

verhalen over Mohammed in Mekka

al-Sîra biedt een overvloed aan mooie verhalen. Ze zijn vitaal, humoristisch en opvallend alledaags. Ze beschrijven het doen en laten van Mohammed, de profeet en grondlegger van de islam, en ze zijn gebaseerd op verhalen en kronieken van tijdgenoten. De Sîra-literatuur vertoont gelijkenis met de Bijbel, al verschillen ze van elkaar in charme en eigenheid.

In al-Sîra lezen we over de schepping, de geschiedenis van Arabië vóór de komst van de islam: hoe na de ineenstorting van de Marib-dam in Jemen Arabieren zich over het schiereiland verspreiden, over broedertwist, strijd met Perzië en Byzantium, over de bloeiende handel en over afgoden die een rol spelen in het leven van alledag. Vervolgens wordt verhaald over de geboorte en kinderjaren van Mohammed, over zijn voogd en voorouders en hoe al vroeg duidelijk is dat Mohammed geen gewoon leven wacht.
Als hij op zijn veertigste de eerste openbaringen ontvangt, weet hij niet wat hem overkomt. Hij vindt steun bij zijn vrouw en familie. Naarmate hij groeit in zijn rol van profeet, nemen achterdocht en verzet van zijn omgeving toe. Hij is zijn leven niet langer zeker en vlucht naar Medina, waar al veel moslims op veilige afstand van de weerbarstige Mekkanen wonen.

De Sîra-literatuur behoort tot de drie bronnen van de islam, samen met de Koran die door tussenkomst van Gabriël aan Mohammed is geopenbaard en de hadieth met de verhalen over de woorden en daden van de profeet en zijn uitspraken met betrekking tot uiteenlopende geloofszaken.

An incarnation of the snow

€13,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: F.W. Bain
Translated from the original script

I flash and glow 0n Being’s Brow, and my snow-cold
Ooze is Love’s life-blood,
And I wander Over the Waves of Time, where the
World—wrach drtfts in my Silver Flood

And the moonflowers hear; on the far blue Mere
Where only the wild swans go,
What the Great God whispers into the ear
of the Daughter of the Show ‘

This translation of an original Sanskrit script in the Vedic / Sanskrit religion-philosophic tradition tells the tale of the Great God, Shiwa, whose matted hair catches and conducts the descent of the river or life in its passage from Heaven to Earth.

Avondfluisteringen

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Afman-Dimkoff
bijbelse verhalen voor vrouwen die nog niet slapen willen

Maak het gezellig en laat je meevoeren in de tijd met een andere nachtvlinder: Jennie Dimkoff. Met haar zul je een nieuwe kijk krijgen op verhalen uit de Bijbel - verhalen die even levendig en spannend zijn als toen je ze hoorde in je kinderjaren, en nog meer relevant. Deze tijdloze verhalen van geloof, liefde en vriendschap onthullen Gods bedoeling met je leven en zijn een perfecte manier om de dag met Hem te eindigen.

Baha u llah

€10,60 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: --

Op 29 mei 1992 vond de honderdjarige herdenking plaats van het heengaan van Bahá'u'lláh. Zijn visie dat de menshied een volk en de aarde een gemeenschappelijk vaderland is, is een visie waar de mensheid tegenwoordig haar hoop op gevestigd heeft., heowel zij door de wereldleiders aan wie zij meer dan 100 jaar geleden voor het eerst werd verkondigd, onmiddellijk terzijde werd geschoven. Ter gelegenheid van deze herdenking is deze korte introductie op het leven en werk van Bahá'u'lláh gepubliceerd.

Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland

€12,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: K. Zwanepol

De Protestantse Kerk in Nederland wil een belijdende kerk zijn. Daarom heeft de kerk in artikel 1 van de kerkorde verwijzingen opgenomen naar concrete belijdenisgeschriften en geschriften die dienen voor het interne gesprek. Tot nu toe waren deze geschriften niet gebundeld. Deze uitgave wil in die omissie voorzien. Iedereen is hiermee in de gelegenheid de teksten in een Nederlandse versie te raadplegen.

In deze uitgave vindt u:

* de belijdenisgeschriften van de vroege kerk: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicca en de Geloofsbelijdenis van Athanasius;

* de belijdenisgeschriften van de reformatie: de (Onveranderde)Augsburgse Confessie, de Catechismus van Luther, de Catechismus van Heidelberg, de Catechismus van Genève, de Nederlandse Geloofs belijdenis en de Dordtse Leerregels;

* de meer recente geschriften: de Theologische Verklaring van Barmen en de Concordie van Leuenberg.

*

Betere relaties

€23,60 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Marshall
Hoe nieuwe relaties groeien en beschadigde relaties hersteld kunnen worden

God brengt mensen tot elkaar, niet de problemen. Dit boek handelt niet alleen over onze relaties en hoe ze functioneren maar ook over de bijbelse weg tot herstel als ze kapot zijn gegaan. Het is essentieel dat we een bijbels beeld daarover hebben, Deze studie laat zien hoe relaties verbeterd en hersteld kunnen worden door de kracht van het kruis.

Betrouwbaar getuigenis

€35,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: H. van den Belt

De Bijbel is niet zomaar een boek. Het is het door God geïnspireerde Woord en de basis van het christelijk geloof. Maar hoe weten we dat het Woord van God waar is en dat ons geloof geen grote vergissing is? Wat onderscheidt de Bijbel van andere historische boeken en van een verzameling volksverhalen?

Dr. H. van den Belt voerde een intensief onderzoek uit naar het bijzondere karakter van het gezag van de Schrift. Daarbij kreeg hij medewerking van Gerrie van Hattem-de Leeuw, die een Nederlandse bewerking van zijn dissertatie schreef. In Betrouwbaar getuigenis vat Van den Belt de resultaten van zijn onderzoek samen.