iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL): € 2.95 DHL PostNL GDPR/AVG

Religie / geloofszaken

Bijbel voor kinderen

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Dr. J. L. Klink
Het nieuwe testament met zingen en spelen

AAN ALLEN DIE KINDEREN VERHALEN UIT DE BIJBEL VERTELLEN


Deze verhalen uit het Nieuwe Testament verschijnen hierbij ongewijzigd. Ze zijn bedoeld als één van de vele verschillende mogelijkheden om bijbelse verhalen aan oudere kinderen door te geven.


Men kan de opvatting huldigen dat kinderen van negen jaar en ouder wel aan de bijbeltekst zelf toe zijn. Dan kan men b. v. in het gezin een moderne bijbelvertaling voorlezen of een eenvoudige paraphrase van de bijbeltekst. Het zou ons dan opvallen hoe kort de berichten van de evangelisten zijn, terwijl zij de toestand in de wereld toentertijd en allerlei situaties en tradities in het land van Jezus bekend veronderstellen.


Toch blijven voor ons veel voorvallen en uitspraken onbegrijpelijk als we deze achtergrond niet kennen. Om duidelijk te maken in welke wereld Jezus leefde en sprak, hebben wij enkele min of meer historische gegevens - o. a. van Flavius Josephus, de geschiedschrijver uit de eerste eeuw - in de verhalen verwerkt. En het optreden noch de plotselinge dood van Jezus zijn te be-grijpen als men ook niet enigermate terugluistert in de niet-bijbelse Joodse geschriften die wel uit later tijd dateren dan de eerste eeuw, maar waarin toch vele herinneringen bewaard zijn uit de toestand vaar de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 7o. In ieder geval vinden we daarin een echo van de stemmen van zijn tegenstanders, de vertegenwoordigers van de Joodse orthodoxie. De verhalen over Jezus in het Nieuwe Testament zijn fragmentarisch. Er wordt geen biografie van Jezus gegeven of een doorlopend verhaal van wat er is gebeurd. Om het in een beeld aan te duiden: na de verschrikkelijke gebeurtenis van zijn dood zijn de scherven bijeengezocht van voorvallen, woorden en daden. In deze fragmenten echter schitterde het licht van een ander leven van deze Jezus, dat niet door zijn dood was teniet gedaan, integendeel. Pas daarna is degenen die met hem te maken hadden gehad, een licht opgegaan over zijn leven. Een volgorde van gebeurtenissen is niet meer precies bekend, ook niet wanneer wij zouden pogen de verschillende fragmenten uit de evangeliën tot één 'harmonie' bij elkaar te voegen.

Bijbel: de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament voor kinderen

€25,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Dosimont / Ferir

Weet je dat de Bijbel het meest gelezen boek is ter wereld? Het is in alle talen vertaald. Een boek dat eigenlijk op geen enkele boekenplank mag ontbreken. Deze uitgave is een sprankelende bewerking van het Oude en Nieuwe Testament, waarin de belangrijkste gebeurtenissen op een boeiende manier worden verteld. Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar, maar de levendige en kleurige illustraties maken deze Bijbel inspirerend voor iedereen.

Bijbels omgaan met stress deel 2

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Blatter
Psychosomatische aspecten

Dit boek is met recht een handboek te noemen waarin uitgebreid de relaties tussen geest, ziel en lichaam aan de orde komen. Schizofrenie, depressie, neuroses, verslavingsproblematiek, anorexia, fobieën en andere pathologische aandoeningen worden toegelicht aan de hand van duidelijke schema's, verslagen van patiënten en therapeutische aanwijzingen.

Blatter geeft in het eerste deel van zijn boek een uiteenzetting van de verschillen in denkwijzen tussen de seculiere en de christelijke hulpverlening. In deel 2 worden de ziektebeelden nader gedefinieerd. Een belangrijke prioriteit in zijn hele betoog is de terugkeer naar het Woord van God, naar de praktische toepassing van bijbelse waarden en normen.

Biografie van de dominee

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Heitink

Waarom hebben de dominees het vandaag zo~ moeilijk? Bijna wekelijks zijn er via de media wel signalen te horen dat het niet goed gaat met de dominee. Sommigen tillen zwaar aan hun ambt, anderen klagen over de hoge werkdruk. Fr zijn er die het ambt verlaten en kiezen, voor een baan in het bedrijfsleven. Er verschijnen onderzoeken over disfunctioneren en burnout onder predikanten.
Het moderne predikantschap, als een binnenkerkelijk beroep met verschillende functies, is volgens sommige een negentiende-eeuws verschijnsel dat zijn langste tijd gehad lijkt. te hebben. Dat, alles geeft de dominee ten onrechte een nogal tobberig imago, terwijl tegelijk zoveel van hem wordt verwacht.,
Maar waarom heeft de dominee binnen de protestantse kerken zo'n centrale plaats, terwijl de reformatie koos voor de mondigheid van de gemeente en brak met, het gewijde priesterschap. Hoe valt het te verklaren dat ons land een land van domineeskerken is?

Deze biografie van de dominee schetst het begin, de historische ontwikkeling en de toekomst van de dominee in Nederland en geeft daarmee en belangrijk inzicht in de situatie van de predikant vandaag. De auteur hoopt dat, wanneer men de problemen tegen de achtergrond van de historische en maatschappelijke ontwikkelingen beziet, er met meer moed geprobeerd zal worden voor onze tijd een nieuw beroepsprof ]el te formuleren.

Blinde vlekken in de Bijbel

€12,08 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: A. Plass
problemen en paradoxen die we (meestal) liever vermijden

Dit boek staat boordevol met wat ik heb genoemd 'blinde vlekken' uit de Bijbel. Dat hoeft nog niet te betekenen dat de betreffende bijbelgedeeltes per definitie onbekend zijn. Sommige passages zullen zeer vertrouwd zijn voor degenen die een beetje thuis zijn in de Schriften. Maar wat ze in mijn ogen met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal tenminste één intrigerend of verontrustend aspect bevatten. Een aspect dat ik nooit eerder had opgemerkt, of dat ik vanuit mijn ooghoek wel had gezien, maar zonder het te onderzoeken of eerlijk tegemoet te treden.

De Bijbel zit op een fascinerende wijze vol met dit soort elementen, en ik zou er met gemak nog een paar boeken mee kunnen vullen. Ik heb het idee dat ze de neiging hebben te blijven liggen en zich op te stapelen. Dat kan komen door luiheid, doordat ik ervoor terugschrik, door overbekendheid waardoor we gemakkelijk oogkleppen opkrijgen, of vanwege een slecht geïnformeerde, oppervlakkige uitleg in het verleden.


Bloeien als een lelie

€17,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: --
Bijbels dagboek voor de vrouw

Dit dagboek is speciaal geschreven voor de vrouw. Twaalf auteurs, zes predikanten en zes vrouwen, werkten hieraan mee.

De opzet om iedere week een thema te behandelen ‘uit de onderdelen geloofsleven, gevoelsleer of plaats en taak in gezin, kerk en maatschappij is dit jaar gehandhaafd. De thema’s zoals oprechtheid, deugden, zoeken, troost en schepping sluiten aan bij de belevingswereld van de vrouw.

Per dag treft u een te lezen tekst aan, een meditatie aan de hand van het weekthema en de tekst, een vraag of opmerking ter overdenking en de ruimte om eigen aantekeningen te maken. Hierdoor is deze uitgave geschikt voor meditatief gebruik en als persoonlijk dagboek.

Boeddhisme

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: M. van den Boom

De serie Wegwijs geeft betrouwbare, zakelijke informatie over wereldgodsdiensten, religieuze groeperingen en stromingen. De serie staat onder redactie van drs. E.G. Höekstra, dr. J.B.G. jonkers en dr. R. Kranenborg. Het boeddhisme wordt in dit deel van de serie Wegwijs vanuit verschillende gezichtspunten benaderd. Allereerst komt de geschiedenis aan de orde. Daarna verkennen de auteurs de boeddhistische leer en beeldtaal. Zij bespreken tenslotte actuele thema's in de wereld van het boeddhisme: de positie van de vrouw, de Dalai Lama en de discussie over de rechten van de mens.

Boeddhisme

€14,04 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Catherine Hewitt

De stichter van het Boeddhisme was een Indiase prins die ongeveer 2500 jaar geleden leefde. Tegenwoordig volgen, zoals in dit boek beschreven wordt, nog steeds mensen in zowel oosterse als westerse landen zijn denkbeelden over een bepaalde manier van leven. In zeven hoofdstukken wordt ingegaan op de geschiedenis van de godsdienst, de verspreiding over de wereld, de geschriften, hoe boeddhisten hun godsdienst inpassen in hun dagelijks leven, monniken en nonnen en het leven in een klooster, geboorte, huwelijk en dood, en de godsdienstige feesten. Dit boek concentreert zich op het Theravada-boeddhisme, de oude vorm, maar beschrijft ook het Zen-boeddhisme en het Tibetaanse boeddhisme.