iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Studieboeken

Toon als           
Volgorde

Statistiek voor Audit en Controlling

Auteur: Paul Touw & Lucas Hoogduin

Statistiek voor Audit en Controlling
Statistiek voor Audit en Controlling bestaat uit de volgende delen:
theorieboek met cd-rom
opgavenboek
Statistien voor Audit en Controlling is bedoeld voor studenten die een opleing accountancy volgen, maar is ook geschikt voor studenten bedrijfseconomie. Het boek is praktisch van opzet met praktijkvoorbeelden wordt steeds de link gelegd tussen de statistiek en de beroepspraktijk. De besproken technieken sluiten naadloos aan op het vak statistiek bij NlvRa-Nyenrode. Als instroomniveau wordt basiskennis statistiek verwacht met onder meer kennis van centrum- en spreidingsmaten, kansberekeningen en kansverdelingen.
Elk hoofdstuk begint met een case van waaruit de probleemstelling is geformuleerd, gevold door een opsomming van de leerdoelen. Door kordt de student gestimuleerd kritisch meet e deken bij de bespreking van de theorie. Bij de uitwerking van de opgaven wordt veelvulding gebruik gemaakt van Excel als rekenmachine, table of analysetool bij het inlezen en verwerken van grote databestanden. Bij het onderwerp regerssie kan SPSS worden gebruikt maar dit is geen vereiste. Op de cd-rom zijn de databestanden opgenomen zoals die in de opgaven gebruikt worden. De cd-rom bevat ook op Excel gebaseerde software voor percentageschatting met hypergeometrische verdelingen.
Statistiek voor Audit en Controlling:
sluit aan op Richtlijn 530 voor accountantscontrole
is praktich: de praktijk doet dienst als kapstok voor de theorie
dient om inzicht te krijgen in de controlepraktijk: welke berekening en keuzemethoden kun je toepassen?
traint op het lezen van de statistische uitvoer van software en wetenschappelijke literatuur

Strategies for Interpreting Qualitative Data

Auteur: Martha S Feldman
<
Martha S Feldman's invaluable text outlines four key strategies for interpreting qualitative data: ethnomethodology, semiotics, dramaturgy and deconstruction. The author examines the strengths and weaknesses of each strategy and identifies when to use them. To demonstrate, she applies the techniques of each method to a single data set, highlighting the differences in results.

Taal: engels

Stress, produktiviteit en gezondheid

Auteur: Gaillard

De moderne werkomgeving veroorzaakt vaak stress, een ongezonde manier van reageren op de eisen van het werk. Anthony Gaillard bespreekt het functioneren van mensen in werksituaties vanuit een breed perspectief, variërend van de functie van de hersenen tot het ontvangen van sociale steun.

De rode draad in dit boek is de balans tussen productiviteit en gezondheid, waarbij de centrale vraag is: kunnen mensen hard werken zonder daar ziek van te worden?
Deel I, Taakgericht functioneren, bespreekt hoe mensen functioneren onder normale omstandigheden.
Deel II, Werken onder druk, legt uit waarom mensen onder bepaalde omstandigheden slecht functioneren en welke persoonskenmerken daarbij een rol spelen.
Deel III, Arbeid en gezondheid, gaat in op arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim veroorzaakt door werkstress, de stress-verwekkende factoren in de werkomgeving, preventie en interventie, en ten slotte de kwaliteit van het werk en uitgangspunten 'voor een optimale werkomgeving.

Studeren

Auteur: D. Delft e.a.
van het ordenen van informatie tot het schrijven van een leesbare scriptie

Studeren is een vak. Een vak dat je moet leren en dat niet iedereen komt aanvliegen. Studenten stranden vaak in hun studie omdat ze een aantal elementaire regels niet toepassen. In het hoger onderwijs wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat de student de vaardigheden heeft om zijn studie naar behoren in te richten. Een misverstand. Daarom heeft de redactie van NRC Handelsblad een reeks handleidingen voor een succesvolle afronding van de studie samengesteld:

Studiemethoden
Het ordenen van informatie
Het maken van een multiple choice-tentamen
Time management
Het schrijven van een leesbare scriptie
Succesvol studeren in het buitenland
Doorgaan in wetenschap
Het houden van een presentatie
Oriëntatie op de arbeidsmarkt

Negen zeer deskundige schrijvers geven praktische aanwijzingen en slimme adviezen over onderwerpen waar elke student mee te maken krijgt.

Studieloopbaanontwikkeling

Auteur: Dankers-van der Spek
beroepsgeschikt

Dit boek is een informatie, praktisch, maar vooral ook inspirerend boek voor eerstejaarstudenten die willen ontdekken of ze de juiste studie hebben gekozen. Het boek informeert en test studenten via assessments over het hoe, wat en waarom van studieloopbaanbegeleiding en - ontwikkeling. Hierdoor krijgt de student inzage in zijn persoonlijkheidskenmerken, motivatie en beroepsgeschiktheid. Daarnaast voorziet het boek in een groot aantal praktijkopdrachten, die de student helpen bij de ontwikkeling van zijn studieloopbaancompetenties. Via de bijbehorende cd-rom kan de student de invulformulieren printen om deze competenties en zijn sociaal-communicatieve vaardigheden te checken.

Sykegrep

Auteur: Lingsten
behandelingstechniek ontwikkeld in de Noorse Mensendieck-traditie

Sykegrep is een behandeltechniek voor de weke delen en gewrichten van de Oefentherapeut. Oorspronkelijk is deze techniek ontwikkeld binnen de methode Mensendieck, eerst in Noorwegen en rond de eeuwwisseling ook in Nederland. Sykegrep richt zich op het functioneren van gewrichten en omliggende weefsels – spieren en bindweefsel, de ademhaling en de circulatie. Maar naast deze fysieke aspecten ook op de belevingsaspecten als lichaamsgevoel (bewegingsgevoel) en bewegingsangst. Tijdens hun opleiding leren studenten daarnaast middels de Handgrepen ook hun anatomische kennis en bewegingsanalyses toe te passen en ervaren en reflecteren zij op de beleving van aanraken en aangeraakt worden. De precieze uitvoering van Sykegrep wordt bepaald door het behandeldoel - afhankelijk van de oorzaak van klachten en dysfunctie- dat patient en oefentherapeut zich samen stellen. Dit boek is een aanzet om het aanleren en toepassen van handgrepen te vergemakkelijken. In dit boek wordt een overzicht gegeven van de basisprincipes van Sykegrep en wordt op instructieve wijze een groot aantal uitvoeringen beschreven. De beschrijvingen zijn kritisch beoordeeld vanuit anatomisch en fysiologisch oogpunt aangevuld met ervaringen uit de (jarenlange) praktijk. De uitvoering van Sykegrep in de praktijk is vaak complex, het beheersen laat zich zien als een synthese tussen de basisprincipes en de uitvoering zelf in de context van een oefentherapeutische behandeling van de patient.

Taalpsychologie

Auteur: Dijkstra / Kempen

Welke mentale processen stellen ons in staat te lezen? Hoe kunnen wij taal verstaan en spreken? Hoe hebben wij deze vaardigheden geleerd?
'Taalpsychologie' geeft antwoord op deze vragen. Het boek biedt een inleidend overzicht van de wetenschappelijke opvattingen op het gebied van de algemene taalpsychologie. Ook de voornaamste toepassingen van de theorie komen aan de orde. Centraal staat het model van de taalgebruiker. Dankzij dit cognitieve systeem is de mens in staat tot uiteenlopende vormen van taalgedrag. De bouw en de werking van het systeem worden uiteengezet en met voorbeelden inzichtelijk gemaakt. Ook wordt aan de hand van het taalgebruikersmodel aandacht besteed aan de taalverwerving en taalstoornissen als dyslexie en afasie.

Talent in actie + CD rom

Auteur: Valkestijn
Opbrengsten landelijk experiment verlengde schooldag voortgezet onderwijs

De verlengde schooldag (VSD) biedt scholieren in het voortgezet onderwijs de kans om na schooltijd op vrijwillige basis deel te nemen aan allerlei soorten activiteiten, zoals survival, skaten, fotografie, circus, drama, verkenning van de omgeving of leerlingondernemingen.
De VSD biedt een krachtige leeromgeving, een educatieve context met zo veel mogelijk levensechte trekken, waarin jongeren 'leren' op een betrokken en actieve manier, met toenemend eigen initiatief en verantwoordelijk. Wie nu met verlengde schooldag wil starten, kan in deze publicatie lezen hoe VSD-programma's zo opgezet kunnen worden dat de sociale competentie van de deelnemers gestimuleerd wordt en dat ze meer gemotiveerd raken om nieuwe sociale banden aan te gaan op school en in hun omgeving.

Bij deze publicatie ontvangt u een cd-rom. Deze kunt u eenvoudig via elk type pc bekijken. Op de cd-rom vindt u de gecomprimeerde tekst van deze publicatie, aangevuld met audiovisueel materiaal, meer gedetailleerde programmabeschrijvingen en tips over organisatie en financiën, verbindingen naar achtergronddocumenten en relevante adressen. ...