iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius PostNL GDPR/AVG

Religie / geloofszaken

Bid om vrede

€10,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Oosterhuis

wij lopen vooruit

wij lopen vooruit op wat nog niet is wij spelen in op uw toekomst zeggen en zingen alles is goed wat gij hebt gemaakt langzaam en moeizaam in hoop en vrees werken wij uw belofte uit bouwen wij aan een stad van vrede de nieuwe schepping waar gij ons licht zijt alles in allen

Bidden met de benen

€10,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur:

Deze bloemlezing uit het werk van Chajim Bloch bevat de parels van chassidische Wijsheid. Het chassidisme is een mystiek- religieuze beweging die omstreeks het midden van de 186 eeuw in het Oost-Europese jodendom begon. De chassidim (‘vromen’) waren veelal ongeletterde, eenvoudige mensen die leefden in een tijd waarin de joodse bevolkingsgroep zwaar vernederd en vervolgd werd. Zij richtten hun gebeden tot God via hun liederen, hun dans en hun verhalen. In gloedvolle bewoordingen vertelden zij elkaar over hun ontzag voor de Schepper en hun verwondering over de Wereld die Hij had geschapen.

De verhalen in 'Bidden met de benen gaan voornamelijk over de voorgangers van de chassidische gemeente, 0'ook wel tsaddikim (‘rechtvaardigen’) genoemd. Met hun wijze raad stonden zij het ge wone volk terzijde bij de worsteling met armoede, onrecht, twijfel, verdriet en het dilemma van goed en kwaad. Bidden met de benen is een inspirerend, heerlijk leesboek vol typisch joodse wijsheid: uit het leven gegrepen en doordrenkt van sprankelende humor.

Bidden om te leven

€11,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: --
Meditatief gebedenboek

Dit gebedenboek biedt een handreiking aan hen die op zoek zijn naar teksten en gebeden voor meditatie, individueel of in groepen. Als bezinnend moment zijn deze teksten en gebeden ook te gebruiken bij vergaderingen van gemeente- of parochieraden, diaconale werkgroepen of bij andere bijeenkomsten en vieringen. De samenstellers van deze bundel lieten zich steeds leiden door de betrokkenheid bij mensen in nood die op zoek zijn naar inspiratie en zingeving.

Biddend op de uitkijk

€9,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: James Banks
90 dagen bidden voor je afgedwaalde kind


Het kan voor andere ouders moeilijk zijn om te begrijpen met welke problemen je te maken krijgt als je een 'verloren' zoon of dochter hebt. Er is één troost: God begrijpt het wel. Hij wil zo graag dat jij je afgedwaalde kind voortdurend in gebed bij Hem brengt!
Toch kan het soms moeilijk zijn om te weten wat je moet bidden. Biddend op de uitkijk wil je helpen, bemoedigen en vertroosten bij het bidden voor je afgedwaalde kind, en je herinneren aan de kracht die God aan het gebed kan geven.
In negentig op de Bijbel gebaseerde gebeden komen veel van de emotionele en praktische problemen aan de orde waarmee ouders van afgedwaalde kinderen te maken krijgen zoals:
* Wanneer je je als ouder een mislukking voelt
* Wanneer je spijt hebt van je woorden
* Hoelang nog, Heere?
* Had ik maar. . .
Iedere week begint met een overdenking die gebaseerd is op het leven van 'verloren zonen' uit het verleden of op de eigen ervaring van de auteur, en sluit af met inspiratie uit het leven en de beloften van Jezus Christus.

Bij U wil ik schuilen

€9,95 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Brinkman

In het boek PSALMEN wordt op unieke wijze en bij alle momenten van het leven de band tussen God en mens verwoord. Het plezier in het leven wordt vrolijk bezongen en de natuur ademloos bewonderd. Maar je leest ook over het verdriet dat mensen treft, over de strijd die een mens voert tegen de kwade machten en zelfs over wanhoop met alle vragen die op God worden afgevuurd. Het boek laat zien dat mensen met al hun vragen bij hun God terecht kunnen.
In dit boek zijn alle 150 psalmen opgenomen in een eigentijdse vertaling van dr. J. M. Brinkman.

Bijbel groot nieuws bijbel

€15,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Auteur Onbekend

Veel mensen, jong en oud, kerkelijk en niet kerkelijk, willen de inhoud van de bijbel graag tot zich nemen in een taal die ze dagelijks spreken. Hiervoor is in 1996 de herziene Groot nieuws Bijbel uitgekomen: een vertaling in hedendaags Nederlands , die door zijn heldere taal makkelijk toegankelijk is en ook geschikt om voor te lezen.

Bijbel in steen

€7,99 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: H. Souer

De invloed van de Bijbel op onze cultuur is groot: veel namen, uitdrukkingen en gezegden hebben hun wortels in de Bijbel. Wie z’n ogen de kost geeft, zal zien dat op veel oude huizen gevelstenen met bijbelse afbeeldingen te vinden zijn. Deze gevelstenen werden vroeger gebruikt als reclame voor de handel of als adresaanduiding.
In Bijbel in steen staat een bonte verzameling gevelstenen en andere uitingen in steen die verwijzen naar de bijbelse geschiedenis. Bij iedere fullcolourafbeelding wordt aangegeven waar de betreffende gevelsteen te vinden is: in Amsterdam, Haarlem, Maastricht en nog vele andere plaatsen in Nederland. De afbeeldingen gaan vergezeld van bijbelteksten uit de Statenvertaling en fragmenten uit negentiende-eeuwse uitgaven van Jacob van Lennep en Jan ter Gouw.

Bijbel voor kinderen

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Dr. J. L. Klink
Het nieuwe testament met zingen en spelen

AAN ALLEN DIE KINDEREN VERHALEN UIT DE BIJBEL VERTELLEN


Deze verhalen uit het Nieuwe Testament verschijnen hierbij ongewijzigd. Ze zijn bedoeld als één van de vele verschillende mogelijkheden om bijbelse verhalen aan oudere kinderen door te geven.


Men kan de opvatting huldigen dat kinderen van negen jaar en ouder wel aan de bijbeltekst zelf toe zijn. Dan kan men b. v. in het gezin een moderne bijbelvertaling voorlezen of een eenvoudige paraphrase van de bijbeltekst. Het zou ons dan opvallen hoe kort de berichten van de evangelisten zijn, terwijl zij de toestand in de wereld toentertijd en allerlei situaties en tradities in het land van Jezus bekend veronderstellen.


Toch blijven voor ons veel voorvallen en uitspraken onbegrijpelijk als we deze achtergrond niet kennen. Om duidelijk te maken in welke wereld Jezus leefde en sprak, hebben wij enkele min of meer historische gegevens - o. a. van Flavius Josephus, de geschiedschrijver uit de eerste eeuw - in de verhalen verwerkt. En het optreden noch de plotselinge dood van Jezus zijn te be-grijpen als men ook niet enigermate terugluistert in de niet-bijbelse Joodse geschriften die wel uit later tijd dateren dan de eerste eeuw, maar waarin toch vele herinneringen bewaard zijn uit de toestand vaar de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 7o. In ieder geval vinden we daarin een echo van de stemmen van zijn tegenstanders, de vertegenwoordigers van de Joodse orthodoxie. De verhalen over Jezus in het Nieuwe Testament zijn fragmentarisch. Er wordt geen biografie van Jezus gegeven of een doorlopend verhaal van wat er is gebeurd. Om het in een beeld aan te duiden: na de verschrikkelijke gebeurtenis van zijn dood zijn de scherven bijeengezocht van voorvallen, woorden en daden. In deze fragmenten echter schitterde het licht van een ander leven van deze Jezus, dat niet door zijn dood was teniet gedaan, integendeel. Pas daarna is degenen die met hem te maken hadden gehad, een licht opgegaan over zijn leven. Een volgorde van gebeurtenissen is niet meer precies bekend, ook niet wanneer wij zouden pogen de verschillende fragmenten uit de evangeliën tot één 'harmonie' bij elkaar te voegen.