iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Senioren / Rouwen

Toon als           
Volgorde

De dood legt Liefde bloot

Auteur: Marijtje van der Horst

.., Ik wil herkennen. ik wil over dingen lezen die ik ook zo ervaar. Ik ben op zoek naar het gevoel erachter, eronder, hoe je je handhaaft, hoe je je opstelt teweer stelt, hoe je dat doet rouwen. Vinden anderen het ook zo vreselijk, ook zo moeilijk? Voelen zij zich ook zo vreemd? Ik voel me erg moe, droevig dankbaar, maar vooral ook leeg. Ik kom er niet bij, ik kom niet bij mij. Ik kan geen gesprekken met vreemden voeren, ik ben een beetje typisch volgens mij.

Marijtje van der Horst (1950), modevormgever en beeldend kunstenaar (in de modewereld bekend als Marijke Mulder), schreef het boek dat ze zelf zocht in de periode dat haar grote liefde ziek werd en uiteindelijk na vier jaar stierf Ze vraagt zich al schrijvend, schilderend en fotograferend af wat er allemaal gebeurt en in hoeverre ze daar zelf grip op heeft. Ze beschrijft hoe ze ertoe komt haar modecarrière en haar kledingmerk stop te zetten, haar naam te veranderen en haar haar niet meer te verven. Hoe ze besluit bedrijf en huis te verkopen om voor het 'echt& leven te kiezen, om samen in eenzaamheid lief en leed te leven. Een troostboek voor als het verdriet te groot is voor een mens alleen.

De dood legt Liefde bloot

Auteur: Marijtje van der Horst

Marijtje van der Horst ( 1950), modevormgever en beeldend kunstenaar (in de modewereld bekend als Marijke Mulder), schreef het boek dat ze zelf zocht in de periode dat haar grote liefde ziek werd en uiteindelijk na vier jaar stierf. Ze vraagt zich al schrijvend, schilderend en fotograferend af wat er allemaal gebeurt en in hoeverre ze daar zelf grip op heeft Ze beschrijft hoe ze ertoe komt haar modecarrière en haar kledingmerk stop te zeilen, haar naam te veranderen en haar haar niet meer te verven. Hoe ze besluit bedrijf en huis te verkopen om voor het 'echte' leven te kiezen, om samen en toch in diepe eenzaamheid lief en leed te leven. 'Ik word bevrijd van oordelen, niet alleen over onderen maar ook over mezelf lk kon me toestaan vrij te zijn. lk voel dat dot proces in gong is gezet ik ben bereid er vol aan mee te werken, dan kom ik bij een diepere laag van houden van.' (blz. I 89) De dood legt Liefde bloot is een troostboek voor als het verdriet te groot is voor een mens alleen.

De echo van mijn kind

Auteur: Wagenmakers
Ervaringen van verlies tijdens of kort na de zwangerschap

Wie tijdens de zwangerschap een kind verliest, weet dat dit verdriet doorgaans in eenzaamheid gedragen wordt. Voor de buitenwereld is het verdriet om iets wat er nooit is geweest. Voor de moeder betekent het een afscheid van haar eigen kind.

Als bekend is dat een kindje 'het niet gehaald heeft', dan weet de wereld buiten de moeder daar vaak geen raad mee. Hoe ervaren moeders deze onmacht? Hoe reageren ouders van een dochter die dit overkomt? Hoe reageert de partner, en hoe reageren vrienden?

Geestelijk genezer Harm Wagenmakers stelde dit troostboek met natuurfoto's samen speciaal voor de moeders. Hij vroeg hun om hun ervaringen op te schrijven. Hiermee kunnen andere moeders hun eigen ervaringen een plek geven, tegen alle ontkenning van het verdriet in.

De geluksoma

Auteur: Patrick van Hees

Waarom is de ene persoon moeiteloos gelukkiger dan de andere? Patrick van Hees deed er onderzoek naar en leerde dat geluk niet zozeer samenhangt met de omstandigheden waarmee we te maken krijgen, maar juist met hoe we daarmee omgaan. Dat hadden velen hem kunnen vertellen, maar Patrick ging verder. Hoe zit het dan, welke vaardigheden heb je nog nodig om gelukkig te zijn? In De geluksoma deelt hij op zeer leesbare wijze de 'gelukstips' die hij terugzag bij zijn eigen oma Eefje en die door onderzoek bevestigd werden. Denk aan het maken van eigen keuzes, een gezond gevoel voor humor en betrokkenheid. Oma Eefje is bijna honderd, heeft de nodige fysieke en mentale tegenslagen gekend, maar blijft altijd positief in het leven staan. Hoe doet ze dat? En vooral: wat kunnen wij daarvan leren? Patrick vertelt het in De geluksoma aan de hand van het levensverhaal van zijn oma Eefje.

De geur van abrikozenbloesem ontstegen

Auteur: Hilarius
Kroniek van een suicide counselor. Een leidraad viir hylp bij zelfdoding

De auteur was als bestuurslid verbonden aan Stichting 'De Einder'. Omdat de regelgeving ten aanzien van euthanasie en hulp bij zelfdoding in de praktijk geen oplossing biedt voor veel mensen die vinden dat zij klaar zijn met leven, verleent hij hulp bij zelfdoding. Met 15 andere suicide counselors in ons land werkt hij samen met 'De Einder'. Zij brengen in praktijk dat als je de hulp wilt verbeteren, je de mens in nood ondertussen niet in de kou kunt laten staan. In verband met zijn streven naar transparantie heeft de auteur na iedere begeleiding zijn ervaringen voor toetsing op schrift gesteld. Deze verslagen vormen zijn 'dagboek van een suïcide counselor'. Hij verkent de morele grenzen van zijn geweten en verliest daarbij de kaders van publieke moraal, neergelegd in strafwetgeving en jurisprudentie, niet uit het oog.

De kracht van karakter

Auteur: Hillman
over de waarde van het ouder worden

Oud-zijn is niet 'in'. De bevolking vergrijst in hoog tempo, maar overal om ons heen is een jeugdige uitstraling een must. Ouderdom lijkt maatschappelijk gezien, maar ook voor de oudere en zijn directe omgeving, vooral een probléém. James Hillman pleit in "De kracht van karakter" juist voor een positieve houding tegenover het ouder worden. De achteruitgang van onze fysieke en verstandelijke vermogens maakt dat we ons leven kunnen evalueren, geeft ons de rust die nodig is om de wonderen van het leven te kunnen waarderen. De laatste levensjaren zijn zo belangrijk omdat dit de periode is waarin ons karakter zich verdiept en vervolmaakt. Met zijn verrassende kijk op ouderdom stelt Hillman niet alleen het maatschappelijke ideaal van jeugdigheid ter discussie, maar trekt hij ook ten strijde tegen de psychologen en medici die ouderdom vooral zien als een fysiek en klinisch beheersbaar probleem. "De kracht van karakter" is een boek dat oud en jong een verrassend en waardevol perspectief biedt.

James Hillman is psycholoog en auteur van ruim twintig boeken. Hij heeft leerstoelen bekleed aan diverse universiteiten.

De last van het leven

Auteur: Bart Demyttenaere

Toen de broer van Bart Demyttenaere ongeveer vijfjaar geleden een einde aan zijn leven maakte, is deze auteur zich intens gaan verdiepen in het fenomeen zelfmoord. Slechts zeer gedeeltelijk vond hij antwoorden op de vele vragen die hij zich stelde naar aanleiding van deze navrante daad. Over tal van aspecten van zelfmoord blijft heel wat informatie niet of moeilijk te vinden. Met de studie De last van het leven wordt deze lacune aangevuld.

Bart Demyttenaere kwam onder meer terecht bij Jeroen Brouwers en kreeg toestemming om uit diens omvangrijke archief inzake zelfmoord te putten. Ontzaglijk veel lectuur, opzoekingswerk en gesprekken vinden hun neerslag in De last van het leven. Na de openingsbrief aan zijn overleden broer geeft Bart Demyttenaere een definitie en cijfers, bestrijdt hij misvattingen en biedt een inzicht in preventie en hulpverlening. Het fenomeen zelfmoord wordt geanalyseerd in relatie tot de tijdgeest, de wet, de media en religie. Het boek bevat ook een interessant hoofdstuk over homoseksualiteit en zelfmoord. In een afzonderlijk boekdeel zijn enkele beklijvende gesprekken met nabestaanden opgenomen. Ten slotte wordt een overzicht gegeven van bekende Belgische en Nederlandse zelfmoordenaars en wordt bekeken hoe het thema in de jeugdliteratuur aan bod komt.

Een woord vooraf van Karl Andriessen van het Centrum ter Preventie van Zelfmoord en de vermelding van vele nuttige adressen en gegevens completeren deze boeiende studie.

De levenscode

Auteur: Albert Sonnevelt
over het geheim van vitaal oud worden

Vitale mensen hebben tientallen wensen, zieke mensen maar één

Je leeft in een wonderlijk tijdperk: er is meer informatie beschikbaar over ziekte en gezondheid dan je ooit kunt verwerken. Aan de andere kant dreigen er meer mensen te sterven aan leefstijlgerelateerde klachten dan ooit in de geschiedenis is voorgekomen.

Hoe vind je jouw balans? Welke verantwoordelijkheid heb je? Waar vind je de wijsheid die klopt voor jouw leven? En hoe past een gezonde leefstijl in je drukke bestaan?

Albert Sonnevelt begon na zijn studie psychologie een fascinerende ontdekkingsreis op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen. Hij ging hierbij op een bijzondere manier te werk. Hij keek niet naar ziekmakende factoren, maar onderzocht juist waarom bepaalde ouderen op zeer hoge leeftijd nog zo vitaal zijn. Zij zijn immers het levende bewijs dat een bepaalde leefstijl werkt!

De afgelopen dertig jaar interviewde Albert honderden vitale ouderen en vergeleek hij zijn bevindingen met wetenschappelijke onderzoeken over dit onderwerp. Hierin ontdekte hij een aantal gemeenschappelijke kenmerken, die hij verwerkte in zijn vitaliteitsmodel.

In dit boek vind je een selectie van de veelal wonderbaarlijke gesprekken die Albert had met de vitale, bejaarde krachtpatsers. Daarnaast staat ieder hoofdstuk boordevol praktische tips, leerzame testjes en ondersteunende adviezen die je direct kunt toepassen. Zo kun je vandaag al starten met het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.
Om het je nog makkelijker te maken, vind je achter in het boek een volledig uitgewerkt zes-weken-vitaliteitsplan. Daarmee ontwikkel je op geleidelijke wijze een effectief vitaal gedragspatroon.

Welk gebied van je gezondheid je ook wilt aanpakken: optimale voeding, actief bewegen, voldoende herstelmomenten, positieve gedachten, onder­steunende sociale contacten of zinvol leven. . . het is nu binnen je bereik!