iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Spiritualiteit

Toon als           
Volgorde

Aama in America

Auteur: Broughton Coburn

Taal: engels


In the early 1970s, Broughton Coburn lived and taught school in a subsistence-farming village on the edge of Nepal's Himalaya Mountains. It was there that he met and developed a unique friendship with a septuagenarian native widow named Vishnu Maya Gurung, fondly known to her relatives and locals as Aama, "mother. " When Coburn moved into the hayloft above her water-buffalo shed, Aama became his landlady, but she also treated him like the son she never had. Having lost his own mother shortly before he met Aama, Coburn forged an immediate bond with the sprightly Nepali woman.


Fifteen years after he first met Aama, Coburn returned to her remote village with his future wife Didi and an invita-tion for Aama to join them on a trip to America. At eighty-four, Aama believed she had become a burden to her grand-children and therefore welcomed the chance to visit her adopted son's coun-try. For Coburn, this was a way to intro-duce Aama to relatives and friends back home; but for Aama the trip represented something more—a pilgrimage that had been prescribed for her by village priests, an opportunity to gain merit by undertak-ing a strenuous journey during the final stage of her life.


Aama in America is a vivid chroni-cle of what became a twenty-five-state, coast-to-coast adventure. Guided by the perpetual curiosity and deeply spiritual orientation of their intuitive, unpre-dictable travel companion, Coburn and Didi gradually began to view their coun-try from an entirely new perspective. The more they experienced Aama's unclouded vision of America, the more they realized they were not simply travel-ing across the United States—they were undertaking an emotional and philosophi-cal odyssey toward a greater understand-ing of their culture, their country, and themselves.


Aama in America is on one level an offbeat American travelogue. But on another it is a profound exploration of beliefs, values, and lost spirituality, a search for the sacred that lies beneath the surface of America, and a singular account of the meeting of two widely divergent cultures.

BROUGHTON COBURN lived and worked in Nepal and the Himalayas for over fifteen years, initially as a Peace Corps volunteer teacher and later as an overseer of rural development and wildlife conser-vation efforts for the United Nations, the World Wildlife Fund, and other agencies. A graduate of Harvard, he is a native of Washington State currently living in Jackson, Wyoming.

Advancement of women

Auteur: Janet A. Khan and Peter J. Khan

taal: engels

Among the issues discussed in _Advancement of Women are:

• The meaning of equality.
• The education of women and the need for their participation in the world at large.
• The profound effects of equality on the family and family relationships.
• The intimate relationship between equality of the sexes and global peace.
• Matters of Balth'i law of particular relevance to women.
• Chastity, modesty, sexual harassment, and rape.
• Service of women on Bakci institutions.
• The exclusion of women from the membership of the Universal House of Justice.
• The impleMentation of equality in the ministries of Bahcu'llah and 'AbdillBahi.
• The roles of Shoghi Effendi and the Universal House of Justice in advancing equality.
• Translating principle into practice at individual, family, and community

The equality of women and men is one of the basic tenets of the Baha'i Faith, and much is said on the subject in the Balai writings.

Tactfully treating a subject that often provokes argunientation, contention, polarization of attitudes, and accusations, the authors elevate the discussion to a new level that challenges all while offending none. Even longtime, wellread Bala& will come away from the discussion with a new understanding of the need for the advancement of women and of the profound implications such advancement entails.

Agni - Way of Fire

Auteur: Bruce Lyon

Taal: engels


MANTRAM OF FIRE
I seek the Way;
I yearn to know.
Visions I see, and fleeting deep impressions.
Behind the Portal, on the other side,
Lies that which I call home,
For the circle hath been well-nigh trod,
And the end approacheth the beginning.

I seek the Way.
All ways my feet have trod.
The Way of Fire calls me with fierce appeal.
Naught in me seeks the way of peace;
Naught in me yearns for earth.
Let the fire rage, the flames devour;
Let all the dross be burnt;
And let me enter through that Gate,
And tread the Way of Fire.

Aisha

Auteur: Ingrid van Rhoon


Een zoektocht naar haar Ware Zelf

Dit boek is het levensverhaal van Ingrid. Door verlies van belangrijke zaken in haar leven belandt ze in twee psychoses. Zij is een zoektocht gestart om zich zelf weer terug te vinden. Op eigen wijze vindt ze een weg naar zelfkennis wat een voorwaarde is om je leven weer opnieuw op te bouwen. Ze verbindt zich met haar Ware Zelf en hierna schrijft ze als Aisha verder. Het is een bijzonder verhaal met als doel persoonlijke en spirituele ontwikkeling. De gevonden inzichten gebruikt ze bij haar coaching en tevens is het boek een hulpmiddel bij zelfcoaching.

Al zijn wij katholiek, wij zijn Nederlanders

Auteur: E. Sengers

Opkomst en verval vaan de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 vanuit rational-choice perspectief

De katholieke kerk in Nederland maakte in de eerste helft van de twintigste eeuw een sterke groei door. Hoe kon het gebeuren dat binnen tien jaar, tussen 1960 en 1970, deze groei weer helemaal verloren ging?

"Al zijn wij katholiek, wij zijn Nederlanders" zoekt een verklaring voor deze ontwikkeling. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de rational choice theorie, die in Amerika sinds de jaren tachtig op religie en religieuze organisaties wordt toegepast.

Deze theorie gaat ervan uit dat mensen beloningen zoeken en kosten proberen te vermijden. Hun betrokkenheid bij een religieuze organisatie is daarom nauw verbonden met de inspanningen van de organisatie zélf: ze moet waardevolle beloningen aanbieden en een alternatief bieden aan de samenleving.

De geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland laat zien dat zij in de periode van hoge betrokkenheid (1870-1960) in een hoge spanning met de omgeving stond en waardevolle beloningen aanbood, en dat in de tijd van lage betrokkenheid (sinds 1960) de spanning en de waarde van de beloningen daalden.

In deze studie wordt de rational choice-theorie besproken en getoetst op zijn bruikbaarheid voor de Nederlandse situatie. De uitkomst is verrassend: de kerk zou meer 'sektarisch' moeten zijn en zich minder moeten aanpassen aan de moderne tijd om meer betrokkenheid bij haar leden op te wekken.

Erik Sengers (1971) studeerde politicologie, sociale wetenschappen en theologie aan de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Theologische Universiteit. Deze studie is het resultaat van zijn promotie-onderzoek.

Alchemie een inleiding tot haar symboliek

Auteur: Franz

Het is Prof. Dr. Jung geweest, die de gelijkenis ontdekte tussen het transformatie-proces van de alchemie en het psychologisch proces van de ontwikkeling van mens tot persoonlijkheid. Het was ook JUNG die inzag dat de beelden en motieven, waardoor de alchemist in beslag werd genomen, van eeuwige, archetypische waarde zijn, en daarom nog steeds in hedendaagse dromen, beeldende kunst en literatuur voorkomen. Het werk van JUNG blijft echter moeilijk te doorgronden. De grote verdienste van Dr. Marie-Louise von FRANZ is, dat zij de lastig te verklaren begrippen die Jung hanteert, voor iedereen toegankelijk maakt. Door haar wijze van uitleg van de oude, alchemistische teksten maakt zij niet alleen deze begrijpelijk, maar toont zij tevens aan, dat het doel van de Jungiaanse psychologie en de alchemie hetzelfde zijn: emotionele stabiliteit en psychisch evenwicht. Van onschatbare waarde hierbij is de functie van de droom: wie zijn droomwereld begrijpt, heeft de eerste stap gezet voor een goede relatie tussen zich zelf en zijn omgeving, en in het bijzonder tussen zich zelf en het andere geslacht. De opzet van het boek, negen lezingen in de vorm van een dialoog tussen schrijfster en toehoorders, garanderen dat het levendig, boeiend, ter zake en vooral duidelijk is. Door het tegenspel vanuit de zaal wordt Dr. von FRANZ gedwongen helder en plausibel te zijn, en wordt zij in staat gesteld als het ware spelenderwijze aan te tonen; dat 'ieder die zich met zijn psychologische ontwikkeling bezig houdt, in feite een alchemist is', en dat haar boek 'een ideale gids is om te ontdekken wat er gebeurt in het laboratorium, dat onbewuste heet'. De vele afbeeldingen en de gedetailleerde index vergemakkelijken het gebruik van dit werk aanzienlijk