iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Religie / geloofszaken

Toon als           
Volgorde

Why Believe in Jesus

Auteur: Tim LaHaye

A best-selling Christian author shares the story of his own spiritual journey of discovery, and how he went from skepticism to devout belief, while honestly dealing with the fundamental questions about the nature of God and Jesus that all Christians must ask themselves. Simultaneous.

Women in Muslim Family Law

Auteur: John L. Esposito / Natana Delong-Bas
second edition

An exploration of family law as it pertains to women with regard to marriage, divorce and inheritance in the Middle East. This second edition is revised to expand and update coverage of family law reforms that have taken place throughout the Middle East, North Africa, and South and Southeast Asia. It focuses on the historical and legal context for reform, and the methodology and extent of contemporary legal trends, particularly in Egypt and Pakistan.


Taal: engels

Woorden van Boeddha

Auteur: Anne Bancroft

Dit boek bevat de kern van Boeddha's leer in zijn eigen woorden, zoals opgeschreven door zijn vroege leerlingen. Als bron zijn o. a. veel van de oudst bekende teksten gebruikt, ooit geschreven in het Pali, een inmiddels dode taal. Deze teksten zijn gerangschikt op de volgende onderwerpen:
• Bewustwording/Ontwaken
• Liefde
• Helderheid
• Lichaam en geest
• Contemplatie
• Smart
• Waarheid
• Leven en dood
• Tijd en oneindigheid
• Wijsheid
• Het individu en de maatschappij
De leer van Boeddha is gebaseerd op het idee dat leven lijden is, maar ook dat er verlichting kan plaatsvinden waardoor de mens uit zijn lijden verlost wordt.
Anne Bancroft, die al vele boeken over het boeddhisme op haar naam heeft staan, heeft met deze bundel een prachtige selectie uit de woorden van Boeddha gemaakt.

Wrake gods

Auteur: Kepel
Christelijk, joods en islamitisch fundamentalisme

Sinds het midden van de jaren zeventig hebben christelijke, joodse en islamitische stromingen een spectaculaire doorbraak in het sociale en politieke vlak beleefd. In antwoord op de teleurstelling in wereldse ideologieën en utopieën en de ontreddering als gevolg van de maatschappelijke crisis ontstond een heropleving van religieuze bewegingen, die vastomlijnde plannen voor een nieuwe wereld bieden met de heilige teksten als uitgangspunt. De activisten hiervan zijn jong, goed geschoold en modern. Of ze nu christelijk zijn, joods of islamitisch, ze bedienen zich van vergelijkbare tactieken: ze proberen het ofwel ' van bovenaf' door zich de macht meester te maken ofwel 'van onderaf' door een stevige greep op het gemeenschapsleven.

Zacharias Webber (1644-1696): irenisch lutheraan - verlicht protestant

Auteur: Frits Praamsma
Kerk en theologie in het denken van een zeventiende-eeuwse kunstschilder

In de late zeventiende eeuw werd het kerkelijk leven in Nederland beheerst door twee belangrijke spanningsvelden. Terwijl niet alleen katholieken en protestanten, maar ook de verschillende protestantse geloofsrichtingen onderling soms nog heftig met elkaar streden over hun theologische geschilpunten, drong een nieuwe vraag zich naar de voorgrond: hoe verhoudt zich de christelijke traditie als zodanig tot de uitkomsten van rationeel denken en zelfstandig onderzoek, vooral wanneer deze uitkomsten in strijd lijken te zijn met bepaalde teksten uit de Bijbel? Onder degenen die in beide spanningsvelden een bemiddelende positie zochten was de Amsterdamse kunstschilder en lekentheoloog Zacharias Webber. Als irenisch lutheraan voerde hij reeds in 1696 een pleidooi voor één Protestantse Kerk. Als verlicht protestant beschouwde hij niet alleen de Bijbel, maar ook de menselijke rede als een van God gegeven en dus betrouwbare kennisbron. Als classicistisch schilder, vertrouwd met de taal van het beeld, bepleitte hij het goed recht van een minder letterlijke interpretatie van de bijbeltekst. In dit boek wordt Webbers gedachtengoed uiteengezet tegen de achtergrond van zijn tijd, maar ook in verband gebracht met zijn lutheranisme en zijn werk als kunstschilder. Frits Praamsma is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Als theoloog is hij vooral geïnteresseerd in historische ontwikkelingen op het raakvlak van geloof en cultuur.

Zo verandert God jou

Auteur: Gert Hutten

Dit is een wake-up call! De tijd dringt. De wereld schreeuwt om wakkere mensen.

Veel mensen verlangen oprecht naar een ander en heilig leven. Graag zouden we een snelle weg vinden, een truc om in een keer te veranderen. Maar groei gaat langzaam, bouwen kost tijd. Elke verandering begint met een vernieuwing van denken. Het gaat erom dat je anders leert kijken naar het leven.

Verandering heeft veel te maken met doen. Over dit veranderingsproces gaat ZO VERANDERT GOD JOU. We hoeven het niet zelf te doen. God stuurde zijn Zoon en zijn Geest. Hij breekt onze kleine wereld open en verandert ons, zodat wij steeds meer worden zoals we zijn bedoeld.