iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius PostNL GDPR/AVG

Religie / geloofszaken

Bijbel: de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament voor kinderen

€25,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Dosimont / Ferir

Weet je dat de Bijbel het meest gelezen boek is ter wereld? Het is in alle talen vertaald. Een boek dat eigenlijk op geen enkele boekenplank mag ontbreken. Deze uitgave is een sprankelende bewerking van het Oude en Nieuwe Testament, waarin de belangrijkste gebeurtenissen op een boeiende manier worden verteld. Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar, maar de levendige en kleurige illustraties maken deze Bijbel inspirerend voor iedereen.

Bijbels omgaan met stress deel 2

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Blatter
Psychosomatische aspecten

Dit boek is met recht een handboek te noemen waarin uitgebreid de relaties tussen geest, ziel en lichaam aan de orde komen. Schizofrenie, depressie, neuroses, verslavingsproblematiek, anorexia, fobieën en andere pathologische aandoeningen worden toegelicht aan de hand van duidelijke schema's, verslagen van patiënten en therapeutische aanwijzingen.

Blatter geeft in het eerste deel van zijn boek een uiteenzetting van de verschillen in denkwijzen tussen de seculiere en de christelijke hulpverlening. In deel 2 worden de ziektebeelden nader gedefinieerd. Een belangrijke prioriteit in zijn hele betoog is de terugkeer naar het Woord van God, naar de praktische toepassing van bijbelse waarden en normen.

Biografie van de dominee

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Heitink

Waarom hebben de dominees het vandaag zo~ moeilijk? Bijna wekelijks zijn er via de media wel signalen te horen dat het niet goed gaat met de dominee. Sommigen tillen zwaar aan hun ambt, anderen klagen over de hoge werkdruk. Fr zijn er die het ambt verlaten en kiezen, voor een baan in het bedrijfsleven. Er verschijnen onderzoeken over disfunctioneren en burnout onder predikanten.
Het moderne predikantschap, als een binnenkerkelijk beroep met verschillende functies, is volgens sommige een negentiende-eeuws verschijnsel dat zijn langste tijd gehad lijkt. te hebben. Dat, alles geeft de dominee ten onrechte een nogal tobberig imago, terwijl tegelijk zoveel van hem wordt verwacht.,
Maar waarom heeft de dominee binnen de protestantse kerken zo'n centrale plaats, terwijl de reformatie koos voor de mondigheid van de gemeente en brak met, het gewijde priesterschap. Hoe valt het te verklaren dat ons land een land van domineeskerken is?

Deze biografie van de dominee schetst het begin, de historische ontwikkeling en de toekomst van de dominee in Nederland en geeft daarmee en belangrijk inzicht in de situatie van de predikant vandaag. De auteur hoopt dat, wanneer men de problemen tegen de achtergrond van de historische en maatschappelijke ontwikkelingen beziet, er met meer moed geprobeerd zal worden voor onze tijd een nieuw beroepsprof ]el te formuleren.

Blinde vlekken in de Bijbel

€12,08 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: A. Plass
problemen en paradoxen die we (meestal) liever vermijden

Dit boek staat boordevol met wat ik heb genoemd 'blinde vlekken' uit de Bijbel. Dat hoeft nog niet te betekenen dat de betreffende bijbelgedeeltes per definitie onbekend zijn. Sommige passages zullen zeer vertrouwd zijn voor degenen die een beetje thuis zijn in de Schriften. Maar wat ze in mijn ogen met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal tenminste één intrigerend of verontrustend aspect bevatten. Een aspect dat ik nooit eerder had opgemerkt, of dat ik vanuit mijn ooghoek wel had gezien, maar zonder het te onderzoeken of eerlijk tegemoet te treden.

De Bijbel zit op een fascinerende wijze vol met dit soort elementen, en ik zou er met gemak nog een paar boeken mee kunnen vullen. Ik heb het idee dat ze de neiging hebben te blijven liggen en zich op te stapelen. Dat kan komen door luiheid, doordat ik ervoor terugschrik, door overbekendheid waardoor we gemakkelijk oogkleppen opkrijgen, of vanwege een slecht geïnformeerde, oppervlakkige uitleg in het verleden.


Bloeien als een lelie

€17,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: --
Bijbels dagboek voor de vrouw

Dit dagboek is speciaal geschreven voor de vrouw. Twaalf auteurs, zes predikanten en zes vrouwen, werkten hieraan mee.

De opzet om iedere week een thema te behandelen ‘uit de onderdelen geloofsleven, gevoelsleer of plaats en taak in gezin, kerk en maatschappij is dit jaar gehandhaafd. De thema’s zoals oprechtheid, deugden, zoeken, troost en schepping sluiten aan bij de belevingswereld van de vrouw.

Per dag treft u een te lezen tekst aan, een meditatie aan de hand van het weekthema en de tekst, een vraag of opmerking ter overdenking en de ruimte om eigen aantekeningen te maken. Hierdoor is deze uitgave geschikt voor meditatief gebruik en als persoonlijk dagboek.

Boeddhisme

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: M. van den Boom

De serie Wegwijs geeft betrouwbare, zakelijke informatie over wereldgodsdiensten, religieuze groeperingen en stromingen. De serie staat onder redactie van drs. E.G. Höekstra, dr. J.B.G. jonkers en dr. R. Kranenborg. Het boeddhisme wordt in dit deel van de serie Wegwijs vanuit verschillende gezichtspunten benaderd. Allereerst komt de geschiedenis aan de orde. Daarna verkennen de auteurs de boeddhistische leer en beeldtaal. Zij bespreken tenslotte actuele thema's in de wereld van het boeddhisme: de positie van de vrouw, de Dalai Lama en de discussie over de rechten van de mens.

Boeddhisme

€14,04 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Catherine Hewitt

De stichter van het Boeddhisme was een Indiase prins die ongeveer 2500 jaar geleden leefde. Tegenwoordig volgen, zoals in dit boek beschreven wordt, nog steeds mensen in zowel oosterse als westerse landen zijn denkbeelden over een bepaalde manier van leven. In zeven hoofdstukken wordt ingegaan op de geschiedenis van de godsdienst, de verspreiding over de wereld, de geschriften, hoe boeddhisten hun godsdienst inpassen in hun dagelijks leven, monniken en nonnen en het leven in een klooster, geboorte, huwelijk en dood, en de godsdienstige feesten. Dit boek concentreert zich op het Theravada-boeddhisme, de oude vorm, maar beschrijft ook het Zen-boeddhisme en het Tibetaanse boeddhisme.

Boeddhisme in een notendop

€12,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: van Baar
(bijna) Alles wat je altijd wilde weten

Wie is de Boeddha en wat onderwees hij? Welke stromingen bestaan er binnen het boeddhisme? Hoe kan meditatie tot inzicht leiden? Wat is de rol van een leraar op het pad en wat is het belang van het trainen van je geest? Wanneer is het boeddhisme ontstaan? Meer en meer mensen raken vanuit een verlangen naar ver-dieping gefascineerd door de eeuwenoude praktische wijsheid van het boeddhisme. Niet alleen filmsterren flirten ermee, ook managers, wetenschappers, kunstenaars en therapeuten laten zich inspireren. De Dalai Lama van Tibet is inmiddels tot een internationale bekendheid uitgegroeid en wordt door velen beschouwd als belichaming van vrede en harmonie. Begrippen als 'karma', 'zen', 'mantra', 'mandala', 'nirvana' en 'lotushouding' dringen de Nederlandse spreektaal binnen. Maar wat betekenen ze precies? In Boeddhisme in een notendop worden de basisprincipes van het boeddhisme uiteengezet. Niet alleen komen het leven van Boeddha en de verspreiding van zijn leer aan bod, ook wordt duidelijk wat de boeddhistische inzichten kunnen betekenen voor het alledaagse leven van de moderne mens.

Bert van Baar (1961) promoveerde als cultureel antropoloog op een onderzoek naar het Tibetaanse boeddhisme. Hij is zelf praktiserend boeddhist en doceert sinds 1994 boeddhistische filosofie en meditatie.