iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Studieboeken

Toon als           
Volgorde

William's Obstetrics

Auteur: F. Gary Cunningham

The leading text in obstetrics for over 100 years! Rigorously referenced and cohesively written, the hallmarks of Williams Obstetrics are its thoroughness and practical applicability for the obstetrician at the bedside. The book continues to maintain its strong evidence-based approach whereby management guidelines and recommendations are evaluated on analysis of the scientific literature. Completely revised, this edition features: *NEW ultrasound images integrated throughout*NEW chapters on Obesity, Liver Disease, Prior Cesarean Delivery, and more*REVISED basic science chapters – a better focus on clinician daily practice needs


Taal: engels

Windows 8.1

Auteur: Victor Peters

Doe meer in minder tijd met je computer, laptop of tablet! Ervaar de nieuwe mogelijkheden van Windows 8 aan de hand van de stapsgewijze uitleg, eventueel ondersteund door gratis videolessen. Auteur Victor Peters laat in dit kleurrijke boek duidelijk zien hoe je je Windows 8-computer, -laptop of -tablet snel en zonder problemen onder de knie krijgt. Maak kennis met het nieuwe startscherm, beheer je documenten, surf op internet en maak contact met anderen. Het zijn slechts enkele van de vele onderwerpen die je worden aangeboden. Geschreven in helder Nederlands en voorzien van vele afbeeldingen.

Wonen met kleine kinderen

Auteur: Schroder

Het ouderlijk huis is voor een kind de fysieke omgeving waar hij, zeker in de eerste levensjaren, vrijwel al zijn tijd doorbrengt. Maar dat woningbouw van invloed is op de vroege ontwikkeling van kinderen is nog steeds een eyeopener voor velen.


Gedragswetenschappers erkennen het belang van de sociale omgeving op de ontwikkeling van kinderen. Wonen met kleine kinderen gaat over de materiële omgeving en het effect ervan op de vroegkinderlijke ontwikkeling. Het type onder-zoek dat in dit boek gerapporteerd wordt is schaars. De auteurs hebben op originele wijze de woningstructuur van eengezinswoningen en flats uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vergeleken.


In deel 1 komt de doelmatigheid van de woningen voor het gezinsleven van het jonge kind aan bod.


Deel II gaat over de doelmatigheid van de woningstructuur voor de ontwikkeling van de motoriek. De wijze waarop woonmogelijkheden de kinderverzorging (on)gunstig beïnvloeden wordt besproken in deel III.


Deel IV ten slotte gaat over de verschillen in contactmogelijkheden die de woningstructuur van flats en eengezinswoningen bieden. In dit deel staat derhalve de sociale component centraal. Boeken hebben zo hun geschiedenis, evenals onderzoeksprojecten. Soms verlopen deze geschiedenissen niet synchroon. Het onderzoek waarvan dit boek verslag doet werd uitgevoerd in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw.


Omdat kennis van het effect van sociale woningbouw en stadsontwikkeling op de ontwikkeling van jonge kinderen een belangrijk, maar onderbelicht thema is, is besloten dit boek alsnog uit te geven. Tevens bevat dit werk een interessant stukje heden-daagse sociale geschiedenis. Wonen met kleine kinderen is van belang voor architecten en beleidsmakers in de sociale woningbouw, kinderartsen en sociale wetenschappers.

Zin in zin

Auteur: de Leeuw
Levensbeschouwing en Ethiek Tweede Fase Havo/VWO

Zin in zin is een methode levensbeschouwing die op vernieuwende wijze rekening houdt met de onderwijskundige benadering binnen het tweedefase-onderwijs. Algemene doelstelling De belangrijkste doelstelling van Zin in zin is om leerlingen te stimuleren hun eigen levensbeschouwelijke en ethische identiteit (verder) te ontwikkelen en in praktijk te brengen. De methode wil leerlingen gevoelig maken voor de feitelijke aanwezigheid van levensbeschouwing en ethiek in interpersoonlijke relaties, de samenleving en in beroepssituaties. Ook leren de leerlingen om de werking van levensbeschouwing in de praktijk te duiden, te beoordelen en te praktiseren. Didactische formule Zin in zin is zodanig opgezet dat de leerling het boek in principe volledig zelfstandig kan bestuderen. Aan het begin van ieder hoofdstuk worden duidelijke leerdoelen geformuleerd en de teksten, vragen en opdrachten zijn logisch opgebouwd en in toegankelijke taal geschreven. Het boek is bovendien voorzien van een uitgebreide index van namen en begrippen om zelfstudie te vergemakkelijken.

De methode is hierdoor zowel bruikbaar voor docenten die een meer klassieke didactiek hanteren als voor leerkrachten die kiezen voor een ver doorgevoerde vorm van zelfstandig studeren.

Zwakzinnigheid, autisme en aan autisme verwante stoornissen

Auteur: Kraijer
classificatie, diagnostiek, prevalentie, specifieke problematiek, opvoeding en behandeling