iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL): € 2.95 DHL PostNL GDPR/AVG

Religie / geloofszaken

Wie schreef de Dode-zeerollen?

€7,99 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Norman Golb

De Dode-Zeerollen, die tussen 1947 en 1956 bij Qumran (ten oosten van Jeruzalem) in 11 grotten werden ontdekt, hebben al heel wat stof doen opwaaien. In deze bijzondere uitgave gaat de Amerikaanse hoogleraar in de joodse geschiedenis en cultuur prof. Dr. Norman Golb nader in op de ontstaansgeschiedenis van deze belangwekkende vondst. De uitgave bevat een compleet overzicht van de stand van het onderzoek vanaf de ontdekking van de rollen tot op dit moment. Dr. Golb bespreekt uitgebreid de bestaande meningen en conflicten en gaat vervolgens in op de moeilijke toegankelijkheid van de documenten voor onafhankelijk onderzoek en de gevestigde opvattingen over oorsprong en betekenis, die zeer lastig te doorbreken blijken te zijn. Dr. Golb weet al deze opvattingen op overtuigende wijze te ontkrachten om vervolgens zijn eigen opzienbarende alternatief naar voren te brengen: de Dode Zeerollen zouden in tegenstelling tot wat steeds werd aangenomen - niet afkomstig zijn van één sekte, maar uit ver

Wie vermoordde Jezus?

€7,99 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Crossan

De dood van Jezus is een van de meest omstreden vragen in het christendom van vandaag de dag. Veel studies gaan ervan uit dat de lijdensverhalen in hun kern historisch zijn. Echter, deze verhalen, waarin de joden Jezus ter dood veroordelen, zijn eeuwenlang als basis gebruikt voor christelijke antisemitisme. In dit zeer controversiële boek laat Crossan zien dat de traditionele interpetatie van de evangeliën als historisch feit niet alleen verkeerd is, maar ook gevaarlijk. Op grond van het beste bijbelwetenschappelijke, antropologische, sociologische en historische onderzoek toont hij definitief aan dat het de Romeinse overheid was die het proces tegen Jezus voerden en hem executeerde als een maatschappelijk onruststoker.

Woestijnpost

€7,99 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Auteurs Meerdere & Ronald van Der Vring

Meer dan 2000 Nederlandse militairen werken mee aan de vredesmissie in Afghanistan. Momenten van verdriet, angst, hoop en blijdschap wisselen elkaar af. Voor mentale steun, bij deze zware taak, kunnen zij reken op de predikanten, raadsmannen en aalmoezeniers, die met hen mee reizen.

Vier geestelijk verzorgers die allen een periode doorbrachten in Afghanistan, maakten notities van hun belevenissen en lazen deze live voor in het radioprogramma Schepper & Co van de NCRV.

In het boekje Woestijnpost zijn dagboeknotities van deze vier gebundeld. De persoonlijke verslagen en paginagrote foto's in dit boek brengen de vredesmissie in dat verre land heel dichtbij.

Women in Muslim Family Law

€11,85 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: John L. Esposito / Natana Delong-Bas
second edition

An exploration of family law as it pertains to women with regard to marriage, divorce and inheritance in the Middle East. This second edition is revised to expand and update coverage of family law reforms that have taken place throughout the Middle East, North Africa, and South and Southeast Asia. It focuses on the historical and legal context for reform, and the methodology and extent of contemporary legal trends, particularly in Egypt and Pakistan.


Taal: engels

Woorden van Boeddha

€19,03 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Anne Bancroft

Dit boek bevat de kern van Boeddha's leer in zijn eigen woorden, zoals opgeschreven door zijn vroege leerlingen. Als bron zijn o. a. veel van de oudst bekende teksten gebruikt, ooit geschreven in het Pali, een inmiddels dode taal. Deze teksten zijn gerangschikt op de volgende onderwerpen:
• Bewustwording/Ontwaken
• Liefde
• Helderheid
• Lichaam en geest
• Contemplatie
• Smart
• Waarheid
• Leven en dood
• Tijd en oneindigheid
• Wijsheid
• Het individu en de maatschappij
De leer van Boeddha is gebaseerd op het idee dat leven lijden is, maar ook dat er verlichting kan plaatsvinden waardoor de mens uit zijn lijden verlost wordt.
Anne Bancroft, die al vele boeken over het boeddhisme op haar naam heeft staan, heeft met deze bundel een prachtige selectie uit de woorden van Boeddha gemaakt.

Wrake gods

€10,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Kepel
Christelijk, joods en islamitisch fundamentalisme

Sinds het midden van de jaren zeventig hebben christelijke, joodse en islamitische stromingen een spectaculaire doorbraak in het sociale en politieke vlak beleefd. In antwoord op de teleurstelling in wereldse ideologieën en utopieën en de ontreddering als gevolg van de maatschappelijke crisis ontstond een heropleving van religieuze bewegingen, die vastomlijnde plannen voor een nieuwe wereld bieden met de heilige teksten als uitgangspunt. De activisten hiervan zijn jong, goed geschoold en modern. Of ze nu christelijk zijn, joods of islamitisch, ze bedienen zich van vergelijkbare tactieken: ze proberen het ofwel ' van bovenaf' door zich de macht meester te maken ofwel 'van onderaf' door een stevige greep op het gemeenschapsleven.

Zacharias Webber (1644-1696): irenisch lutheraan - verlicht protestant

€13,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Frits Praamsma
Kerk en theologie in het denken van een zeventiende-eeuwse kunstschilder

In de late zeventiende eeuw werd het kerkelijk leven in Nederland beheerst door twee belangrijke spanningsvelden. Terwijl niet alleen katholieken en protestanten, maar ook de verschillende protestantse geloofsrichtingen onderling soms nog heftig met elkaar streden over hun theologische geschilpunten, drong een nieuwe vraag zich naar de voorgrond: hoe verhoudt zich de christelijke traditie als zodanig tot de uitkomsten van rationeel denken en zelfstandig onderzoek, vooral wanneer deze uitkomsten in strijd lijken te zijn met bepaalde teksten uit de Bijbel? Onder degenen die in beide spanningsvelden een bemiddelende positie zochten was de Amsterdamse kunstschilder en lekentheoloog Zacharias Webber. Als irenisch lutheraan voerde hij reeds in 1696 een pleidooi voor één Protestantse Kerk. Als verlicht protestant beschouwde hij niet alleen de Bijbel, maar ook de menselijke rede als een van God gegeven en dus betrouwbare kennisbron. Als classicistisch schilder, vertrouwd met de taal van het beeld, bepleitte hij het goed recht van een minder letterlijke interpretatie van de bijbeltekst. In dit boek wordt Webbers gedachtengoed uiteengezet tegen de achtergrond van zijn tijd, maar ook in verband gebracht met zijn lutheranisme en zijn werk als kunstschilder. Frits Praamsma is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Als theoloog is hij vooral geïnteresseerd in historische ontwikkelingen op het raakvlak van geloof en cultuur.

Zegen & vloek

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Willem J. Ouweneel
Hoe word jij iemand die zegent? Hoe word jij vrij van vloeken?

Zegenen en vervloeken is heel wat meer dan iemand het goede respectievelijk het kwade toewensen. Bij het echte zegenen en vloeken 'gebeurt' er werkelijk iets ingrijpends met mensen. Christenen leven vaak veel meer onder invloed van bepaalde vloeken dan zij zelf vaak denken. Een uitermate praktisch boek over het effect van zegeningen en vloeken in het (christen)leven! Vooral onmisbaar voor iedereen die met vloeken in zijn leven te maken heeft. Er is een heerlijke weg van bevrijding!

* Wat is zegenen en vervloeken eigenlijk?
* Wat voor soort vloeken zijn er?
* Hoe komt een mens onder een vloek?
* Waaraan merk je of je onder een vloek staat?
* Hoe kom je eraf?