iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
De nieuwe editie van 'Ontdek je gebruiksaanwijzing' is uit! Koop hier een gesigneerde versie. Lees hier meer over het beïnvloeden van je spanning!.

Senioren / Rouwen

Toon als           
Volgorde

De dood legt Liefde bloot

Auteur: Marijtje van der Horst

Marijtje van der Horst ( 1950), modevormgever en beeldend kunstenaar (in de modewereld bekend als Marijke Mulder), schreef het boek dat ze zelf zocht in de periode dat haar grote liefde ziek werd en uiteindelijk na vier jaar stierf. Ze vraagt zich al schrijvend, schilderend en fotograferend af wat er allemaal gebeurt en in hoeverre ze daar zelf grip op heeft Ze beschrijft hoe ze ertoe komt haar modecarrière en haar kledingmerk stop te zeilen, haar naam te veranderen en haar haar niet meer te verven. Hoe ze besluit bedrijf en huis te verkopen om voor het 'echte' leven te kiezen, om samen en toch in diepe eenzaamheid lief en leed te leven. 'Ik word bevrijd van oordelen, niet alleen over onderen maar ook over mezelf lk kon me toestaan vrij te zijn. lk voel dat dot proces in gong is gezet ik ben bereid er vol aan mee te werken, dan kom ik bij een diepere laag van houden van.' (blz. I 89) De dood legt Liefde bloot is een troostboek voor als het verdriet te groot is voor een mens alleen.

De echo van mijn kind

Auteur: Wagenmakers
Ervaringen van verlies tijdens of kort na de zwangerschap

Wie tijdens de zwangerschap een kind verliest, weet dat dit verdriet doorgaans in eenzaamheid gedragen wordt. Voor de buitenwereld is het verdriet om iets wat er nooit is geweest. Voor de moeder betekent het een afscheid van haar eigen kind.

Als bekend is dat een kindje 'het niet gehaald heeft', dan weet de wereld buiten de moeder daar vaak geen raad mee. Hoe ervaren moeders deze onmacht? Hoe reageren ouders van een dochter die dit overkomt? Hoe reageert de partner, en hoe reageren vrienden?

Geestelijk genezer Harm Wagenmakers stelde dit troostboek met natuurfoto's samen speciaal voor de moeders. Hij vroeg hun om hun ervaringen op te schrijven. Hiermee kunnen andere moeders hun eigen ervaringen een plek geven, tegen alle ontkenning van het verdriet in.

De geluksoma

Auteur: Patrick van Hees

Waarom is de ene persoon moeiteloos gelukkiger dan de andere? Patrick van Hees deed er onderzoek naar en leerde dat geluk niet zozeer samenhangt met de omstandigheden waarmee we te maken krijgen, maar juist met hoe we daarmee omgaan. Dat hadden velen hem kunnen vertellen, maar Patrick ging verder. Hoe zit het dan, welke vaardigheden heb je nog nodig om gelukkig te zijn? In De geluksoma deelt hij op zeer leesbare wijze de 'gelukstips' die hij terugzag bij zijn eigen oma Eefje en die door onderzoek bevestigd werden. Denk aan het maken van eigen keuzes, een gezond gevoel voor humor en betrokkenheid. Oma Eefje is bijna honderd, heeft de nodige fysieke en mentale tegenslagen gekend, maar blijft altijd positief in het leven staan. Hoe doet ze dat? En vooral: wat kunnen wij daarvan leren? Patrick vertelt het in De geluksoma aan de hand van het levensverhaal van zijn oma Eefje.

De geur van abrikozenbloesem ontstegen

Auteur: Hilarius
Kroniek van een suicide counselor. Een leidraad viir hylp bij zelfdoding

De auteur was als bestuurslid verbonden aan Stichting 'De Einder'. Omdat de regelgeving ten aanzien van euthanasie en hulp bij zelfdoding in de praktijk geen oplossing biedt voor veel mensen die vinden dat zij klaar zijn met leven, verleent hij hulp bij zelfdoding. Met 15 andere suicide counselors in ons land werkt hij samen met 'De Einder'. Zij brengen in praktijk dat als je de hulp wilt verbeteren, je de mens in nood ondertussen niet in de kou kunt laten staan. In verband met zijn streven naar transparantie heeft de auteur na iedere begeleiding zijn ervaringen voor toetsing op schrift gesteld. Deze verslagen vormen zijn 'dagboek van een suïcide counselor'. Hij verkent de morele grenzen van zijn geweten en verliest daarbij de kaders van publieke moraal, neergelegd in strafwetgeving en jurisprudentie, niet uit het oog.

De kracht van karakter

Auteur: Hillman
over de waarde van het ouder worden

Oud-zijn is niet 'in'. De bevolking vergrijst in hoog tempo, maar overal om ons heen is een jeugdige uitstraling een must. Ouderdom lijkt maatschappelijk gezien, maar ook voor de oudere en zijn directe omgeving, vooral een probléém. James Hillman pleit in "De kracht van karakter" juist voor een positieve houding tegenover het ouder worden. De achteruitgang van onze fysieke en verstandelijke vermogens maakt dat we ons leven kunnen evalueren, geeft ons de rust die nodig is om de wonderen van het leven te kunnen waarderen. De laatste levensjaren zijn zo belangrijk omdat dit de periode is waarin ons karakter zich verdiept en vervolmaakt. Met zijn verrassende kijk op ouderdom stelt Hillman niet alleen het maatschappelijke ideaal van jeugdigheid ter discussie, maar trekt hij ook ten strijde tegen de psychologen en medici die ouderdom vooral zien als een fysiek en klinisch beheersbaar probleem. "De kracht van karakter" is een boek dat oud en jong een verrassend en waardevol perspectief biedt.

James Hillman is psycholoog en auteur van ruim twintig boeken. Hij heeft leerstoelen bekleed aan diverse universiteiten.

Dood gewoon weduwnaar

over rouw en nieuw geluk

Auteur: C. Pin

Elk graf heeft zijn eigen verhaal. Op 31 juli 2009 veranderde het leven van de auteur toen zijn vrouw Ursula plotseling overleed ten gevolge van een hersenbloeding. Ze hebben samen twee kinderen. De dood van je partner is een vreselijke ervaring. Mannen houden hun pijn en emoties onder controle en uiten zich moeilijk in het delen van hun gevoelens. Het uiten van gevoelens is echter normaal in een rouwproces. De auteur leerde dat hij verdriet mag hebben. En dat is niet aan tijd, of wat dan ook gebonden. Zal hij ooit weer normaal kunnen functioneren en weer gelukkig kunnen worden?

En wat nu ?

Auteur: Eveline Tromp-Klaren
Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt. Mogelijkheden voor een waardevolle tijd

Eveline Tromp-Klaren houdt zich al bijna 20 jaar intensief bezig met de begeleiding van mensen met kanker of een andere levensbedreigende aandoening. In haar werk als psycho-oncologisch therapeut heeft zij veel ervaring opgedaan in het ondersteunen van mensen die te horen hebben gekregen dat zij niet meer beter zullen worden. Zij heeft dit boek geschreven vanuit haar persoonlijke betrokkenheid bij mensen in deze levensfase en hoopt hen hiermee op een aanvullende manier te kunnen ondersteunen.Naast het begeleiden van patiënten en hun gezinsleden geeft zij gastlessen en lezingen aan studenten en professionals.

Gelukkig is er vlaai

Auteur: Ludo van Denderen

na dood: de KNVB heeft de proflicentie van de club ingetrokken. Maar half juni besluit de rechter dat Fortuna haar licentie mag behouden. Het seizoen begint dan al bijna, maar Fortuna heeft nog slechts één speler onder contract staan. Ook moet de kleding voor de toekomstige spelers nog worden geregeld. En zo zijn er oneindig veel hobbels te nemen om heelhuids het einde van de competitie te halen.