iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
De nieuwe editie van 'Ontdek je gebruiksaanwijzing' is uit! Koop hier een gesigneerde versie. Lees hier meer over het beïnvloeden van je spanning!.

Senioren / Rouwen

Toon als           
Volgorde

Getting to the Other Side of Grief

Auteur: Susan J. Zonnebelt- Smeenge
Overcoming the loss of a spouse

It's something no married person wants to imagine. Yet each year, eight hundred thousand individuals mourn the passing of a husband or wife. Coming alongside the grieving spouse, psychologist Susan Zonnebelt-Smeenge and pastor/professor Robert De Vries provide much-needed support from a unique perspective--empathy. They each suffered the loss of their spouse at a relatively young age. Throughout Getting to the Other Side of Grief, the authors share their stories as living proof that if worked through properly, grief will lead the way to a fresh new life. Beginning with the premise that a full resolution to grief is possible, the authors extend this lifeline to readers: Complete healing doesn't happen without intentional effort (time alone doesn't heal), and this intentional effort, for complete success, must combine Christian faith and sound mental health practices. In offering these interwoven disciplines, the authors give readers the benefit of both the male and female perspective. Readers will find getting to the other side of grief less lonely and more promising in the empathetic company of these two authors. Those who assist grieving persons on their journeys--pastors, counselors, family members, friends--will find this a useful supplement to the support they offer.

Graceful exits

Auteur: Sushila Blackman
Death stories of Hindu, Tibetan Buddhist and Zen masters

Death is a subject obscured by fear and denial. When we do think of dying, we are more often concerned with how to avoid the pain and suffering that may accompany our death than we are with really confronting the meaning of death and how to approach it. Sushila Blackman places death—and life—in a truer perspective, by telling us of others who have left this world with dignity.

Graceful Exits offers valuable guidance in the form of 108 stories recounting the ways in which Hindu, Tibetan Buddhist, and Zen masters, both ancient and modern, have confronted their own deaths. By directly presenting the grace, clarity, and even humor with which great spiritual teachers have met the end of their days, Blackman provides inspiration and nourishment to anyone truly concerned with the fundamental issues of life and death.

Helpen bij verlies en verdriet

Auteur: Keirse
een gids voor het gezin en hulpverlener

Dé klassieker over rouwverwerking in ons taalgebied.
Helpen bij verlies en verdriet is een onmisbare gids voor al wie rouwende mensen en mensen met verdriet wil helpen. Het boek biedt vele bruikbare inzichten en is geïllustreerd met talrijke herkenbare voorbeelden uit het dagelijkse leven. Naast verlies door de dood besteedt de auteur ook aandacht aan andere verliessituaties, zoals verlies van de gezondheid, van het werk, van een perspectief. Helpen bij verlies en verdriet is een gids die thuishoort in elke huiskamer en op elke werktafel, niet om in één keer door te lezen, maar om telkens weer ter hand te nemen wanneer je geconfronteerd wordt met verdriet. Het is een uitstekend geschenkboek voor wie zelf verdriet heeft of wie anderen wil helpen, doordat het doorheen het verdriet perspectieven biedt om opnieuw te leren houden van het leven.

Het Methusalem complot

Auteur: F. Schirrmacher

Iedereen wil jong blijven,maar we worden wel steeds ouder. De hele mensheid wordt in een snel tempo ouder en spoedig is er niemand meer die de oplopende rekening wil betalen. Een tijdbom van enorme kracht ligt in het verschiet.

Het Tibetaanse Dodenboek

Auteur: W.Y. evans-Wentz
met een voorwoord van Carl Gustav Jung. Herziene uitgave

Ervaringen in het stadium van het sterven
Het eeuwenoude Tibetaanse Dodenboek (Bardo Th'dol) is misschien wel het merkwaardigste boek dat het Westen van het Oosten heeft ontvangen. Nadat het eeuwenlang (van mond tot oor) werd overgeleverd zou deze tekst zijn opgeschreven door Padma Sambhava, de yoga-leraar die het boeddhisme in de achtste eeuw naar Tibet bracht en die als grondlegger van het lamaïsme wordt beschouwd.
Carl Gustav Jung noemt in zijn inleiding het Tibetaanse Dodenboek van een ongeëvenaarde superioriteit wat de psychologie en de kritische filosofie betreft. De tekst wijdt in, in de zin van het leven dat de doodservaring omvat, niet als gebeuren op een bepaald tijdstip, maar als een voortdurend bereid-zijn, dat werkelijk leven pas mogelijk maakt.
Op archetypische wijze wordt de toestand beschreven die de dood genoemd wordt, tot aan het moment waarop naar oosterse opvatting de nieuwe geboorte plaatsvindt. Daaruit komt naar voren dat de betekenis van het sterven onverbrekelijk met de zijn van het leven verbonden is.

Voortdurend wordt de lezer gewezen op de noodzaak het rechtstreekse contact met het onnoembare-in-zichzelf te zoeken. De grondtoon van het onderricht is het met onuitputtelijk geduld oproepen tot wat Jung noemt: 'de zorgvuldige en gewetensvolle waarneming van irrationele facetten van het heilige en de mens zelf.' Wanneer dit bij hem aanslaat zal hij niemand meer vragen wat hij moet kiezen, maar met vallen en met opstaan zijn eigen gezag zoeken - en vinden. Want in hemzelf is de bron van leven, en wat hij in wezen is: een ononderbroken opeenvolging van bewustzijnstoestanden, waarin geboorte (als het aannemen van een lichaam) en dood (als het afleggen van een lichaam) zijn besloten. Dit herkenbaar maken is de zin van het onderricht van het Tibetaanse Dodenboek.

Hoop doet leven

Auteur: Naomi Remen

lessen die pijn lijden genezen

Iedereen heeft wel eens afscheid moeten nemen. Van een geliefde, een vriend of een familielid; van lichamelijke gezondheid of van het leven zelf. . . Ieder van ons weet wat lijden is en hoeveel pijn afscheid met zich mee kan brengen. Dr. Rachel Naomi Remen, arts, begeleidt al meer dan 35 jaar ongeneeslijk zieken en de mensen die hen direct omringen. Zij doet dit met een grote persoonlijke betrokkenheid. ondermeer omdat zij zelf al sinds haar jeugd aan een ongeneeslijke ziekte lijdt. Zij weet dus wat lijden is, zij heeft als arts iets gemeen met de patiënten in haar praktijk. Maar zij weet ook dat de processen van lijden en afscheid nemen tot inspiratie en inzicht kunnen leiden. In dit boek vertelt dr. Remen verhalen, zoals in haar joodse traditie al eeuwenlang gebruik is. Verhalen uit haar eigen leven, verhalen van en over de mensen die zij tijdens al die praktijkjaren heeft begeleid en waaruit keer op keer blijkt dat 'lijden soms loutering' is. In haar eigen woorden: 'Een levensbedreigen

Ik doe het!

Auteur: Mireille Goedkoop
Van dromen naar doen. Na je pensioen.

Het leven houdt niet op bij zestig. Sterker nog, het lijkt opnieuw te beginnen, getuige de levenslustige senioren in dit boek. IK DOE HET! staat vol met verhalen van mensen die hun dromen verwezenlijken op latere leeftijd. Dromen, groot of klein, die altijd al `sudderden', maar die nog niet waren gerealiseerd. Herkenbaar? Nieuwsgierig? Het boek IK DOE HET! is er voor iedereen die zich oriënteert op een nieuwe impuls in het leven, of ervan droomt.

IK DOE HET! is een initiatief van Mireille Goedkoop (1973) en Michiel van der Ham (1966). Al een aantal jaren runnen zij samen als koppel Zorgt. Communicatie. Een droom kwam uit toen zij besloten om hun bedrijf voor langere tijd vanuit Thailand te runnen. Daar ontmoetten zij een 82-jarige Nederlander die min of meer hetzelfde had gedaan door zich op zijn 70e op een Thais eiland te vestigen. Geïnspireerd door zijn levenslust besloten ze, eenmaal terug op Nederlandse bodem, over hem en andere inspirerende zestigplussers een boek uit te geven. Mireille interviewde de mensen uit het boek en Michiel heeft ze op een bijzondere manier gefotografeerd.

Ik had je nog zoveel willen vragen ....

Auteur: A. Levy
Hoe verwerken we het verlies van onze ouders

Een nieuw licht op rouwverwerkingHet lijkt heel gewoon om onze ouders te verliezen als we zelf volwassen zijn. Toch komt hun dood vaak als een verrassing - of we nu een hecht contact met ze hadden of juist niet. Het verlies is vaak moeilijker te verwerken dan verwacht. Ik had je nog zoveel willen vragen... helpt de lezer verdriet toe te laten en de gebeurtenissen te begrijpen en accepteren.Met welke gevoelens krijgen we te maken als we onze ouders verliezen? Hoe gaan we om met het verdriet, wat betekent dat voor onze identiteit? Hoe verandert ons leven erdoor, en wat kunnen we ervan leren?

Rouwverwerking bij het verlies van een of beide ouders is een nog sterk onderbelicht onderwerp, waarover veel mensen vragen hebben.Alexander Levy bespreekt al deze vragen uitvoerig aan de hand van zijn eigen verhaal en de ontroerende verhalen van de mensen die hun ervaringen met hem deelden. Ik had je nog zoveel willen vragen... is een gids die u door de verschillende stadia van het rouwproces leidt.Alexander Levy heeft al meer dan twintig jaar een eigen praktijk als psycholoog. Hij woont samen met zijn vrouw op een boerderij in Pennsylvania.