iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL): € 2.95 DHL PostNL GDPR/AVG

Studieboeken

Woordenlijst Nederlandse taal

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: onbekend
Het nieuwe "Groene boekje" met ruim 110.000 woorden. De offieciele Woordenlijst, samegesteld in opdracht van de Nederlandse Taalunie. Met de spellingwijzigingen, voorgeschreven door de Nederlandse en Vlaamse regeringen.

- De enige officiele Woordenlijst
- Alle nieuwe spellingsregels
- Nieuwe spelling van bastaardwoorden
- Nieuwe spelling van samenstellingen
- Ruim 110.000 woorden
- Alle afbrekingen zijn aan.ge.ge.ven
- Mannelijk/vrouwelijk/onzijdig
- Verbuigingen en vervoegingen
- Vaste verbindingen

Zakwoordenboek der geneeskunde

€8,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Coelho

Al meer dan 50 jaar geldt het Zakwoordenboek der Geneeskunde als een degelijk, handzaam en volledig naslagwerk. Het is dan ook een onmisbare vraagbaak voor iedereen die door studie of beroepshalve met de medische terminologie te maken heeft.
Het boek bevat maar liefst 27. 000 termen en afkortingen uit de medische en aanverwante vakgebieden.

Zin in zin

€15,90 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: de Leeuw
Levensbeschouwing en Ethiek Tweede Fase Havo/VWO

Zin in zin is een methode levensbeschouwing die op vernieuwende wijze rekening houdt met de onderwijskundige benadering binnen het tweedefase-onderwijs. Algemene doelstelling De belangrijkste doelstelling van Zin in zin is om leerlingen te stimuleren hun eigen levensbeschouwelijke en ethische identiteit (verder) te ontwikkelen en in praktijk te brengen. De methode wil leerlingen gevoelig maken voor de feitelijke aanwezigheid van levensbeschouwing en ethiek in interpersoonlijke relaties, de samenleving en in beroepssituaties. Ook leren de leerlingen om de werking van levensbeschouwing in de praktijk te duiden, te beoordelen en te praktiseren. Didactische formule Zin in zin is zodanig opgezet dat de leerling het boek in principe volledig zelfstandig kan bestuderen. Aan het begin van ieder hoofdstuk worden duidelijke leerdoelen geformuleerd en de teksten, vragen en opdrachten zijn logisch opgebouwd en in toegankelijke taal geschreven. Het boek is bovendien voorzien van een uitgebreide index van namen en begrippen om zelfstudie te vergemakkelijken.

De methode is hierdoor zowel bruikbaar voor docenten die een meer klassieke didactiek hanteren als voor leerkrachten die kiezen voor een ver doorgevoerde vorm van zelfstandig studeren.

Zwakzinnigheid, autisme en aan autisme verwante stoornissen

€12,72 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Kraijer
classificatie, diagnostiek, prevalentie, specifieke problematiek, opvoeding en behandeling