iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius PostNL GDPR/AVG

Religie / geloofszaken

Zacharias Webber (1644-1696): irenisch lutheraan - verlicht protestant

€13,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Frits Praamsma
Kerk en theologie in het denken van een zeventiende-eeuwse kunstschilder

In de late zeventiende eeuw werd het kerkelijk leven in Nederland beheerst door twee belangrijke spanningsvelden. Terwijl niet alleen katholieken en protestanten, maar ook de verschillende protestantse geloofsrichtingen onderling soms nog heftig met elkaar streden over hun theologische geschilpunten, drong een nieuwe vraag zich naar de voorgrond: hoe verhoudt zich de christelijke traditie als zodanig tot de uitkomsten van rationeel denken en zelfstandig onderzoek, vooral wanneer deze uitkomsten in strijd lijken te zijn met bepaalde teksten uit de Bijbel? Onder degenen die in beide spanningsvelden een bemiddelende positie zochten was de Amsterdamse kunstschilder en lekentheoloog Zacharias Webber. Als irenisch lutheraan voerde hij reeds in 1696 een pleidooi voor één Protestantse Kerk. Als verlicht protestant beschouwde hij niet alleen de Bijbel, maar ook de menselijke rede als een van God gegeven en dus betrouwbare kennisbron. Als classicistisch schilder, vertrouwd met de taal van het beeld, bepleitte hij het goed recht van een minder letterlijke interpretatie van de bijbeltekst. In dit boek wordt Webbers gedachtengoed uiteengezet tegen de achtergrond van zijn tijd, maar ook in verband gebracht met zijn lutheranisme en zijn werk als kunstschilder. Frits Praamsma is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Als theoloog is hij vooral geïnteresseerd in historische ontwikkelingen op het raakvlak van geloof en cultuur.

Zegen & vloek

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Willem J. Ouweneel
Hoe word jij iemand die zegent? Hoe word jij vrij van vloeken?

Zegenen en vervloeken is heel wat meer dan iemand het goede respectievelijk het kwade toewensen. Bij het echte zegenen en vloeken 'gebeurt' er werkelijk iets ingrijpends met mensen. Christenen leven vaak veel meer onder invloed van bepaalde vloeken dan zij zelf vaak denken. Een uitermate praktisch boek over het effect van zegeningen en vloeken in het (christen)leven! Vooral onmisbaar voor iedereen die met vloeken in zijn leven te maken heeft. Er is een heerlijke weg van bevrijding!

* Wat is zegenen en vervloeken eigenlijk?
* Wat voor soort vloeken zijn er?
* Hoe komt een mens onder een vloek?
* Waaraan merk je of je onder een vloek staat?
* Hoe kom je eraf?

Zen en Christendom

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Kennedy

De zen-ervaring wordt van oudsher, vooral in China en Japan, beleefd door middel van boeddhistische rituelen. De auteur van dit boek heeft ervaren dat zen ook het leven van christenen kan verrijken en verdiepen, zonder dat deze boeddhist of aanhanger van het hindoeïsme worden. Hij vertelt van zijn gesprekken met Yamada Roshi en vele andere zen-meesters, hij haalt koans aan van oude zen-meesters en vergelijkt de betekenis hiervan met uitspraken van Jezus. De contemplatie van de christen staat dicht bij de meditatie van zen en kan, evenals het christelijke gebed,hierdoor meer diepgang krijgen. De auteur beantwoordt vragen die christenen zich over zen kunnen stellen; zoals wat is zen; hoe kun je haar beoefenen; is ze in overeenstemming te brengen met het christendom. Hij is ervan overtuigd dat zen kan leiden tot een meer volwassen vorm van christendom, dat gekenmerkt wordt door persoonlijk initiatief en zelfvertrouwen.

Zingen om te vieren

€18,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Bruggen
52 liederen

Zingen om te vieren bevat 52 eigentijdse liederen. De meeste zijn niet eerder gepubliceerd, en bieden een nieuw, verfrissend repertoire voor vieringen met uiteenlopende leeftijdsgroepen. '

Samensteller Chris van Bruggen heeft thema— en bijbel- liederen gekozen die behalve op school ook gebruikt kunnen worden door liturgische themagroepen bij de voorbereiding van kerkdiensten. Sommige liederen kunnen in canon gezongen worden, bij andere is een eenvoudige meerstemmige koorzetting gemaakt.

Diverse auteurs en componisten hebben hun medewerking verleend: Marijke de Bruiine, Chris Fictoor, Henri Heuvelmans, Gebert Janssen, Henk longerius, Martin Nieboer, Huub Oosterhuis, Kees Pannekoek, Thea Riesebos, Herman Rouw, Herman Verbeek en Jeroen de Wit.

Zo verandert God jou

€12,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Gert Hutten

Dit is een wake-up call! De tijd dringt. De wereld schreeuwt om wakkere mensen.

Veel mensen verlangen oprecht naar een ander en heilig leven. Graag zouden we een snelle weg vinden, een truc om in een keer te veranderen. Maar groei gaat langzaam, bouwen kost tijd. Elke verandering begint met een vernieuwing van denken. Het gaat erom dat je anders leert kijken naar het leven.

Verandering heeft veel te maken met doen. Over dit veranderingsproces gaat ZO VERANDERT GOD JOU. We hoeven het niet zelf te doen. God stuurde zijn Zoon en zijn Geest. Hij breekt onze kleine wereld open en verandert ons, zodat wij steeds meer worden zoals we zijn bedoeld.