iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Senioren / Rouwen

Toon als           
Volgorde

Verdriet en verlies geheeld

Auteur: van Praagh
in contact met overleden geliefden

Verdriet en verlies komen in elk mensenleven voor. Niet alleen de dood van dierbaren, ook gebeurtenissen als een scheiding, een levensbedreigende ziekte of het verlies van een baan kunnen mensen in een diep en schijnbaar blijvend verdriet storten. James van Praagh, het wereldberoemde medium, geeft goede raad aan talloze mensen in dergelijke situaties. Hij helpt het verdriet te erkennen, maar ook de weg omhoog weer te vinden. Heel bijzonder en heel effectief is daarbij zijn talent om in contact te komen met de geesten van overledenen. Vaak weet hij dierbaren op te roepen die een waardevolle spirituele boodschap hebben voor mensen in moeilijkheden. Met dit boek wil hij iedereen inspireren om op eigen kracht verdriet en verlies te verwerken en gesterkt verder te gaan.

Verhalen van rouw

Auteur: Fiddelaers-Jaspers
de betekenis van steun op school voor jongeren met een verlies ervaring

Jaarlijks blijven vele adolescenten (jongeren tusse nde 12 en 20 jaar) als rouwende achter na de dood van iemand in hun gezin. In deze studie van Riet Fiddelaers-Jaspers gaat het om jongeren in het voorgezet onderwijs die een verlies in het gezin hebben meegemaakt.

Rouw word bij jongeren vaak niet opgemerkt; ze verbergen hun verdriet, ze willen niet 'anders' zijn dan hun vrienden, ze zijn bang er niet bij te horen en ze willen hun rouwende ouders niet extra belasten. Van belang is de steun die de adolescent om zich heen ervaart van vrienden, klasgenoten en op school. Asl steun kunnen ook professionele interventies plaatsvinden, zoals begeleiding door een leerlingbegeleider of het meedoen aan een supportgroep voor rouwende leerlingen op school.

In hetkader van deze studie werd het effect onderzocht van twee interventies: een supportgroep voor lotgenoten op school en een gestructureerde vorm van zelfreflectie, de ZKM-JV. Er werd gewerkt met een controlegroep van rouwende jongeren. een van de meest opmerkelijke gegevens uit de studie is dat alle vormen van aandacht, zelfs uitsluitend aanbieden van vragenlijsten zoals in de controlegroep gebeurde, positieve invloed lijken te hebben op het welbevinden van de jongeren.

Verlieskunde

Auteur: de Monnink
Handreiking voor de beroepspraktijk

Verlies is geen probleem of ziekte, maar een transitieproces waar steun bij nodig is. Of het nu gaat om afscheid nemen van een overledene, van je eigen gezondheid, van een lichaamsdeel, van je land van herkomst of van je toekomstperspectief: voor mensen die met verlies te maken krijgen, is zorgvuldige support onmisbaar.
Professionals bieden support als die steun onvoldoende geboden kan worden door de eigen omgeving. Voor de professionele verliesbegeleider zijn er veel vragen om rekening mee te houden: Welke behoeften hebben mensen die verlies ondervinden? Welke breinfuncties reguleren de rouwbehoeften en daarmee het rouwgedrag? Welke verliesbegeleidingsmethoden zijn er en hoe word je daarin competent? Hoe stimuleer je de informele support vanuit de directe omgeving? Hoe kun je rouwenden effectief opvangen in de eerstelijnszorg, op scholen, in bedrijven, in zorginstellingen? Verlieskunde geeft antwoord op deze en vele andere vragen.

Nieuw in deze geheel herziene druk is dat drie soorten behoeften van rouwenden (survivalbehoeften, affectieve en reflectieve behoeften) het uitgangspunt zijn, zowel voor de beschrijving van de individuele verliesbegeleiding, voor de support vanuit het sociale netwerk als voor de verliesbegeleidingsmethoden. Het behoeftegerichte transitiemodel, gebaseerd op neuro- en sociaalwetenschappelijk onderzoek, is de rode draad. De cliënt en diens behoeften staan steeds centraal, en niet de 'toevallige methode' van de begeleider. Verlieskunde is bedoeld voor verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, sociaalpedagogische hulpverleners, arbeidsdeskundigen, coaches en counselors, reddingswerkers, pastoraal werkers, onderwijsgevenden, rechters, managers, journalisten en studenten in opleiding voor deze beroepen.

Herman de Mönnink is grondlegger van de verlieskunde in het Nederlandse taalgebied. Hij heeft jarenlange therapie-ervaring als GZ-psycholoog, rouwtherapeut en traumatherapeut. Daarnaast is hij docent en trainer verlieskunde op post-hbo-opleidingen en universitair niveau op het gebied van verlieskunde en multimethodisch maatschappelijk werk.

Vlinderpark alzheimer

Auteur: van Oers
Hoe mijn moeder weer een meisje werd

Een moeder die dementeert. En een zoon, die zelf al vijfentwintig jaar werkt in een rusthuis voor demente bejaarden. Hoe machteloos kijkt hij toe nu zijn moeder overkomt wat hij bij zoveel anderen heeft zien gebeuren...

Johan Van Oers (1952) werkt in het rust- en verzorgingstehuis De Bijster in Essen, op de Belgisch-Nederlandse grens. Hij is een van de meest gevraagde sprekers over dementie, de bezieler van het Dementiecafé en een van de samenstellers van de veelgelezen bloemlezing over dementie, 'Het sneeuwt in mijn hoofd'.

Voor de laatste tijd

Auteur: van den Berg
Samen werken aan een goede dood

Als de dood zich aandient - wat is er dan nodig? Wat heeft de stervende zelf nodig, wat hebben familie en naasten, verzorgers en begeleiders nodig? En wat betekent het sterven voor hen? Daarover schrijft Marinus van den Berg. Hij belicht de praktische en spirituele aspecten van het levenseinde.

Een mens die gaat sterven betreedt een onbekend gebied, waarvan geen plattegrond bestaat. Mensen in de omgeving van de stervende trekken een eindweegs mee. De naderende dood confronteert iedereen met vragen over het leven: wat maakt bet leven waardevol, wat bepaalt zijn kwaliteit? Marinus van den Berg schrijft vanuit zijn lange praktijkervaring in het begeleiden van mensen aan het eind van hun leven. Dat levert en passant veel praktische informatie op. De invalshoek is echter steeds een spirituele. Het gaat niet alleen om wat er gedaan moet worden, het gaat ook om het hoe.

Een boek voor hen die te horen krijgen dat ze gaan sterven, maar ook voor partners, familie, verzorgers, hulpverleners. In dit boek krijgen zij handreikingen en inspiratie om met elkaar te werken aan een goede dood.

Wanneer word je dood?

Auteur: Riet Fiddelaers-Jaspers

Praktische hulp bij vragen van kinderen over de dood

Als iemand overlijdt, roept dat bij kinderen vaak onverbloemde vragen op. Het is belangrijk om deze vragen serieus te nemen, en informatie te geven die kinderen helpt om het verlies te verwerken.
Dit boek moedigt ouders, leerkrachten en hulpverleners aan om zo concreet mogelijk te zijn. Bijvoorbeeld door uit te leggen wat `dood precies is, dat je verdriet mag hebben, en misschien het belangrijkst dat er troost is.

Was getekend

Auteur: E. Veerman

Zij vervullen een voorbeeldfunctie. Voor lotgenoten, voor valide sporters, voor de medemens en voor de maatschappij in het algemeen. Twaalf paralympische sporters vertellen hun levensverhaal, geportretteerd door auteur Eddy Veerman en fotografe Mathilde Dusol. Gehandicaptensporters vragen en verdienen een volwassen positie. Steeds vaker oogst hun doorzettingsvermogen bewondering. Meer en meer ook gaat de aandacht uit naar de prestaties van de paralympische sporters en springt niet louter de beperking in het oog. Dit boek richt de schijnwerpers op de mens achter zowel die prestatie als de handicap. In woord en beeld passeren twaalf Nederlandse topsporters met een lichamelijke beperking de revue, onder wie de gouden medaillewinnaars Esther Vergeer en Pieter Gruijters. Indrukwekkende en inspirerende verhalen over hindernissen en nieuwe kansen, angst, acceptatie en ambitie en over levens waarin elke dag topprestaties geleverd moeten worden.

Weten van vergeten

Auteur: Blom /Tjadens / Withagen
Tips en adviezen bij het omgaan met dementie

Naarmate mensen ouder worden neemt de kans toe dat zij in de nabije omgeving te maken krijgen met iemand die lijdt aan dementie. Dan breekt voor velen een verwarrende, soms angstige maar bijna altijd belastende periode aan. Want het dementieproces is onomkeerbaar en verandert de ander steeds meer. Veel mensen met dementie wonen thuis en worden verzorgd door partner, naaste familie of mensen uit de directe omgeving. Al deze mensen - we noemen ze ook wel mantelzorgers - kunnen in WETEN VAN VERGETEN tips en adviezen vinden over de omgang met en de verzorging van een dementerende. De adviezen hebben in de praktijk hun nut bewezen.

De veranderingen die bij een dementerende optreden en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven en voor de verzorging komen alle in WETEN VAN VERGETEN uitgebreid aan bod. Eten en Drinken, Uiterlijke verzorging, maar ook Veiligheid en Veranderd Gedrag zijn onderwerpen die ruimschoots aandacht krijgen. Ook gaat het boek in op sociale activiteiten, zoals Bezigheden en Sociale Contacten. Tot slot is er ook een hoofdstuk gewijd aan de Financiële en Juridische aspecten waarmee eenieder die een dementerende verzorgt, te maken krijgt. Omdat al deze aspecten erg veel inspanning kunnen vergen van de verzorgende, wordt in het hele boek steeds benadrukt dat degene die voor de dementerende zorgt ook tijd en aandacht voor zichzelf nodig heeft.