iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Spiritualiteit

Toon als           
Volgorde

Zien door yoga

Auteur: J. Dijkstra

Auteur: S. Cantore

Zien door Yoga is het klassieke werk over de yoga. Beter bekend is het onder de naam 'Yoga-Sutra', de yoga-spreuken van Pata jali. Het boek bevat 195 aforismen, waarin zin en doel van de yoga worden uitgelegd. Hoewel ze circa 2000 jaar oud zijn, schetsen de aforismen een beeld van de werkelijkheid dat vandaag nog sprankelend en actueel is. Ze verwoorden inzichten waaruit blijkt dat de schrijver psychische en mentale mechanismen glashelder kon analyseren en ook bekend was met de veelvuldige gelaagdheid van lichaam en geest. Zien door yoga betekent afdalen in de diepste lagen van het innerlijk, kennismaken met vlijmscherpe technieken van zelfanalyse, leren toepassen van beproefde technieken van zelftherapie.
Zien door Yoga is de enige Nederlandse vertaling rechtstreeks uit het Sanskriet. Het is de vertalers bovendien gelukt de literaire vorm van het werk - de bondigheid, kristallen helderheid en logische structuur - ook in de Nederlandse tekst tot uitdrukking te brengen zonder ingewikkelde of onbegrijpelijke termen te hoeven gebruiken. Dit laatste geldt ook voor de begeleidende verantwoording van de vertaling en het uitvoerige commentaar.

Van Jogchum Dijkstra verscheen eerder bij De Toorts het veelgeprezen Hatha Yoga Werkboek. Salvatore Cantore heeft bij De Toorts de kaartspelen De magische verbinding/Het orakel en SQN Managing Tools gepubliceerd.

Zinvol ouder worden

Auteur: Kuyper

Een boek voor ouderen om mee aan de slag te gaan
Leef nu het leven dat je echt wilt!
Als je ouder wordt, kan je leven ingrijpend veranderen. De kinderen zijn het huis uit, je werkt niet meer of zult binnenkort stoppen, je lichamelijke mogelijkheden nemen af en je vraagt je af 'of dit nu alles was'. Juist dan kan je geestelijk leven zich verrijken. Je gaat je meer bezighouden met de zin van je leven
en de vraag 'Hoe kan ik deze levensfase zo zinvol en prettig mogelijk invullen?' komt regelmatig in je op.
Zinvol ouder worden is een helder geschreven boek over zingeving voor ouderen. Een sprankelend boek, waarin de auteurs hun kennis van oosterse en westerse spirituele en filosofische inzichten hebben verwerkt. Vele oefeningen en cases verhogen de bruikbaarheid.
Marijke Kuyper (1938) is neerlandica en heeft zich na haar loopbaan in het onderwijs omgeschoold tot counseler en trainer. Ze geeft sinds vijf jaar cursussen 'Zinvol ouder worden' en heeft een praktijk voor individuele gesprekken over zingeving. Karol van Bastelaar (1948) is na zijn studie sociologie werkzaam geweest in marketing en reclame.

Zinvol toeval

synchroniciteit in ons dagelijks leven

Auteur: Joseph

Zinvol toeval is geen betekenisloze, willekeurige samenloop van omstandigheden. Gebeurtenissen die toevallig én zinvol samenvallen of naar elkaar verwijzen, zijn belangrijke signalen die de aandacht vestigen op betekenisvolle thema's, verborgen patronen in de levensloop en onbenutte kansen in de persoonlijke ontwikkeling.

Zinvol toeval, ook wel synchroniciteit genoemd, overkomt iedereen. Onverklaarbare gebeurtenissen, zoals aan iemand denken enige seconden voordat hij je opbelt, of dromen die dagen, of zelfs jaren later blijken een voorschouw te zijn van feitelijke gebeurtenissen - zinvol toeval komt in ieders leven voor.

Zinvol toeval is een praktisch handboek dat de lezer uitleg verschaft over het verschijnsel synchroniciteit. Het boek beschrijft een directe manier om zinvol toeval in ons eigen leven op te sporen en een simpele methode om de erin vervatte boodschap te ontraadselen.

Zitten in stilte

Auteur: Jeroen Witkam
35 teisho's

Teisho's zijn teksten die worden uitgesproken tijdens zenmeditaties. Je leert er stil en aandachtig te zijn. Ontstaan in de praktijk, zijn de teksten ragfijn, helder en prettig om te consumeren. Het boek Zitten in stilte bevindt zich op een ontmoetingspunt van za-zen (letterlijk: zitten in stilte) en christendom, een brandpunt van twee culturen en religieuze ervaringen. Deelnemers aan de meditatie bevinden zich in de lege ruimte tussen die twee culturen en laten zich vormen door het taalspel en de ervaringsdiepte van beide. Maar met geen van beide vereenzelvigen zij zich helemaal. Het is de bedoeling de vonken van herkenning te laten overspringen, zodat een wederzijdse bevruchting ontstaat. Het naar elkaar toeademen van stilte is daarbij een grote weldaad.

Dit praktische boek is geschreven door de voormalige abt en zenleraar van het klooster Maria Toevlucht in Zundert. Al in de jaren zeventig is in dit klooster de verbinding gelegd tussen het Oosten en het Westen. Dit begin groeide uit tot een bijzonder 'product' van de gemeenschap: de drukbezochte zenweken en -weekenden. Voor geïnteresseerden in oosterse meditatie, met of zonder christelijke achtergrond.

Zenmeester Jeroen Witkam (1931) was decennia lang abt van het klooster Maria Toevlucht in Zundert. Hij behoorde tot de eersten die zen in Nederland introduceerden. Hij schreef eerder onder andere In een kring van licht (1996) en De stilte van het woord (1998). Tegenwoordig geeft hij zentrainingen, ook bij bedrijven.

Zo verandert God jou

Auteur: Gert Hutten

Dit is een wake-up call! De tijd dringt. De wereld schreeuwt om wakkere mensen.

Veel mensen verlangen oprecht naar een ander en heilig leven. Graag zouden we een snelle weg vinden, een truc om in een keer te veranderen. Maar groei gaat langzaam, bouwen kost tijd. Elke verandering begint met een vernieuwing van denken. Het gaat erom dat je anders leert kijken naar het leven.

Verandering heeft veel te maken met doen. Over dit veranderingsproces gaat ZO VERANDERT GOD JOU. We hoeven het niet zelf te doen. God stuurde zijn Zoon en zijn Geest. Hij breekt onze kleine wereld open en verandert ons, zodat wij steeds meer worden zoals we zijn bedoeld.

Zorg voor de ziel

meer toewijding in het dagelijks leven

Auteur: Thomas Moore

Er zijn maar weinig ervaringen die een mens zo emotioneel beroeren als ziek zijn - niet alleen het lichaam maar ook geest en ziel worden geraakt. Toch is de huidige gezondheidszorg daar niet op ingericht. Dokters en verpleegkundigen worden opgeleid om vooral het lichaam te behandelen en niet de mens als geheel. Thomas Moore geeft advies aan zowel mensen die in de gezondheidszorg werken als aan patiënten om waardigheid en menselijkheid te behouden in de omgeving van een ziekenhuis.

Thomas Moore is psychotherapeut en auteur van o. a. de internationale betseller 'Zorg voor de ziel'.