iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL): € 2.95 DHL PostNL GDPR/AVG

Studieboeken

Automatisering van productieprocessen op basis van ISA-95

€33,92 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: A. van Rissewijck & E. Winkel

First practical book on production automation based on ISA-95 Includes examples by British American Tabacco, Corus, Friesland Food, Ovako etc Uses checklist and worksheets Can be put into practise immediately Endorsed by ISA

Bankieren in 2020

€13,25 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: John Goedee, Will Reijnders, Diederick van Thiel
De impact van consumentenvertrouwen en technologische ontwikkelingen

Bedrijven die erin slagen goed in te spelen op de wensen van klanten zullen de winnaars zijn in het bankenlandschap van 2020. Tevredenheid van klanten is een absolute voorwaarde voor succes op langere termijn. Want één ding is zeker: ook in 2020 zal de klant weer specifieke wensen hebben.
Michiel Tilmant – Voorzitter Raad van Bestuur ING Groep N.V.

Het speelveld voor financiële instellingen verandert in hoog tempo. Globalisering en techniek lijken daarbij de drijvende krachten. Maar welke rol speelt de consument daarin? Kunnen klanten in 2020 nog steeds voor hun bankzaken terecht bij een filiaal op loopafstand of gaat alles via de mobiele telefoon en internet? In dit boek wordt uitgebreid aandacht besteed aan het belang van consumentenvertrouwen en van technologische ontwikkelingen.
Nick Jue – Voorzitter directie ING Retail Nederland

Als markten in hoog tempo veranderen, zijn diepgaand inzicht, lef en veranderkracht cruciaal in het doorontwikkelen van je marktpositie, je klantloyaliteit en je rentabiliteit. Dit boek staat bol van de inspiratie voor marketeers die willen winnen. Het geeft een diep inzicht in het snel veranderende consumentengedrag.
Hans Hagenaars (Marketeer van het Jaar 2006) – Directeur Marketing ING

John Goedee en Will Reijnders zijn verbonden aan de TiasNimbas Business School van de Universiteit Tilburg. Diederick van Thiel is Directeur Marketing Particulieren bij ING. Dit boek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen TiasNimbas Business School en ING Nederland. De royalty's van dit boek zullen ten goede komen aan Unicef.

Basic Statistics for Nurses

€35,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Rebecca Grant Knapp
Second edition

Designed for undergraduate and graduate nursing students, this text presents the basic principles of statistics as applied in medical practice. Covers all essential topics, with worked examples and exercises drawn from nursing and research. Each chapter contains an overview, objectives, examples, exercises and summary of critical concepts. Revised and expanded to include new information on level of measurement and its role in selecting a statistical analysis, calculating standardized scores and their associated probabilities using the normal curve and statistical decisions and their outcomes. Also features new chapters on estimating population parameters and on a decision tree approach for selecting a statistical analysis. This book should be of interest to nurses.


Taal: engels

Basismodellen in de kriminologie

€96,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Herman Bianchi

Dit boek is geschreven vanuit een diepe onvrede met het merendeel van de gangbare inleidingen in de criminologie. De meeste handboeken beschrijven immers de 'criminelen' als een apart soort mensen, of als de bewoners van een apart soort stadswijken. De schrijver van 'Basismodellen in de kriminologie' wil echter de criminologie van een 'apartheidswetenschap der schande' maken tot een wetenschap waarin wijzelf aan de orde zijn. Wijzelf zijn het die de machtsstructuren willen handhaven en met het oog op dat doel allerlei rechtsprincipes zodanig ombuigen of laten vergroeien, dat mensen die zich niet meer kunnen verdedigen tot crimineel worden bestempeld, opdat anderen vrijuit kunnen gaan met hun machtsuitoefening. Dit laatste geschiedt dan via de strafrechtspleging.

In de modellen doet de schrijver een poging om de criminologie niet te gebruiken teneinde de strafjustitie te ondersteunen, te verbeteren of te 'humaniseren', deze attitude is al door Nietzsche als 'all zu menschlich' ontmaskerd. Anders dan in de kriminologie gebruikelijk is, speelt bij Bianchi historisch denken een belangrijke rol.
Op deze grondslag geeft de schrijver een kritische bespreking van de manier waarop de kriminologie bedreven is en nog wordt. Sommige van die modellen bespreekt hij vanuit een sterk afwijzende, andere vanuit een meer accepterende houding. Hij meent dat een wetenschappelijk schrijver niet alleen zijn eigen visie en keuze niet verhullen moet, maar bovendien dat positie-bepaling een noodzakelijke voorwaarde is voor een houdbare wetenschap. Mede om dit te bevorderen heeft hij bewust gekozen voor een essayistische schrijftrant, in plaats van de vaak gebruikte afstandelijke. Hiermee hoopt hij een groter publiek te bereiken dan alleen de sociale wetenschappers, opdat meer mensen weten dat criminologie niet altijd een 'schandelijke' wetenschap behoeft te zijn.

De auteur plaatst elk model in die politiek-culturele setting waarin het zijn duidelijkste uitdrukking vond. De modellen die beschreven worden, vertonen een opgaande lijn. Dit houdt in dat uit de volgorde der modellen blijken moet in welke richting de criminologie zich naar het oordeel van de schrijver bewegen moet. De laatste drie modellen komen het dichtst bij wat de kriminologie in de komende tijd moet worden en blijven.

Bedrijfsethiek

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Dalla Costa
Succesfactor voor de moderne onderneming

Dioxine in kippenvoer, milieuvervuiling door oliewinning in Nigeria, kinderarbeid in de kledingindustrie. Ondernemingen worden steeds vaker ook beoordeeld op hun ethisch gedrag, niet alleen op hun producten. Onethisch handelen zet de winst op het spel, schaadt de reputatie en zet soms - denk aan de Barings Bank - het voortbestaan op het spel. Maar hoe voert u een ethische gedragslijn in die door alle managers en medewerkers in de praktijk wordt gebracht? In 'Bedrijfsethiek' toont Dalla Costa niet alleen de bittere noodzaak aan van bedrijfsethiek, hij geeft ook praktische adviezen en tips voor het invoeren ervan. De vele praktijkvoorbeelden uit een breed scala aan bedrijfstakken tonen overtuigend aan dat een bedrijfsethiek - gebaseerd op eerlijkheid, rechtvaardigheid, vertrouwen en duurzaamheid - blijvend voordeel oplevert voor zowel klanten, aandeelhouders als medewerkers.

Beeldschermkinderen

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: P. Valkenburg
Theorieën over kind en media

Media die speciaal op kinderen gericht zijn, hebben in het laatste decennium een enorme vlucht genomen. Daarmee staat de discussie naar het effect van media op kinderen volop in de belangstelling. Hebben media voornamelijk positieve of juist negatieve effecten op kinderen? Wat is de invloed van reclame? Worden kinderen agressief of angstig van mediageweld en wat is de invloed van hun veelvuldige gebruik van msn?

In Beeldschermkinderen wordt het nationale en internationale onderzoek naar kinderen en de media besproken. De auteur geeft op een toegankelijke manier inzicht in de psychologische en communicatiewetenschappelijke theorieën over de inhoud, het gebruik en de effecten van tv en pc. Een zeer lezenswaardig boek, ook voor ouders, leerkrachten en beleidsmakers.naar kinderen...

Beginselen van de bedrijfskunde

€14,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Gelders

Dit boek biedt een kennismaking met het brede domein van de bedrijfskunde. Het richt zich op (toekomstige) kaderleden die, als niet-economisten, toch moeten opereren in een bedrijfskundig referentiekader, en zo over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden op het vlak van economische bedrijfsvoering moeten kunnen beschikken. Vandaar dat zowel technieken van de bedrijfseconomie, de boekhouding als de financiële analyse werden samengebracht.
Het uitgangspunt is de maatschappelijke context en de finaliteit van de onderneming, die meerwaarde nastreeft in een sociale markteconomie (hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 wordt vervolgens de productlevencyclus belicht. De onderneming dient echter met alle stakeholders te communiceren over haar bedrijfsresultaten. Daarom is de algemene boekhouding het onderwerp in hoofdstuk 3. In het daaropvolgende hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële analyse en aspecten van . nanciering en in hoofdstuk 5 komt de problematiek van de kostprijsberekening uitgebreid aan bod. Hoofdstuk 6 belicht de opvallende doorbraken van enkele nieuwe methodes in de kostprijsleer en formele ondernemensmodellen, gevolgd door een bespreking van een adequaat budgettair beleid dat nodig is om een onderneming op koers te houden (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 8 ten slotte geeft de gebruiker een inleiding tot de investeringsanalyse.

Behandel zelf je rug

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: R. MacKenzie

Hét ultieme handboek voor zelfbehandeling van rugpijn. Een must voor patiënten die inzicht willen in het ontstaan van hun klachten en die stap voor stap enkele eenvoudige en praktische technieken willen leren ter vermindering van hun rugklachten. Duidelijk geïllustreerd.