iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Senioren / Rouwen

Toon als           
Volgorde

Zaaien in tranen

woorden van verder dan dood

Auteur: Yvonne van Emmerik

Teksten voor bij het afscheid nemen van doden. Steeds minder mensen wenden zich om woorden van rouw en troost tot de kerk.
Maar door het wegvallen van het ritueel kan het afscheid in de aula van het crematorium of op de begraafplaats zo kil zijn.
Toch is er ook bij mensen die niet tot een kerk behoren de behoefte om gevoelens van verdriet, onmacht en gemis te uiten.
Juist bij de confrontatie met de dood zoekte men naar de diepere lagen onder het bestaan. Dàn woorden en gebaren vinden om de dode een waardig afscheid te geven betekent een begin maken met de verwerking van het verlies.

Zelf over het levenseinde beschikken

Auteur: Vink
De praktijk bekeken

Opzet van deze publicatie is om op toegankelijke wijze inzicht te verschaffen in de praktijk van het zelf beschikken over het levenseinde. Daartoe zijn een aantal voorbeelden uit die praktijk bijeengebracht.

Euthanasie is een kwestie waarbij de doorslaggevende stem die van de arts is. Daarmee is meteen boven water wat er in die praktijk ten principale mis is (zelfs al gaat het niet altijd mis): de ondergeschikte positie van de zelfbeschikking van de persoon wiens leven en levenseinde het betreft. Dat is namelijk niet de arts.

De vraag die de hoofdpersonen in dit nieuwe boek zich op enig moment stellen, ieder op eigen wijze, zou je een typisch stoïcijnse vraag kunnen noemen: "Wat te doen wanneer naar eigen overtuiging het beëindigen van het leven redelijker lijkt dan het voortzetten ervan? Zich verzetten tegen de loop der dingen? Alles uit de kast halen om in leven te blijven? Of erkennen dat, na het moment van komen, nu het moment van gaan is aangebroken?"

Gegeven het verbod op hulp bij zelfdoding (art. 294 Sr) besteedt het boek ook kort aandacht aan de juridische valkuilen die hier momenteel liggen.

Aan de hand van negentien voorbeelden wordt, voor het eerst van nabij, inzicht verschaft in de praktijk van de zelfbeschikking rondom het eigen levenseinde. In enkele gevallen komen ook de hoofdpersoon en zijn of haar naasten daarbij aan het woord.


I