iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Studieboeken

Toon als           
Volgorde

Behandel zelf je rug

Auteur: R. MacKenzie

Hét ultieme handboek voor zelfbehandeling van rugpijn. Een must voor patiënten die inzicht willen in het ontstaan van hun klachten en die stap voor stap enkele eenvoudige en praktische technieken willen leren ter vermindering van hun rugklachten. Duidelijk geïllustreerd.

Behandelingsstategieen bij kinderen met (verdenking op) kanker

Auteur: H. N. Caron

Huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen worden in hun praktijk in een lage frequentie geconfronteerd met een kind met kanker. Zeer vaak echter zien zij kinderen die symptomen hebben bij wie in de differentiaaldiagnose een vorm van kanker voorkomt, waardoor zij voor een dilemma staan. Uitstel van de juiste diagnose in het geval van een maligniteit is namelijk ongewenst, terwijl anderzijds overdiagnostiek en onnodige ongerustheid bij ouders en kind voorkomen dient te worden. Het is daarom van groot belang dat de betrokken artsen een optimaal diagnostiektraject hanteren om dwalingen in beide richtingen te voorkomen. In dit boek wordt veel aandacht besteed aan de diagnostiek bij deze gevallen. Daarnaast komen ook de behandelingsstrategieën aan de orde. Dit laatste aspect zal ook van hersentumoren bij kinderen, na hematologische maligniteiten de meest voorkomende vorm van kanker op de kinderleeftijd, worden besproken. Ten slotte bevat het boek een overzicht waar en wanneer welk kind met kanker optimaal zou kunnen worden behandeld: thuis, in een algemeen ziekenhuis of in een kinderoncologisch centrum. De beslisbomen ter ondersteuning van de diagnostiek alsmede de concrete invulling van de behandelingsstrategieën zorgen voor een hoge praktijkwaarde van dit boek. De ontwikkeling van dit boek Behandelingsstrategieën bij kinderen met (verdenking op) kanker en de organisatie van het gelijknamige symposium zijn initiatieven van CURE & CARE development. CCd wil hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van modellen, standaarden en strategieën die leiden tot kwaliteits- en efficiencyverbeteringen in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Besmet

Auteur: Oderwald / Neuvel / van Tilburg (redactie)

Het begrip besmetting bevat vanaf de vroegste oudheid culturele, medische, religieuze en sociaal-politieke aspecten. Zo zijn er in het oude testament de door God gezonden plagen met een besmettelijk karakter en vuurt Apollo in de Ilias zijn pestpijlen af op de vijand. Deze meervoudige betekenis is niet gestopt nadat Robert Koch de basis legde voor de wetenschappelijke verklaring van besmettingen. Er is vrijwel geen enkele besmettelijke ziekte die niet op de een of andere manier literair ‘verwerkt’ is. En dan is het vervolgens ook weer niet zo verwonderlijk dat besmetting als begrip ook buiten het wetenschappelijk afgebakende gebied van bacteriën en virussen gebruikt wordt. Zo kunnen ideeën, gedachten en teksten besmettelijk zijn en bepaalde mensen aanstekelijk. En wat te denken van computervirussen? Besmetting in literatuur, film en poëzie is het thema van dit boek met essays, originele prozafragmenten en gedichten.

Beweeg met ons mee!

Auteur: R. M. Droes

een activeringsprogramma in groepsverband voor dementerende mensen


In verpleeg- en verzorgingstehuizen voor dementerenden is het steeds gebruikelijker geworden om mensen met cognitieve problemen in groepsverband te begeleiden en activiteiten aan te bieden. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat bewegingsprogramma's een positieve uitwerking hebben op het functioneren en welbevinden van dementerenden.

Rose-Marie Dröes ontwikkelde het Bewegings-activeringsprogramma (BAP) voor dementerenden in het verpleeghuis. Het programma stimuleert de functies en vaardigheden waarover dementerende mensen nog beschikken. Hiermee beoogt het deze mensen begeleiding te bieden bij het omgaan met de cognitieve, emotionele en sociale gevolgen van dementering.


In dit boek geeft de auteur een heldere theoretische onderbouwing van het geactualiseerde Beweging-sactiveringsprogramma. Zij gaat onder meer in op kenmerken van het dementiesyndroom, het belang van beweging voor dementerenden en begeleidingsactiviteiten.

Enkele indices, waaronder een leeswijzer en een adressenlijst, vergemakkelijken de zoektocht van de lezer naar informatie op het terrein van bewegen en (demente) ouderen.

Bijzondere mantelzorg

Auteur: Y. Wittenberg
Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek

Bij mantelzorg wordt meestal gedacht aan de zorg van familieleden en vrienden voor ouderen. Maar ook mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking krijgen veel zorg van hun naasten. Over de ervaringen van de mantelzorgers van deze groepen is nog niet veel bekend. In dit rapport wordt aandacht gegeven aan deze bijzondere mantelzorg. Bijzonder, omdat het hier niet zelden gaat om een zorgrelatie die een leven lang duurt en dag en nacht in beslag neemt. De mantelzorgers om wie het gaat, zijn gevraagd naar hun positieve en negatieve ervaringen met de zorgverlening. Er was aandacht voor hun ervaringen met de professionele hulpverlening en voor hun behoefte aan ondersteuning.

Voor het onderzoek is samengewerkt met het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam. Studenten van de HvA hebben bijgedragen aan het veldwerk. De uitkomsten zullen ook worden gebruikt in het onderwijs aan (a. s. ) professionals in de zorg- en dienstverlening.Bindweefselmassage

Auteur: J. F. M. Piet

In Bindweefselmasage wordt uitgebreid aandacht besteed aan het onderzoek van bindweefselzones, de diagnostiek en de behandeling ervan met bindweefselmassage. De auteurs bespreken de wijze waarop het onderzoek van bindweefselzones moet worden uitgevoerd. Spanning van het bindweefsel wordt bekeken in samenhang met organische, vegetatieve en psychische klachten. Een systematische behandeling van orgaanzones en bijbehorende klachten, alsmede een overzicht van indicaties en contra-indicaties zorgen ervoor dat de lezer snel over de gewenste informatie ten aanzien van de diagnose en behandeling kan beschikken. Daarnaast worden de verschillende massagetechnieken en de dosering ervan besproken in relatie tot de indicaties. Het opstellen van een behandelplan is uitvoerig uitgewerkt. De reacties op en de resultaten van de bindweefselmassage worden overzichtelijk behandeld. het hoofdstuk 'neurologische grondslagen' van prof. dr. Jänig staat garant voor de uitstekende informatie over e moderne neurologie van het vegetatieve zenuwstelsel.

Bindweefselmassage is bedoeld als studieboek en naslagwerk voor studenten fysiotherapie, fysiotherapeuten en verwijzenden zoals artsen, specialisten en psychotherapeuten.

J. F. M. Piët (fysiotherapeut-maueel therapeut) I. M. A Sachs-Piët (fysiotherapeut-accupuncturist) en J. J. Sachs (arts-fysiotherapeut) schreven dit boek op grond van hun jarenlange ervaring met betrekking tot de behandeling van patiënten met bindweefselmassage, zoals zij die mochten leren van dr H. Teirich-Leube en prof W. Kohlrausch.

Biologische veehouderij

Auteur: Kees van Veluw
Handleiding, achtergrond en praktijk

Het gedrag en de ecologie van de dieren vormen in de biologische veehouderij het uitgangspunt. De dieren moeten hun natuurlijke gedrag zoveel mogelijk kunnen uitoefenen, ook op de boerderij'. Een optimaal welzijn zal resulteren in een goede gezondheid en een goede produktie. De ecologie van een biologisch landbouwbedrijf uit zich in het streven naar een gesloten ecosysteem- het onderling afhankelijk verband tussen vee, gewassen en bodem van dat bedrijf.

In Biologische veehouderij komen achtereenvolgens aan de orde: gedrag, fokkerij, veevoeding, huisvesting, gezondheid, prijs en afzet van biologische produkten, welzijn van dieren, milieu en een aantal bedrijfsreportages. Steeds wordt het onderwerp benaderd vanuit het dier en vanuit de veehouder als manager van een landbouwecosysteem.

Kees van Veluw is docent aan de vakgroep Ecologische Landbouw van de Landbouw Universiteit Wageningen.

Biologische veehouderij verschijnt in de serie Biologische landbouw. In deze serie verschijnen ook Biologische akkerbouw (door Jaap Melgers) en Biologische groenteteelt (door Bart Willems). De drie delen zijn bedoeld voor biologische en gangbare boeren, het onderwijs (vanaf MAS-niveau), onderzoekers, beleidsmedewerkers en natuurbeheerders. Boeren, die zich willen oriënteren of die willen omschakelen, vinden hier voor het eerst bij elkaar wat ze daarvoor nodig hebben.

Building the Realtime User Experience

Auteur: Ted Roden
Creating immersive and interactive websites

The Web is increasingly happening in realtime. With sites such as Facebook and FriendFeed leading the way, users are coming to expect that all websites should serve content to them as it occurs.

With this book, you'll learn how to add several realtime features to your site - everything from chat and messaging services to streaming content feeds - without making significant changes to your existing infrastructure. Moving towards a realtime model doesn't mean just updating content in your web browser. It requires getting the content to users as quickly as possible and letting them interact with it on their own terms. Building the Realtime User Experience explores several practical web-based examples of realtime - including how realtime works and how to build it using Tornado, Comet, PubSubHubBub, App Engine, XMPP, AWS, and other technologies.
Learn how to build a homepage that aggregates short updates into a larger format. Use the Comet web development model, which enables a web server to push data to a browser rather than having the browser request it. Understand the unique requirements for setting up a basic chat service.

Discover the advantages of web apps outside of the browser, based on SMS and IM. Also learn how realtime affects web advertising, and how you can measure user engagement to support ads. Build an application that combines several features, including chat, Comet, and more.

Taal: engels